Trafikflöde 10:50
Just nu finns det
16 incidenter i Sverige
och 3 inom Malmö / Skåne