Trafikflöde 09:17
Just nu finns det
9 incidenter i Sverige
och 1 inom Stockholm