VÄST 10:02
Just nu pågår 118 vägarbeten inom VÄST-området.
Göteborg
Karl Johansgatan mellan Såggatan och Kommendörsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Fundamentsarbete. Arbete sker dagtid 09.00-15.00.
Starttid: 2019-10-14 / 09:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 15:00
Göteborg
Nils Ericsonsgatan mot Bergslagsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Nils Ericsonsgatan stängd för norrgående trafik med undantag för trafik till Göta Älvbron och Nordstans parkeringshus. Det innebär nya körvägar bland annat för dig som skall till Centralstationen. Räkna med längre restid
Starttid: 2019-06-17 / 05:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 16:00
Göteborg
Almanacksvägen nära Kortedalavägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Belysningsarbete. Dagtid kl 09,00 till 15,00.
Starttid: 2019-09-27 / 09:34
Preliminär slut: 2019-11-01 / 15:00
Göteborg
Grimmeredsvägen mellan Tonhöjdsgatan och Lonsegårdsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ombyggdad av övergångsställe med nytt farthinder.
Starttid: 2019-10-16 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
527
Väg 527 från Bråtared till Forsa båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Fasta arb.platser total avstängt då plankorsningen skall grävas upp.
Starttid: 2019-10-15 / 09:00
Preliminär slut: 2019-11-16 / 16:00
520
Väg 520 från Älgtån till Sågerud båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Drift/underhåll Förstärkning och trumbyten
Starttid: 2019-10-14 / 11:00
Preliminär slut: 2019-10-18 / 16:00
2503
Väg 2503 från Vägatorp till Krokstorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete, tätskiktsbyte.
Starttid: 2019-10-14 / 09:00
Preliminär slut: 2019-10-27 / 16:00
26
Väg 26 från Mobacka till Lillegården båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Beläggningsarbete: Fräsning och beläggningsarbete Flaggvakt 07:00-11:00. Följ orange vägvisning
Starttid: 2019-09-19 / 17:17
Preliminär slut: 2020-10-31 / 23:30
Tunhemsvägen vid Klarénsgatan i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ett körfält avstängt på Tunhemsvägen i höjd med Klarénsgatan på grund av vägarbete.
Starttid: 2019-10-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-18 / 16:00
Göteborg
Norra Gubberogatan mellan Willinsbron och Redbergsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten:
Starttid: 2019-10-09 / 17:32
Preliminär slut: 2019-10-18 / 16:00
Torggatan korsning med Drottninggatan i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: På grund av arbete med Drottningtorget stängs ett körfält av i riktning mot Klaffbron.
Starttid: 2019-10-01 / 06:30
Preliminär slut: 2019-10-25 / 16:00
Göteborg
Parkgatan mellan Sprängkullsgatan och Vasaplatsen/Raoul Wallenbergs Gata i Göteborg kommun
Vägarbeten: Akut trädfällning Kastanj Parkgatan
Starttid: 2019-10-09 / 09:00
Preliminär slut: 2019-11-05 / 14:00
Göteborg
Gamlestadsvägen
Gamlestadsvägen mellan Slakthusgatan och Väg 190 (Hjällbovägen) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Brunnsarbete.
Starttid: 2019-10-09 / 08:56
Preliminär slut: 2019-10-18 / 16:00
Göteborg
Hjällbovägen
Hjällbovägen nära Angereds Storåsväg/Korpvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Brunnsarbete.
Starttid: 2019-10-08 / 12:56
Preliminär slut: 2019-10-23 / 16:00
Göteborg
Järntorget/Linnégatan till Linnégatan mellan Andra Långgatan och Plantagegatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Belysningsarbete.
Starttid: 2019-10-08 / 09:49
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
E20 - E45
Partihallsbron
Slakthusgatan/Waterloogatan till Waterloogatan mellan Lärje Bangårdsgata och E20.10 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete.
Starttid: 2019-10-07 / 14:25
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Göteborg
Viktoriagatan mellan Engelbrektsgatan och Parkgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete i höjd med Viktoriagatan 1.
