VÄST 21:04
Väglag: Värmlands län
Översikt: Lokalt är vägarna är blöta. I norra Värmland råder vinterväglag. Prognos: Risk för lokal frosthalka.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 20:38
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels torra vägbanor. Prognos: Risk för lokal frosthalka.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 20:38
Väglag: Jönköpings län
Översikt: Övervägande fuktiga vägar med yttemperaturer strax under noll grader. Förebyggande halkbekämpning pågår i delar av länet. Prognos: Risk för halka då temperaturerna i vägen kan sjunka till minusgrader. .
Uppdaterad: 2018-12-13 / 20:47
Väglag: Hallands län
Översikt: Mestadels torra vägbanor. Prognos: Risk för lokal frosthalka.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 20:38
Väglag: Örebro län
Översikt: Våta eller fuktiga vägar med temperaturer i vägytan runt noll grader. Risk för lokal ishalka i sambande med nederbörd. Prognos: Fortsatt risk för halt väglag.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:08
Jönköping
Jönköpings län
(20:31) Väg 40 från Ormen till Axamo båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Djur på vägen: Lösspringande hund befinner sig vid vägområdet väster om Jönköping.
Preliminär slut: 2018-12-13 / 21:30
Örebro Län
(08:41) Väg 50 från Askersunds Landkyrka till Askersund S i riktning mot Grängesberg i Örebro län (T)
Fordonshaveri: Lastbil 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2018-12-19 / 12:00
Just nu hittar du 61 vägarbeten här under.
Älvsborgsbron
mot Mölndal
E6.20 från Ivarbergsmotet till Älvsborgsbron N i riktning mot Mölndal i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Dikningsarbete.
Starttid: 2018-12-13 / 20:59
Preliminär slut: 2018-12-14 / 05:00
Götaleden
mot Karlstad
E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet i riktning mot Karlstad i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Götatunneln är avstängd från Järntorget i riktning mot Göteborgs central. Risk för köer i centrala Göteborg. Enkelriktningen kommer att pågå fram till mitten av december. Välj gärna alternativa leder eller annat färdsätt. För mer information: trafikgoteborg.se
Starttid: 2018-06-24 / 23:00
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Angereds Storåsväg nära Korpvägen/Hjällbovägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Beläggning.
Starttid: 2018-11-05 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 15:00
Södra vägen mellan Korsvägen och Korsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Rivning av refug, ett körfält avstängt.
Starttid: 2018-12-03 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 15:00
Lindholmsallén mellan Lilla Karlavagnsgatan och Polstjärnegatan/Karlavagnsgatan/Ceresgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Byggnation av Karlastaden. Biltrafik är stängd i västlig riktning och leds via Polstjärnegatan. GC-bana öppen som vanligt men passagerna över Lindholmsallén är avstängda.
Starttid: 2018-11-26 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-01 / 16:00
Väg 680 från Edane till Kalleviken båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Ombyggnation av VA-ledningar samt breddning av GC-väg i centrala Edane.
Starttid: 2018-09-02 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
nära Väg 570 (Södra Sjöfarten) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ett körfält avstängt över "Bananbron" med anledning av arbete med Hisingsbron.
Starttid: 2018-12-04 / 15:13
Preliminär slut: 2019-02-22 / 16:00
Korsvägen/Södra vägen till Korsvägen nära Örgrytevägen/Skånegatan i Göteborg kommun
Vägarbeten:
Starttid: 2018-11-08 / 13:22
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Södra vägen nära Mölndalsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Vakt stoppar trafiken korta stunder
Starttid: 2018-12-04 / 13:59
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Marieholmsgatan mellan E45 och Lilla Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avstängning Marieholmsgatan.
Starttid: 2015-01-15 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-07 / 16:00
Väg 44 från Truve till Källby i riktning mot Götene i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Fasta arb.platser Trafikomläggning på väg 44 mellan infart till Tyska gården och cirkulationen i Källby. Trafiken leds om på kommande lokalväg då arbeten sker med anslutningen av gamla och nya väg 44.
Starttid: 2018-11-19 / 10:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Götaleden
E45 från Gullbergsmotet (75) till Lilla Bommenmotet i riktning mot Mölndal i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Pålningsarbeten. Förbud mot fordonstrafik mellan Falutorget och Lilla Bommensmotet kl 21:00-05:30
Starttid: 2018-07-02 / 21:00
Preliminär slut: 2018-12-16 / 23:00
Salsmästaregatan mellan Ringögatan och Exportgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ny sträckning Salsmästargatan under ny broportal med farthinder
Starttid: 2018-03-12 / 05:00
Preliminär slut: 2020-05-29 / 16:00
Vasaplatsen nära Aschebergsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktning.
