Trafikflöde 10:10
Just nu finns det
12 incidenter i Sverige
och 0 inom Jönköping