Starttid: 2019-10-07 / 09:43
Preliminär slut: 2019-10-25 / 16:00
Göteborg
Kortedalavägen nära Beväringsgatan/Nymånegatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Inmätningar
Starttid: 2019-10-03 / 09:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 14:00
642
Väg 642 från Härgusseröd till Västersjön båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Ucklum - Västerlanda. Följ orange vägvisning
Starttid: 2019-08-26 / 06:00
Preliminär slut: 2020-06-05 / 16:00
E45
Marieholmsleden
E45 från Gullbergsmotet (75) till Trafikplats Marieholmsmotet (76) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Omläggningsarbeten vid Trafikplats Gullbergsmotet
Starttid: 2019-09-12 / 19:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Göteborg
Delsjövägen mellan Sankt Sigfridsgatan och Munkebäcksgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Arbete med gång- och cykelbana, arbetet påverkar även fordonstrafiken.
Starttid: 2019-08-28 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 15:00
Göteborg
Hjalmar Brantingsgatan nära Yrvädersgatan/Sommarvädersgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- kabelarbeten - schakt
Starttid: 2019-09-16 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 06:00
46
Väg 46 från Piltagården till Borgundarondellen båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete mellan Stenstorp och Borgunda, vakt och lots
Starttid: 2019-09-25 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Göteborg
Karl Johansgatan mellan Chapmans Torg och Såggatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ombyggnation av gata till cykelfartsgata
Starttid: 2019-09-23 / 05:20
Preliminär slut: 2019-11-01 / 16:00
Göteborg
Hjalmar Brantingsgatan mellan Arbogagatan och Yrvädersgatan/Sommarvädersgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Byte av Bullerplank
Starttid: 2019-08-05 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-08 / 15:00
E20
E20 från Kringeläng till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Sprängningsarbeten från kl 10:00 dagtid. Korta stopp
Starttid: 2019-08-12 / 17:00
Preliminär slut: 2020-04-30 / 16:00
954
Väg 954 Solbyn till Särö Kyrka båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Guntoftavägen. Följ orange vägvisning
Starttid: 2019-09-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-30 / 16:00
Göteborg
Gamlestadsvägen
Gamlestadsvägen mellan Slakthusgatan och Väg 190 (Hjällbovägen) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Nya refuger samt byggtrafik. Flaggvakter
Starttid: 2019-09-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-15 / 15:00
Göteborg
Smörslottsgatan mellan Rosendalsgatan och Östra Torpavägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete
Starttid: 2019-09-02 / 06:30
Preliminär slut: 2019-12-20 / 15:30
Göteborg
Gullbergs Strandgata mellan Hamntorgsgatan och Vikingsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Trafikvakt reglerar vid in och utfart från arbetsområdet
Starttid: 2019-09-02 / 08:55
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
1872
Väg 1872 från Åkerby till Knätte kyrka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Markarbete utanför kyrkan. Följ orange vägvisning
Starttid: 2019-08-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Göteborg
Exportgatan nära Importgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: FV-schakt
Starttid: 2019-08-05 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 15:00
Göteborg
Södra Sjöfarten i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ett körfält avstängt över "Bananbron" med anledning av arbete med Hisingsbron
Starttid: 2018-12-04 / 15:13
Preliminär slut: 2020-07-31 / 16:00
1778
Väg 1778 från Bälinge till Kärtared båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Omledning på grund av nybyggnation av del E20. Följ orange vägvisning
Starttid: 2018-08-29 / 10:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Göteborg
Korsvägen mellan Örgrytevägen/Skånegatan och Örgrytevägen/Skånegatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Mätpunkter VA-ledning
Starttid: 2019-06-10 / 09:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 14:00
Göteborg
Nya Allén nära Sprängkullsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Omledning Nya Allén
Starttid: 2019-06-17 / 07:00
Preliminär slut: 2020-06-17 / 16:00
Göteborg
Lergöksgatan mellan Valthornsgatan och E6.20/E6.20 (Skattegårdsvägen) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Vatten och avloppsarbete
Starttid: 2019-04-01 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-20 / 16:00
Göteborg
Ånäsvägen mellan Malmsjögatan och Storkgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Borrning av stålpålar. Trafiken regleras med trafikljus
Starttid: 2019-02-27 / 13:04
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Göteborg
Hjalmar Brantingsgatan nära Väg 570 (Gustaf Dalénsgatan) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ombyggnation av gång- och cykelstråk vid Rambergsvallen
Starttid: 2018-11-27 / 14:42
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Göteborg
Marieholmsgatan mellan E45 och Lilla Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avstängning Marieholmsgatan
Starttid: 2015-01-15 / 07:00
Preliminär slut: 2020-04-30 / 16:00
Göteborg
Hjällbovägen
Angereds Storåsväg mellan Storås industrigata och Korpvägen/Hjällbovägen i Göteborg kommun
Beläggningsarbete: Fräsning o asfaltering. Begränsad framkomlighet på platsen.
