Göteborg 15:43
1890
(13:39) Väg 1890 från Holma till Svarthall båda riktningarna
Föremål på vägen: Tappade isoleringsbalar på vägen. Personal på väg till platsen.
Preliminär slut: 2019-12-07 / 16:00
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels våta vägbanor Prognos: Oförändrat väglag
Uppdaterad: 2019-12-07 / 13:57
Just nu är det 1 nytt vägarbete.
Göteborg
Korsningen Hjalmar Brantingsgatan-Gropegårdsgatan i Göteborgs kommun.
Vägarbeten: Ett körfält i vardera riktning på Hjalmar Brantingsgatan är avstängd fram till måndag morgon kl 05.00 på grund av schaktarbete. Påverkar även GC-bana och ibland korsande körfält i korsningen.
Starttid: 2019-12-07 / 08:39
Preliminär slut: 2019-12-09 / 05:00
Källa: Trafikradion.se/Trafikverket
© 2006 - 2019 Trafikradion.se