Stockholm 03:49
Just nu är det 1 nytt vägarbete.
E4.25 vid Påfart Johanneshovsbron i riktning mot Norrtull i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med brofog på påfarten
Starttid: 2018-12-16 / 22:19
Preliminär slut: 2018-12-17 / 05:00
Just nu pågår 105 vägarbeten inom Stockholmsområdet.
E4.25 vid Påfart Johanneshovsbron i riktning mot Norrtull i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med brofog på påfarten
Starttid: 2018-12-16 / 22:19
Preliminär slut: 2018-12-17 / 05:00
Ekelundsvägen vid Karlbergs Strand, i båda riktningar.
Vägarbeten: T.o.m. slutet av januari kommer två körfält (ett i vardera riktning) på Ekelundsvägen, från Pampas marina till rondellen vid PostNord, att nyttjas som uppställningsplats för bussar. Bakgrunden är branden i SL:s bussdepå Hornsberg, som innebär ett tillfälligt behov av uppställningsplatser. Området kommer framförallt att nyttjas nattetid på aktuell sträcka, men inskränkningar av körfält kan förekomma även dagtid.
Starttid: 2018-12-10 / 14:31
Preliminär slut: 2019-01-31 / 14:31
mellan Söderkopplet och Söderkopplet i Stockholm kommun
Vägarbeten: Påfart från Vasagatan till Centralbron avstängd. Ombyggnad av gata och cykelbana,
Starttid: 2018-11-03 / 00:00
Preliminär slut: 2019-01-14 / 00:00
Väg 263 från Norrsundavägen i Märsta till Valstarondellen i riktning mot Skokloster i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Nybyggnation av fyrvägskorsning. Två körfält avstängda.
Starttid: 2018-11-05 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Vikdalsvägen/Värmdövägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ombyggnation av Vikdalsvägen. Smalare körfält samt omledning av gång- och cykeltrafik.
Starttid: 2018-09-17 / 00:00
Preliminär slut: 2019-02-07 / 00:00
Värmdövägen vid Talluddsvägen, i båda riktningar.
Vägarbeten: Avsmalnande körfällt. Ombyggnad av gång- och cykelväg samt anläggning av ny huvudvattenledning. Gång- och cykeltrafik hänvisas till andra sidan.
Starttid: 2018-10-02 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Slätvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Slätvägen avstängd för genomfart pga. vatten- och avloppsarbeten.
Starttid: 2018-09-25 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Vikinghillsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Körfält avstängda mellan Näckrosvägen och Velamsundsvägen. Trafiken regleras med tillfälliga trafiksignaler.
Starttid: 2017-09-07 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Lidingövägen från Valhallavägen/Lidingövägen till Lidingövägen/Tegeluddsvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med gång och cykelbana. Långa köer kan förekomma framförallt i rusningstrafik.
Starttid: 2018-11-20 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 16:00
Lidingövägen vid Lidingövägen/Tegeluddsvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med gång och cykelväg. Långa köer kan förekomma framförallt under rusningstrafik.
Starttid: 2018-11-20 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 880 mellan Edsby och Runsa, i riktning mot Runsa.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-11-15 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Kungsgatan vid Kungsgatan/Sveavägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Smalare körfält förbi platsen. Trafiksignalerna släckta. Arbete pågår mellan 22-05.
Starttid: 2018-11-12 / 22:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 05:00
mot Norrtälje
Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: I höjd med Albanova. Kollektiv körfält avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgata avstängd.
Starttid: 2017-05-02 / 00:00
Preliminär slut: 2022-12-31 / 00:00
Flatenvägen från Flatenvägen/Tätorpsvägen till Trafikplats Älta båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Breddning av gång- och cykelbana
Starttid: 2018-09-24 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Väg 891 från Rosersberg till Rosersbergs slott båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Vägen över järnvägen avstängd.
Starttid: 2017-11-19 / 23:21
Preliminär slut: 2021-01-01 / 16:00
Malmskillnadsgatan nära Mäster Samuelsgatan i Stockholm kommun
Vägarbeten: Avstängt 22:00-05:00. Trafikvakter på plats.
