SYD 20:44
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels torra vägbanor. Prognos: Risk för lokal frosthalka.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 20:38
Väglag: Jönköpings län
Översikt: Övervägande fuktiga vägar med yttemperaturer strax under noll grader. Förebyggande halkbekämpning pågår i delar av länet. Prognos: Risk för halka då temperaturerna i vägen kan sjunka till minusgrader. .
Uppdaterad: 2018-12-13 / 17:41
Väglag: Hallands län
Översikt: Mestadels torra vägbanor. Prognos: Risk för lokal frosthalka.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 20:38
Väglag: Skåne län
Översikt: Övervägande fuktiga vägar med yttemperaturer strax under noll grader. Förebyggande halkbekämpning pågår i delar av länet. Prognos: Risk för halka då temperaturerna i vägen kan sjunka till minusgrader. .
Uppdaterad: 2018-12-13 / 17:41
Väglag: Blekinge län
Översikt: Övervägande fuktiga vägar med yttemperaturer strax under noll grader. Förebyggande halkbekämpning pågår i delar av länet. Prognos: Risk för halka då temperaturerna i vägen kan sjunka till minusgrader. .
Uppdaterad: 2018-12-13 / 17:41
Väglag: Kronobergs län
Översikt: Övervägande fuktiga vägar med yttemperaturer strax under noll grader. Förebyggande halkbekämpning pågår i delar av länet. Prognos: Risk för halka då temperaturerna i vägen kan sjunka till minusgrader. .
Uppdaterad: 2018-12-13 / 17:41
Väglag: Kalmar län
Översikt: Övervägande fuktiga vägar med yttemperaturer strax under noll grader. Förebyggande halkbekämpning pågår i delar av länet. Prognos: Risk för halka då temperaturerna i vägen kan sjunka till minusgrader. .
Uppdaterad: 2018-12-13 / 17:41
Väglag: Östergötlands län
Översikt: Våta eller fuktiga vägar med temperaturer i vägytan runt noll grader. Risk för lokal ishalka i sambande med nederbörd. Prognos: Fortsatt risk för halt väglag.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:08
Jönköping
Jönköpings län
(20:31) Väg 40 från Ormen till Axamo båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Djur på vägen: Lösspringande hund befinner sig vid vägområdet väster om Jönköping.
Preliminär slut: 2018-12-13 / 21:30
Skåne län
(20:12) Väg 13 från Skälderhus till Lugnet båda riktningarna i Skåne län (M)
Olycka: Väg avstängd på grund av viltolycka öster om Munka Ljungby. Väg beräknas öppna 20:45.
Preliminär slut: 2018-12-13 / 21:30
Avslutade vägarbeten
<< Båda riktningar >>
Avslutad: 20:26
Väg 137 från Trafikplats Svinö till Trafikplats Färjestaden båda riktningarna i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av broreparation på Ölandsbron.
Starttid: 2017-05-02 / 08:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Kungsbackaleden
Avslutad: 20:30
Ullevigatan nära E6 (Rantorget)/E6 (Ullevimotet) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Räckeslagning.
Starttid: 2018-12-13 / 19:30
Preliminär slut: 2018-12-14 / 19:30
Just nu hittar du 13 vägarbeten här under.
Väg 15 från Lönsboda Kyrka till Lönsboda Ö båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Vägen avstängd. Kabelarbete i mark i Lönsboda.
Starttid: 2018-12-13 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-16 / 23:00
Väg 525 från Vellinge V till Vellinge vårdcentral i riktning mot Vellinge i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Korsande ledningsarbete som kräver avstängning av Ängavägen.
Starttid: 2018-12-13 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1700 från Glimminge till Möllhult båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Vägen är avstängd på grund av broarbete i höjd med Möllhult.
Starttid: 2018-12-03 / 11:00
Preliminär slut: 2018-12-19 / 23:00
Väg 26 från Cirkulationsplats Mullsjö till Trafikplats Månseryd i riktning mot Hylte i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Vägen avstängd. Byggnation av ny 2+1 väg söder om Habo.
Starttid: 2017-05-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 1163 från Härslöv till Härslöv Kyrka i riktning mot Kvistofta i Skåne län (M)
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av ledningsarbete i Härslöv.
Starttid: 2018-08-13 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-30 / 23:00
Väg 874 i Skåne län.
Vägarbeten: Utbyggnad av järnvägen
Starttid: 2018-07-03 / 07:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Trafikplats Månseryd till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av byggnation av ny 2+1 väg.
Starttid: 2018-09-04 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 26 mellan Klerebo och Västra Bäckebo, i riktning mot Skövde.
Sprängningsarbete: Sprängningsarbete. Kortare stopp i trafiken ca 15 min vid sprängning och besiktning av väg. Vägen stängs av på en sträcka av ca 600 meter vid varje sprängning.
Starttid: 2017-09-15 / 14:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 634 från Slättingebygd till Balebo båda riktningarna i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Trafiken regleras med vakt och lots på grund av beläggningsarbete mellan Fridhem och Bäckebo.
Starttid: 2018-10-29 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 730 från Spjutsbygd till Stengöl i riktning mot Stengöl i Blekinge län (K)
Vägarbeten: Förläggning av ny vatten och spillvattenledning.
Starttid: 2018-08-24 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1575 från Stiby C till Ö Vemmerlöv Ö i riktning mot Rörum i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Simrishamn
Starttid: 2018-12-12 / 10:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 2097 från Haraberga till Emmislöv Kyrka i riktning mot Broby i Skåne län (M)
Vägarbeten: Trafiken leds växelvis på grund av kabelarbete i mark söder om Broby.
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 2098 från Emmislöv Kyrka till Feleberga båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga kabelarbete i höjd med Emmislöv.
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
m.trafikradion.se