Stockholm 05:12
Just nu är det 2 nya vägarbeten.
Sandfjärdsgatan från Sandfjärdsgatan/Åmänningevägen till Sandfjärdsgatan/Valla Torg båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Sandfjärdsgatan 10-16 utanför Björklången är avstängd på grund av vatten- och schaktarbete.
Starttid: 2019-02-18 / 00:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 16:00
Enköpingsvägen
mot Uppsala
Väg 55 vid Aspö, i riktning mot Uppsala.
Vägarbeten: Byte av telefonstolpe
Starttid: 2019-02-17 / 19:45
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Just nu pågår 75 vägarbeten inom Stockholmsområdet.
Gasverksvägen från Hjorthagens IP till Trafikplats Ropsten båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mellan 11 februari 2019 och 1 mars 2020 stängs Gasverksvägen av mellan Rådjurstigen och Ropsten. Detta på grund av att gatan byggs om.
Starttid: 2019-02-11 / 07:00
Preliminär slut: 2020-03-01 / 16:00
Enköpingsvägen
Mensättravägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Arbeten utförs intill Mensättravägen. Smalare körfält och trafik stoppas under kortare stunder vid sprängning.
Starttid: 2019-02-11 / 00:00
Preliminär slut: 2019-03-14 / 00:00
Vikdalsvägen/Värmdövägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ombyggnation av Vikdalsvägen. Smalare körfält samt omledning av gång- och cykeltrafik. Trafik stoppas under kortare stunder vid sprängning.
Starttid: 2018-09-17 / 00:00
Preliminär slut: 2019-05-30 / 00:00
Sandfjärdsgatan från Sandfjärdsgatan/Åmänningevägen till Sandfjärdsgatan/Valla Torg båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Sandfjärdsgatan 10-16 utanför Björklången är avstängd på grund av vatten- och schaktarbete.
Starttid: 2019-02-18 / 00:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 16:00
Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar.
Vägarbeten: Renovering av bron över befintlig gång-och cykelvägen. Två körfällt avstängda, trafik leds om till motsatt sida.
Starttid: 2019-02-12 / 00:00
Preliminär slut: 2019-06-05 / 00:00
Älgövägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Brorenovering av bron till Älgö. Ett körfällt avstängt.
Starttid: 2019-02-11 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-11 / 08:00
E 4.25 vid Trafikplats Karlberg, i riktning mot Johanneshov.
Vägarbeten:
Starttid: 2019-02-06 / 22:00
Preliminär slut: 2019-12-12 / 23:00
Jakobsgatan nära Rödbodtorget/Tegelbacken/Rödbodgatan i Stockholm kommun
Vägarbeten: Cykelbana längs med Jakobs Torg stängs av och cyklister hänvisas via Kungsträdgårdsgatan och Strömgatan.
Starttid: 2019-01-29 / 15:31
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:59
Lidingövägen från Valhallavägen/Lidingövägen till Lidingövägen/Tegeluddsvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med gång- och cykelbana. Långa köer kan förekomma framförallt i rusningstrafik.
Starttid: 2018-11-20 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 16:00
Kungsträdgårdsgatan från Strömbron till Hamngatan/Norrlandsgatan i riktning mot Hamngatan i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Körfält avstängt. Arbete med fjärrvärme.
Starttid: 2019-01-08 / 07:30
Preliminär slut: 2019-03-15 / 16:00
Väg 891 från Rosersberg till Rosersbergs slott båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Vägen över järnvägen avstängd.
Starttid: 2017-11-19 / 23:21
Preliminär slut: 2021-01-01 / 16:00
Mäster Samuelsgatan från Mäster Samuelsgatan/Norrlandsgatan till Klaratunneln mynn. Mäster Samuelsgatan i riktning mot Birger Jarlsgatan i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Gatan enkelriktas i västgående riktning pga byggetablering.
Starttid: 2019-01-23 / 16:48
Preliminär slut: 2021-03-31 / 00:00
mot Norrtälje
Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: I höjd med Albanova. Kollektivkörfält avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgata avstängd.
Starttid: 2017-05-02 / 00:00
Preliminär slut: 2022-12-31 / 00:00
Söder Mälarstrand från Söder Mälarstrand/Pålsundsbron till Söder Mälarstrand/Münchensbacken båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Cykelbana avstängd i höjd med Söder Mälarstrand 79. Cyklister och gående leds via en gångcontainer.
Starttid: 2019-01-30 / 00:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:59
Norrlandsgatan mellan Smålandsgatan och Mäster Samuelsgatan i riktning mot Hamngatan i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Gatan enkelriktas i norrgående riktning pga byggetablering.
