Stockholm 11:38
Just nu pågår 86 vägarbeten inom Stockholmsområdet.
Ormingeringen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ledningsarbete utförs. Avsmalnande körfält samt ett körfält avstängt i riktning in mot Kanholmsvägen
Starttid: 2019-07-17 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-22 / 00:00
Mensättravägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Arbeten utförs intill Mensättravägen. Smalare körfält och trafik stoppas under kortare stunder vid sprängning.
Starttid: 2019-02-11 / 00:00
Preliminär slut: 2019-10-03 / 00:00
Gasverksvägen från Hjorthagens IP till Trafikplats Ropsten båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mellan 11 februari 2019 och 20 september 2020 stängs Gasverksvägen av mellan Rådjurstigen och Ropsten. Detta på grund av att gatan byggs om.
Starttid: 2019-02-11 / 07:00
Preliminär slut: 2020-09-20 / 16:00
Vikinghillsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ombyggnad samt vatten- och avloppsarbeten på Vikinghillsvägen. Trafik regleras med tillfälliga trafiksignaler.
Starttid: 2017-09-07 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 00:00
Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ledningsarbete i gång- och cykelväg. Omledning av gående och cyklister. Busskörfält upphör under arbetet.
Starttid: 2019-05-13 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 00:00
Värmdövägen vid Talluddsvägen, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ledningsarbete samt ombyggnad av befintlig gång- och cykelväg. Smalare körfällt samt omledning av gående och cyklister till Parallellvägen.
Starttid: 2018-10-02 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 00:00
Norrlandsgatan från Mäster Samuelsgatan/Norrlandsgatan till Kungsgatan/Norrlandsgatan båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med fjärrkyla. Norrlandsgatan mellan Kungsgatan och Lästmakargatan stängs av nattetid mellan klockan 22.00-05.00.
Starttid: 2019-07-08 / 22:00
Preliminär slut: 2019-08-08 / 05:00
E 4 på Essingeleden vid Trafikplats Fredhäll (160), i riktning mot Fridhemsplan.
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2019-06-30 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-11 / 00:00
E4 av-/påfart från Vårby allé (Tpl Vårby) till E4/E20 (Tpl Vårby) i Huddinge kommun
Vägarbeten: Påfart till Trafikplats Vårby (148) i riktning mot Stockholm är avstängd.
Starttid: 2018-11-29 / 16:00
Preliminär slut: 2022-07-01 / 23:00
Skeppsbron vid Slussen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.
Starttid: 2016-06-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Magnus Ladulåsgatan mellan Rosenlundsgatan och Timmermansgränd i Stockholm kommun
Vägarbeten: Schaktarbete. Enkelriktat mellanTimmermansgatan-Lerhusetsgränd Trafiken dirigeras med vakter
Starttid: 2019-04-25 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-02 / 16:00
Saltsjöbadsleden vid Trafikplats Neglinge, i båda riktningar.
Vägarbeten: Renovering av bron över befintlig gång-och cykelvägen. Avsmalnad körfält och omledning av gång- och cykeltrafik.
Starttid: 2019-06-03 / 00:00
Preliminär slut: 2019-10-01 / 00:00
Väg 1019 från Bergshamra till Utanbro båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Vägen avstängd. Ledningsarbete. Arbetet pågår dagtid mellan 07-16.
Starttid: 2019-05-27 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Mäster Samuelsgatan från Mäster Samuelsgatan/Norrlandsgatan till Klaratunneln mynn. Mäster Samuelsgatan i riktning mot Birger Jarlsgatan i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Gatan enkelriktas i västgående riktning pga byggetablering.
Starttid: 2019-01-23 / 16:48
Preliminär slut: 2021-03-31 / 00:00
Norrlandsgatan mellan Smålandsgatan och Mäster Samuelsgatan i riktning mot Hamngatan i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Gatan enkelriktas i norrgående riktning pga byggetablering.
Starttid: 2019-01-23 / 15:30
Preliminär slut: 2021-03-31 / 00:00
Väg 659 från Sandbol till Länna i riktning mot Länna i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Underhållsarbete, bron är avstängd under arbetet.
