VÄST 10:58
Väglag: Värmlands län
Översikt: Mestadels torra vägbanor. Prognos: Oförändrat väglag.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 06:44
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels torra vägbanor. Prognos: Oförändrat väglag.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 10:19
Väglag: Jönköpings län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 10:41
Väglag: Hallands län
Översikt: Mestadels torra vägbanor. Prognos: Oförändrat väglag.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 10:20
Väglag: Örebro län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 09:16
<< Båda riktningar >>
Västra Götalands Län
(10:53) Väg 187 från Long kyrka till Korsbacka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Faror på vägen: Glas på vägbanan vid Kåsentorp.
Preliminär slut: 2018-10-19 / 12:00
Värmlands Län
(09:47) E18 från Strömsborg till Björkåsmotet i riktning mot Karlskoga i Värmlands län (S)
Djur på vägen: Lösa kör nära vägområdet.
Preliminär slut: 2018-10-19 / 16:00
Just nu finns det 2 händelser äldre än 6 timmar.
Hallands Län
Väg 916 från Gödatorp till Håfors i riktning mot Länsgräns N/O Helsjön i Hallands län (N)
Djur på vägen: Älgfamilj i närheten av vägområet.
Starttid: 2018-10-18 16:53
Preliminär sluttid: 2018-10-25 / 16:00
Ulricehamnstunneln
Österut
Västra Götalands Län
Väg 40 från Hökerumsmotet till Ulricehamnstunneln V i riktning mot Jönköping i Västra Götalands län (O)
Hinder på vägbanan: Rastplats avstängd på grund av underhållsarbete.
Starttid: 2018-10-15 15:00
Preliminär sluttid: 2018-10-19 / 16:00
Avslutade vägarbeten
Avslutad: 10:54
Väg 62 från Forshaga till Dyvelsten i riktning mot Karlstad i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Uppsättning av vägskylt.
Starttid: 2018-10-19 / 09:42
Preliminär slut: 2018-10-19 / 12:00
Just nu hittar du 75 vägarbeten här under.
Titteridammsvägen mellan Hästhagen och Titteridammstigen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Beläggningsarbete.
Starttid: 2018-09-10 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 15:00
Gunnestorpsvägen mellan Finlandsvägen och Glöstorpsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten:
Starttid: 2018-10-04 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-30 / 15:00
Marieholmsgatan mellan E45 och Lilla Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avstängning Marieholmsgatan
Starttid: 2015-01-15 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-07 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 44 från Filsbäck till Truve båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Regleras med trafikljus under dagtid mellan kl 09.00-15.00.
Starttid: 2018-10-16 / 09:00
Preliminär slut: 2018-11-04 / 23:00
Kruthusgatan nära Emerentias Backe i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete. Trafiken i nybyggd trevägskorsning regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-10-16 / 14:43
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
Götaälvbron
Nils Ericsonsplatsen (Götaälvbron) till Väg 570 (Nils Ericsonsplatsen/Götaälvbron) (Götaälvbron) nära E6.21 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Arbete för pålning.
Starttid: 2018-10-16 / 13:32
Preliminär slut: 2018-10-31 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 680 från Edane till Kalleviken båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Ombyggnation av befintliga spill- och vattenledningar samt komplettering med dagvattenledning.
Starttid: 2018-10-15 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-14 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 675 från Ljungskilemotet (93) till Råssbyn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ulvesund, riskreducerande åtgärder. Bergsarbete
Starttid: 2018-08-20 / 09:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 2705 vid Skeby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Totalavstängning på östra delen av väg 2705 för arbeten med anslutningar.
