Trafikflöde 10:50
Just nu finns det
16 incidenter i Sverige
och 0 inom Jönköping