Göteborg 09:47
E6 E20
Kungsbackaleden
(09:11) E6 från Kålleredsmotet (63) till Torrekullamotet (65) båda riktningarna
Djur på vägen: Älg rör sig i närheten av vägbanan.
Preliminär slut: 2019-10-17 / 10:30
1890
(09:10) Väg 1890 från Cirkulationsplats Brogården till Holma båda riktningarna
Djur på vägen: Hjortar intill vägen.
Preliminär slut: 2019-10-17 / 12:00
E45
Göteborg - Bohus
Norrut
(09:05) E45 från Agnesbergsmotet till Trafikplats Surte S (80) i riktning mot Karlstad
Fordonshaveri: Två personbilar som står still. I höjd med Agnesbergs rastplats. Vägassistans på plats. Inväntar bärgare. Körfält blockerade
Preliminär slut: 2019-10-17 / 10:00
1682
(13:31) Väg 1682 från Töllsjö till Hedared båda riktningarna
Olja på vägen: Oljespill. Skyltar uppsatta för slirig vägbana
Preliminär slut: 2019-10-18 / 16:00
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels torra eller fuktiga vägbanor i hela länet. Prognos: Ingen förändring av väglaget.
Uppdaterad: 2019-10-17 / 06:59
Just nu är det 3 nya vägarbeten.
E 6
Uddevalla - Stenungsund
Söderut
E6 från Lyckornamotet (92) till Ödsmålsbron i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mätningsarbete, arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2019-10-17 / 09:03
Preliminär slut: 2019-10-17 / 15:00
158
Säröleden
Söderut
Väg 158 från Trafikplats Särö till Trafikplats Kungsbacka C (60) i riktning mot Kungsbacka i Hallands län (N)
Vägarbeten: Stötkantsarbete. Skyddsfordon på plats.
Starttid: 2019-10-17 / 09:00
Preliminär slut: 2019-10-17 / 15:00
Göteborg
Lundbyleden
Söderut
E6.21 vid Brunnsbomotet i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Portalarbete. Avfarten mot Bilteam avstängd. Begränsad framkomlighet på Lundbyleden.
Starttid: 2019-10-17 / 08:58
Preliminär slut: 2019-10-17 / 10:00
Källa: Trafikradion.se/Trafikverket
© 2006 - 2019 Trafikradion.se