Stockholm 20:36
Just nu pågår 71 vägarbeten inom Stockholmsområdet.
Sickla industriväg i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ombyggnation av Sickla industriväg. Smalare körfält och omledning av gång- och cykeltrafik.
Starttid: 2019-04-10 / 00:00
Preliminär slut: 2019-10-23 / 00:00
Magnus Ladulåsgatan vid korsningen Timmermansgränd i Stockholm kommun
Vägarbeten: Schaktarbete
Starttid: 2019-04-16 / 00:00
Preliminär slut: 2019-05-06 / 00:00
Väg 57 vid Gnesta, i riktning mot Järna.
Vägarbeten: Avetableringsarbete Demontering av byggskylt
Starttid: 2019-04-16 / 10:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Greta Arwidssons Väg nära Roslagsvägen i Stockholm kommun
Vägarbeten: Kabelarbete samt sänkning av vägbana.
Starttid: 2019-02-15 / 00:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 00:00
Lidingövägen från Valhallavägen/Lidingövägen till Lidingövägen/Tegeluddsvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med gång- och cykelbana. Långa köer kan förekomma framförallt i rusningstrafik.
Starttid: 2018-11-20 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 16:00
Torsgatan från Torsgatan/Torbjörn Klockares Gata till Torsgatan/Norra Stationsgatan båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Avstängda körfält och släckta trafiksignaler förekommer under perioden.
Starttid: 2019-04-02 / 00:00
Preliminär slut: 2019-06-12 / 00:00
mot Norrtälje
Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: I höjd med Albanova. Kollektivkörfält avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgata avstängd.
Starttid: 2017-05-02 / 00:00
Preliminär slut: 2022-12-31 / 00:00
Tyresövägen
Väg 229 på Tyresövägen vid Skarpnäck, i riktning mot Bollmora.
Vägarbeten: Ny gång och cykelbana längs Flatenvägen
Starttid: 2019-01-02 / 08:15
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 70 i Uppsala län.
Vägarbeten: Nedsatt hastighet vid Tjursåker på grund av skymd sikt.
Starttid: 2019-02-22 / 11:15
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Gasverksvägen från Hjorthagens IP till Trafikplats Ropsten båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mellan 11 februari 2019 och 1 mars 2020 stängs Gasverksvägen av mellan Rådjurstigen och Ropsten. Detta på grund av att gatan byggs om.
Starttid: 2019-02-11 / 07:00
Preliminär slut: 2020-03-01 / 16:00
Vikinghillsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ombyggnad samt vatten- och avloppsarbeten på Vikinghillsvägen. Trafik regleras med tillfälliga trafiksignaler.
Starttid: 2017-09-07 / 00:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 00:00
Mensättravägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Arbeten utförs intill Mensättravägen. Smalare körfält och trafik stoppas under kortare stunder vid sprängning.
Starttid: 2019-02-11 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-29 / 00:00
Värmdövägen vid Talluddsvägen, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ledningsarbete samt ombyggnad av befintlig gång- och cykelväg. Smalare körfällt samt omledning av gående och cyklister till andra sidan Värmdövägen.
Starttid: 2018-10-02 / 00:00
Preliminär slut: 2019-05-08 / 00:00
Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar.
Vägarbeten: Renovering av bron över befintlig gång-och cykelvägen. Två körfällt avstängda, trafik leds om till motsatt sida.
Starttid: 2019-02-12 / 00:00
Preliminär slut: 2019-06-05 / 00:00
Vikdalsvägen/Värmdövägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ombyggnation av Vikdalsvägen. Smalare körfält samt omledning av gång- och cykeltrafik. Trafik stoppas under kortare stunder vid sprängning.
Starttid: 2018-09-17 / 00:00
Preliminär slut: 2019-05-30 / 00:00
Sandfjärdsgatan från Sandfjärdsgatan/Åmänningevägen till Sandfjärdsgatan/Valla Torg båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Sandfjärdsgatan 10-16 utanför Björklången är avstängd på grund av vatten- och schaktarbete.
