Trafikflöde 03:15
Just nu finns det
5 incidenter i Sverige
och 1 inom Malmö / Skåne