Trafikflöde 21:48
Just nu finns det
6 incidenter i Sverige
och 1 inom Göteborg