Starttid: 2018-11-29 / 12:03
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Kungälvsleden
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet.
Starttid: 2018-08-02 / 22:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Götaälvbron
Götaälvbron (Nils Ericsonsplatsen) mellan Bergslagsgatan och Ringögatan/Väg 570 (Hjalmar Brantingsgatan) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Påfarten till Götaälvbron från Bergslagsgatan är helt avstängd för byggnation av nytt brostöd och ny lastgata.
Starttid: 2018-08-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 16:00
Bergslagsgatan mellan Nils Ericsonsgatan och Nils Ericsonsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Risk för köbildning i Centralenområdet på grund av arbeten i Götatunneln.
Starttid: 2018-09-29 / 21:00
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Götatunneln / Götaleden
E45 vid Götatunneln i riktning mot Lilla Bommen i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Östergående tunnelrör avstängt för trafik.
Starttid: 2018-06-25 / 00:01
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Väg 940 från Trafikplats Kungsbacka S (59) till Cirkulationsplats Onsala båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Elschakt. Trafijkljusreglerad 09:00 - 15:00 dagtid. Sprängningsarbeten förekommer dagtid mellan kl. 10:00 samt 14:00 med stopp i max 10 minuter
Starttid: 2018-08-06 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 932 från Gödestad till Lille Lund båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: 2018-11-28 / 07:08
Preliminär slut: 2018-12-30 / 16:00
Hjalmar Brantingsgatan nära Väg 570 (Gustaf Dalénsgatan) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ombyggnation av GC-stråk vid Rambergsvallen.
Starttid: 2018-11-27 / 14:42
Preliminär slut: 2019-12-27 / 16:00
mot Mariestad
Väg 26 från Ljungatorp till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av ny 2+1 väg samt underhåll av befintlig väg.
Starttid: 2018-09-04 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 1816 från Ljungatorp till Lerbo i riktning mot Lerbo i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Vägen avstängd. Byggnation av bro över väg 1816. Trafiken leds på tillfällig väg förbi arbetsområdet.
Starttid: 2017-07-07 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Sankt Pauligatan mellan Willinsbron/Norra Gubberogatan och Mäster Johansgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Arbete sker dagtid . Vägen kommer peridvis att vara avstängd. Följ hänvisningsskyltar.
Starttid: 2018-11-21 / 08:52
Preliminär slut: 2019-01-30 / 16:00
Kvibergsvägen mellan Väg 553 (Artillerigatan)/Kortedalavägen och Regementsvägen/Kvibergs Broväg i Göteborg kommun
Vägarbeten: VA-schakt.
Starttid: 2018-11-20 / 15:36
Preliminär slut: 2019-02-15 / 16:00
Örgrytevägen mellan E6 och Sankt Sigfridsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: VA-schakt
Starttid: 2018-11-14 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 15:00
Vegagatan till Vegagatan/Björngårdsvägen mellan Rosengatan och Museivägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Plattsättning. Infart slottskogen stängd.
Starttid: 2018-11-12 / 17:45
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Oljevägen mellan Nordatlanten och E6.20 (Ivarsbergsmotet)/E6.21 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete.
Starttid: 2018-11-08 / 13:14
Preliminär slut: 2019-05-30 / 16:00
Bergslagsgatan mellan Nils Ericsonsplatsen och Nils Ericsonsgatan i Göteborg kommun
Beläggningsarbete: Beläggning.
Starttid: 2018-11-07 / 15:07
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Stålhandskegatan mellan Sotérusgatan och E6.21 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete.
Starttid: 2018-11-05 / 14:10
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Gamlestadsvägen mellan Ånäsvägen och Ånäsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Malmsjögatan-Viadukten, ett körfält avstängt.
Starttid: 2018-08-01 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 2705 vid Skeby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Totalavstängning på östra delen av väg 2705 för arbeten med anslutningar.
Starttid: 2017-08-21 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Kungälvsleden
E6 Klarebergsmotet till Nordre Älvbron N i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Justering av vägräckesstolpar. Skyddsfordon reglerar trafiken
Starttid: 2018-12-10 / 21:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Kungälvsleden
E6 från Ringömotet (76) till Tingstadsmotet (77) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Förskjutning av E6 i båda riktningar mot mitten utmed berget.
Starttid: 2015-08-18 / 11:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Alingsås - Skara
E20 från Bälinge kyrka till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Kan förekomma trafikljus, omledning, sprängning
Starttid: 2018-10-09 / 14:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Götaleden
mot Karlstad
E45 från Fiskehamnsmotet till Järntorgsmotet i riktning mot Karlstad i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byte av VMS skyltar samt portaler
Starttid: 2018-12-05 / 22:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Götatunneln / Götaleden
E45 vid Götatunneln i riktning mot Järntorget i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Avfart Järntorget avstängd.
