S T O 03:16
Just nu pågår 7 vägarbeten inom S T O -området.
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny GC-väg. Flaggvakt reglerar trafiken vid sprängningar.
Starttid: 2018-08-06 / 05:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
Kongahällavägen
Väg 563 från Björlanda skola till Bärby korsväg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Kabelschakt i diket
Starttid: 2018-09-10 / 12:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 675 från Ljungskilemotet (93) till Råssbyn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ulvesund, riskreducerande åtgärder. Bergsarbeten. Trafiken regleras med hjälp av trafiksignaler.
Starttid: 2018-08-20 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 723 från Grinneröd till Dyreby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Schaktarbete. Fiberkabel. Arbetstid mellan 7-16.
Starttid: 2018-12-12 / 10:52
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Väg 723 från Röa till Grinneröd båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 785 från Grundsund till Gunnesbo båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Korsande schakt över väg, Längsgående schakt utmed väg, Schakt av draggropar på befinltiga rör.
Starttid: 2018-11-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 787 från Rotviksbro till Bräckorna båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trummbyte. Dagtid 07:00-16:00, trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-12-11 / 08:42
Preliminär slut: 2018-12-19 / 16:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se