ÖST 12:14 Warning: include(api_trafikverket_roadwork_nya.php): failed to open stream: No such file or directory in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53 Warning: include(): Failed opening 'api_trafikverket_roadwork_nya.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53
Just nu pågår 244 vägarbeten inom OST-området.
Ormingeringen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ledningsarbete utförs. Avsmalnande körfält samt ett körfält avstängt i riktning in mot Kanholmsvägen
Starttid: 2019-07-17 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-22 / 00:00
Mensättravägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Arbeten utförs intill Mensättravägen. Smalare körfält och trafik stoppas under kortare stunder vid sprängning.
Starttid: 2019-02-11 / 00:00
Preliminär slut: 2019-10-03 / 00:00
Gasverksvägen från Hjorthagens IP till Trafikplats Ropsten båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mellan 11 februari 2019 och 20 september 2020 stängs Gasverksvägen av mellan Rådjurstigen och Ropsten. Detta på grund av att gatan byggs om.
Starttid: 2019-02-11 / 07:00
Preliminär slut: 2020-09-20 / 16:00
Väg 778 från V Löa till Ö Nybygget i riktning mot Stjärnfors i Örebro län (T)
Vägarbeten: Drift/underhållsarbete.
Starttid: 2019-07-10 / 08:30
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Vikinghillsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ombyggnad samt vatten- och avloppsarbeten på Vikinghillsvägen. Trafik regleras med tillfälliga trafiksignaler.
Starttid: 2017-09-07 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 00:00
Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ledningsarbete i gång- och cykelväg. Omledning av gående och cyklister. Busskörfält upphör under arbetet.
Starttid: 2019-05-13 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 00:00
Värmdövägen vid Talluddsvägen, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ledningsarbete samt ombyggnad av befintlig gång- och cykelväg. Smalare körfällt samt omledning av gående och cyklister till Parallellvägen.
Starttid: 2018-10-02 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 00:00
Norrlandsgatan från Mäster Samuelsgatan/Norrlandsgatan till Kungsgatan/Norrlandsgatan båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med fjärrkyla. Norrlandsgatan mellan Kungsgatan och Lästmakargatan stängs av nattetid mellan klockan 22.00-05.00.
Starttid: 2019-07-08 / 22:00
Preliminär slut: 2019-08-08 / 05:00
E 4 på Essingeleden vid Trafikplats Fredhäll (160), i riktning mot Fridhemsplan.
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2019-06-30 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-11 / 00:00
Väg 1097 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Fasta arbetsplatser.
Starttid: 2019-06-10 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-01 / 16:00
E4 av-/påfart från Vårby allé (Tpl Vårby) till E4/E20 (Tpl Vårby) i Huddinge kommun
Vägarbeten: Påfart till Trafikplats Vårby (148) i riktning mot Stockholm är avstängd.
Starttid: 2018-11-29 / 16:00
Preliminär slut: 2022-07-01 / 23:00
Skeppsbron vid Slussen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.
Starttid: 2016-06-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Magnus Ladulåsgatan mellan Rosenlundsgatan och Timmermansgränd i Stockholm kommun
Vägarbeten: Schaktarbete. Enkelriktat mellanTimmermansgatan-Lerhusetsgränd Trafiken dirigeras med vakter
Starttid: 2019-04-25 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-02 / 16:00
Saltsjöbadsleden vid Trafikplats Neglinge, i båda riktningar.
Vägarbeten: Renovering av bron över befintlig gång-och cykelvägen. Avsmalnad körfält och omledning av gång- och cykeltrafik.
Starttid: 2019-06-03 / 00:00
Preliminär slut: 2019-10-01 / 00:00
Väg 1019 från Bergshamra till Utanbro båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Vägen avstängd. Ledningsarbete. Arbetet pågår dagtid mellan 07-16.
Starttid: 2019-05-27 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Mäster Samuelsgatan från Mäster Samuelsgatan/Norrlandsgatan till Klaratunneln mynn. Mäster Samuelsgatan i riktning mot Birger Jarlsgatan i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Gatan enkelriktas i västgående riktning pga byggetablering.
Starttid: 2019-01-23 / 16:48
Preliminär slut: 2021-03-31 / 00:00
Norrlandsgatan mellan Smålandsgatan och Mäster Samuelsgatan i riktning mot Hamngatan i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Gatan enkelriktas i norrgående riktning pga byggetablering.
Starttid: 2019-01-23 / 15:30
Preliminär slut: 2021-03-31 / 00:00
Väg 659 från Sandbol till Länna i riktning mot Länna i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Underhållsarbete, bron är avstängd under arbetet.