Starttid: 2019-02-18 / 00:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 16:00
Lingvägen från Lingvägen/Victor Balcks Väg till Lingvägen/Nynäsvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med beläggning och kantsten. påBorgårdsvägen. Trafiken regleras växelvis med hjälp av trafikljus.
Starttid: 2019-01-23 / 10:38
Preliminär slut: 2019-04-30 / 16:00
Torsgatan från Torsgatan/Torsgränd till Torsgatan/Olof Palmes Gata i riktning mot Vasagatan i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Torsgatan mellan Barnhusgatan och Kammakargatan kommer att vara enkelriktad mot Vasagatan. Barnhusgatan kommer vara avstängd under byggtiden och trafiken kommer att ledas via Västmannagatan-Kammakargatan för att nå Torsgatan i riktning Sankt Eriksplan.
Starttid: 2019-04-16 / 00:00
Preliminär slut: 2019-06-12 / 00:00
Skeppsbron vid Slussen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.
Starttid: 2016-06-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
E 4 vid Trafikplats Järna (141), i riktning mot Nyköping.
Vägarbeten: Mätning/provtagning Arbetet skyddas med skyddsbil.
Starttid: 2019-01-28 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:59
Södertäljevägen
mot Stockholm
E4 från Trafikplats Fittja (147) till Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.
Starttid: 2018-06-26 / 12:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Södertälje - Nyköping
E4 från Trafikplats Järna (141) till Trafikplats Hölö (139) i riktning mot Nyköping i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Provtagningsarbete inför arbete med Ostlänken.
Starttid: 2019-02-18 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:59
Uppsalavägen
E4 från Trafikplats Tureberg (172) till Trafikplats Häggvik (173) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm där barriärer ställs upp på södergående påfartsramp från väg 265 där vänstra körfältet smalnas av till 3m i höjd med Knistaporten. Ute på E4:an står det barriärer i båda körfälten från knistaporten och ner till upplandsmotor.
Starttid: 2017-09-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
vid Huddinge kommun i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm.
Starttid: 2017-12-03 / 11:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
mot Norrtälje
E 18 på Norrtäljevägen mellan Trafikplats Hägernäs (184) och Trafikplats Arninge (185), i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: En kranbil på vägen för att göra arbeten på utsidan av kantbalk ovanför järnvägsspåret.
Starttid: 2019-04-17 / 17:00
Preliminär slut: 2019-04-28 / 23:00
Enköpingsvägen
E18 vid Trafikplats Stäket (152) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Sprängningsarbete: Arbetet pågår dagtid och kan medföra kortare stopp av trafik påfarten i riktning mot Enköping.
Starttid: 2019-04-15 / 13:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 16:00
Norrtäljevägen
E18 vid Trafikplats Arninge (185) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Etableringsarbete vid påfart norrgående. Bygginfart till bygget av ny tågstation.
Starttid: 2019-04-01 / 07:15
Preliminär slut: 2019-04-30 / 18:00
Väg 57 mellan Gnesta och Länsgräns Södermanland/Stockholm, i riktning mot Järna.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Trafik kan komma att regleras med signal
Starttid: 2019-04-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Nynäsvägen
Väg 73 från Sofielundsplan Väg 73N, 52,155 till Hammarbykopplet Väg 73N, 52,750 i riktning mot Gullmarsplan i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-04-18 / 05:00
Preliminär slut: 2019-05-10 / 23:00
Nynäsvägen
Väg 73 på Nynäsvägen mellan Trafikplats Norvik och Kalvö, i riktning mot Johanneshov.
Vägarbeten: För att ansluta hamnen till den landburna infrastrukturen krävs ett nytt industrispår från hamnen till Nynäsbanan. Spåret måste passera väg 73 som därför byggs om till en bro.