Starttid: 2018-09-26 / 22:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 05:00
Ormingeleden i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Körfältsavstängningar på Ormingeleden pga. underhållsarbete av bron över Telegramvägen.
Starttid: 2018-08-27 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 00:00
Fredsgatan från Tegelbacken till Fredsgatan/Malmtorgsgatan båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Fredsgatan är avstängd för motordrivnafordon.
Starttid: 2018-07-15 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Torsplan mellan Norrbackagatan och Solnavägen i Stockholm kommun
Vägarbeten: Trafikvakter på plats.
Starttid: 2017-04-18 / 00:00
Preliminär slut: 2019-01-01 / 23:59
Skeppsbron vid Slussen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.
Starttid: 2016-06-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
mot Södertälje
E 4 på Södertäljevägen vid Trafikplats Kungens Kurva (151), i riktning mot Södertälje.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Vägarbeten inom arbetsområde FSE105-Kungens Kurva, skyltning A20
Starttid: 2016-04-19 / 00:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
vid Huddinge kommun i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm.
Starttid: 2017-12-03 / 11:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
vid Huddinge kommun i Stockholms län (AB)
Sprängningsarbete: Sprängningsarbeten intill E4/E20 mindre än 50m från vägkanten mellan Tpl Lindvreten och Tpl Kungens Kurva
Starttid: 2018-01-08 / 10:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Södertäljevägen
mot Södertälje
E4 från Trafikplats Lindvreten (150) till Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Etableringsarbete TA-FSE101-005-etableringsarbeten, TA-FSE101-006-generella. Etableringsarbeten trafikanordingar samt mindre arbeten med generella TA-planer.
Starttid: 2018-11-29 / 16:00
Preliminär slut: 2022-07-01 / 23:00
Södertälje - Nyköping
mot Södertälje
E4 från Länsgräns AB/D vid Tullgarn till Trafikplats Södertälje syd (142) i riktning mot Södertälje i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Bergskrotning
Starttid: 2018-09-24 / 21:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Södertäljevägen
E4 från Trafikplats Vårby (148) till Trafikplats Lindvreten (150) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.
Starttid: 2018-06-26 / 12:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Uppsalavägen
mot Södertälje
E4 vid Trafikplats Häggvik (173) i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Broarbeten på Knistavägen där de fasta trafikljusen ersätts av portabla trafikljus.
Starttid: 2018-03-21 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Uppsalavägen
E4 från Trafikplats Tureberg (172) till Trafikplats Häggvik (173) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm där barriärer ställs upp på södergående påfartsramp från väg 265 där vänstra körfältet smalnas av till 3m i höjd med Knistaporten. Ute på E4:an står det barriärer i båda körfälten från knistaporten och ner till upplandsmotor.
Starttid: 2017-09-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
mot Södertälje
E 4 på Essingeleden vid Trafikplats Fredhäll (160), i riktning mot Södertälje.
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: 2018-01-17 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 00:00
mot Norrtälje
E 18 på Norrtäljevägen vid Trafikplats Söderhall (189), i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: Drift/underhåll Bergskrotning
Starttid: 2018-12-05 / 21:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Järvafältet
mot Stockholm
E 18 på Enköpingsvägen vid Trafikplats Hjulsta (156), i riktning mot Stockholm.
Vägarbeten: Brobygge.
Starttid: 2018-03-13 / 05:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
mot Stockholm
E 18 på Norrtäljevägen vid Trafikplats Roslags Näsby (182), i riktning mot Stockholm.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Fast trafiklösning för ombyggnad tpl Roslags-Näsby.
Starttid: 2018-12-03 / 22:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
E 18 på Kapellskärsvägen mellan Hammarby och Grovö, i riktning mot Kapellskär.
Vägarbeten: Anläggning av nya hållplatser. Arbete kommer att ske på bägge sidor E18.
Starttid: 2018-11-07 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
E 18 på Kapellskärsvägen mellan Grovö och Nenninge, i riktning mot Kapellskär.
Vägarbeten: Anläggning av nya hållplatser. Arbete kommer att ske på bägge sidor E18.
