Trafikflöde 10:39
Just nu finns det
14 incidenter i Sverige
och 0 inom S-T-O