Trafikflöde 05:06
Just nu finns det
4 incidenter i Sverige
och 0 inom S-T-O