Starttid: 2018-07-23 / 13:00
Preliminär slut: 2019-07-07 / 23:00
Värmdöleden
Väg 222 på Värmdöleden vid Trafikplats Nacka, i riktning mot Stavsnäs.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Avstängning av ett körfält på 222:an östgående i höjd med Nacka Gymnasium
Starttid: 2018-04-26 / 21:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Värmdöleden
Väg 222 vid Trafikplats Nacka i riktning mot Slussen i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Avstängning av ett körfällt på 222:an västgående i höjd med Nacka Gymnasium.
Starttid: 2018-04-08 / 21:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 223 vid Trafikplats Läggesta, i riktning mot Nyköping.
Vägarbeten: Arbete längs vägen. Arbetsfordon står på vägbanan och btivis gång- och cykelbana.
Starttid: 2019-02-18 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Väg 223 mellan Trafikplats Läggesta och Mariefred, i riktning mot Mariefred.
Vägarbeten: Borrningsarbete.
Starttid: 2018-12-05 / 12:00
Preliminär slut: 2019-06-17 / 23:00
Huddingevägen
Väg 226 från Huddingevägen/Nibblevägen till Huddingevägen/Skyttbrinksvägen i riktning mot Vårsta i Stockholms län (AB)
Beläggningsarbete: Enklare arbeten med beläggning
Starttid: 2019-03-07 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Huddingevägen
Väg 226 på Dalvägen vid Skäcklingevägen, i riktning mot Vårsta.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-03-12 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Huddingevägen
Väg 226 från Huddingevägen/Hamringevägen till Huddingevägen/Skyttbrinksvägen i riktning mot Vårsta i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med gång och cykelbana.
Starttid: 2019-04-05 / 05:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Huddingevägen
mot Stockholm
Väg 226 från Huddingevägen/Skyttbrinksvägen till Huddingevägen/Hamringevägen i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Brobygge av gång- och cykelbana. Ingen påverkan av vägtrafiken.
Starttid: 2018-10-17 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 227 på Dalarövägen mellan Edesövägen och Smådalarövägen, Askfatsvägen, i riktning mot Dalarö.
Vägarbeten: Schaktningsarbete mellan Ornövägen och Karlavägen
Starttid: 2019-04-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 260 från Nackarondellen till Planiarondellen i riktning mot Handen i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-04-01 / 09:00
Preliminär slut: 2019-07-01 / 23:00
Väg 261 på Ekerövägen mellan Kantongatan och Lindötunneln, i riktning mot Ekerö.
Vägarbeten: Etableringsarbete. Skyddsbil på plats.
Starttid: 2019-03-04 / 09:00
Preliminär slut: 2021-06-14 / 23:00
Väg 261 på Ekerövägen mellan Drottningholm och Tappströmsbron, i riktning mot Ekerö.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Skyltning
Starttid: 2019-03-04 / 09:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 23:00
Väg 261 på Ekerövägen vid Lindötunneln, i riktning mot Ekerö.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Förbifart stockholm
Starttid: 2019-03-04 / 09:00
Preliminär slut: 2021-06-14 / 23:00
Väg 261 från Ekerövägen/Kantongatan till Lindötunneln i riktning mot Ekerö i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Fasta arb.platser Förbifart stockholm, Rondell
Starttid: 2019-03-05 / 15:00
Preliminär slut: 2021-06-14 / 23:00
Väg 263 från Haga till Sigtuna i riktning mot Märsta i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Byggnation av en ny rondell.
Starttid: 2018-08-06 / 21:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 23:00
Väg 267 från Stäketvägen/Mälarvägen till Trafikplats Stäket (152) i riktning mot Stäket i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Omledning av Allmänningsvägen för byggnation av ny påfartsramp mot E18 riktning Enköping
Starttid: 2019-03-26 / 15:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Väg 273 från Söderby till Trafikplats Arlanda (181) i riktning mot Almunge i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Räckes och kantstensarbeten.