Starttid: 2019-09-23 / 09:00
Preliminär slut: 2019-10-26 / 15:00
Göteborg
Älvsborgsgatan nära Karl Johansgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Älvsborgsgatan ut mot Karl Johansgatan är avstängd, pga spårarbete. Trafiken leds in på Kustroddaregatan.
Starttid: 2019-10-03 / 10:41
Preliminär slut: 2019-12-03 / 16:00
Nysätersvägen korsning med Syltevägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Korsningen Nysätersvägen/Syltevägen avstängd på grund av VA-arbete. Trafiken leds med orange vägvisning.
Starttid: 2019-10-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-01 / 00:00
Lindalavägen i Vänersborgs kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Längst norrut på Lindalavägen stängs vägen av med anledning av VA-arbete. Cykelvägen mellan Ljungsstigen och Lindalavägen öppnas upp under denna tid.
Starttid: 2019-09-23 / 12:00
Preliminär slut: 2019-10-25 / 16:00
Lantmannav. mellan Gärdhemsv & Slåtterv i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Gatuombyggnad av Lantmannavägen mellan Gärdhemsvägen och Slåttervägen. Ett körfält avstängt där arbete pågår.
Starttid: 2019-09-09 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 16:00
Stenlidenvägen/Dagfjärilsv i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Korsning Stenlidenvägen/Dagfjärilsvägen är avstängd på grund av fjärrvärmearbete.
Starttid: 2019-09-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-18 / 16:00
Nohabgatan söder om Gullrisgatan i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Nohabgatan avstängd på grund av gatuombyggnad.
Starttid: 2019-09-02 / 00:00
Preliminär slut: 2019-12-01 / 00:00
E 6
Uddevalla - Stenungsund
Söderut
E6 från Lyckornamotet (92) till Ödsmålsbron i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mätningsarbete, arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2019-10-17 / 09:03
Preliminär slut: 2019-10-17 / 15:00
Göteborg
Lundbyleden
Söderut
E6.21 vid Brunnsbomotet i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Portalarbete. Avfarten mot Bilteam avstängd. Begränsad framkomlighet på Lundbyleden.
Starttid: 2019-10-17 / 08:58
Preliminär slut: 2019-10-17 / 10:00
Göteborg
Västerleden
mot Mölndal
E6.20 från Hagenmotet till Frölundamotet i riktning mot Mölndal i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av Bullerplank.
Starttid: 2019-07-22 / 06:43
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
E 6
Uddevalla - Tanum
Norrut
E6 från Hogstorpsmotet (97) till Saltkällanmotet (98) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Byggnation av serviceväg för bro & damm vid Saltkällan
Starttid: 2019-09-23 / 08:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
E 6
Kungälvsleden
Norrut
E6 från Nordre Älvbron S till Nordre Älvbron N i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Arbetet sker utanför vägområde. Avstängningen är endast för in/utfart ifrån vägen till vägrenen
Starttid: 2019-08-29 / 08:00
Preliminär slut: 2022-07-17 / 16:00
E45
Marieholmsleden
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet
Starttid: 2018-08-02 / 22:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
E 6
Strömstad - Norge
E6 vid Svinesundsbron båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Underhållsarbete av broräcke och kantbalk på östra sidan av bron i norrgående riktning. Personbilar i norrgående riktning leds över på västra brohalvan
Starttid: 2019-06-24 / 19:00
Preliminär slut: 2022-10-30 / 16:00
E16
E16 från Vägsjöfors till Stöllet båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Broarbete. Lagerbyte
Starttid: 2019-09-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 16:00
E18
E18 från Riksgräns SE/NO vid Stocketjärn till Hån båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Vägmarkering Montage av skyltar längs E18.
