Trafikflöde 10:01
Just nu finns det
11 incidenter i Sverige
och 1 inom Kalmar