Starttid: 2018-11-07 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
E18 från Trafikplats Görla till Kapellskär i riktning mot Kapellskär i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Sprängning kan komma att ske vardagar 10:00, 14:00, 19:30. Vägen är då avstängd i ca 10 minuter.
Starttid: 2018-01-15 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Norrtäljevägen
E18 vid Trafikplats Arninge (185) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Etableringsarbete.
Starttid: 2018-04-16 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-26 / 23:00
E 20 på Norra Länken vid Roslagstull, i riktning mot Norrtull.
Vägarbeten: Drift/underhåll Skötsel av grönytor.
Starttid: 2018-05-23 / 10:30
Preliminär slut: 2019-12-31 / 00:00
Enköpingsvägen
mot Uppsala
Väg 55 vid Aspö, i riktning mot Uppsala.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-09-10 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
vid Haninge kommun i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Underhållsarbete. Arbetet pågår nattetid mellan 21:00-05:00. Ett körfält öppet.
Starttid: 2017-11-06 / 21:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 05:00
Nynäsvägen
mot Nynäshamn
Väg 73 på Nynäsvägen mellan Trafikplats Länna och Trafikplats Handen, i riktning mot Nynäshamn.
Vägarbeten: Drift/underhåll Vid åtgärder på vägarbetsskyltning. Arbete utförs i skydd av TMA-fordon.
Starttid: 2016-05-24 / 21:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 05:00
Nynäsvägen
Väg 73 på Nynäsvägen mellan Trafikplats Norvik och Kalvö, i riktning mot Johanneshov.
Vägarbeten: Sprängningsarbete kan ske under dagtid. Kortare stopp på ca 10 minuter förekommer då.
Starttid: 2018-11-05 / 18:00
Preliminär slut: 2019-02-03 / 23:00
Nynäsvägen
mot Stockholm
Väg 73 från Trafikplats Norvik till Trafikplats Älgviken i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Bygge av nytt industrispår.
Starttid: 2018-10-05 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-03 / 23:00
mot Norrtälje
Väg 77 mellan Libby och Trafikplats Rösa (191), i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Värmdöleden
Väg 222 vid Trafikplats Nacka i riktning mot Slussen i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Avstängning av ett körfällt på 222:an västgående i höjd med Nacka Gymnasium.
Starttid: 2018-04-08 / 21:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Strömma kanal, i riktning mot Stavsnäs.
Vägarbeten: Schakt för vatten och avlopp.
Starttid: 2018-12-13 / 12:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 00:00
Värmdöleden
mot Stockholm
Väg 222 från Trafikplats Nacka till Trafikplats Lugnet i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 223 från Slängen till Södra Björnlunda jvstn i riktning mot Mariefred i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-12-06 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 23:00
Väg 223 mellan Trafikplats Läggesta och Mariefred, i riktning mot Mariefred.
Vägarbeten: Borrningsarbete.
Starttid: 2018-12-05 / 12:00
Preliminär slut: 2019-06-17 / 23:00
Väg 223 från Aspa till Marieberg båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Arbetsfordon tar del av körfält.
Starttid: 2018-11-22 / 11:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Huddingevägen
mot Stockholm
Väg 226 på Huddingevägen vid Skyttbrinksbron, i riktning mot Stockholm.
Vägarbeten: Bygge av ny bro
Starttid: 2018-10-17 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Huddingevägen
mot Stockholm
Väg 226 på Huddingevägen vid Hamringevägen, i riktning mot Stockholm.
Vägarbeten: Bygge av gång och cykelbana.
Starttid: 2018-12-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-04 / 23:00
vid Botkyrka kommun i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Bergskrotning
Starttid: 2018-09-25 / 22:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 00:00
Huddingevägen
mot Stockholm
Väg 226 från Huddingevägen/Lännavägen till Huddingevägen/Björkängsvägen i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med ledningsrenovering. Arbetet sker nattetid mellan 20:00 och 05:00.
Starttid: 2018-11-19 / 22:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 00:00
Väg 227 på Dalarövägen mellan Smådalarövägen, Askfatsvägen och Dalarö brygga, i riktning mot Dalarö.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt över Odinsväg
Starttid: 2018-11-13 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Tyresövägen
Väg 229 vid Trafikplats Skarpnäck båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Bygge av ny gång och cykelbana.