Starttid: 2019-10-14 / 10:00
Preliminär slut: 2019-10-18 / 16:00
E18
E18 från Trafikplats Töcksfors till Skålerud båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Sprängningar förekommer. Flaggvakter reglerar trafiken vid behov
Starttid: 2019-02-25 / 09:00
Preliminär slut: 2020-01-25 / 23:00
E20
Skara - Örebro
E20 från Hagelberget till Trafikplats Hova båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete vid Hova. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-09-08 / 21:00
Preliminär slut: 2019-11-10 / 16:00
E20
Alingsås - Skara
E20 från Bälinge kyrka till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Sprängning sker tidvis, och då runt klockan 12:00. Vägen blir avstängd cirka 10 min åt gången
Starttid: 2018-10-09 / 14:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
E20
Alingsås - Skara
E20 från Trafikplats Vara till Ek båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete på E20 vid Trafikplats Vara. Pelarrenovering. Begränsad framkomlighet i båda riktningar
Starttid: 2019-08-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-17 / 16:00
E20
Alingsåsleden
mot Alingsås
E20 från Olskroksmotet (74) till Trafikplats Ånäsmotet (75) i riktning mot Alingsås i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Bullerskyddskärm mellan Olskroken och Ånäsmotet
Starttid: 2019-10-02 / 11:00
Preliminär slut: 2019-12-13 / 16:00
E20
Alingsåsleden
mot Alingsås
E20 från Olskroksmotet (74) till Trafikplats Ånäsmotet (75) i riktning mot Alingsås i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ny bullerskärm på E20 österut i höjd med Ånäsmotet
Starttid: 2019-05-06 / 22:00
Preliminär slut: 2019-12-06 / 16:00
26
Väg 26 från Solbackemotet till Cirkulationsplats Pålhammarsäng i riktning mot Vansbro i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Utsättning av käppar vid vägräcken.
Starttid: 2019-10-17 / 09:39
Preliminär slut: 2019-10-17 / 19:00
26
Väg 26 från Cirkulationsplats Timboholm till Trafikplats Mariesjö båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mätning/provtagning. Geotekinisk Undersökning
Starttid: 2019-10-17 / 09:00
Preliminär slut: 2019-10-18 / 16:00
26
Väg 26 från Visnum till Övre Kvarnmotet båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Kabelarbete. Tillfälliga trafikljus.
Starttid: 2019-06-28 / 11:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
27
mot Göteborg
Väg 27 från Cirkulationsplats Kila till Lockryd i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation utav Busshållplats, arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2019-09-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
41
Varberg - Borås
Väg 41 från Annelundsmotet (86) till Trafikplats Bryggaregatan i riktning mot Varberg i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Belysningsarbete. Skyddsfordon på vägbanan.
Starttid: 2019-10-17 / 09:05
Preliminär slut: 2019-10-17 / 11:00
41
Varberg - Borås
Väg 41 från Fagerhult till Trafikplats Kråkered båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Vägen stängs tillfälligt av under max 10 min i samband med sprängningsarbeten
Starttid: 2019-07-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
42
Väg 42 från Kolbäck till Upplo S båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Arbete med kabel. Skyddsfordon på vägbanan.
Starttid: 2019-10-17 / 08:56
Preliminär slut: 2019-10-17 / 16:00
42
Väg 42 från Sollebrunn till Koberg S båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Viltsäkerhetshöjande åtgärder med viltstängsel
Starttid: 2019-09-03 / 12:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 16:00
44
Väg 44 vid Trafikplats Lidköping C båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ombyggnation av cirkulationsplatsen. Begränsad framkomlighet. Arbetsfordon på platsen.
Starttid: 2019-09-16 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-04 / 16:00
E45
E45 från Trafikplats Annelund till Säffle båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Broinspektion.
Starttid: 2019-10-17 / 10:00
Preliminär slut: 2019-10-17 / 16:00
E45
mot Göteborg
E45 från Cirkulationsplats Trollhättan till Ollonrondellen i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Belysningsarbete.
Starttid: 2019-10-17 / 09:00
Preliminär slut: 2019-10-17 / 15:00
E45
Götaleden
mot Göteborg
E45 från Gullbergsmotet (75) till Lilla Bommenmotet i riktning mot Mölndal i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation
Starttid: 2016-11-15 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-29 / 16:00
46
Väg 46 från Dalum till Humla kyrka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Belysningsarbete.
