VÄST 05:05 Warning: include(api_trafikverket_roadwork_nya.php): failed to open stream: No such file or directory in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53 Warning: include(): Failed opening 'api_trafikverket_roadwork_nya.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53
Just nu pågår 68 vägarbeten inom VÄST-området.
Garvaregatan mellan Drottninggatan och Kungsgatan i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Gatan är avstängd för genomfart på grund av VA-arbeten.
Starttid: 2019-02-11 / 07:43
Preliminär slut: 2019-05-24 / 16:00
Storgatan till Haga Kyrkogata nära Bellmansgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- kabelarbeten - schakt
Starttid: 2019-02-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-15 / 16:00
Lindholmsallén mellan Regnbågsgatan och Polstjärnegatan/Karlavagnsgatan/Ceresgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Körfält avstängda Lindholmsallèn på grund av fastighetsbygge. Påverkar även del av Karlavagnsgatan, trafiken leds om. Kollektivtrafik och cyklister/gående påverkas inte. Tänk på att följ lokal skyltning på plats!
Starttid: 2019-02-01 / 08:51
Preliminär slut: 2019-07-31 / 15:00
Väg 2560 från Flo kyrka till Jönslanna båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete, byte av rörbro
Starttid: 2019-01-08 / 11:00
Preliminär slut: 2019-03-11 / 23:00
Sankt Sigfridsgatan mellan E6 och Sankt Sigfrids Plan/Sankt Sigfrids plan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Brunnsarbete. Arbetstid 0800-1900
Starttid: 2019-02-11 / 07:24
Preliminär slut: 2019-03-29 / 16:00
Södra Allégatan nära Sprängkullsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Brunnsarbete
Starttid: 2019-02-07 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-04 / 15:00
Gullbergsvassgatan mellan Partihandelsgatan och Partihandelsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Rondell anslutning E45
Starttid: 2019-01-28 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-01 / 17:00
Södra Sjöfarten i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ett körfält avstängt över "Bananbron" med anledning av arbete med Hisingsbron
Starttid: 2018-12-04 / 15:13
Preliminär slut: 2019-07-15 / 16:00
Vasabron mellan Raoul Wallenbergs Gata och Västra Hamngatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Renovering av Vasabron
Starttid: 2018-05-29 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 17:00
Väg 738 från Tvet Sörgård till Ängehamn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Breddning av ramper på Lyrleden.
Starttid: 2019-02-01 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-10 / 23:00
Kungälvsleden
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet
Starttid: 2018-08-02 / 22:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Marieholmsgatan mellan E45 och Lilla Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avstängning Marieholmsgatan
Starttid: 2015-01-15 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-07 / 16:00
Örgrytevägen mellan Korsvägen och Åvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Nya köket till Rondo Liseberg
Starttid: 2019-01-18 / 13:30
Preliminär slut: 2019-03-17 / 16:00
Södra vägen mellan Cederbourgsgatan och Mölndalsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Sprängningsarbeten 2 gånger dagligen måndag till fredag kl. 09:45 och 13:45. Trafiken stoppas då i ca 10 minuter
Starttid: 2019-01-18 / 12:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 16:00
Örgrytevägen mellan Korsvägen och Åvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Vatten och avloppsschakt
Starttid: 2019-01-18 / 12:03
Preliminär slut: 2019-02-22 / 16:00
Väg 553 från Gamlestadstorget till Partille Station båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete. arbetstid 0700-1600.