Starttid: 2018-11-12 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
mot Uppsala
Väg 255 mellan Länsgräns Stockholm/Uppsala och Flottsund, i riktning mot Uppsala.
Vägarbeten: Kabelarbete. Trafik kan komma att regleras med vakt eller signal
Starttid: 2018-11-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
mot Uppsala
Väg 255 vid Kuggebro, i riktning mot Uppsala.
Vägarbeten: Anläggningsarbete på gång och cykelväg.
Starttid: 2018-10-03 / 18:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 257 på Södertäljevägen mellan Mulstavägen och Parkvägen, i riktning mot Västerhaninge.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Borrning under väg samt schakt i närheten av väg.
Starttid: 2018-12-11 / 13:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 260 på Gudöbroleden mellan Söderbyleden och Trafikplats Handen, i riktning mot Handen.
Vägarbeten: Drift/underhåll Vid åtgärder på vägarbetsskyltning. Arbete utförs i skydd av TMA-fordon.
Starttid: 2017-11-06 / 21:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 05:00
Väg 261 mellan Gubbkärrsvägen och Tappströmsbron, i riktning mot Ekerö.
Vägarbeten: Drift/underhåll
Starttid: 2018-09-12 / 12:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:30
Väg 263 vid Valstarondellen, i riktning mot Märsta.
Vägarbeten: Broarbete Rep av bro
Starttid: 2018-10-01 / 01:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 263 från Bristagatan i Märsta till Valstarondellen i riktning mot Skokloster i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Nybyggnation fyrvägskorsning. Ett körfält avstängt i västlig riktning.
Starttid: 2018-11-22 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 263 från Valstarondellen till Bristagatan i Märsta i riktning mot Märsta i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Fasta arb.platser Trimningsåtgärder korsningar
Starttid: 2018-10-15 / 22:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 263 från Haga till Sigtuna i riktning mot Märsta i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Byggnation av en ny rondell.
Starttid: 2018-08-06 / 21:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 23:00
Väg 267 från Trafikplats Stäket (152) till Stäketvägen/Rotebrovägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Breddning av Rotebroleden till två körfält i vardera riktning. Vardagar pågår även spräningsarbeten som kan förekomma klockan 10:00, 14:00 och klockan 19:00, under tiden är vägen avstängd cirka 5 minuter.
Starttid: 2018-04-03 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 267 på Stäketvägen vid Trafikplats Stäket, i riktning mot Stäket.
Vägarbeten: Bygge av busshållplats
Starttid: 2018-10-31 / 18:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 269 vid Trafikplats Bro, i riktning mot Håtuna.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-26 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 269 vid Trafikplats Bro, i riktning mot Håtuna.
Sprängningsarbete: Kortare stopp kan förekomma.
Starttid: 2018-05-08 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 274 på Skärgårdsvägen vid Värmdö kyrka, i riktning mot Ålstäket.
Sprängningsarbete: Sprängningsarbete Sikt förbättring i kurvan .
Starttid: 2018-11-08 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 275 på Drottningholmsvägen vid Alviksvägen, i riktning mot Fredhäll.
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2018-01-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-01 / 00:00
mot Norrtälje
Väg 276 på Kustvägen vid Penningby, i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-10-01 / 01:00
Preliminär slut: 2019-05-07 / 23:00
mot Uppsala
Väg 282 vid Almunge i riktning mot Uppsala i Uppsala län (C)
Vägarbeten:
Starttid: 2018-12-11 / 14:22
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Väg 282 från Korsbacken till Almunge i riktning mot Edsbro i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Räckesarbete. Trafiken dirigeras med lots samt signal/vakt. Arbetet pågår måndag-torsdag mellan 06:00-18:30. Köer kan förekomma under rusningstrafik.
Starttid: 2018-10-04 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 282 mellan Almunge Kyrkby och Länsgräns Uppsala/Stockholm, i riktning mot Edsbro.
Vägarbeten: Trafiksäkerhets åtgärder mellan Almunge och Edsbro.