Starttid: 2019-02-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 2063.01 vid Gårdsjö jvstn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Reparation av bron över järnvägen vid Källarbroäng. Följ orange vägvisning
Starttid: 2019-05-22 / 04:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Vasagatan vid Vasagatan/Kungsgatan båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Ombyggnation av gata och cykelbanor Smalare körfält
Starttid: 2019-06-12 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-12 / 00:00
Östermalmsgatan mellan Charlottenborgsvägen och Västra esplanaden i Motala kommun
Vägarbeten: Byte av vatten och avloppsledningar Ett körfält kommer att hållas öppet när det är möjligt. Under vissa perioder måste dock hela gatans bredd tas i anspråk och trafiken leds då om på andra vägar. Tung trafik rekommenderas att välja andra vägar genom Motala. För mer info se www.motala.se
Starttid: 2019-05-13 / 19:00
Preliminär slut: 2020-05-31 / 16:00
Arboga - Eskilstuna
mot Örebro
E20 från Cirkulationsplats St Ekbacken till Trafikplats Marieborg (122) i riktning mot Örebro i Västmanlands län (U)
Vägarbeten: Broarbete över Arboga ån. Arbetet medför att vägen från rondellen Ekbacken och norrut i riktning mot Örebro är avstängd. Södergående fil mot Eskilstuna är öppen för trafik.
Starttid: 2019-05-21 / 11:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
S:t Eriksgatan från S:t Eriksgatan/S:t Göransgatan till Drottningholmsvägen/S:t Eriksgatan i riktning mot Norr Mälarstrand i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Renovering av Fridhemsplans tunnelbanestation, ett körfält avstängt.
Starttid: 2019-05-20 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 00:00
Jönköping - Gränna
E4 från Trafikplats Ljungarum (95) till Trafikplats A6 (97) båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätning och provtagning mellan A6 och Ljungarum.
Starttid: 2018-11-28 / 01:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Margretelundsvägen mellan Tranebergsvägen och Porfyrvägen i Stockholm kommun
Vägarbeten: Margaretelundsvägen avstängd för genomfart mellan Tranebergsvägen och Porfyrvägen i båda riktningar på grund av uppställning av mobilkran.
Starttid: 2019-04-29 / 00:00
Preliminär slut: 2019-09-29 / 23:59
Väg 862 vid Rosendal, i riktning mot Råda.
Vägarbeten: Kabelarbete mellan Blackstad och Rosendal.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-01-30 / 23:00
Väg 891 från Rosersberg till Rosersbergs slott båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Vägen över järnvägen avstängd.
Starttid: 2017-11-19 / 23:21
Preliminär slut: 2021-01-01 / 16:00
Väg 848 från Tuna till Stjärnhovs fd jvstn i riktning mot Stjärnhov i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Broarbete. Rivning och bygge av ny bro i Jälund. Initialt är trafik möjlig med begränsat boggi och axeltryck samt nedsatt hastighet fram till 25/4 sen börjar arbetet och då stängs bro av för trafik fram till 15/3-2020.
Starttid: 2019-03-20 / 16:00
Preliminär slut: 2020-03-15 / 23:00
Sickla industriväg i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ombyggnation av Sickla industriväg. Smalare körfält och omledning av gång- och cykeltrafik.
Starttid: 2019-04-10 / 00:00
Preliminär slut: 2019-10-23 / 00:00
mot Norrtälje
Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: I höjd med Albanova. Kollektivkörfält avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgata avstängd.
Starttid: 2017-05-02 / 00:00
Preliminär slut: 2022-12-31 / 00:00
Väg 70 i Uppsala län.
Vägarbeten: Nedsatt hastighet vid Tjursåker på grund av skymd sikt.
Starttid: 2019-02-22 / 11:15
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Sandfjärdsgatan från Sandfjärdsgatan/Åmänningevägen till Sandfjärdsgatan/Valla Torg båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Sandfjärdsgatan 10-16 utanför Björklången är avstängd på grund av vatten- och schaktarbete.
Starttid: 2019-02-18 / 00:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 16:00
Södertäljevägen
E4 från Fornhöjden till Sofiehill i riktning mot Nyköping i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mätning/provtagning Broinspektion utförs en natt under sökt period mellan kl: 21.00-05.00.
Starttid: 2019-07-18 / 21:00
Preliminär slut: 2019-07-26 / 16:00
mot Nynäshamn
E4.25 från Riddarholmen till Centralbron i riktning mot Nynäshamn i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Ett körfält avstängt. Broarbete.
Starttid: 2019-06-30 / 03:01
Preliminär slut: 2019-08-12 / 08:00
Uppsalavägen
E4 från Trafikplats Tureberg (172) till Trafikplats Häggvik (173) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbeten med Förbifart Stockholm. Tillfälliga barriärer ställs upp på södergående påfartsramp från väg 265 där vänstra körfältet smalnas av till 3m i höjd med Knistaporten.
