VÄST 03:42 Warning: include(api_trafikverket_roadwork_nya.php): failed to open stream: No such file or directory in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53 Warning: include(): Failed opening 'api_trafikverket_roadwork_nya.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53
Just nu pågår 100 vägarbeten inom VÄST-området.
Götatunneln / Götaleden
E45 vid Götatunneln i riktning mot Lilla Bommen i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Östergående tunnelrör avstängt för trafik.
Starttid: 2018-06-25 / 00:01
Preliminär slut: 2018-12-17 / 05:00
Götaleden
mot Karlstad
E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet i riktning mot Karlstad i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Götatunneln är avstängd från Järntorget i riktning mot Göteborgs central. Risk för köer i centrala Göteborg. Enkelriktningen kommer att pågå fram till mitten av december. Välj gärna alternativa leder eller annat färdsätt. För mer information: trafikgoteborg.se
Starttid: 2018-06-24 / 23:00
Preliminär slut: 2018-12-17 / 05:00
Väg 1816 från Ljungatorp till Lerbo i riktning mot Lerbo i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av bro över väg 1816. Trafiken leds på tillfällig väg förbi arbetsområdet.
Starttid: 2017-07-07 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Skånegatan/Korsvägen till Korsvägen nära Mässans Gata i Göteborg kommun
Vägarbeten: Brunnsarbete - ej schakt
Starttid: 2018-12-10 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 05:00
Mölndalsvägen nära Södra vägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Fiberschakt
Starttid: 2018-12-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-18 / 16:00
Lindholmsallén nära Polstjärnegatan/Karlavagnsgatan/Ceresgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: VA-schakt
Starttid: 2018-12-13 / 13:42
Preliminär slut: 2019-01-04 / 16:00
Torgny Segerstedtsgatan mellan Fågelvägen och Saltholmsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ledningsarbeten
Starttid: 2018-12-13 / 13:37
Preliminär slut: 2019-01-07 / 16:00
Tideräkningsgatan mellan Kvartsekelsgatan och Gamlestadsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: FV-schakt. Ett körfält påverkat.
Starttid: 2018-12-12 / 08:58
Preliminär slut: 2018-12-22 / 15:00
Tideräkningsgatan mellan Kvartsekelsgatan och Gamlestadsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: FV-schakt. Ett körfält påverkat.
Starttid: 2018-12-12 / 08:55
Preliminär slut: 2018-12-22 / 15:00
Angereds Storåsväg nära Korpvägen/Hjällbovägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Beläggning.
Starttid: 2018-11-05 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 15:00
Fabriksgatan mellan Åvägen och Örgrytemotet i Göteborg kommun
Vägarbeten: Fjärrvärme, ett körfält påverkat.
Starttid: 2018-12-10 / 15:37
Preliminär slut: 2018-12-31 / 15:00
Södra vägen mellan Korsvägen och Korsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Rivning av refug, ett körfält avstängt.
Starttid: 2018-12-03 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 15:00
Lindholmsallén mellan Lilla Karlavagnsgatan och Polstjärnegatan/Karlavagnsgatan/Ceresgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Byggnation av Karlastaden. Biltrafik är stängd i västlig riktning och leds via Polstjärnegatan. GC-bana öppen som vanligt men passagerna över Lindholmsallén är avstängda.
Starttid: 2018-11-26 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-01 / 16:00
Tunnlandsgatan mellan Marklandsgatan/Distansgatan/Flatåsmotet och Markmyntsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: VA-schakt
Starttid: 2018-12-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-15 / 16:00
Gamlestadsvägen till Gamlestadsvägen/Alekärrsgatan nära Slakthusgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Renovering farthinder
Starttid: 2018-12-06 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Väg 680 från Edane till Kalleviken båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Ombyggnation av VA-ledningar samt breddning av GC-väg i centrala Edane.
Starttid: 2018-09-02 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Gamlestadsvägen mellan Slakthusgatan och Nylösegatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Nya busshållplatser.
Starttid: 2018-12-05 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
nära Väg 570 (Södra Sjöfarten) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ett körfält avstängt över "Bananbron" med anledning av arbete med Hisingsbron.
Starttid: 2018-12-04 / 15:13
Preliminär slut: 2019-02-22 / 16:00
Korsvägen/Södra vägen till Korsvägen nära Örgrytevägen/Skånegatan i Göteborg kommun
Vägarbeten:
Starttid: 2018-11-08 / 13:22
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Södra vägen nära Mölndalsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Vakt stoppar trafiken korta stunder
Starttid: 2018-12-04 / 13:59
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Marieholmsgatan mellan E45 och Lilla Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avstängning Marieholmsgatan.