Starttid: 2019-02-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Vasagatan vid Vasagatan/Kungsgatan båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Ombyggnation av gata och cykelbanor Smalare körfält
Starttid: 2019-06-12 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-12 / 00:00
S:t Eriksgatan från S:t Eriksgatan/S:t Göransgatan till Drottningholmsvägen/S:t Eriksgatan i riktning mot Norr Mälarstrand i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Renovering av Fridhemsplans tunnelbanestation, ett körfält avstängt.
Starttid: 2019-05-20 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 00:00
Margretelundsvägen mellan Tranebergsvägen och Porfyrvägen i Stockholm kommun
Vägarbeten: Margaretelundsvägen avstängd för genomfart mellan Tranebergsvägen och Porfyrvägen i båda riktningar på grund av uppställning av mobilkran.
Starttid: 2019-04-29 / 00:00
Preliminär slut: 2019-09-29 / 23:59
Väg 891 från Rosersberg till Rosersbergs slott båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Vägen över järnvägen avstängd.
Starttid: 2017-11-19 / 23:21
Preliminär slut: 2021-01-01 / 16:00
Väg 848 från Tuna till Stjärnhovs fd jvstn i riktning mot Stjärnhov i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Broarbete. Rivning och bygge av ny bro i Jälund. Initialt är trafik möjlig med begränsat boggi och axeltryck samt nedsatt hastighet fram till 25/4 sen börjar arbetet och då stängs bro av för trafik fram till 15/3-2020.
Starttid: 2019-03-20 / 16:00
Preliminär slut: 2020-03-15 / 23:00
Sickla industriväg i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ombyggnation av Sickla industriväg. Smalare körfält och omledning av gång- och cykeltrafik.
Starttid: 2019-04-10 / 00:00
Preliminär slut: 2019-10-23 / 00:00
mot Norrtälje
Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: I höjd med Albanova. Kollektivkörfält avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgata avstängd.
Starttid: 2017-05-02 / 00:00
Preliminär slut: 2022-12-31 / 00:00
Väg 70 i Uppsala län.
Vägarbeten: Nedsatt hastighet vid Tjursåker på grund av skymd sikt.
Starttid: 2019-02-22 / 11:15
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Sandfjärdsgatan från Sandfjärdsgatan/Åmänningevägen till Sandfjärdsgatan/Valla Torg båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Sandfjärdsgatan 10-16 utanför Björklången är avstängd på grund av vatten- och schaktarbete.
Starttid: 2019-02-18 / 00:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 16:00
Södertäljevägen
E4 från Fornhöjden till Sofiehill i riktning mot Nyköping i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mätning/provtagning Broinspektion utförs en natt under sökt period mellan kl: 21.00-05.00.
Starttid: 2019-07-18 / 21:00
Preliminär slut: 2019-07-26 / 16:00
mot Nynäshamn
E4.25 från Riddarholmen till Centralbron i riktning mot Nynäshamn i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Ett körfält avstängt. Broarbete.
Starttid: 2019-06-30 / 03:01
Preliminär slut: 2019-08-12 / 08:00
Uppsalavägen
E4 från Trafikplats Tureberg (172) till Trafikplats Häggvik (173) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbeten med Förbifart Stockholm. Tillfälliga barriärer ställs upp på södergående påfartsramp från väg 265 där vänstra körfältet smalnas av till 3m i höjd med Knistaporten.
Starttid: 2019-07-04 / 14:04
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Södertälje - Nyköping
E4 från Trafikplats Järna (141) till Trafikplats Södertälje syd (142) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Bergskrotning. Begränsad framkomlighet. Trafiken dubbelriktas i södergående körbana, ett körfält öppet i vardera riktning.
Starttid: 2019-06-27 / 15:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Södertäljevägen
mot Stockholm
E4 från Trafikplats Vårby (148) till Trafikplats Kungens Kurva (151) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Öppning av den nya Trafikplatsen Lindvreten Norra med anslutande ramper mot E20N (avfartsramp från E20N mot trafikplatsen och påfartsramp från trafikplatsen mot E20N). Anslutningsramperna mot E20S kommer inte att öppnas nu.