Starttid: 2017-08-21 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 2986 vid Lyrestad jvstn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Schaktning för VA arbete, mån-fre 0700-1600
Starttid: 2018-08-21 / 14:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 2704 från Skeby till Källby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 2704 stängd för genomfart och utfart till väg 44 är ej möjlig. Trafiken hänvisas runt via 2705
Starttid: 2018-08-05 / 20:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 3045 från Töreboda brandstation till Töreboda kyrka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Omledning av trafik vid avstängning väg 3045 ,storgatan i Töreboda
Starttid: 2018-10-01 / 12:00
Preliminär slut: 2019-01-18 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 200 från Hova till Guntorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av ny trafikplats. Bro över E20
Starttid: 2017-01-16 / 06:30
Preliminär slut: 2019-06-20 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E20 från Backa till Hagelberget båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ny vägtrumma och ny asfalt vid korsning
Starttid: 2018-08-22 / 14:00
Preliminär slut: 2018-10-22 / 23:00
Skara - Örebro
<< Båda riktningar >>
E20 från Nolängen till Hova båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ny vägtrumma och asfaltering väster om korsning E20/V200 Industrivägen
Starttid: 2018-08-16 / 11:00
Preliminär slut: 2018-10-29 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 1634 från Fritsla Segloravägen till Fritsla Bro båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Arbete med beläggning i järnvägskorsningen
Starttid: 2018-10-17 / 16:00
Preliminär slut: 2018-10-19 / 23:00
Södra vägen mellan Getebergsleden och Cederbourgsgatan i Göteborg kommun
Beläggningsarbete: Beläggning - körbana
Starttid: 2018-10-02 / 10:31
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
Väg 2759 från Timmersdala kyrka till Timmersdala N i riktning mot Timmersdala N i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Utbyte av befintligt VA
Starttid: 2018-10-12 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-10 / 23:00
Marieholmsleden
Norrut
Avfart mot E45 vid Gullbergsmotet i riktning mot Karlstad
Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet.
Starttid: 2018-08-02 / 22:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 2548 Infart S Kedums k:a till Arentorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Planerat underhållsarbete med befintliga vatten och avloppsledningar
Starttid: 2018-10-10 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 44 från Trafikplats Väne-Ryr östra till Trafikplats Skogsbo båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Beläggningsarbete i höjd med Trestad. Vakt och lots
Starttid: 2018-09-25 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Norra Gubberogatan mellan Willinsbron och Redbergsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Arbete dagtid 09.00-15,00
Starttid: 2018-09-26 / 07:40
Preliminär slut: 2018-10-31 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 932 från Gödestad till Lille Lund båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Broarbete. Utbyte av brobana, reparation
Starttid: 2018-09-04 / 11:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Rosenlundsgatan mellan Stora Badhusgatan och Rosenlundsplatsen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- kabelarbeten - schakt Arbetstid 07:00 till 16:00.
Starttid: 2018-09-17 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-16 / 15:00
Bergslagsgatan mellan Nils Ericsonsgatan och Nils Ericsonsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Risk för köbildning i Centralenområdet på grund av arbeten i Götatunneln. Följ orange vägvisning.
Starttid: 2018-09-29 / 21:00
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Götaleden
mot Karlstad
E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet i riktning mot Karlstad i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Götatunneln är avstängd från Järntorget i riktning mot Göteborgs central. Risk för köer i centrala Göteborg. Enkelriktningen kommer att pågå fram till mitten av december. Välj gärna alternativa leder eller annat färdsätt. För mer information: trafikgoteborg.se
Starttid: 2018-06-24 / 23:00
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Södra vägen nära Korsvägen/Örgrytevägen/Skånegatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Nysträckning av GC-bana. All vägtrafik leds i kollektivtrafikens körfält
Starttid: 2018-09-19 / 12:01
Preliminär slut: 2018-10-31 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 680 från Edane till Kalleviken båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Ombyggnation av VA-ledningar samt breddning av GC-väg i centrala Edane
Starttid: 2018-09-02 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Marstrandsvägen
<< Båda riktningar >>
Väg 168 från Komarken till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av busskörfält samt anläggning av ny rondell. I riktning in mot Kungälv leds trafiken om
Starttid: 2018-04-18 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 06:00
Kvibergs Broväg mellan Väg 553 (Kvibergsvägen)/Regementsvägen och Von Utfallsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete
Starttid: 2018-08-13 / 08:29
Preliminär slut: 2018-10-26 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 940 från Trafikplats Kungsbacka S (59) till Cirkulationsplats Onsala båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Elschakt. Trafijkljusreglerad 09:00 - 15:00 dagtid. Sprängningsarbeten förekommer dagtid mellan kl. 10:00 samt 14:00 med stopp i max 10 minuter
Starttid: 2018-08-06 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 676 från Resteröds kyrka till Ranneberg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Vatten/Avlopps-Schakt längs med väg 676, totalavstängning i etapper och körplåt läggs ut för berörda trafikanter i området
Starttid: 2018-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Götaälvbron
Götaälvbron (Nils Ericsonsplatsen) mellan Bergslagsgatan och Ringögatan/Väg 570 (Hjalmar Brantingsgatan) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Påfarten till Götaälvbron från Bergslagsgatan är helt avstängd för byggnation av nytt brostöd och ny lastgata
Starttid: 2018-08-20 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 15:00
<< Båda riktningar >>
Väg 2090 från V Fjälla till Gesäter båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Brounderhåll
Starttid: 2018-08-21 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-09 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 2025 från Vassända-Naglums kyrka till Korseberg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete på bron över 44an. Cykelbron öppen.
