Trafikflöde 04:50
Just nu finns det
6 incidenter i Sverige
och 0 inom S-T-O