Starttid: 2018-10-22 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-18 / 23:00
Väg 503 vid Ekhammar, i riktning mot Ekhammar.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt för fiber
Starttid: 2018-07-26 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-30 / 23:00
Väg 509 mellan Trafikplats Nykvarn och Värsta backe, i riktning mot Värsta backe.
Vägarbeten: Reparation av bro.
Starttid: 2018-10-03 / 15:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 510 mellan Norrvrå hållplats och Ene, i riktning mot Ene.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberschakt
Starttid: 2018-10-10 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 513 vid Hölö, i riktning mot Hölö kyrka.
Vägarbeten: Beläggningsarbete Beläggningsarbete och trafikvakter kommer dirigera trafiken växelvis.
Starttid: 2018-11-30 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 513 mellan Trafikplats Hölö och Hölö kyrka, i riktning mot Hölö kyrka.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberschakt och tryckning under väg 513
Starttid: 2018-10-18 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 519 mellan Trafikplats Åby och Åbynäs, i riktning mot Åbynäs.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Fiberschakt, tryckning väg 519
Starttid: 2018-10-18 / 14:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 519 vid Åbynäs, i riktning mot Åbynäs.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt för fiber
Starttid: 2018-07-29 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 525 mellan Åby och Sörby, i riktning mot Vagnhärad.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberschakt, tryckning väg 525
Starttid: 2018-10-21 / 14:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 560 från Trafikplats Fors till Österhaninge i riktning mot Österhaninge i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Lufthängning, schakt, groptagning för fiberarbete i skanovas nät
Starttid: 2018-08-29 / 20:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 561 vid Trafikplats Västerhaninge, i riktning mot Österhaninge.
Vägarbeten: Kabelarbete. Arbetsfordon tar del av körbana.
Starttid: 2018-12-13 / 06:30
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Väg 568 vid Örsundsbro i riktning mot Örsundsbro i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Ledning- och telearbete. Växelvis trafik förbi arbetsplatsen.
Starttid: 2018-12-10 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-19 / 23:00
Väg 569 på Skansundsvägen vid Sörby, i riktning mot Smällan.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberschakt, tryckning väg 569
Starttid: 2018-10-18 / 14:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 653 vid Björkviks brygga, i riktning mot Björkviks brygga.
Vägarbeten: Björkviks brygga avstängd på grund av rasrisk.
Starttid: 2018-06-26 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Väg 858 från Dal till Skalmsta i riktning mot Arlanda i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-05 / 23:00
Väg 893 från Åhusby till Starmossen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Drift och underhållsarbete
Starttid: 2018-08-22 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-01 / 23:00
Väg 905 vid Trafikplats Måby, i riktning mot Starrmossen.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-12-12 / 07:30
Preliminär slut: 2019-02-15 / 23:00
Väg 974 från Trafikplats Knäppinge till Björktorp i riktning mot Björktorp i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-12-13 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-15 / 23:00
Väg 975 mellan Rv 55 och Arnöleden, Arnö, i riktning mot Färjeläget, Arnöfjärden.
Vägarbeten: Arbete med luftledning.
Starttid: 2018-09-10 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 980 från Överselö till Janslunda båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2018-11-14 / 15:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 980 från Stallarholmsbron till Granberg i riktning mot Janslunda i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2017-12-05 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 984 från Ytterselö Kyrka till Viggeby båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2018-11-01 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1002 i Stockholms län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2018-04-23 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-28 / 23:00
Väg 1014 i Stockholms län.
Vägarbeten: Schakt i ytterslänt
Starttid: 2018-11-19 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 1025 vid Almvik, i riktning mot Glyxnäs.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-11-21 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-20 / 00:00
Väg 1031 från Nyby till Kungsgården i riktning mot Kungsgården i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiber förläggning.
Starttid: 2018-12-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1064 från Storbol till Rånäs i riktning mot Rånäs i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mätning/provtagning
Starttid: 2018-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 1070 i Stockholms län.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Malmö - Lund
Väg 1081 från Bobacken till Råby i riktning mot Knutby i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mätning/provtagning
Starttid: 2018-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 1136 i Stockholms län.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1136 i Stockholms län.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1139 i Stockholms län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Schaktarbete för fiber. Arbetet sker 06:00 - 19:00.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se