Starttid: 2019-07-04 / 14:04
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Södertälje - Nyköping
E4 från Trafikplats Järna (141) till Trafikplats Södertälje syd (142) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Bergskrotning. Begränsad framkomlighet. Trafiken dubbelriktas i södergående körbana, ett körfält öppet i vardera riktning.
Starttid: 2019-06-27 / 15:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Södertäljevägen
mot Stockholm
E4 från Trafikplats Vårby (148) till Trafikplats Kungens Kurva (151) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Öppning av den nya Trafikplatsen Lindvreten Norra med anslutande ramper mot E20N (avfartsramp från E20N mot trafikplatsen och påfartsramp från trafikplatsen mot E20N). Anslutningsramperna mot E20S kommer inte att öppnas nu.
Starttid: 2019-07-03 / 05:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
mot Stockholm
E 4 på Södertäljevägen mellan Trafikplats Lindvreten (150) och Trafikplats Kungens Kurva (151), i riktning mot Stockholm.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Vägarbeten inom arbetsområde FSE105-Kungens Kurva, skyltning A20
Starttid: 2016-04-19 / 00:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
mot Södertälje
E 4 på Södertäljevägen vid Trafikplats Kungens Kurva (151), i riktning mot Södertälje.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Linjemålning och utställning av H4B barriär under natten på E4/E20 mellan Tpl Lindvreten och Tpl Kungens Kurva
Starttid: 2019-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Södertäljevägen
mot Uppsala
E4 vid Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Uppsala i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.
Starttid: 2018-06-26 / 12:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Jönköping - Gränna
E4 från Trafikplats Vättersmålen (102) till Trafikplats Gyllene Uttern (103) båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Risk för köbildning på grund av ett körfält i vardera riktning avstängd. Brounderhållsarbeten i höjd med Röttle söder om Gränna.
Starttid: 2019-04-22 / 20:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Södertäljevägen
mot Stockholm
E4 från Trafikplats Kungens Kurva (151) till Trafikplats Västertorp (153) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Byggande av nya på och avfarter vid projekt förbifart Stockholm.
Starttid: 2019-05-14 / 16:00
Preliminär slut: 2023-04-29 / 16:00
mot Stockholm
E 18 på Enköpingsvägen vid Trafikplats Barkarby (155), i riktning mot Stockholm.
Vägarbeten: Broarbete Bygge av ny bro över E18, mellan Veddesta / Barkaby
Starttid: 2019-06-17 / 13:00
Preliminär slut: 2020-06-01 / 16:00
E18 av-/påfart från E18 (Tpl Västjädra) till Väg 56 (Tpl Västjädra) i Västerås kommun
Vägarbeten: Broarbete.Trafik leds om via av och påfart vid trafikplats Västjädra. Avfarten mot väg 622 i norrgående riktning mot Bongtorp är under denna tid avstängd.
Starttid: 2019-04-22 / 20:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
E 18 på Kapellskärsvägen mellan Trafikplats Görla och Aspnäs, i riktning mot Kapellskär.
Vägarbeten: Räckesarbete
Starttid: 2019-05-21 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-02 / 16:00
mot Enköping
E 18 mellan Emausmotet (134) och Korsängsmotet (135), i riktning mot Enköping.
Vägarbeten: Emausmotet påfart mot Stockholm avstängd till v23. Breddning av väg.
Starttid: 2019-01-24 / 08:00
Preliminär slut: 2020-08-30 / 16:00
E 20 på Norra Länken vid Roslagstull, i riktning mot Norrtull.
Vägarbeten: Drift/underhåll Skötsel av grönytor.
Starttid: 2018-05-23 / 10:30
Preliminär slut: 2022-08-31 / 00:00
Väg 26 från Otterbäcken S till Länsgräns O/S vid Kolstrandsviken båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Tillfälliga trafikljus används.
Starttid: 2019-06-28 / 17:30
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Väg 26 från Kullerud till Länsgräns O/S vid Kolstrandsviken båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Förläggning av kabel åt Skanova Borrning
Starttid: 2019-05-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Väg 26 mellan Trafikplats Månseryd och Flaskebo, i riktning mot Skövde.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av byggnation av bullerplank.
Starttid: 2019-04-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
mot Linköping
Väg 34 vid Trafikplats Borensberg, i riktning mot Linköping.
Vägarbeten: Avverkning intill vägen.
