Trafikflöde 15:44
Just nu finns det
25 incidenter i Sverige
och 2 inom Jönköping