Göteborg 20:22 gofm.se
Göteborg
(10:54) Rastplats Klareberg i Göteborgs kommun
Hinder på vägbanan: Rastplatsen Klareberg, vid E6 Södergående är avstängd på grund av renovering. 1
Preliminär slut: 2019-04-24 / 16:00
gofm.se
Just nu är det 1 nytt vägarbete.
Göteborg
Norrleden
E6.20 från Vädermotet till Ellesbovägen båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Sopning, sker under hela sträckan båda riktningarna.
Starttid: 2019-04-19 / 18:26
Preliminär slut: 2019-04-20 / 06:00
Källa: Trafikradion.se/Trafikverket
© 2006 - 2019 Trafikradion.se