Göteborg 00:47
OK
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels våta vägbanor i hela länet. Prognos: Oförändrad
Uppdaterad: 2019-11-17 / 00:46
Källa: Trafikradion.se/Trafikverket
© 2006 - 2019 Trafikradion.se