Trafikflöde 06:12
Just nu finns det
17 incidenter i Sverige
och 0 inom S-T-O