Stockholm 21:05
Väglag: Stockholms län
Översikt: Blöta eller fuktiga vägbanor med yttemperatur runt noll grader. Risk för lokal ishalka i samband med nederbörd. Prognos: Fortsatt risk för halt väglag.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:08
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se