S T O 20:17
Just nu pågår 7 vägarbeten inom S T O -området.
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny gång och cykel-väg. Flaggvakter under sprängning, måndag - torsdag Finns trafikljus på plats.
Starttid: 2018-08-06 / 05:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
Tjörnbron
Väg 160 från Nösnäsmotet N till Almökrysset i riktning mot Stora Höga i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete på Tjörnbron, begränsad framkomlighet, ett körfält avstängt. Vissa vardagsnätter mellan kl.21:00 - 04:30 är endast ett körfält öppet. Trafiken leds då med hjälp av flaggvakter. Enstaka nätter leds trafiken om via färjan i Svanesund. Mer information finns på www.trafikverket.se/tjornbron
Starttid: 2019-04-09 / 08:00
Preliminär slut: 2019-06-16 / 16:00
Orust
Väg 178 från Huseby till Ellös båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. VA samt schaktgropar för detta
Starttid: 2019-01-23 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Orust
Väg 178 vid Ellös båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Renovering av vattenledning på lv 178 och 770.
Starttid: 2019-04-04 / 15:11
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Tagenevägen
Väg 574 från Karebyskola till Kode C båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ny Gång & Cykelbana mellan Kareby och Kode. Trafiksignaler reglerar trafiken.
Starttid: 2019-03-18 / 01:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 738 från Tvet Sörgård till Ängehamn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Breddning av ramper på Lyrleden. Färjeleden avstängd för biltrafik måndagar - torsdagar kl 08:30 - 16: 00 & 18:00 - 21:00. Färjetrafiken ersätts med persontrafiksfärja som kommer att köra enligt ordinare tidtabell under avstängd tid.
Starttid: 2019-02-01 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-10 / 23:00
Väg 797 vid Fiskebäckskils kyrka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Sanering av befintlig VA-ledning i anslutning till väg. Trafikdirigering med ljussignal.
Starttid: 2019-04-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se