VÄST 11:20
Väglag: Värmlands län
Översikt: Våta eller fuktiga vägbanor i de södra delarna av länet i norr vinterväglag med packadd snö eller modd. På det mindre vägnätet råder vinterväglag. Prognos: Oförändrat väglag
Uppdaterad: 2019-01-19 / 09:18
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels torra vägbanor. Prognos: Oförändrat väglag.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 09:19
Väglag: Jönköpings län
Översikt: Övervägande torra vägar med minusgrader i vägytan. Prognos: Fortsatt risk för halka under morgonen.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 07:13
Väglag: Hallands län
Översikt: Mestadels torra vägar Prognos: Oförändrat väglag.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 09:18
Väglag: Örebro län
Översikt: Torra eller fuktiga vägbanor men inslag av snö och is. Risk för lokal ishalka. Prognos: Fortsatt risk för halka.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 06:33
Västra Götalands Län
(08:30) E45 från Äckerud till Svecklingebyn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Djur på vägen: Dött rådjur delvis i körfältet i höjd med Brunshult söder om Mellerud. Entreprenör är utringd
Preliminär slut: 2019-01-19 / 10:00
Vi skulle uppskatta om du vill dela Trafikradion.se vidare på sociala medier.
Just nu hittar du 24 vägarbeten här under.
Dag Hammarskjöldsleden
Dag Hammarskjöldsleden mellan Per Dubbsgatan och Linnéplatsen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Sprängning Linnéplatsen måndag - torsdag vid kl. 10:00 samt kl.14:30, stängs vägen av i ca 10 minuter
Starttid: 2018-08-16 / 11:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Fredriksdalsgatan mellan Gröndalsgatan och Mölndalsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Akut brunnsarbete.
Starttid: 2019-01-18 / 11:22
Preliminär slut: 2019-01-21 / 15:00
Södra Sjöfarten i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ett körfält avstängt över "Bananbron" med anledning av arbete med Hisingsbron
Starttid: 2018-12-04 / 15:13
Preliminär slut: 2019-07-15 / 16:00
Torslandavägen
Väg 155 från Sörrredsmotet till Ytterhamnsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: In- och utfart med Arendalsvägen avstängd, följ orange vägvisning
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
nära Bergslagsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- och kabelarbete. Arbetet pågår dagtid 07:00-16:00
Starttid: 2019-01-07 / 08:12
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Väg 44 från Truve till Källby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trafikomläggning på väg 44 mellan infart till Tyska gården och cirkulationen i Källby. Trafiken leds om på kommande lokalväg då arbeten sker med anslutningen av gamla och nya väg 44
Starttid: 2018-11-19 / 10:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Salsmästaregatan mellan Ringögatan och Exportgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ny sträckning Salsmästargatan under ny broportal med farthinder
Starttid: 2018-03-12 / 05:00
Preliminär slut: 2020-05-29 / 16:00
Kvibergsvägen mellan Väg 553 (Artillerigatan)/Kortedalavägen och Regementsvägen/Kvibergs Broväg i Göteborg kommun
Vägarbeten: Vatten och avlopps schakt
Starttid: 2018-11-20 / 15:36
Preliminär slut: 2019-02-15 / 16:00
Oljevägen mellan Nordatlanten och E6.20 (Ivarsbergsmotet)/E6.21 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete
Starttid: 2018-11-08 / 13:14
Preliminär slut: 2019-05-30 / 16:00
Väg 2705 vid Skeby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Totalavstängning på östra delen av väg 2705 för arbeten med anslutningar
Starttid: 2017-08-21 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 676 från Resteröds kyrka till Ranneberg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Vatten och avlopps schakt längs med vägen. Totalavstängning i etapper och körplåt läggs ut för berörda trafikanter i området
Starttid: 2019-01-14 / 06:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 2932 från Trafikplats Stöpen till Stöpen skola båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Underhåll av läckande vattenledning. Vägen kommer att vara helt stängd under tiden.
Starttid: 2019-01-02 / 15:00
Preliminär slut: 2019-01-21 / 23:00
Väg 1907 från Olstorp till Landa båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Reperation av gammal stentrumma
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-08 / 23:00
Väg 1937 från Marken till Lerum Torpskolan båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Rasering av bergsskärningar. Trafiken regleras med flaggvakter dagtid
Starttid: 2019-01-09 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 23:00
Väg 1816 från Ljungatorp till Lerbo i riktning mot Lerbo i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av bro över väg 1816. Trafiken leds på tillfällig väg förbi arbetsområdet.
Starttid: 2017-07-07 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Marieholmsgatan mellan E45 och Lilla Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avstängning Marieholmsgatan.
Starttid: 2015-01-15 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-07 / 16:00
Kungälvsleden
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet.
Starttid: 2018-08-02 / 22:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Ljungatorp till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av ny 2+1 väg samt underhåll av befintlig väg.
Starttid: 2018-09-04 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Kungälvsleden
E6 från Ringömotet (76) till Tingstadsmotet (77) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Förskjutning av E6 i båda riktningar mot mitten utmed berget.
Starttid: 2015-08-18 / 11:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Kungälvsleden
Söderut
E6 från Tingstadsmotet (77) till Ringömotet (76) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Vävning av E6 och Lundbyleden. Arbete för Marieholmsförbindelsen.
Starttid: 2015-08-25 / 03:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Väg 164 från Lytorp till Holkekärr båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Underhåll av väg, kantförstärkning, dikning med mera dagtid. Skyddsfordon reglerar trafiken.
Starttid: 2018-12-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 204 från Långsmo till Mullhyttan i riktning mot Vintrosa i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-03 / 23:00
Väg 511 från Hasselfors till Långsmo i riktning mot Dormen i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-03 / 23:00
Väg 511 i Örebro län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Tryckning under väg
Starttid: 2018-12-13 / 11:00
Preliminär slut: 2019-02-11 / 23:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
m.trafikradion.se