Starttid: 2018-07-31 / 11:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Götatunneln / Götaleden
E45 vid Götatunneln i riktning mot Lilla Bommen i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Östergående tunnelrör avstängt för trafik.
Starttid: 2018-06-25 / 00:01
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Ljungatorp till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av ny 2+1 väg samt underhåll av befintlig väg.
Starttid: 2018-09-04 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Uddevallabron
Norrut
E6 från Lerbomotet (94) till Uddevallabron i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Dikesarbete.
Starttid: 2018-10-19 / 07:16
Preliminär slut: 2018-10-19 / 16:00
Norrleden
mot Angered
E6.20 från Tuvevägen till Ellesbovägen i riktning mot Angered i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trädfällning. Arbete dagtid 09.00-15.00
Starttid: 2018-10-17 / 09:29
Preliminär slut: 2018-10-19 / 15:00
Kungälvsleden
<< Båda riktningar >>
E6 från Ringömotet (76) till Tingstadsmotet (77) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Förskjutning av E6 i båda riktningar mot mitten utmed berget
Starttid: 2015-08-18 / 11:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
E18 från Åsebyn till Årjängmotet i riktning mot Riksgränsen i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Släntarbete.
Starttid: 2018-10-17 / 10:26
Preliminär slut: 2018-10-19 / 16:00
<< Båda riktningar >>
E18 från Skutbergsmotet till Bergviksmotet båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Justering av mitträcke, montage av sidoräcke och byte av belysning. Skyddsfordon reglerar trafiken
Starttid: 2018-10-03 / 09:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Alingsåsleden
<< Båda riktningar >>
E20 från Trafikplats Flodamotet (88) till Trafikplats Hästerydsmotet (93) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Dikningsarbete dagtid mellan 07-16
Starttid: 2018-10-17 / 07:19
Preliminär slut: 2018-10-26 / 16:00
Alingsåsleden
<< Båda riktningar >>
E20 från Tpl Tolleredsmotet (90) till Trafikplats Trafikplats Kärrbogärde (91) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Dikningsarbete. All trafik leds förbi på vägren. Arbetar dagtid 07.00-16.00.
Starttid: 2018-10-16 / 07:29
Preliminär slut: 2018-10-19 / 16:00
Skara - Örebro
<< Båda riktningar >>
E20 från Hova till Berget båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Större ombyggnation, bland annat byggs en sträcka om till mötesfri väg med mitträcke. Arbetet sker i anslutning till vägen
Starttid: 2017-05-17 / 11:00
Preliminär slut: 2019-06-20 / 23:00
Österut
Väg 26 från Trafikplats Skövde till Trafikplats Skultorp i riktning mot Jönköping i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete, begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-10-19 / 08:18
Preliminär slut: 2018-10-19 / 12:00
<< Båda riktningar >>
Väg 26 från Gullspång V till Länsgräns O/S vid Kolstrandsviken båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Byte av kantbalkar. Trafiksignaler reglerar trafiken.
Starttid: 2018-10-02 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Varberg - Borås
mot Borås
Väg 41 från Stommen till Cirkulationsplats Dammsvedjan i riktning mot Borås i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Slåtter. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2018-10-19 / 07:48
Preliminär slut: 2018-10-19 / 12:00
<< Båda riktningar >>
E45 från Brålanda till Cirkulationsplats Mellerud båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Beläggningsarbete vid Brålanda.
Starttid: 2018-09-25 / 05:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Götatunneln / Götaleden
E45 vid Götatunneln i riktning mot Järntorget i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Avfart Järntorget avstängd.
Starttid: 2018-07-10 / 14:46
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Götaleden
<< Båda riktningar >>
E45 från Lilla Bommenmotet till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Etablering inför ombyggnadsarbeten, Gullbergsmotet. Var uppmärksam på minskad körfältsbredd.