Starttid: 2018-07-10 / 14:46
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Väg 47 Grästorp k:a till Grästorp V i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Drift/underhåll, skyltarbete.
Starttid: 2018-12-12 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Väg 63 från Trafikplats Stockfallet till Hartorpet båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: V49 Måndag till torsdag. Målningsarbeten Åstorp till korsningen Alsters Kyrka, sänkt hastighet och risk för köbildning. Tidvis Ljusreglering och lots. V50 Måndag till onsdag. Montering av mitträcke på delar av sträckan Edsgatan fram till korsningen Åstorp. Trafikljus och lots över sträckan. Risk för köbildning ca 7-9 och 15-17.
Starttid: 2018-01-09 / 06:30
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Säröleden
Söderut
Väg 158 från Hovåsmotet till Länsgräns O/N vid Trafikplats Lindåsmotet i riktning mot Kungsbacka i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Räckesarbete mellan Hovås och Lindås. Arbetar dagtid mellan kl. 09.00 - 15.00
Starttid: 2018-12-10 / 09:10
Preliminär slut: 2018-12-14 / 15:00
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny GC-väg. Flaggvakt reglerar trafiken vid sprängningar.
Starttid: 2018-08-06 / 05:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
Gråbovägen
mot Göteborg
Väg 190 från Angereds Storåsväg till Hjällbo i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broräckesarbeten dagtid 09:00 - 15:00, Flaggvakt och skyddsfordon
Starttid: 2018-11-19 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-16 / 23:00
Väg 204 vid Svartå, i riktning mot Lanna.
Vägarbeten: Underhåll av broar. Trafik regleras med signal
Starttid: 2018-12-03 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 511 i Örebro län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Tryckning under väg
Starttid: 2018-12-13 / 11:00
Preliminär slut: 2019-02-11 / 23:00
Väg 544 från Snugga till Vägskillnaden båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Schakt. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Starttid: 2018-11-21 / 14:30
Preliminär slut: 2019-03-29 / 16:00
Väg 553 från Gamlestadstorget till Partille Station båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Rivning farthinder.
Starttid: 2018-11-26 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Kongahällavägen
Väg 563 från Björlanda skola till Bärby korsväg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Kabelschakt i diket
Starttid: 2018-09-10 / 12:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Hjalmar Brantingsgatan
Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ett körfält avstängt med anledning av arbete med Hisingsbron.
Starttid: 2018-11-29 / 10:03
Preliminär slut: 2019-03-31 / 16:00
Väg 675 från Ljungskilemotet (93) till Råssbyn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ulvesund, riskreducerande åtgärder. Bergsarbeten. Trafiken regleras med hjälp av trafiksignaler.
Starttid: 2018-08-20 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 723 från Grinneröd till Dyreby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Schaktarbete. Fiberkabel. Arbetstid mellan 7-16.
Starttid: 2018-12-12 / 10:52
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Väg 787 från Rotviksbro till Bräckorna båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trummbyte. Dagtid 07:00-16:00, trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-12-11 / 08:42
Preliminär slut: 2018-12-19 / 16:00
Väg 845 från Trafikplats Väröbacka till Kärra båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Mätningsarbete. Arbetet sker etappvis.
Starttid: 2018-12-11 / 06:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 907 från Oxängen till Sörby båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakt och plöjning av optokanalisation. påverkar båda körriktningarna.
Starttid: 2018-11-26 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 926 från Dal S till Länsgräns O/N vid Sjögärde båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Beläggningsarbete i båda riktningarna med vakt och lots.
Starttid: 2018-12-10 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1679 från Cirkulationsplats Hillared till Bäck båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-25 / 20:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1704 från Torp till Bredaslätt båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Kantbalksbyte, utbyte tätskikt, nytt bro- och vägräcke. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-10-09 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1835 från Bjättlunda till Timmele C båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakta fiberkabel.
Starttid: 2018-11-22 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-20 / 23:00
Väg 2224 från Bränna till Håverud båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Förlägga kabel ut med väg
Starttid: 2018-12-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 2664 från Floby station till Sörby kyrka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2018-12-05 / 11:00
Preliminär slut: 2019-05-17 / 23:00
Väg 2936 från Sörbylund till Åbro båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lagning av vattenläcka.
Starttid: 2018-12-11 / 12:44
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Väg 2987 från Lyrestad jvstn till Rogstorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Arbete med stödkant till tomt, dettai höjd med Sjötorpsvägen 7. Trafiksignaler reglerar trafiken.
Starttid: 2018-12-10 / 11:46
Preliminär slut: 2018-12-22 / 16:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
m.trafikradion.se