SYD 10:38
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels torra vägbanor. Prognos: Oförändrat väglag.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 10:19
Väglag: Jönköpings län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 07:25
Väglag: Hallands län
Översikt: Mestadels torra vägbanor. Prognos: Oförändrat väglag.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 10:20
Väglag: Skåne län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 07:25
Väglag: Blekinge län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 07:25
Väglag: Kronobergs län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 07:25
Väglag: Kalmar län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 07:25
Väglag: Östergötlands län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 09:16
Malmö - Helsingborg
<< Båda riktningar >>
Skåne län
(09:03) E6 från Trafikplats Flädie (21) till Trafikplats Borgeby (22) båda riktningarna i Skåne län (M)
Olycka med tungt fordon: Vägen avstängd på grund av singelolycka med lastbil söder om trafikplats Borgeby. Prognos till ca kl 16.00.
Preliminär slut: 2018-10-19 / 16:00
Skåne län
(10:12) Väg 1248 från Mörarp S till Bunketofta i riktning mot Säbyholm i Skåne län (M)
Fordonshaveri: Bil med haveri står illa till på vägbanan i höjd med Bårslöv. 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2018-10-19 / 11:00
Just nu finns det 3 händelser äldre än 6 timmar.
Hallands Län
Väg 916 från Gödatorp till Håfors i riktning mot Länsgräns N/O Helsjön i Hallands län (N)
Djur på vägen: Älgfamilj i närheten av vägområet.
Starttid: 2018-10-18 16:53
Preliminär sluttid: 2018-10-25 / 16:00
Ulricehamnstunneln
Österut
Västra Götalands Län
Väg 40 från Hökerumsmotet till Ulricehamnstunneln V i riktning mot Jönköping i Västra Götalands län (O)
Hinder på vägbanan: Rastplats avstängd på grund av underhållsarbete.
Starttid: 2018-10-15 15:00
Preliminär sluttid: 2018-10-19 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Blekinge län
Väg 29 från Elsebrånemåla till Ire båda riktningarna i Blekinge län (K)
Faror på vägen: Begränsad framkomlighet på grund sanering efter tidigare olycka.
Starttid: 2018-10-04 16:06
Preliminär sluttid: 2018-10-19 / 16:00
Avslutade vägarbeten
Markaryd - Värnamo
Avslutad: 10:30
E4 från Trafikplats Markaryd S (74) till Trafikplats Strömsnäs-Traryd (76) i riktning mot Värnamo i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Målning av väglinjer mellan Markayd södra och Strömsnäsbruk.
Starttid: 2018-10-19 / 08:02
Preliminär slut: 2018-10-19 / 10:30
Just nu hittar du 21 vägarbeten här under.
Väg 1979 vid Sätaröd i riktning mot Sätaröd i Skåne län (M)
Vägarbeten: Vägen avstängd pga nybyggnad av förbifart vid Sätarödsvägen.
Starttid: 2018-09-04 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-26 / 23:00
mot Jönköping
Väg 846 från Hörle till Malmbron i riktning mot Jönköping Plogvägen i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Vägen avstängd. Broarbete norr om Hörle.
Starttid: 2018-09-17 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-04 / 23:00
Yttre Ringvägen
<< Båda riktningar >>
E6 från Trafikplats Helenelund (17) till Trafikplats Alnarp (19) båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av lansering av två nya järnvägsbroar.
Starttid: 2018-10-11 / 20:00
Preliminär slut: 2018-10-27 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Trafikplats Månseryd till Sjövik i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Vägen avstängd. Beläggningsarbete i höjd med Månseryd. Arbetet pågår nattetid mellan 19-06.
Starttid: 2018-05-15 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 1163 från Härslöv till Härslöv Kyrka i riktning mot Kvistofta i Skåne län (M)
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av ledningsarbete i Härslöv.
Starttid: 2018-08-13 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-30 / 23:00
Väg 874 i Skåne län.
Vägarbeten: Utbyggnad av järnvägen
Starttid: 2018-07-03 / 07:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Värnamo - Markaryd
mot Helsingborg
E4 från Trafikplats Strömsnäs-Traryd (76) till Länsgr. F/G vid Yxenhult i riktning mot Helsingborg i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Beläggningsarbete mellan Skånes Fagerhult och Markaryd södra.
Starttid: 2018-10-18 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-19 / 23:00
Jönköping - Gränna
E4 från Trafikplats Huskvarna N (101) till Trafikplats Gyllene Uttern (103) i riktning mot Ödeshög i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Underhållsarbete mellan Huskvarna och Gyllene Uttern.
Starttid: 2018-10-08 / 12:00
Preliminär slut: 2018-12-10 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 19 från Degeberga till Degeberga Kyrka båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Degeberga.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 23 från Slätthult till Liatorp i riktning mot Hultsfred i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Beläggningsarbete etappvis på hela sträckan.Trafiken leds förbi med vakt och lots. Arbetet utförs nattetid. kl:18-06
Starttid: 2018-10-16 / 14:00
Preliminär slut: 2018-10-26 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Flaskebo till Göransberg i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av bro över befintlig väg 26/47 vid Sjövik. Trafiken leds förbi på ny väg.
Starttid: 2018-01-11 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 26 mellan Klerebo och Västra Bäckebo, i riktning mot Skövde.
Sprängningsarbete: Sprängningsarbete Kortare stopp i trafiken ca 15 min vid sprängning och besiktning av väg. Vägen stängs av på en sträcka av ca 600 meter vid varje sprängning.
Starttid: 2017-09-15 / 14:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Trafikplats Månseryd till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av byggnation av ny 2+1 väg.
Starttid: 2018-09-04 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
mot Jönköping
Väg 31 från Vänhem till Cirkulationsplats Vetlanda S i riktning mot Jönköping i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Trafiken regleras med vakt och lots på grund av beläggningsarbete söder om Vetlanda.
Starttid: 2018-04-25 / 06:00
Preliminär slut: 2018-10-21 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 137 från Trafikplats Svinö till Trafikplats Färjestaden båda riktningarna i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av broreparation på Ölandsbron.
Starttid: 2018-08-27 / 10:57
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
Väg 655 från Grönskåra till Mjösebo i riktning mot Mjösebo i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av beläggningsarbete.
Starttid: 2018-07-30 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 730 från Spjutsbygd till Stengöl i riktning mot Stengöl i Blekinge län (K)
Vägarbeten: Förläggning av ny vatten och spillvattenledning.
Starttid: 2018-08-24 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1173 från Ekeby till Vilhelmsfält i riktning mot Böketofta i Skåne län (M)
Vägarbeten: Trafiken regleras med vakt och lots på grund av beläggningsarbete.
Starttid: 2018-09-28 / 06:00
Preliminär slut: 2018-10-30 / 23:00
Väg 1278 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-03-22 / 12:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Väg 1831 från Trafikplats Mölletofta (69) till Stidsvig i riktning mot Extraco i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Beläggningsarbete i höjd med Mölletofta.
Starttid: 2018-10-04 / 15:00
Preliminär slut: 2018-10-30 / 23:00
Väg 1866 från S Hultarp till V Forsstad i riktning mot V Forestad i Skåne län (M)
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med Vakt & lots
Starttid: 2018-10-19 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-30 / 23:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
m.trafikradion.se