Starttid: 2015-01-15 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-07 / 16:00
Väg 44 från Truve till Källby i riktning mot Götene i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Fasta arb.platser Trafikomläggning på väg 44 mellan infart till Tyska gården och cirkulationen i Källby. Trafiken leds om på kommande lokalväg då arbeten sker med anslutningen av gamla och nya väg 44.
Starttid: 2018-11-19 / 10:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Salsmästaregatan mellan Ringögatan och Exportgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ny sträckning Salsmästargatan under ny broportal med farthinder
Starttid: 2018-03-12 / 05:00
Preliminär slut: 2020-05-29 / 16:00
Vasaplatsen nära Aschebergsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktning.
Starttid: 2018-11-29 / 12:03
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Kungälvsleden
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet.
Starttid: 2018-08-02 / 22:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Götaälvbron
Götaälvbron (Nils Ericsonsplatsen) mellan Bergslagsgatan och Ringögatan/Väg 570 (Hjalmar Brantingsgatan) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Påfarten till Götaälvbron från Bergslagsgatan är helt avstängd för byggnation av nytt brostöd och ny lastgata.
Starttid: 2018-08-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 16:00
Väg 940 från Trafikplats Kungsbacka S (59) till Cirkulationsplats Onsala båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Elschakt. Trafijkljusreglerad 09:00 - 15:00 dagtid. Sprängningsarbeten förekommer dagtid mellan kl. 10:00 samt 14:00 med stopp i max 10 minuter
Starttid: 2018-08-06 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 932 från Gödestad till Lille Lund båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: 2018-11-28 / 07:08
Preliminär slut: 2018-12-30 / 16:00
Hjalmar Brantingsgatan nära Väg 570 (Gustaf Dalénsgatan) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ombyggnation av GC-stråk vid Rambergsvallen.
Starttid: 2018-11-27 / 14:42
Preliminär slut: 2019-12-27 / 16:00
E45 från Länsgräns O/S vid Avelsäter till Trafikplats Annelund båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mätning, projektering av busshållplatser
Starttid: 2018-11-22 / 15:00
Preliminär slut: 2019-03-15 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Ljungatorp till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av ny 2+1 väg samt underhåll av befintlig väg.
Starttid: 2018-09-04 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Sankt Pauligatan mellan Willinsbron/Norra Gubberogatan och Mäster Johansgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Arbete sker dagtid . Vägen kommer peridvis att vara avstängd. Följ hänvisningsskyltar.
Starttid: 2018-11-21 / 08:52
Preliminär slut: 2019-01-30 / 16:00
Kvibergsvägen mellan Väg 553 (Artillerigatan)/Kortedalavägen och Regementsvägen/Kvibergs Broväg i Göteborg kommun
Vägarbeten: VA-schakt.
Starttid: 2018-11-20 / 15:36
Preliminär slut: 2019-02-15 / 16:00
Örgrytevägen mellan E6 och Sankt Sigfridsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: VA-schakt
Starttid: 2018-11-14 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 15:00
Vegagatan till Vegagatan/Björngårdsvägen mellan Rosengatan och Museivägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Plattsättning. Infart slottskogen stängd.
Starttid: 2018-11-12 / 17:45
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Oljevägen mellan Nordatlanten och E6.20 (Ivarsbergsmotet)/E6.21 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete.
Starttid: 2018-11-08 / 13:14
Preliminär slut: 2019-05-30 / 16:00
Kruthusgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- kabelarbeten - schakt
Starttid: 2018-11-06 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Stålhandskegatan mellan Sotérusgatan och E6.21 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete.
Starttid: 2018-11-05 / 14:10
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Torslandavägen
Väg 155 från Syrahålamotet till Ytterhamnsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ombyggnad av väg 155 och nybygge av planskild korsning.
Starttid: 2017-12-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Titteridammsvägen mellan Övre Storåsvägen och Rannebergsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Stängning del av GC västra sidan samt schakt vid nybyggnation av bostäder
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Smörgatan nära Kallebäcks Källväg i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- kabelarbeten - schakt
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 16:00
Gamlestadsvägen mellan Ånäsvägen och Ånäsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Malmsjögatan-Viadukten, ett körfält avstängt.
Starttid: 2018-08-01 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 2705 vid Skeby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Totalavstängning på östra delen av väg 2705 för arbeten med anslutningar.
Starttid: 2017-08-21 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Västerleden
mot Centrum
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet i riktning mot Angered i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Monteringsarbete på Älvsborgsbron. En GC-bana kommer att stängas av i taget. Ska endast påverka motortrafik vid av- och pålastning av material nattetid.