Starttid: 2019-06-10 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-25 / 16:00
mot Linköping
Väg 34 vid Östermalmsgatan, i riktning mot Linköping.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-05-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
Väg 35 mellan Vårdsbergsrondellen och Rösten, i riktning mot Åtvidabeg.
Vägarbeten: Mätningsarbete
Starttid: 2019-06-20 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
mot Linköping
Väg 35 från Vårdsberg till Bökestad i riktning mot Linköping i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Arbete med åtgärda kanter.
Starttid: 2019-06-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 50 från Ludvika N till Övre Svarthyttan båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2019-07-16 / 19:00
Preliminär slut: 2019-08-14 / 16:00
mot Eskilstina
Väg 53 från Husbymalmen till Valhalla i riktning mot Eskilstuna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetsfordon tar del av vägbanan.
Starttid: 2019-01-10 / 12:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 23:00
Enköpingsvägen
Väg 55 från Trafikplats Munksundet till Cirkulationsplats Enögla båda riktningarna i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Broarbete. Ett körfält avstängt i vardera riktning.
Starttid: 2019-05-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-11 / 16:00
Väg 57 från Kristineberg till Sundtorp i riktning mot Järna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberarbeten som kan förekomma dygnet runt för att minska på inverkan i trafiken.
Starttid: 2018-10-16 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 63 från Hjulsjö Ö till Stjärnfors i riktning mot Kopparberg i Örebro län (T)
Vägarbeten: Fasta arbetsplatser. Sidoområdesåtgärder . Endast ett körfält förbi. Beroende på sikt kan trafik komma att regleras med signal eller vakt.
Starttid: 2019-04-01 / 06:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 66 från Cirkulationsplats Ludvika till Mälarbacken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbete nedläggning av vatten/avloppsledning. Till och från regleras trafiken med flaggvakter.
Starttid: 2019-05-10 / 12:20
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 132 från Lekeryd till Bälaryd båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Trafiken regleras med trafikljus. Kabelarbete i mark i Lekaryd
Starttid: 2019-06-26 / 14:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 133 från Gripenberg till Säby båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Underhållsarbete i höjd med Gripenbergs slott. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2019-06-09 / 11:19
Preliminär slut: 2019-08-09 / 16:00
Väg 134 mellan Nästången och Hultna, i riktning mot Kisa.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, ett körfält avstängt
Starttid: 2019-06-10 / 08:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 134 mellan Råsö bro och Vada, i riktning mot Åtvidaberg.
Vägarbeten: Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2019-05-13 / 15:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 142 från Visby hamninfart till Färjeleden/Söderväg i riktning mot Hemse i Gotlands län (I)
Vägarbeten: Broarbete. Broarbete, trafiken leds runt området.
Starttid: 2018-05-04 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 146 från Haga till Boge kors i riktning mot Slite i Gotlands län (I)
Vägarbeten: Elarbeten längs väg. Kabelarbete.
Starttid: 2019-06-25 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 146 vid Haga, i riktning mot Boge kors.
Vägarbeten: Elarbeten längs vägen. Kabelarbete.
Starttid: 2019-06-25 / 07:00
Preliminär slut: 2020-02-28 / 16:00
Väg 146 från Haga till Boge kors i riktning mot Slite i Gotlands län (I)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-06-25 / 07:00
Preliminär slut: 2020-02-28 / 16:00
Väg 200 från Cirkulationsplats Horsås till Säterkullen båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Bygger ny anslutning till trädgårdstaden och nya busshållplatser
Starttid: 2019-03-25 / 09:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 205 från Kedjeåsen till Grythyttan båda riktningarna i Örebro län (T)
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med trafiksignaler samt lots.
Starttid: 2019-06-24 / 06:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 221 mellan Vadsbro och Lida, Flen, i riktning mot Flen.
Beläggningsarbete: Trafikljus och lots. Hastighet även nedsatt efter utfört arbete till första sopningen. Risk för stenskott
Starttid: 2019-06-04 / 16:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 223 vid Aspa, i riktning mot Mariefred.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-07-04 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Huddingevägen
Väg 226 från Flaggplan i Tullinge till Huddingevägen/Nibblevägen i riktning mot Vårsta i Stockholms län (AB)
Beläggningsarbete: Trafiken dirigeras med trafikljus / vakt & lots. Arbetet sker nattetid.
Starttid: 2019-06-14 / 06:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 00:00
Huddingevägen
Väg 226 från Huddingevägen/Nibblevägen till Huddingevägen/Skyttbrinksvägen i riktning mot Vårsta i Stockholms län (AB)
Beläggningsarbete: Enklare arbeten med beläggning
Starttid: 2019-03-07 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 227 på Dalarövägen mellan Edesövägen och Smådalarövägen, Askfatsvägen, i riktning mot Dalarö.