Starttid: 2019-01-23 / 15:30
Preliminär slut: 2021-03-31 / 00:00
Pampaslänken vid Tomteboda postterminal, i båda riktningar.
Vägarbeten: Med anledning av markarbeten (sprängningar) som kommer genomföras i området mellan Pampaslänken och Terminalvägen kommer Pampaslänken att vid behov under kortare perioder att stängas av. Detta gäller totalt sett under tiden 2019-01-14 tom. 2019-03-15. Under avstängningarna kommer flaggvakter samt skyltning på platsen att finnas, som hänvisar till alternativa rutter. Med anledning av att sprängningar sker inom ett större område kan avspärrningarnas start/längd/omfattning komma att variera.
Starttid: 2019-01-14 / 12:47
Preliminär slut: 2019-03-15 / 12:47
Vikinghillsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ombyggnad samt vatten- och avloppsarbeten på Vikinghillsvägen. Trafik regleras med tillfälliga trafiksignaler.
Starttid: 2017-09-07 / 00:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 00:00
Armégatan vid Ekelundsvägen, i båda riktningar.
Vägarbeten: Stort trafikarbete i korsningen Armégatan/Ekelundsvägen med start natten till 2018-12-19 Med start under natten till den 19 december 2018 kommer körfält i både söder- och norrgående riktning på Armégatan i korstningen mot Ekelundsvägen att stängas av. Totalt rör det sig om fyra körfält, två i vardera riktningen. Södergående trafik Södergående trafik kommer fortsatt att kunna färdas i alla körriktningar, dock begränsat till ett körfält. Norrgående trafik Norrgående trafik kommer inte att kunna köra rakt fram på Armegatan eller svänga vänter i korsningen, endast högersväng är möjlig. Omledning därifrån finns på platsen för den som önskar komma tillbaka till Armégatan igen. Alternativa körvägar uppmanas Arbeten planeras pågå i etapper t.o.m. 2019-03-15 och kommer initialt att ha stor trafikpåverkan. Vi uppmanar dem som kan att ta alternativa körvägar då köbildning är att vänta.
Starttid: 2018-12-19 / 00:00
Preliminär slut: 2019-03-15 / 20:00
Värmdövägen vid Talluddsvägen, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ledningsarbete samt ombyggnad av befintlig gång- och cykelväg. Smalare körfällt samt omledning av gående och cyklister till andra sidan Värmdövägen.
Starttid: 2018-10-02 / 00:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 00:00
Arsenalsgatan 7 - 11
Vägarbeten: Cykelbanan avstängd.
Starttid: 2018-11-07 / 08:02
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Lingvägen från Lingvägen/Victor Balcks Väg till Lingvägen/Nynäsvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med beläggning och kantsten. påBorgårdsvägen. Trafiken regleras växelvis med hjälp av trafikljus.
Starttid: 2019-01-23 / 10:38
Preliminär slut: 2019-04-30 / 16:00
Flatenvägen från Flatenvägen/Orhemsvägen till Flatenvägen/Tätorpsvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Bygge av ny gång- och cykelbana längs med Flatenvägen.
Starttid: 2019-01-02 / 08:15
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Skeppsbron vid Slussen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.
Starttid: 2016-06-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Södertäljevägen
mot Stockholm
E4 från Trafikplats Fittja (147) till Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.
Starttid: 2018-06-26 / 12:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Södertälje
E 4 på Södertäljevägen vid Trafikplats Västberga (154), i riktning mot Södertälje.
Vägarbeten: Flytt av väderskydd på busshållplats.
Starttid: 2019-02-07 / 22:00
Preliminär slut: 2019-02-24 / 23:00
mot Södertälje
E 4 på Essingeleden vid Trafikplats Fredhäll (160), i riktning mot Södertälje.
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: 2018-01-17 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 00:00
Uppsalavägen
mot Södertälje
E4 vid Trafikplats Häggvik (173) i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Broarbeten på Knistavägen där de fasta trafikljusen ersätts av portabla trafikljus.
Starttid: 2018-03-21 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
vid Huddinge kommun i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm.
Starttid: 2017-12-03 / 11:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Uppsalavägen
E4 från Trafikplats Tureberg (172) till Trafikplats Häggvik (173) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm där barriärer ställs upp på södergående påfartsramp från väg 265 där vänstra körfältet smalnas av till 3m i höjd med Knistaporten. Ute på E4:an står det barriärer i båda körfälten från knistaporten och ner till upplandsmotor.