Starttid: 2019-02-11 / 13:20
Preliminär slut: 2019-03-15 / 16:00
Södra vägen mellan Korsvägen och Korsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Rivning av refug och en mur, ett körfält avstängt
Starttid: 2018-12-03 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 15:00
Hjalmar Brantingsgatan nära Väg 570 (Gustaf Dalénsgatan) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ombyggnation av GC-stråk vid Rambergsvallen
Starttid: 2018-11-27 / 14:42
Preliminär slut: 2019-12-27 / 16:00
Södra Vägen mellan Engelbrektsgatan och Berzeliigatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Sprängningsarbeten dagtid
Starttid: 2018-09-10 / 10:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 16:00
Nils Ericsonsplatsen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- kabelarbeten - schakt
Starttid: 2019-01-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Örgrytevägen mellan Åvägen och Örgrytemotet i Göteborg kommun
Vägarbeten: Rivning av P-hus
Starttid: 2019-01-02 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 17:00
Torslandavägen
Väg 155 från Sörrredsmotet till Ytterhamnsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: In- och utfart med Arendalsvägen avstängd, följ orange vägvisning
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 44 från Truve till Källby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trafikomläggning på väg 44 mellan infart till Tyska gården och cirkulationen i Källby
Starttid: 2018-11-19 / 10:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Salsmästaregatan mellan Ringögatan och Exportgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ny sträckning Salsmästargatan under ny broportal med farthinder
Starttid: 2018-03-12 / 05:00
Preliminär slut: 2020-06-28 / 16:00
Titteridammsvägen mellan Övre Storåsvägen och Rannebergsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Stängning del av GC västra sidan samt schakt vid nybyggnation av bostäder
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Oljevägen mellan Nordatlanten och E6.20 (Ivarsbergsmotet)/E6.21 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete
Starttid: 2018-11-08 / 13:14
Preliminär slut: 2019-05-30 / 16:00
Stålhandskegatan mellan Sotérusgatan och E6.21 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete
Starttid: 2018-11-05 / 14:10
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Väg 2705 vid Skeby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Totalavstängning på östra delen av vägen
Starttid: 2017-08-21 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 676 från Resteröds kyrka till Ranneberg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Vatten och avlopps schakt längs med vägen. Totalavstängning i etapper och körplåt läggs ut för berörda trafikanter i området
Starttid: 2019-01-14 / 06:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 1907 från Olstorp till Landa båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Reperation av gammal stentrumma
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-08 / 23:00
Väg 698 från Moarna till Hagarna båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Förstärkning av väg
Starttid: 2019-02-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-04 / 23:00
Kruthusgatan mellan Nils Ericssonsterminalen och Krusthusgatan 9 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Permanent avstängning av del av Kruthusgatan
Starttid: 2019-02-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 17:00
mot Mariestad
Väg 26 från Ljungatorp till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av ny 2+1 väg samt underhåll av befintlig väg.
Starttid: 2018-09-04 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 1816 från Ljungatorp till Lerbo i riktning mot Lerbo i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av bro över väg 1816. Trafiken leds på tillfällig väg förbi arbetsområdet.
Starttid: 2017-07-07 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Västerleden
mot Centrum
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet i riktning mot Angered i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Räckesmontering på gång och cykel-bana. En bana är avstängd och den andra banan är dubbelriktad.
Starttid: 2018-12-17 / 17:00
Preliminär slut: 2019-03-03 / 23:00
Kungälvsleden
Söderut
E6 från Tingstadsmotet (77) till Ringömotet (76) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Vävning av E6 och Lundbyleden. Arbete för Marieholmsförbindelsen
Starttid: 2015-08-25 / 03:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Kungälvsleden
E6 från Ringömotet (76) till Tingstadsmotet (77) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Förskjutning av E6 i båda riktningar mot mitten utmed berget
Starttid: 2015-08-18 / 11:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Lundbyleden
mot Torslanda
E6.21 från Ringömotet (76) till Brunnsbomotet i riktning mot Bräckemotet i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Tillfällig förbiledning på Lundbyleden i norrgående riktning. Arbete för Marieholmsförbindelsen
Starttid: 2017-11-29 / 07:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Kungsbackaleden
Söderut
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggtrafik dagtid
Starttid: 2019-02-12 / 11:24
Preliminär slut: 2020-03-31 / 16:00
E18 från Riksgräns SE/NO vid Stocketjärn till Hån båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Byggnation av ramper till nya tullstationen vid Hån
Starttid: 2019-02-01 / 13:00
Preliminär slut: 2019-10-01 / 23:00
Alingsåsleden
E20 från Trafikplats Tolleredsmotet (90) till Trafikplats Ingaredsmotet (92) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mäta vattengångar i trummor och i brunnar, vissa i dikesbotten. Arbetsfordon på platsen dagtid
Starttid: 2019-01-21 / 09:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Alingsås - Skara