Vägarbeten: Schaktningsarbete mellan Ornövägen och Karlavägen
Starttid: 2019-04-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 250 från Kristinelunds sportfält till Trafikplats Strö (123) båda riktningarna i Västmanlands län (U)
Vägskada: Trasigt brunnslock i rondellen utanför brandstation.
Starttid: 2019-07-20 / 11:41
Preliminär slut: 2019-07-20 / 12:40
mot Uppsala
Väg 255 vid Kuggebro, i riktning mot Uppsala.
Vägarbeten: Ombyggnation av befintliga busshållplatser
Starttid: 2019-06-05 / 12:00
Preliminär slut: 2019-09-13 / 16:00
Väg 260 på Järlaleden mellan Nackarondellen och Atlasrondellen, i riktning mot Älta.
Vägarbeten: Fjärrvärmearbete på Nacka Kommuns väg/ och tomtmark, men en del skyltning hamnar på Trafikverkets väg
Starttid: 2019-04-01 / 09:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 16:00
Väg 260 på Ältavägen vid Almvägen, i riktning mot Lugnet.
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2019-06-24 / 21:00
Preliminär slut: 2019-08-10 / 16:00
Väg 261 på Ekerövägen vid Lindötunneln, i riktning mot Ekerö.
Vägarbeten: Etableringsarbete Ansökan avser etablering av tillfälliga GC-banor i samband med projekt Lovön.
Starttid: 2019-06-17 / 09:00
Preliminär slut: 2020-06-12 / 00:00
Väg 261 på Ekerövägen mellan Kantongatan och Lindötunneln, i riktning mot Ekerö.
Vägarbeten: Etableringsarbete. Skyddsbil på plats.
Starttid: 2019-03-04 / 09:00
Preliminär slut: 2021-06-14 / 23:00
Väg 267 från Stäketvägen/Rotebrovägen till Trafikplats Rotebro (174) i riktning mot Rotebro i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Fasta arb.platser Byggnation av ny rondell samt refuger i TPL Rotebro
Starttid: 2019-07-16 / 16:00
Preliminär slut: 2019-08-23 / 16:00
Väg 267 på Stäketvägen mellan Trafikplats Stäket och Rotebrovägen, i riktning mot Rotebro.
Vägarbeten: Beläggningsarbete, avsmalning till ett körfält.
Starttid: 2019-05-09 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 267 från Stäketvägen/Mälarvägen till Trafikplats Stäket (152) i riktning mot Stäket i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Omledning av Allmänningsvägen för byggnation av ny påfartsramp mot E18 riktning Enköping
Starttid: 2019-03-26 / 15:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Väg 271 från Älvsjövägen/Kontrollvägen till Älvsjövägen/Götalandsvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Reparation av bullerplank. Södergående körfält avsmalnat.
Starttid: 2019-07-14 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 00:00
Väg 273 från Almunge till Vreta i riktning mot Märsta i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Kabelarbete i dike. Arbetsfordon tar del av körbana.
Starttid: 2019-01-31 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 274 på Rindövägen vid Färjeläget på Rindö (Oxdjupet), i riktning mot Värmdö.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-07-16 / 09:00
Preliminär slut: 2019-07-25 / 16:00
Väg 274 på Rindövägen vid Färjeläget på Rindö (Oxdjupet), i riktning mot Värmdö.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Hammarborrning under Oscar Fredriksborgsvägen
Starttid: 2019-07-04 / 13:00
Preliminär slut: 2019-07-25 / 16:00
Väg 275 på Drottningholmsvägen vid Trafikplats Fredhäll (160), i riktning mot Fredhäll.
Vägarbeten: Etableringsarbete.
Starttid: 2019-06-24 / 21:00
Preliminär slut: 2019-12-27 / 16:00
Väg 275 från Tranebergsbron till Drottningholmsvägen/Alviksvägen i riktning mot Brommaplan i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2018-01-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-01 / 16:00
Väg 276 från Roslagskulla Kyrka till Vettershaga båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-06-25 / 09:00
Preliminär slut: 2019-09-02 / 16:00
mot Norrtälje
Väg 276 på Kustvägen vid Vettershaga, i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt längst dikes kant. Skyddsbil på plats vid etablering och avetablering.
Starttid: 2019-06-20 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 277 på Lidingövägen mellan Lidingö Centrum och Lidingöbron, i riktning mot Roslagstull.
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2019-07-18 / 21:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Väg 282 mellan Funbo och Knutby, i riktning mot Edsbro.
Vägarbeten: Ombyggnation av busshållplatser
Starttid: 2019-06-04 / 06:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 16:00
Väg 292 mellan Tierp och Svanby, i riktning mot Hargshamn.