Starttid: 2019-10-17 / 09:32
Preliminär slut: 2019-10-17 / 16:00
49
Väg 49 från Piggatorp till Gäre båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av cirkulationsplats
Starttid: 2019-09-02 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
61
Väg 61 från Cirkulationsplats Gate till Kleven båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Mellan Graninge och Speke . Trafikljus reglerar trafiken. Arbetet sträcker sig över ca 3 km och grusväg på ca 1 km
Starttid: 2019-01-07 / 06:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 16:00
62
Väg 62 från Deje till Olsäter båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Byter kantsolpar, arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2019-10-17 / 08:14
Preliminär slut: 2019-10-17 / 16:00
62
Väg 62 från Cirkulationsplats Munkfors till S Bogerud båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Schaktning/tryckning av optokabel
Starttid: 2019-08-08 / 13:00
Preliminär slut: 2019-12-30 / 16:00
63
Väg 63 från Backarna till Cirkulationsplats V Filipstad båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Skyddsfordon
Starttid: 2019-09-30 / 09:00
Preliminär slut: 2019-11-08 / 16:00
158
Säröleden
Söderut
Väg 158 från Trafikplats Särö till Trafikplats Kungsbacka C (60) i riktning mot Kungsbacka i Hallands län (N)
Vägarbeten: Stötkantsarbete. Skyddsfordon på plats.
Starttid: 2019-10-17 / 09:00
Preliminär slut: 2019-10-17 / 15:00
160
Tjörnbron
Väg 160 från Nösnäsmotet N till Almökrysset båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete vajerbyte på Tjörnbron. Ett körfält för vardera riktning
Starttid: 2019-08-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
160
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny gång och cykel-väg . Trafiksignal och vakt används vid behov
Starttid: 2019-08-05 / 06:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
161
Väg 161 från Stensbacka till Rotviksbro båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation busshållplatser.
Starttid: 2019-10-14 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-16 / 16:00
162
Väg 162 från Nolby till Cirkulationsplats Brastad båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Avsmalning av körfält, renovering av stödmur
Starttid: 2019-08-05 / 08:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
164
Väg 164 från Tittut till Kårslätt båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: El och telearbeten vid korsningsåtgärder
Starttid: 2019-07-02 / 09:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
166
Väg 166 från Gunnarsnäs till Cirkulationsplats Mellerud båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Bygge av svängfält, vid norra rondellen i Mellerud
Starttid: 2019-09-17 / 14:00
Preliminär slut: 2019-10-25 / 16:00
168
Marstrandsvägen
Väg 168 från Gategården till Ytterby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Sprängningsarbete: Sprängningsarbete kommer att utföras på sträckan Stället och Risby. Vägen avstängd i ca 10 min per tillfälle trafiken regleras med flaggvakt.
Starttid: 2019-10-11 / 09:00
Preliminär slut: 2019-11-08 / 15:00
168
Marstrandsvägen
Väg 168 från Gategården till Ytterby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Arbeten med gång- och cykelväg mellan Stället och Risby. Trafikljusreglerat i höjd med Guddeby. Räkna med längre restider.
Starttid: 2019-08-26 / 08:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 16:00
172
Väg 172 från Ödeborgs kyrka till Gatersbyn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av Gång/Cykel-bana samt vänstersväng
Starttid: 2019-05-21 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
175
Väg 175 från Skasåsbron till Skasåsbron Ö båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Broarbete. Underhåll av bro över Byälven vid Skasås. Tillfälliga trafikljus reglerar trafiken
Starttid: 2019-04-01 / 03:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
182
Väg 182 från Annelund V till Annelund Ö båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete, utbyte kantbalk, räcke och beläggningsarbete
Starttid: 2019-08-08 / 09:00
Preliminär slut: 2019-10-18 / 16:00
190
Väg 190 från Nossebro kyrka till Nossebro båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Trafikljusreglerad
Starttid: 2019-08-26 / 07:30
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
237
Väg 237 från Stegenburg till Storfors båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Utsättning av käppar vid vägräcken.