Starttid: 2019-07-03 / 05:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
mot Stockholm
E 4 på Södertäljevägen mellan Trafikplats Lindvreten (150) och Trafikplats Kungens Kurva (151), i riktning mot Stockholm.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Vägarbeten inom arbetsområde FSE105-Kungens Kurva, skyltning A20
Starttid: 2016-04-19 / 00:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
mot Södertälje
E 4 på Södertäljevägen vid Trafikplats Kungens Kurva (151), i riktning mot Södertälje.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Linjemålning och utställning av H4B barriär under natten på E4/E20 mellan Tpl Lindvreten och Tpl Kungens Kurva
Starttid: 2019-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Södertäljevägen
mot Uppsala
E4 vid Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Uppsala i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.
Starttid: 2018-06-26 / 12:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Södertäljevägen
mot Stockholm
E4 från Trafikplats Kungens Kurva (151) till Trafikplats Västertorp (153) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Byggande av nya på och avfarter vid projekt förbifart Stockholm.
Starttid: 2019-05-14 / 16:00
Preliminär slut: 2023-04-29 / 16:00
mot Stockholm
E 18 på Enköpingsvägen vid Trafikplats Barkarby (155), i riktning mot Stockholm.
Vägarbeten: Broarbete Bygge av ny bro över E18, mellan Veddesta / Barkaby
Starttid: 2019-06-17 / 13:00
Preliminär slut: 2020-06-01 / 16:00
E 18 på Kapellskärsvägen mellan Trafikplats Görla och Aspnäs, i riktning mot Kapellskär.
Vägarbeten: Räckesarbete
Starttid: 2019-05-21 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-02 / 16:00
E 20 på Norra Länken vid Roslagstull, i riktning mot Norrtull.
Vägarbeten: Drift/underhåll Skötsel av grönytor.
Starttid: 2018-05-23 / 10:30
Preliminär slut: 2022-08-31 / 00:00
Enköpingsvägen
Väg 55 från Trafikplats Munksundet till Cirkulationsplats Enögla båda riktningarna i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Broarbete. Ett körfält avstängt i vardera riktning.
Starttid: 2019-05-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-11 / 16:00
Väg 223 vid Aspa, i riktning mot Mariefred.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-07-04 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Huddingevägen
Väg 226 från Flaggplan i Tullinge till Huddingevägen/Nibblevägen i riktning mot Vårsta i Stockholms län (AB)
Beläggningsarbete: Trafiken dirigeras med trafikljus / vakt & lots. Arbetet sker nattetid.
Starttid: 2019-06-14 / 06:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 00:00
Huddingevägen
Väg 226 från Huddingevägen/Nibblevägen till Huddingevägen/Skyttbrinksvägen i riktning mot Vårsta i Stockholms län (AB)
Beläggningsarbete: Enklare arbeten med beläggning
Starttid: 2019-03-07 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 227 på Dalarövägen mellan Edesövägen och Smådalarövägen, Askfatsvägen, i riktning mot Dalarö.
Vägarbeten: Schaktningsarbete mellan Ornövägen och Karlavägen
Starttid: 2019-04-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
mot Uppsala
Väg 255 vid Kuggebro, i riktning mot Uppsala.
Vägarbeten: Ombyggnation av befintliga busshållplatser
Starttid: 2019-06-05 / 12:00
Preliminär slut: 2019-09-13 / 16:00
Väg 260 på Järlaleden mellan Nackarondellen och Atlasrondellen, i riktning mot Älta.
Vägarbeten: Fjärrvärmearbete på Nacka Kommuns väg/ och tomtmark, men en del skyltning hamnar på Trafikverkets väg
Starttid: 2019-04-01 / 09:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 16:00
Väg 260 på Ältavägen vid Almvägen, i riktning mot Lugnet.
