Trafikflöde 05:04
Just nu finns det
3 incidenter i Sverige
och 0 inom Halland