Trafikflöde 10:51
Just nu finns det
16 incidenter i Sverige
och 2 inom Göteborg