Vägarbeten: Byggnation av refuger samt anslutningar av nya vägar.
Starttid: 2019-04-02 / 06:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 502 från Gärtuna till Hagaberg båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Beläggningsarbete: Förberedande arbete inför byggnation av cirkulation.
Starttid: 2019-06-17 / 23:00
Preliminär slut: 2019-07-22 / 16:00
Väg 503 från Tived till Dohnafors Ö i riktning mot Dohnafors i Örebro län (T)
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med trafikljus eller lots.
Starttid: 2019-06-11 / 06:30
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 508 från Dohnafors V till Markebäck båda riktningarna i Örebro län (T)
Beläggningsarbete: Trafiken leds med trafikljus och lots.
Starttid: 2019-06-11 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 509 från Mossebonäs till Ljungstorp i riktning mot Grönlund i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Tillfälliga trafikljus på grund av skymd sikt.
Starttid: 2019-05-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 511 från Bred till Sparrsätra Kyrka i riktning mot Sparrsätra Kyrka i Uppsala län (C)
Beläggningsarbete: Klister och sten stor risk för stenskott. Trafikljus och lots.
Starttid: 2019-06-27 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 511 i Örebro län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakt vid tryck-/draggrop
Starttid: 2018-12-03 / 01:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 513 från Trafikplats Hölö (139) till Hölö i riktning mot Lida i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Tillgänglighetsanpassning av busshållplats. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-07-08 / 07:55
Preliminär slut: 2019-07-26 / 16:00
Väg 513 från Lida till Hölö båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Schaktning längst väg.
Starttid: 2019-03-12 / 16:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 518 från Norrängsbacken till Edsbergs Kyrka i riktning mot Hässelby i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark längs vägen.
Starttid: 2019-01-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 519 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-03-29 / 09:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
mot Örebro
Väg 524 från Fjugesta till Kyrkvägen/Storgatan i riktning mot Örebro i Örebro län (T)
Vägarbeten: Byggnation av nya busshållplatser.
Starttid: 2019-07-03 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-08 / 16:00
mot Södertälje
Väg 525 från Sörby till Pilkrog i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med busshållplats vid Skilleby
Starttid: 2019-07-15 / 08:17
Preliminär slut: 2019-08-02 / 16:00
Väg 529 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-12-03 / 01:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 529 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-12-03 / 01:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 534 mellan Tibble och Fållnäs, i riktning mot Lindholmen.
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2019-06-24 / 12:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 542 i Stockholms län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Underhåll av telefonstolpar
Starttid: 2019-07-04 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 560 från Sund Kyrka till Södra Tullerum i riktning mot Södra Tullerum i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-04-15 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 564 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Ledningsarbete inom vägområdet
Starttid: 2018-12-03 / 09:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 565 från Lunger hamn till Lunger båda riktningarna i Västmanlands län (U)
Beläggningsarbete: Klister och sten stor risk för stenskott. Trafik regleras med lots och trafiksignaler.
Starttid: 2019-06-26 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 565 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 566 i Västmanlands län.
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med lots.
Starttid: 2019-06-25 / 15:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 566 från Karlshall till Vreta i riktning mot Lanna i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-20 / 23:00
Väg 567 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-07-03 / 09:30
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 568 från Sanda Kyrka till Sandegårda i riktning mot Visby i Gotlands län (I)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-03-28 / 08:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 574 från Bondjäder till Länsgräns T/U vid Lugnet i riktning mot Länsgränsen i Västmanlands län (U)
Beläggningsarbete: Arbete med klister och sten med stor risk för stenskott. Trafikreglering med trafikljus och lots.
Starttid: 2019-07-02 / 14:00
Preliminär slut: 2019-08-11 / 23:00
mot Södertälje
Väg 576 vid Värsta backe, i riktning mot Södertälje.
Sprängningsarbete: Sprängning 3 gånger per dag. Vägen stängs av med vakter. Varje sprängningstillfälle tar ca 5min.
Starttid: 2019-06-27 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-16 / 16:00
Väg 584 i Uppsala län.
Beläggningsarbete: Trafik regleras med hhjälp av trafiksignal och lots. Risk för långsam kö och samt stenskott.
Starttid: 2019-07-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 16:00
Väg 586 i Uppsala län.
Beläggningsarbete: Trafiken dirigeras med trafiksignal och lots. Håll avstånd och hastighet, risk för stenskott.
Starttid: 2019-07-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 16:00
Väg 586 i Gotlands län.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-06-26 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 587 i Uppsala län.
Beläggningsarbete: Trafiken dirigeras med trafiksignal och lots. Håll avstånd och hastighet. Risk för stenskott.