Starttid: 2018-07-30 / 22:00
Preliminär slut: 2021-06-01 / 23:00
Marieholmsleden
<< Båda riktningar >>
E45 från Gullbergsmotet (75) till Lärjemotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Åtgärder med avvattning under bron. Ett körfält norrgående- och ett körfält i södergående riktning stängs mellan klockan 9-15
Starttid: 2018-08-27 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 49 från Rödesund till Svanvik båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Kantbalks byte. Trafikljusreglerad
Starttid: 2018-09-03 / 10:00
Preliminär slut: 2018-11-11 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 61 från V Furtan till Söderås båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Broarbete vid Viksälven
Starttid: 2018-07-24 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 63 från Trafikplats Stockfallet till Hartorpet båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Utbyggnad till 2+1-väg Edsgatan - Vallagärdet. Hastighet bitvis sänkt till 70km/h och trafiken regleras med lots samt trafikljus.
Starttid: 2018-01-09 / 06:30
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 154 från Cirkulationsplats Svenljunga till Sexdrega N båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Rörligt fräs och beläggningsarbete mellan Svenljunga och Sexdrega
Starttid: 2018-07-12 / 14:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Orust
<< Båda riktningar >>
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny GC-väg. Flaggvakt reglerar trafiken vid sprägningar
Starttid: 2018-08-06 / 05:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 164 från Tittut till Kårslätt båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mätning/provtagning. Geoteknisk undersökning
Starttid: 2018-10-19 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 165 från Hällevadsholm till Vassbotten S båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mätning och provtagning.
Starttid: 2018-10-19 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 165 från Bullarby till Riksgräns SE/NO vid Vassbotten i riktning mot Dingle i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Beläggningsarbete Hålkekärr - Vassbotten. Vakt och lots reglerar trafiken.
Starttid: 2018-06-04 / 05:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 174 från Dinglemotet (102) till Kungshamn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kantklippning
Starttid: 2018-10-18 / 06:48
Preliminär slut: 2018-10-19 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 184 från Jutegården till Trafikplats Lidköping C båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Breddning av befintlig väg.
Starttid: 2018-10-17 / 17:20
Preliminär slut: 2018-12-14 / 16:00
Väg 237 vid Gällersåsen, i riktning mot Storfors.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt för el-kabel till trafiksäkerhetskamera.
Starttid: 2018-10-15 / 08:00
Preliminär slut: 2018-11-16 / 23:00
Härrydavägen
<< Båda riktningar >>
Väg 549 från Slamby till Landvetter båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Stängda körfält i Bårekulla och Solhem på väg 549. Trafiken regleras med trafiksignal
Starttid: 2018-09-19 / 18:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 723 från Röa till Grinneröd båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 904 från Bäcken till Uddheden båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Längsgående schakt och styrd Borrning
Starttid: 2018-10-15 / 08:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 937 från Stormhult till Allarängen båda riktningarna i Hallands län (N)
Beläggningsarbete: Beläggning mellan Ågård-Allaängen. Trafikvakt dirigerar trafiken.
Starttid: 2018-10-19 / 08:06
Preliminär slut: 2018-10-22 / 18:00
<< Båda riktningar >>
Väg 948 från Sörmark till Myrtorp båda riktningarna i Värmlands län (S)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Bastvålen och Kristinefors. Vakt och lots
Starttid: 2018-09-10 / 06:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 955 från Kyrkobyn till Trafikplats Särö båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Uppgrävning av brunn vid sidan av vägen samt skarvning i brunnen.
Starttid: 2018-10-15 / 01:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 1704 från Torp till Bredaslätt båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Kantbalksbyte, utbyte tätskikt, nytt bro- och vägräcke.
Starttid: 2018-10-09 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1816 från Ljungatorp till Lerbo i riktning mot Lerbo i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av bro över väg 1816. Trafiken leds på tillfällig väg förbi arbetsområdet.
Starttid: 2017-07-07 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 1987 från Svarthall till Långareds kyrka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Rasering av bergsskärningar
Starttid: 2018-10-09 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 2004 från Fuxerna till Fuxerna kyrka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Akut vattenläcka.
Starttid: 2018-10-18 / 07:03
Preliminär slut: 2018-10-19 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 2544 från Tamstorp till Tengenestorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Utbyte av kantbalkar, räcke, isolering och beläggning
Starttid: 2018-08-16 / 13:30
Preliminär slut: 2018-10-26 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 2974 från Humlekärr till Prosterud båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Övergångskonstruktionen vid västra landfästet (Torsö-sidan) ska bytas ut. Trafiken regleras med ljussignaler
Starttid: 2018-09-11 / 10:30
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
m.trafikradion.se