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2019-06-24 / 21:00
Preliminär slut: 2019-08-10 / 16:00
Väg 261 på Ekerövägen vid Lindötunneln, i riktning mot Ekerö.
Vägarbeten: Etableringsarbete Ansökan avser etablering av tillfälliga GC-banor i samband med projekt Lovön.
Starttid: 2019-06-17 / 09:00
Preliminär slut: 2020-06-12 / 00:00
Väg 261 på Ekerövägen mellan Kantongatan och Lindötunneln, i riktning mot Ekerö.
Vägarbeten: Etableringsarbete. Skyddsbil på plats.
Starttid: 2019-03-04 / 09:00
Preliminär slut: 2021-06-14 / 23:00
Väg 267 från Stäketvägen/Rotebrovägen till Trafikplats Rotebro (174) i riktning mot Rotebro i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Fasta arb.platser Byggnation av ny rondell samt refuger i TPL Rotebro
Starttid: 2019-07-16 / 16:00
Preliminär slut: 2019-08-23 / 16:00
Väg 267 på Stäketvägen mellan Trafikplats Stäket och Rotebrovägen, i riktning mot Rotebro.
Vägarbeten: Beläggningsarbete, avsmalning till ett körfält.
Starttid: 2019-05-09 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 267 från Stäketvägen/Mälarvägen till Trafikplats Stäket (152) i riktning mot Stäket i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Omledning av Allmänningsvägen för byggnation av ny påfartsramp mot E18 riktning Enköping
Starttid: 2019-03-26 / 15:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Väg 271 från Älvsjövägen/Kontrollvägen till Älvsjövägen/Götalandsvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Reparation av bullerplank. Södergående körfält avsmalnat.
Starttid: 2019-07-14 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 00:00
Väg 273 från Almunge till Vreta i riktning mot Märsta i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Kabelarbete i dike. Arbetsfordon tar del av körbana.
Starttid: 2019-01-31 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 274 på Rindövägen vid Färjeläget på Rindö (Oxdjupet), i riktning mot Värmdö.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-07-16 / 09:00
Preliminär slut: 2019-07-25 / 16:00
Väg 274 på Rindövägen vid Färjeläget på Rindö (Oxdjupet), i riktning mot Värmdö.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Hammarborrning under Oscar Fredriksborgsvägen
Starttid: 2019-07-04 / 13:00
Preliminär slut: 2019-07-25 / 16:00
Väg 275 på Drottningholmsvägen vid Trafikplats Fredhäll (160), i riktning mot Fredhäll.
Vägarbeten: Etableringsarbete.
Starttid: 2019-06-24 / 21:00
Preliminär slut: 2019-12-27 / 16:00
Väg 275 från Tranebergsbron till Drottningholmsvägen/Alviksvägen i riktning mot Brommaplan i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2018-01-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-01 / 16:00
Väg 276 från Roslagskulla Kyrka till Vettershaga båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-06-25 / 09:00
Preliminär slut: 2019-09-02 / 16:00
mot Norrtälje
Väg 276 på Kustvägen vid Vettershaga, i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt längst dikes kant. Skyddsbil på plats vid etablering och avetablering.
Starttid: 2019-06-20 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 277 på Lidingövägen mellan Lidingö Centrum och Lidingöbron, i riktning mot Roslagstull.
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2019-07-18 / 21:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Väg 282 mellan Funbo och Knutby, i riktning mot Edsbro.
Vägarbeten: Ombyggnation av busshållplatser
Starttid: 2019-06-04 / 06:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 16:00
Väg 502 från Gärtuna till Hagaberg båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Beläggningsarbete: Förberedande arbete inför byggnation av cirkulation.
Starttid: 2019-06-17 / 23:00
Preliminär slut: 2019-07-22 / 16:00
Väg 513 från Trafikplats Hölö (139) till Hölö i riktning mot Lida i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Tillgänglighetsanpassning av busshållplats. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-07-08 / 07:55
Preliminär slut: 2019-07-26 / 16:00
Väg 513 från Lida till Hölö båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Schaktning längst väg.
