Trafikflöde 14:38
Just nu finns det
13 incidenter i Sverige
och 1 inom Göteborg