Starttid: 2019-07-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 588 mellan Ulrika Kyrka och Drögshult, i riktning mot Rimforsa.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Trafik kan komma att regleras med trafiksignal eller flaggvakt. Arbetet pågår måndag till fredag klockan 06.00-22.00.
Starttid: 2019-03-26 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 589 vid Battrarp, i riktning mot Battrarp.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-05-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 592 från Länsgräns E/T NO Norrsjö till Zinkgruvan i riktning mot Askersund i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark längs Godegårdsvägen i Zinkgruvan. Arbetet görs i etapper om trädfällning, schaktning och sprängning. Flaggvakt kan komma att används vid schaktning och sprängning.
Starttid: 2019-03-18 / 17:00
Preliminär slut: 2019-08-01 / 16:00
Väg 592 från Zinkgruvan till Adolfsberg i riktning mot Askersund i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbete sker på fyra olika platser.
Starttid: 2019-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-01 / 16:00
Väg 597 i Uppsala län.
Vägarbeten: Montering av träbro vid Lurbo öst om Gottsunda.Trafiken regleras växelvis med flaggvakt.
Starttid: 2019-07-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 17:00
Väg 599 i Gotlands län.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-06-26 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 600 från Björklinge till Gubbo båda riktningarna i Uppsala län (C)
Beläggningsarbete: Begränsad framkomlighet. Risk för stenskott, håll avstånd och hastighet. Trafiken dirigeras med trafiksignal och lots.
Starttid: 2019-07-08 / 11:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Väg 605 i Västmanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-26 / 11:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 23:00
Väg 609 från Hagsäter till Hallsberg i riktning mot Vikingastad i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-28 / 14:00
Preliminär slut: 2019-12-15 / 23:00
Väg 613 från Drögshult till Haraldsbo i riktning mot Haraldsbo i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-05-20 / 13:00
Preliminär slut: 2019-09-06 / 16:00
Väg 622 vid Trafikplats Västjädra (127) i riktning mot Fromtorp i Västmanlands län (U)
Vägarbeten: Avfarten i norrgående riktning till väg 622 mot Bongtorp vid trafikplats Västjädra är avstängd under tiden broarbetet pågår.
Starttid: 2019-04-24 / 07:03
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 623 i Södermanlands län.
Beläggningsarbete: Klister och sten, stor risk för stenskott. Trafikljus och lots. Arbetet tar ca 3-5 dagar Hastighet även nedsatt efter utfört arbete till första sopningen.
Starttid: 2019-05-28 / 15:30
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 627 i Södermanlands län.
Beläggningsarbete: Klister och sten, stor risk för stenskott. Trafikljus och lots. Arbetet tar ca 3-5 dagar Hastighet även nedsatt efter utfört arbete till första sopningen.
Starttid: 2019-05-29 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 631 från Vrena till Julabo i riktning mot Julabo i Södermanlands län (D)
Beläggningsarbete: Trafiken dirigeras med hjälp av trafikljus och lots. Risk för stenskott.
Starttid: 2019-06-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 633 i Örebro län.
Vägarbeten: Trafik på väg 633 leds om på ny tilltänkt på/avfart från Hallsbergsvägen. Trafken leds om med hjälp av sidomarkeringsskärmar. Hastighetsnedsättning från 80-50 km/h. Lämna företräde skyltar kommer användas där trafiken leds in på nya Rv51. Tillägg med fartdämpande åtgärder som består rek 30 km/h skyltar.
Starttid: 2019-06-11 / 09:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 633 från Tynninge till Rullstugan i riktning mot Pålsboda i Örebro län (T)
Vägarbeten: Korsande byggtrafik förekommer.
Starttid: 2018-04-09 / 12:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 636 vid Vikingstadsrondellen, i riktning mot Vikingstad.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-04-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 23:00
Väg 638 från Norrtorp till Trafikplats Kävesta båda riktningarna i Örebro län (T)
Vägarbeten: Väg permanent avstängd. Bygge av ny vägsträckning (väg 51).
Starttid: 2018-03-08 / 12:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 639 från Cirkulationsplats Kvarntorp till Kilahagen i riktning mot Norrtorp i Örebro län (T)
Vägarbeten: Anslutning av ny vägsträcka till väg 639.
Starttid: 2019-06-18 / 12:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 642 från Nävesta till Gällersta i riktning mot Gällersta i Örebro län (T)
Beläggningsarbete: Trafiken leds med hjälp av trafikljus och lots.
Starttid: 2019-06-18 / 06:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 647 från S Mos till Ekeby båda riktningarna i Örebro län (T)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete, stor risk för stenskott. Trafiken leds med hjälp av rödljus och lots.
