Göteborg 21:20
Just nu är det 3 nya vägarbeten.
E6 E20
Kungsbackaleden
E6 från Örgrytemotet (71) till Ullevimotet (73) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Rensar ogräs i mittremsan under natten.
Starttid: 2019-06-24 / 21:04
Preliminär slut: 2019-06-25 / 04:00
E 6
Kungälvsleden
Söderut
E6 från Backadalsmotet (78) till Tingstadsmotet (77) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: E6 Backadalsmotet till Tingstadstunneln, fräsning under kvällen och natten. Stänger avfarten före Lundbyleden och stänger 2 körfält till så endast ett körfält öppet under natten i södergående riktning.
Starttid: 2019-06-24 / 20:52
Preliminär slut: 2019-06-25 / 06:00
Västerleden
Gnistängstunneln
mot Frölunda
E6.20 vid Gnistängstunneln i riktning mot Frölunda i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Gnistängstunneln, södergående tunnelrör mot Frölunda avstängt. Följ orange vägvisning
Starttid: 2019-06-24 / 20:00
Preliminär slut: 2019-06-25 / 05:30
Källa: Trafikradion.se/Trafikverket
© 2006 - 2019 Trafikradion.se