Trafikflöde 03:16
Just nu finns det
5 incidenter i Sverige
och 1 inom Stockholm