Trafikflöde 04:23
Just nu finns det
6 incidenter i Sverige
och 0 inom Jönköping