S T O 04:45
Just nu pågår 8 vägarbeten inom S T O -området.
Väg 738 från Tvet Sörgård till Ängehamn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Breddning av ramper på Lyrleden.
Starttid: 2019-02-01 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-10 / 23:00
Väg 676 från Resteröds kyrka till Ranneberg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Vatten och avlopps schakt längs med vägen. Totalavstängning i etapper och körplåt läggs ut för berörda trafikanter i området
Starttid: 2019-01-14 / 06:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny gång och cykel-väg. Flaggvakter under sprängning, måndag - torsdag
Starttid: 2018-08-06 / 05:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
Väg 161 från Lanehed till Stensbacka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Grävning utanför vägområden.
Starttid: 2019-02-05 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Orust
Väg 178 från Rålanda till Ellös i riktning mot Varekil i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Nyförläggning av fiber kanalisation
Starttid: 2019-02-14 / 13:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 675 från Ljungskilemotet (93) till Ranneberg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Däckbuffert blockerar ett körfält
Starttid: 2018-03-26 / 11:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 675 från Ljungskilemotet (93) till Råssbyn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ulvesund, riskreducerande åtgärder. Bergsarbeten. Trafiken regleras med hjälp av trafiksignaler
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 723 från Röa till Grinneröd båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete dagtid. Trafiken regleras med trafikljus
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se