Starttid: 2019-03-12 / 16:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
mot Södertälje
Väg 525 från Sörby till Pilkrog i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med busshållplats vid Skilleby
Starttid: 2019-07-15 / 08:17
Preliminär slut: 2019-08-02 / 16:00
Väg 534 mellan Tibble och Fållnäs, i riktning mot Lindholmen.
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2019-06-24 / 12:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 542 i Stockholms län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Underhåll av telefonstolpar
Starttid: 2019-07-04 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
mot Södertälje
Väg 576 vid Värsta backe, i riktning mot Södertälje.
Sprängningsarbete: Sprängning 3 gånger per dag. Vägen stängs av med vakter. Varje sprängningstillfälle tar ca 5min.
Starttid: 2019-06-27 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-16 / 16:00
Väg 584 i Uppsala län.
Beläggningsarbete: Trafik regleras med hhjälp av trafiksignal och lots. Risk för långsam kö och samt stenskott.
Starttid: 2019-07-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 16:00
Väg 586 i Uppsala län.
Beläggningsarbete: Trafiken dirigeras med trafiksignal och lots. Håll avstånd och hastighet, risk för stenskott.
Starttid: 2019-07-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 16:00
Väg 587 i Uppsala län.
Beläggningsarbete: Trafiken dirigeras med trafiksignal och lots. Håll avstånd och hastighet. Risk för stenskott.
Starttid: 2019-07-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 597 i Uppsala län.
Vägarbeten: Montering av träbro vid Lurbo öst om Gottsunda.Trafiken regleras växelvis med flaggvakt.
Starttid: 2019-07-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 17:00
Väg 653 i Uppsala län.
Vägarbeten: Fast avstängning av gamla delen av väg 653. Nya delen av väg 653 är farbar.
Starttid: 2019-02-08 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 660 i Uppsala län.
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Trafik regleras med hjälp av trafisignal och lots. Risk för stenskott.
Starttid: 2019-07-09 / 19:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 800 mellan Färentuna kyrka och Ölsta, i riktning mot Björkvik.
Beläggningsarbete: Beläggningsarbet. Trafik regleras med hjälp av lots samt trafiksignal och flaggvakt.
Starttid: 2019-07-03 / 06:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 830 från Slängen till Cirkulationsplats Hållsta i riktning mot Gnesta i Södermanlands län (D)
Beläggningsarbete: Trafiken dirigeras med hjälp av trafikljus och lost. Risk för stenskott.
Starttid: 2019-05-20 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 862 från Ekenslund till Graneberg i riktning mot Graneberg i Södermanlands län (D)
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med signal och/eller vakt. Stor risk för stenskott.
Starttid: 2019-06-18 / 17:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 16:00
Väg 865 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Trafik kan komma att regleras med signal.
Starttid: 2019-04-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 903 från Ådö till Säby i riktning mot Säby i Stockholms län (AB)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete väg 903 från Ådö - väg 902. Man använder sig av lots med signal/vakt.
Starttid: 2019-06-13 / 06:00
Preliminär slut: 2019-11-15 / 16:00
Väg 951 från Vallabrink till Hagby i riktning mot Vallentuna i Stockholms län (AB)
Beläggningsarbete: Nybeläggning på cykelbanan samt nya kantstöd.
Starttid: 2019-07-09 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 975 mellan Rv 55 och Arnöleden, Arnö, i riktning mot Färjeläget, Arnöfjärden.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-02-25 / 10:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 975 mellan Rv 55 och Arnöleden, Arnö, i riktning mot Färjeläget, Arnöfjärden.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2019-05-15 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 1036 på Ljusterö vid Tranviks brygga, i riktning mot Tranvik.
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Längsgående schakt för optokabel.
Starttid: 2019-07-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Väg 1060 i Uppsala län.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-07-02 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 1064 från Storbol till Rånäs i riktning mot Rånäs i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mätning/provtagning
Starttid: 2018-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 1074 från Hagby till Torslund i riktning mot Torslund i Uppsala län (C)
Vägarbeten:
Starttid: 2019-01-31 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 1078 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-03-14 / 08:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se