Starttid: 2019-04-16 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-10 / 23:00
Väg 273 från Almunge till Vreta i riktning mot Märsta i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Kabelarbete i dike. Arbetsfordon tar del av körbana.
Starttid: 2019-01-31 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 274 på Vaxholmsvägen vid Trafikplats Arninge, i riktning mot Arninge.
Vägarbeten: Kranbil tar del av körfält.
Starttid: 2019-04-17 / 17:00
Preliminär slut: 2019-04-28 / 23:00
Väg 274 från Trafikplats Arninge (185) till Rydbo i riktning mot Vaxholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Skyddsbil i höjd med järnvägsspåret
Starttid: 2019-04-17 / 17:00
Preliminär slut: 2019-04-28 / 23:00
Väg 274 på Skärgårdsvägen vid Värmdö kyrka, i riktning mot Ålstäket.
Sprängningsarbete: Sprängningsarbete avstängning vid Sprängning .
Starttid: 2019-04-08 / 01:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
mot Norrtälje
Väg 276 på Kustvägen vid Penningby, i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-10-01 / 01:00
Preliminär slut: 2019-05-07 / 23:00
Väg 277 på Lidingövägen vid Ropstenskopplet, i riktning mot Roslagstull.
Vägarbeten: Etableringsarbete.
Starttid: 2019-02-18 / 22:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Väg 279 från Flygplatsinfarten till Ulvsundavägen/Karlsbodavägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Sprängningsarbete: Infarten till Bromma Flygplats stängs under cirka 10 minuter för sprängningsarbete. Måndagar - Torsdagar klockan 10:00, 12:30 och 19:00 Fredagar 10:00 och 12:30
Starttid: 2019-01-29 / 00:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:59
Väg 509 från Trafikplats Nykvarn (140) till Värsta backe båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Reparation av bro. Trafiken leds förbi arbetsområdet.
Starttid: 2018-10-03 / 15:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 513 från Lida till Hölö båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Schaktning längst väg.
Starttid: 2019-03-12 / 16:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 569 i Stockholms län.
Vägarbeten: Ledningsarbeten.
Starttid: 2019-04-15 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 648 från Dammhagen till Lugnet i riktning mot Sävja i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-03-25 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 653 i Uppsala län.
Vägarbeten: Fast avstängning av gamla delen av väg 653. Nya delen av väg 653 är farbar.
Starttid: 2019-02-08 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 697 på Runmarö mellan Styrsviks brygga och Norrsunda, i riktning mot Söderby.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-02-11 / 01:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 824 vid Lovö kyrka, i riktning mot Lovö kyrka.
Vägarbeten: Underhållsarbete.
Starttid: 2019-03-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 859 från Rosersberg till Stockholmsvägen/Vallentunavägen i riktning mot Rosersberg i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Förläggning ny kanalisation samt sättning av skåp
Starttid: 2019-03-27 / 13:00
Preliminär slut: 2019-10-30 / 23:00
Väg 865 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Trafik kan komma att regleras med signal.
Starttid: 2019-04-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 975 mellan Rv 55 och Arnöleden, Arnö, i riktning mot Färjeläget, Arnöfjärden.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-02-25 / 10:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 980 från Överselö till Janslunda båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-11-14 / 15:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 1025 från Almvik till Glyxnäs i riktning mot Glyxnäs i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-02-18 / 06:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:59
Väg 1064 från Storbol till Rånäs i riktning mot Rånäs i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mätning/provtagning
Starttid: 2018-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 1073 från Länsgräns AB/C vid Korsängen till Karlberg i riktning mot Knutby i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Bortagning av stolpar.
Starttid: 2019-04-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1074 från Kopphagen till Hagby i riktning mot Torslund i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Nedtagning av befintliga stolpar.
Starttid: 2019-04-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1078 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-03-14 / 08:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Väg 1078 från Uddnäs till Korsängen i riktning mot Korsängen i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Bortagning av stolpar.
Starttid: 2019-04-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se