Starttid: 2017-09-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
mot Stockholm
E 18 på Norrtäljevägen vid Trafikplats Brottby/Karby (188), i riktning mot Stockholm.
Vägarbeten: Byte av vägbom vid utfarten från polisficka.
Starttid: 2019-01-15 / 01:00
Preliminär slut: 2019-02-22 / 23:00
mot Norrtälje
E 18 på Norrtäljevägen vid Trafikplats Roslags Näsby (182), i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: Vägräckesarbete i höjd med trafikplats Roslags Näsby.
Starttid: 2019-02-08 / 00:00
Preliminär slut: 2019-05-11 / 23:00
E 18 på Kapellskärsvägen mellan Hammarby och Grovö, i riktning mot Kapellskär.
Vägarbeten: Anläggning av nya hållplatser. Arbete kommer att ske på bägge sidor E18.
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Norrtäljevägen
E18 vid Trafikplats Arninge (185) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Etableringsarbete. Kortare stopp i trafiken vid sprängningsarbete kan förekomma.
Starttid: 2018-04-16 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-26 / 23:00
E18 från Grovö till Nenninge båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med att bygga nya hållplatser.
Starttid: 2019-01-09 / 17:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Enköpingsvägen
mot Uppsala
Väg 55 vid Aspö, i riktning mot Uppsala.
Vägarbeten: Byte av telefonstolpe
Starttid: 2019-02-17 / 19:45
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Enköpingsvägen
mot Uppsala
Väg 55 vid Trafikplats Knäppinge, i riktning mot Uppsala.
Vägarbeten: Ledningsarbete. Trafik kan komma att regleras med hjälp av vakt
Starttid: 2019-02-11 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
vid Haninge kommun i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Underhållsarbete vid trafikplats Handen, norrgående riktning. Arbetet pågår nattetid mellan 21:00-05:00. Ett körfält öppet.
Starttid: 2017-11-06 / 21:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 05:00
Nynäsvägen
Väg 73 på Nynäsvägen mellan Trafikplats Norvik och Kalvö, i riktning mot Johanneshov.
Vägarbeten: För att ansluta hamnen till den landburna infrastrukturen krävs ett nytt industrispår från hamnen till Nynäsbanan. Spåret måste passera väg 73 som därför byggs om till en bro.
Starttid: 2018-07-23 / 13:00
Preliminär slut: 2019-07-07 / 23:00
Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Strömma kanal, i riktning mot Stavsnäs.
Vägarbeten: VA schakt och vägen in till strömmadalsvägen behöver stängas av. Kommunen har godkänt det.
Starttid: 2019-02-04 / 10:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Värmdöleden
mot Stockholm
Väg 222 från Trafikplats Nacka till Trafikplats Lugnet i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Värmdöleden
Väg 222 på Värmdöleden vid Trafikplats Nacka, i riktning mot Stavsnäs.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Avstängning av ett körfält på 222:an östgående i höjd med Nacka Gymnasium
Starttid: 2018-04-26 / 21:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Värmdöleden
Väg 222 vid Trafikplats Nacka i riktning mot Slussen i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Avstängning av ett körfällt på 222:an västgående i höjd med Nacka Gymnasium.
Starttid: 2018-04-08 / 21:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 223 från Blackstabro till Hjälmsättertorp i riktning mot Mariefred i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Underhållsarbete av telefonstolpar längs vägen.
Starttid: 2019-02-06 / 14:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 223 mellan Trafikplats Läggesta och Mariefred, i riktning mot Mariefred.
Vägarbeten: Borrningsarbete.
Starttid: 2018-12-05 / 12:00
Preliminär slut: 2019-06-17 / 23:00
Väg 224 vid Trafikplats Lästringe norr, i riktning mot Gnesta.
Vägarbeten: Schaktning samt förläggning fiberkanalisation
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Huddingevägen
mot Stockholm
Väg 226 från Huddingevägen/Hamringevägen till Huddingevägen/Flottiljvägen i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Gång och cykelbana. Körfält påverkas.
Starttid: 2019-01-01 / 13:00
Preliminär slut: 2019-05-09 / 23:00
Huddingevägen
mot Stockholm
Väg 226 från Huddingevägen/Skyttbrinksvägen till Huddingevägen/Hamringevägen i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2019-01-28 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-03 / 23:00
Huddingevägen
mot Stockholm
Väg 226 från Huddingevägen/Skyttbrinksvägen till Huddingevägen/Hamringevägen i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Brobygge av gång- och cykelbana. Ingen påverkan av vägtrafiken.