E20 från Bälinge kyrka till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Kan förekomma trafikljus, omledning, sprängning
Starttid: 2018-10-09 / 14:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Varberg - Borås
Väg 41 från Fagerhult till Trafikplats Kråkered båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Vägen stängs tillfälligt av under max 10 min i samband med sprängningsarbeten dagtid
Starttid: 2018-12-16 / 09:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Götaleden
E45 från Gullbergsmotet (75) till Lilla Bommenmotet i riktning mot Mölndal i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation
Starttid: 2016-11-15 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-29 / 16:00
E45 från Ånimskog till Tösse kyrka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Breddning av befintliga SOS fickor
Starttid: 2019-01-10 / 08:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 61 från Cirkulationsplats Gate till Kleven båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Mellan Graninge och Speke pågår avlastning av material invid vägbanan. Sprängningsarbeten pågår vilket begränsar vägens framkomlighet till ett körfält, trafiken kommer att dirigeras av trafiksignaler. Arbetsschema: Mån - Tor mellan 06:30 och 18:30
Starttid: 2019-01-07 / 06:00
Preliminär slut: 2019-07-08 / 23:00
Torslandavägen
Väg 155 från Syrahålamotet till Ytterhamnsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ombyggnad av väg 155 och nybygge av planskild korsning
Starttid: 2017-12-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Hjuviksvägen
mot Öckerö
Väg 155 från Hjuvik till Färjeläge Lilla Varholmen i riktning mot Öckerö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Renovering av Hönös reservfärjeläge
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 156 från Hjorttorps Hede till Buagärde båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vägen skall breddas med mera
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny gång och cykel-väg. Flaggvakter under sprängning, måndag - torsdag
Starttid: 2018-08-06 / 05:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
Väg 161 från Lanehed till Stensbacka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Grävning utanför vägområden.
Starttid: 2019-02-05 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 164 från Lytorp till Holkekärr båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Underhåll av väg, kantförstärkning, dikning med mera dagtid. Skyddsfordon reglerar trafiken
Starttid: 2018-12-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 172 från Cirkulationsplats Bengtsfors till Bengtsfors jvstn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Akut ledningsarbete. Trafiksignaler reglerar trafiken.
Starttid: 2019-02-14 / 08:00
Preliminär slut: 2019-02-18 / 16:00
Väg 173 från Gatersbyn till Ö Stigen båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av gång och cykelväg
Starttid: 2018-08-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Orust
Väg 178 från Rålanda till Ellös i riktning mot Varekil i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Nyförläggning av fiber kanalisation
Starttid: 2019-02-14 / 13:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Gråbovägen
Väg 190 från Hjällbo till Angereds Storåsväg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ledningsarbeten - Kabelarbeten - Schakt vid gång/cykel banan dagtid 07:00 - 16:00
Starttid: 2019-02-12 / 11:52
Preliminär slut: 2019-05-06 / 16:00
Väg 195 från Källebäcken till Brandstorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Habo
Starttid: 2018-11-05 / 13:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 511 i Örebro län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakt vid tryck-/draggrop
Starttid: 2018-12-03 / 01:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 511 från Hasselfors till Långsmo i riktning mot Dormen i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-03 / 23:00
Hjalmar Brantingsgatan
Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Gång- och cykelbana är flyttad ut i höger körfält
Starttid: 2019-02-05 / 06:54
Preliminär slut: 2022-12-31 / 16:00
Väg 571 från Minnelundsvägen till S:t Jörgens park i riktning mot Gamla Böneredsvägen i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Schaktarbete. Arbtid 0700-1600
Starttid: 2019-02-13 / 11:29
Preliminär slut: 2019-03-22 / 16:00
Väg 675 från Ljungskilemotet (93) till Ranneberg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Däckbuffert blockerar ett körfält
Starttid: 2018-03-26 / 11:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 675 från Ljungskilemotet (93) till Råssbyn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ulvesund, riskreducerande åtgärder. Bergsarbeten. Trafiken regleras med hjälp av trafiksignaler
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 723 från Röa till Grinneröd båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete dagtid. Trafiken regleras med trafikljus
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 975 från Höglanda N till Lerberg båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Byggnation av GC-bana, flytt av väg 975 samt vattenledning.
Starttid: 2019-02-15 / 06:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 1627 i Västra Götalands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Kabelförläggning, schakt och styrd borrning
Starttid: 2019-02-15 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-01 / 23:00
Väg 1778 från Bälinge till Kärtared båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av trafikljus. Avstängd väg från och med 18 februari 2019.
Starttid: 2018-08-29 / 10:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Väg 1872 från Åkerby till Knätte i riktning mot Knätte i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Förläggning av fiberkanalisation samt tryckningar under vägbanan
Starttid: 2019-02-14 / 07:30
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se