Starttid: 2018-05-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-21 / 16:00
Kungälvsleden
E6 från Klarebergsmotet (82) till Nordre Älvbron N båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Justering av vägräckesstolpar. Skyddsfordon reglerar trafiken
Starttid: 2018-12-10 / 21:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Hisingsleden
mot Angered
E6.20 från Gnistängsmotet till Vädermotet i riktning mot Angered i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mätning/provtagning. Begränsad framkomlighet, arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2018-11-19 / 21:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Lundbyleden
mot Torslanda
E6.21 från Ringömotet (76) till Brunnsbomotet i riktning mot Bräckemotet i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Tillfällig förbiledning på Lundbyleden i norrgående riktning. Arbete för Marieholmsförbindelsen.
Starttid: 2017-11-29 / 07:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Kungälvsleden
Söderut
E6 från Tingstadsmotet (77) till Ringömotet (76) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Vävning av E6 och Lundbyleden. Arbete för Marieholmsförbindelsen.
Starttid: 2015-08-25 / 03:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Kungälvsleden
E6 från Ringömotet (76) till Tingstadsmotet (77) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Förskjutning av E6 i båda riktningar mot mitten utmed berget.
Starttid: 2015-08-18 / 11:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
E18 Våxnäsmotet i riktning mot Riksgränsen i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Våxnäsmotet. Påfarten skall tas bort.
Starttid: 2018-12-10 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
E18 från Malöga till Cirkulationsplats Grums båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Mätning, projektering av busshållplatser
Starttid: 2018-11-22 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-15 / 23:00
Alingsås - Skara
E20 från Bälinge kyrka till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Kan förekomma trafikljus, omledning, sprängning
Starttid: 2018-10-09 / 14:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
E20 från Nolängen till Berget båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Schakt för och montering vägmärken, samt rivning gammal viltstängel på gamla E20.
Starttid: 2017-01-16 / 06:30
Preliminär slut: 2019-06-20 / 23:00
Väg 26 från Kröken till Ek båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av en pendelparkering
Starttid: 2018-09-28 / 11:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 42 från Sparsör N till Sölebo båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete med fjärrvärme
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Götaleden
E45 från Gullbergsmotet (75) till Lilla Bommenmotet i riktning mot Mölndal i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation.
Starttid: 2016-11-15 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-29 / 16:00
Väg 46 från Sikagården till Brattelid båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av vänstersvängfält vid korsning mot Torbjörntor.
Starttid: 2018-08-13 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-20 / 23:00
Väg 47 från Grästorp kyrka till Grästorp V båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Drift/underhåll, skyltarbete.
Starttid: 2018-12-12 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Väg 49 från Piggatorp till Tibro båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Rinvning utav befintlig skylt, samt uppsättning utav ny elekronisk.
Starttid: 2018-12-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-02-01 / 23:00
Väg 61 från Cirkulationsplats Gate till Kleven båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Fasta arb.platser Väg 61 Graninge-Speke arbeten längs väg ,lastning av material
Starttid: 2018-11-22 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-20 / 23:00
Väg 63 från Trafikplats Stockfallet till Hartorpet båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: V49 Måndag till torsdag. Målningsarbeten Åstorp till korsningen Alsters Kyrka, sänkt hastighet och risk för köbildning. Tidvis Ljusreglering och lots. V50 Måndag till onsdag. Montering av mitträcke på delar av sträckan Edsgatan fram till korsningen Åstorp. Trafikljus och lots över sträckan. Risk för köbildning ca 7-9 och 15-17.
Starttid: 2018-01-09 / 06:30
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny GC-väg. Flaggvakt reglerar trafiken vid sprängningar.
Starttid: 2018-08-06 / 05:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
Väg 164 Lytorp till Holkekärr båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Underhåll av väg, kantförstärkning, dikning med mera dagtid
Starttid: 2018-12-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 172 från Jössefors till Cpl Prästängen båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Gång- och cykelväg mellan Jössefors och Arvika
Starttid: 2018-05-29 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-30 / 23:00
Väg 172 från Ödeborgs kyrka till Färgelanda S båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Drift/underhåll. Åtgärda läckage i oljeavskiljare
Starttid: 2018-11-08 / 16:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 173 från Gatersbyn till Ö Stigen båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av gång och cykelväg.
Starttid: 2018-08-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 184 från Jutegården till Trafikplats Lidköping C båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Breddning av väg, trafiken sidoförflyttad och minskade körfältsbredder till 3,25 m.
Starttid: 2018-12-05 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 195 från Källebäcken till Brandstorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Habo
Starttid: 2018-11-05 / 13:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 200 från Ormskogen till Töreboda Jvstn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Nyförläggning av optokanalisation med grävmaskin.
Starttid: 2018-11-16 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 204 vid Svartå, i riktning mot Lanna.
