Här uppdatera vi dig med vad som händer med det "nya" Trafikradion.se

- 200807 -
Arbetet med uppdatering av ljudservrar är i stort sett klart, några kommer nu att stängas ner enligt plan.

Vi söker fler sponsorer till radiokanalerna.
Läs mer om detta längre ner.

Trafikradion Göteborg kommer att from 18 Augusti att samarbeta mer med GO FM - Radio Göteborg.
Trafikradion Malmö startas upp Tisdagen 18 Augusti med endast en webbaserad "enkel" sändning.
Trafikradion Stockholm/Sverige kommer att få vänta tills några fler sponsorer är med oss..
Tveka inte att kontakta oss tel: 031-145145
- 200709 -
Datanätverket uppdaterat och färdig konfigurerat. Det borde inte bli så många långa och fler avbrott i sändningarna nu i sommar. Nu börjar arbetet med att utöka kapaciteten för ljudservrarna.


- 200612 -
Studion är flyttad och inkopplad. Nu påbörjas arbetet med att uppdatera datanätverket och flytta ut ljudservrar för mer pålitlig och skalbar drift.


- 200523 -
Nu har vi startat arbetet med att utöka med fler egna radiokanaler och med mer trafikinformation. Just nu så flyttas studio som blir större och flexiblare för produktion och broadcasting.


Trafikradion har under de drygt senaste 10 åren sänt trafikinformation åt andra radiostationer och finns för närvarande på morgnarna i radion på GO FM - Radio Göteborg, Radio Treby, Pirate Rock samt Pop o Rock.

I Göteborg sänds trafikinformationen var 10:e minut i rusningstrafiken varje vardagsmorgon.

Trafikradion.se har tidigare producerat trafikinfo i text på internet, detta har nu TrafikDirekt.se istället hand om, detta för att skilja ut tidigare missuppfattningar från lyssnare.

Starten av de nya radiokanalerna sker gradvis from Juli för Stockholm, Göteborg, Malmö och en för hela Sverige. Börjar med Göteborg där idag GO FM - Radio Göteborg kommer att profileras om med "nytt" namn och till en mer inriktning som stämmer överens med Trafikradions grunder, "Trafik, kommunikation, transport och motor" med musikmixen för dig på väg. Det blir även tips om resor, evenemang, mat mm.

Trafikradion kommer även ha egen internetradio för Göteborg med mer trafikinformation, vilket kommer att vara grunden för de övriga radiokanalerna.

Trafikradion.se har en egenutvecklat produktionsteknik av trafikinfo för radio som ger en snabb, effektiv och korrekt information som gäller för stunden, detta är något som vi arbetat med i drygt 10 år.Sponsring / reklam
För driften och utvecklingen av Trafikradion.se så är finansieringen tänkt att vara enbart av sponsorer.
Varje sponsorandel innehåller följande:
Annonsplats i radion 5 sek/timme
Annons/Sponsorplats i TrafikDirekt
Sponsorplats i radion

Lokal sponsorandel 10 000:-/månad
(Stockholm, Göteborg eller Malmö)

Riks sponsorandel 20 0000:-/månad
(Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö)

Vill du veta mer om sponsorandelar.
Tveka inte att kontakta mig.
Anders Nilsson
X For Media Production / TrafikRadion.se
Ägare / Systemutvecklare
Mobil: 0763-979631
Vx: 031-145 145
E-mail: anders.nilsson@trafikradion.se