Starttid: 2019-10-17 / 09:40
Preliminär slut: 2019-10-17 / 19:00
241
Väg 241 från Södra Borgeby till Kalvbergsåsen båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Dikning och förstärkningsåtgärder. Skyddsfordon
Starttid: 2019-09-24 / 06:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
503
Hällesåkersvägen
Väg 503 från Flygsnäs till Eriksmyst båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2019-10-01 / 08:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 23:00
542
Eskilsbyvägen
Väg 542 från Snugga till Björredsmotet (76) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Vakter reglerar trafiken
Starttid: 2019-09-26 / 08:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 23:00
Göteborg
Kongahällavägen
Väg 563 (Kongahällavägen) mellan Domarringsgatan och Vårbäcksvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: VA-schakt. Flaggvakter reglerar trafiken 07:00-16:00 Vardagar
Starttid: 2019-08-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 15:00
E45
Götatunneln / Götaleden
Väg 570 (Södra Sjöfarten) nära E45 (Götatunneln) i Göteborg kommun
Vägarbeten:
Starttid: 2019-10-07 / 14:19
Preliminär slut: 2020-02-29 / 16:00
570
Tuvevägen
Väg 570 från Swedenborgsplatsen till Finlandsvägen båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Sten / plattsättning
Starttid: 2019-08-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 15:00
Göteborg
Götaälvbron
Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Gång- och cykelbana är flyttad ut i höger körfält
Starttid: 2019-02-05 / 06:54
Preliminär slut: 2022-12-31 / 16:00
574
Jörlandavägen
Väg 574 från Karebyskola till Kode korsväg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Fasta arb.platser/GC GC-väg mellan Kareby och Kode
Starttid: 2019-10-08 / 12:00
Preliminär slut: 2020-04-30 / 16:00
574
Karebyvägen
Väg 574 från Ulvegärde till Karebyskola båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av ny GC-bana . Sprängningsarbeten förekommer
Starttid: 2019-03-31 / 22:00
Preliminär slut: 2020-02-29 / 16:00
625
Romelandavägen
Väg 625 från Övergård till Västersjön båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Utbyte av kantbalkar, räcke, tätskikt och beläggning.
Starttid: 2019-09-16 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
720
Väg 720 från Brukmon till N Skived båda riktningarna i Värmlands län (S)
Beläggningsarbete: Beläggning av infart till privat bostad.
Starttid: 2019-10-01 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
888
Väg 888 från Ulvsberg till Gräsmarks kyrka båda riktningarna i Värmlands län (S)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Flaggvakter reglerar trafiken
Starttid: 2019-10-11 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-18 / 16:00
910
Väg 910 från Stävarby till Ransby båda riktningarna i Värmlands län (S)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete genom Lysvik. Vakt / lots.
Starttid: 2019-09-30 / 10:00
Preliminär slut: 2019-10-18 / 16:00
942
Valldavägen
Väg 942 från Lyngås till Mariedal båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Schaktarbete. Trafiken regleras trafiklljus.
Starttid: 2019-10-11 / 11:44
Preliminär slut: 2019-11-29 / 16:00
980
Väg 980 från Älvsåkers Kyrka till Länsgräns O/N vid Svinknipan båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Vatten, Avloppsschakt. Trafikljusreglerad
Starttid: 2019-08-05 / 11:00
Preliminär slut: 2020-01-01 / 23:00
1757
Väg 1757 från Cirkulationsplats Bollebygd till Grönkullen båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Trafiken regleras med trafikljus
Starttid: 2019-08-15 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
1758
Väg 1758 från Cirkulationsplats Bollebygd till Stenkulla båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2019-09-30 / 09:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 16:00
1876
Väg 1876 från Hössnatorp till Liared båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete, trafiken regleras med vakt.
Starttid: 2019-10-16 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
E45
Bohus - Lilla Edet
E45 från Trafikplats Alvhem (92) till Kärra Ö båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete mellan Lödöse och Kärra.
Starttid: 2019-10-09 / 05:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 23:00
2183
Väg 2183 från Dals-Eds kyrka till Rörviken båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mätning/provtagning.
Starttid: 2019-10-17 / 06:00
Preliminär slut: 2020-01-12 / 16:00
2236
Väg 2236 från Dals-Långed Stenebyskolan till Dals Långed båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Schakt i GC-bana och del av körfält. Kommer att använda trafikljus. Tillfällig GC-väg upprättas då trottoaren stängs av.
Starttid: 2019-10-17 / 10:00
Preliminär slut: 2019-10-18 / 16:00
2248
Väg 2248 från Laxarby till Hollsten båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete med förstärknings- och beläggningsarbete. Vakt och lots.
Starttid: 2019-05-06 / 01:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
2537
Väg 2537 från Västermad till Baljefors båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Bron över Nossan är avstängd för all trafik mellan 2019-09-02 och 2019-12-31. Följ orange vägvisning
Starttid: 2019-09-02 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
2566
Väg 2566 från Gammalstorp till Tun skola båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i höjd med korsning väg 2559. Skyddsfordon på vägbanan.
Starttid: 2019-10-17 / 08:03
Preliminär slut: 2019-10-17 / 16:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se