Vägarbeten: Underhåll av broar. Trafik regleras med signal
Starttid: 2018-12-03 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 240 från Väsemotet till Hedås båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Tryckning/Borrning/Schaktning
Starttid: 2018-10-29 / 16:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 00:00
Väg 511 i Örebro län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Tryckning under väg
Starttid: 2018-12-13 / 11:00
Preliminär slut: 2019-02-11 / 23:00
Väg 511 i Örebro län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakt vid tryck-/draggrop
Starttid: 2018-12-03 / 01:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 544 från Snugga till Vägskillnaden båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Schakt. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Starttid: 2018-11-21 / 14:30
Preliminär slut: 2019-03-29 / 16:00
Väg 553 från Gamlestadstorget till Partille Station båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Rivning farthinder.
Starttid: 2018-11-26 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Kongahällavägen
Väg 563 från Björlanda skola till Bärby korsväg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Kabelschakt i diket
Starttid: 2018-09-10 / 12:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Hjalmar Brantingsgatan
Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ett körfält avstängt med anledning av arbete med Hisingsbron.
Starttid: 2018-11-29 / 10:03
Preliminär slut: 2019-03-31 / 16:00
Väg 669 från Klerefors till Målskog båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Bottnaryd.
Starttid: 2018-10-31 / 16:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 675 från Ljungskilemotet (93) till Råssbyn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ulvesund, riskreducerande åtgärder. Bergsarbeten. Trafiken regleras med hjälp av trafiksignaler.
Starttid: 2018-08-20 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 723 från Grinneröd till Dyreby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Schaktarbete. Fiberkabel. Arbetstid mellan 7-16.
Starttid: 2018-12-12 / 10:52
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Väg 723 från Röa till Grinneröd båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 785 från Grundsund till Gunnesbo båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Korsande schakt över väg, Längsgående schakt utmed väg, Schakt av draggropar på befinltiga rör.
Starttid: 2018-11-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 787 från Rotviksbro till Bräckorna båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trummbyte. Dagtid 07:00-16:00, trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-12-11 / 08:42
Preliminär slut: 2018-12-19 / 16:00
Väg 845 från Trafikplats Väröbacka till Kärra båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Mätningsarbete. Arbetet sker etappvis.
Starttid: 2018-12-11 / 06:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 876 från Kalleviken till Mangskog båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2018-12-03 / 06:00
Preliminär slut: 2020-05-30 / 23:00
Väg 907 från Oxängen till Sörby båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakt och plöjning av optokanalisation. påverkar båda körriktningarna.
Starttid: 2018-11-26 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 926 från Dal S till Länsgräns O/N vid Sjögärde båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Beläggningsarbete i båda riktningarna med vakt och lots.
Starttid: 2018-12-10 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Gamla Särövägen
Väg 953 från Tollesbur till Spårhaga båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Byggnation av farthinder samt rivning av hållplatsläge
Starttid: 2018-12-04 / 06:30
Preliminär slut: 2018-12-21 / 00:00
Väg 981 från Anneberg jvstn till Länsgräns O/N vid Lunnaliden båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Fibergrävning vägkant. Däckbuffertar.
Starttid: 2018-11-20 / 08:58
Preliminär slut: 2018-12-20 / 16:00
Väg 1679 från Cirkulationsplats Hillared till Bäck båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-25 / 20:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1704 från Torp till Bredaslätt båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Kantbalksbyte, utbyte tätskikt, nytt bro- och vägräcke. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-10-09 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1835 från Bjättlunda till Timmele C båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakta fiberkabel.
Starttid: 2018-11-22 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-20 / 23:00
Väg 1870 Åfärd Ö till Björkvik båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Förläggning av fiberkanalisation samt tryckning under väg
Starttid: 2018-12-13 / 10:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 2028 till Väg 2028 (Vänersborgsvägen) mellan Skogshöjdsvägen och E45 i Trollhättan/Vänersborg kommun
Vägarbeten: Förläggning av fiber
Starttid: 2018-11-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 2664 från Floby station till Sörby kyrka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2018-12-05 / 11:00
Preliminär slut: 2019-05-17 / 23:00
Väg 2702 Torestorp till Truve båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Sänkt hastighet (30) på väg 2702
Starttid: 2018-05-04 / 11:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 2702 från Torestorp till Truve båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Etableringsarbete. Överfart för byggtrafik
Starttid: 2017-03-26 / 21:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 2932 från Trafikplats Stöpen till Stöpen skola båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Akut arbete efter en vattenläcka.
Starttid: 2018-12-03 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-17 / 12:00
Väg 2936 från Sörbylund till Åbro båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lagning av vattenläcka.
Starttid: 2018-12-11 / 12:44
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Väg 2987 från Lyrestad jvstn till Rogstorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Arbete med stödkant till tomt, dettai höjd med Sjötorpsvägen 7. Trafiksignaler reglerar trafiken.
Starttid: 2018-12-10 / 11:46
Preliminär slut: 2018-12-22 / 16:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se