Starttid: 2018-10-17 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 227 på Dalarövägen vid Smådalarövägen, i riktning mot Dalarö.
Vägarbeten: Schaktningsarbete mellan Ornövägen och Karlavägen i riktning mot Dalarö Hotellbrygga.
Starttid: 2019-02-07 / 12:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 260 på Gudöbroleden mellan Söderbyleden och Trafikplats Handen, i riktning mot Handen.
Vägarbeten: Drift och underhållsarbete på Väg 260 Gudöbroleden mellan Söderbyleden och Trafikplats Handen, i riktning mot Handen. Skyddsbil på plats.
Starttid: 2017-11-06 / 21:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 05:00
Väg 261 mellan Gubbkärrsvägen och Tappströmsbron, i riktning mot Ekerö.
Vägarbeten: Drift/underhåll
Starttid: 2018-09-12 / 12:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:30
Väg 263 vid Norrsundavägen, i riktning mot Märsta.
Vägarbeten: Schaktningsarberte intill vägen. Växelvis trafik förbi platsen.
Starttid: 2019-01-11 / 00:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 263 från Haga till Sigtuna i riktning mot Märsta i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Byggnation av en ny rondell.
Starttid: 2018-08-06 / 21:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 23:00
Väg 267 på Stäketvägen vid Klubbbacken, i riktning mot Stäket.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-01-11 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 273 från Almunge till Vreta i riktning mot Märsta i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Kabelarbete i dike. Arbetsfordon tar del av körbana.
Starttid: 2019-01-31 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 275 på Drottningholmsvägen vid Alviksvägen, i riktning mot Fredhäll.
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2018-01-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-01 / 00:00
Väg 276 på Roslagsvägen vid Bergsättra, i riktning mot Roslagskulla.
Vägarbeten: Schaktningsarbete.
Starttid: 2019-02-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-12 / 23:00
mot Norrtälje
Väg 276 på Kustvägen vid Penningby, i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-10-01 / 01:00
Preliminär slut: 2019-05-07 / 23:00
mot Norrtälje
Väg 276 från Runö till Åkersbergatunneln i riktning mot Norrtälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete i en kabelbrunn för dragning och skarvning av fiber.
Starttid: 2019-01-21 / 08:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 277 från Gåshagaleden/Södra Kungsvägen till Lidingöbron i riktning mot Norrtull i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Brounderhåll.
Starttid: 2019-01-30 / 22:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 279 från Flygplatsinfarten till Ulvsundavägen/Karlsbodavägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Sprängningsarbete: Infarten till Bromma Flygplats stängs under cirka 10 minuter för sprängningsarbete. Måndagar - Torsdagar klockan 10:00, 12:30 och 19:00 Fredagar 10:00 och 12:30
Starttid: 2019-01-29 / 00:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:59
Väg 560 från Trafikplats Fors till Österhaninge i riktning mot Österhaninge i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Diverse grävingsarbete.
Starttid: 2018-08-29 / 20:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 651 på Mörtviksvägen vid Brunn, i riktning mot Mörtviken.
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2019-01-14 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 653 i Uppsala län.
Vägarbeten: Fast avstängning av gamla delen av väg 653. Nya delen av väg 653 är farbar.
Starttid: 2019-02-08 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 778 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-12-17 / 08:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 850 mellan Klubbbacken och Edsby, i riktning mot Upplands-Väsby.
Vägarbeten: Brunnsarbete.
Starttid: 2019-01-21 / 08:00
Preliminär slut: 2019-06-01 / 23:00
Väg 858 från Dal till Skalmsta i riktning mot Arlanda i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-05 / 23:00
Väg 893 från Åhusby till Starmossen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Drift och underhållsarbete
Starttid: 2018-08-22 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-01 / 23:00
Väg 971 från Näsbyholm till Vansö Kyrka i riktning mot Vansö Kyrka i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Borrning under väg.
Starttid: 2019-02-06 / 12:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 980 från Överselö till Janslunda båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-11-14 / 15:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 1002 i Stockholms län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-04-23 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-28 / 23:00
Väg 1031 från Nyby till Kungsgården i riktning mot Kungsgården i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-12-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1036 på Ljusterö vid Mellansjö, i riktning mot Tranvik.
Vägarbeten:
Starttid: 2019-01-28 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 1064 från Storbol till Rånäs i riktning mot Rånäs i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mätning/provtagning
Starttid: 2018-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 1074 från Hagby till Torslund i riktning mot Torslund i Uppsala län (C)
Vägarbeten:
Starttid: 2019-01-31 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se