Starttid: 2019-06-12 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 647 från Kanntorp till Bjuddby N båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Beläggningsarbete: Trafik regleras med hjälp av trafiksignal och lots.
Starttid: 2019-06-06 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 653 från Påskallavik till Lövshult i riktning mot Lagmanskvarn i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Begränasd framkomlighet på grund av kabelarbete.
Starttid: 2019-07-10 / 11:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 653 i Uppsala län.
Vägarbeten: Fast avstängning av gamla delen av väg 653. Nya delen av väg 653 är farbar.
Starttid: 2019-02-08 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 660 i Uppsala län.
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Trafik regleras med hjälp av trafisignal och lots. Risk för stenskott.
Starttid: 2019-07-09 / 19:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 685 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-03-22 / 10:00
Preliminär slut: 2019-10-26 / 23:00
Väg 700 mellan Sturefors och Sturefors slott, i riktning mot Rösten.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-05-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 701 i Uppsala län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2019-07-08 / 09:00
Preliminär slut: 2020-01-30 / 19:00
Väg 701 i Uppsala län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2019-07-08 / 09:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 16:00
Väg 701 i Uppsala län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2019-05-31 / 12:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 701 i Uppsala län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2019-03-04 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-25 / 23:00
Väg 701 i Uppsala län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Tryckning under väg
Starttid: 2019-03-04 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-25 / 23:00
Väg 704 i Uppsala län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2019-05-31 / 12:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 706 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-03-14 / 07:30
Preliminär slut: 2020-01-30 / 23:00
Väg 706 i Uppsala län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. schakt samt tryckning under väg
Starttid: 2019-03-04 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-25 / 23:00
Väg 707 i Uppsala län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2019-07-08 / 09:00
Preliminär slut: 2020-01-30 / 16:00
mot Linköping
Väg 707 mellan Kolbyttemon och Haningeleden, i riktning mot Linköping.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Ny framdragning av fiber/el utmed väg 706 & 707. Trafik regleras med signal
Starttid: 2019-03-21 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 712 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Trafik kommer att regleras med vakt /signal.
Starttid: 2019-05-07 / 11:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 712 från Backbo till Husby i riktning mot Vendelsvarv i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Rörligt arbete i vägslänt för kabel. Arbeten utförs dagtid på lördagar och söndagar.
Starttid: 2018-09-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-06 / 17:00
Väg 737 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-07-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 16:00
Väg 742 i Uppsala län.
Beläggningsarbete: Arbete med klister och sten med stor risk för stenskott. Trafikreglering med lots och trafikljus.
Starttid: 2019-07-03 / 06:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 742 från Trafikplats Torslunda till Svanby i riktning mot Tierp i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Trafik regleras med signal
Starttid: 2019-06-24 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-02 / 16:00
Väg 763 vid Dalehorva, i riktning mot Blankaholm.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Blankaholm.
Starttid: 2019-06-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 764 från Husby Kyrka till Svinöhed båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. . Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-05-22 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 16:00
Väg 765 i Västmanlands län.
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med trafikljus eller lots. Risk för stenskott.
Starttid: 2019-07-09 / 06:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 766 från Amshyttan till Långshyttans kapell båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Beläggningsarbete: Justeringar efter tidigare grävningar infkör kommande beläggning. Arbetsfordon på vägen. Arbetet utförs vardagar 7-18.
Starttid: 2019-05-13 / 06:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 769 från Siggebohyttan till Fanthyttan i riktning mot Fanhyttan i Örebro län (T)
Vägarbeten: Förläggning av ny ledning.
Starttid: 2019-03-12 / 14:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 00:00
Väg 796 från Stora Vänge till Älvestad i riktning mot Skinnstad i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt o borrning i ena vägkanten
Starttid: 2019-05-20 / 13:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 800 mellan Färentuna kyrka och Ölsta, i riktning mot Björkvik.
Beläggningsarbete: Beläggningsarbet. Trafik regleras med hjälp av lots samt trafiksignal och flaggvakt.
Starttid: 2019-07-03 / 06:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 813 mellan Viggesbo och Gibberyd, i riktning mot Rumskulla.
Vägarbeten: Ledningsarbete väster om Vimmerby.
Starttid: 2019-07-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
Väg 814 mellan Vägen mot Kvilleken och Länsgräns Kalmar/Östergötland, i riktning mot Österbymo.
Vägarbeten: Rasering av telestolpar utmed väg.
Starttid: 2019-07-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
Väg 815 mellan Kulla kvarn och Ventzelholm, i riktning mot Vimmerby.
Vägarbeten: Rasering av telkablar som korsar eller går utmed väg
Starttid: 2019-07-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
Väg 815 mellan Snararp och Kulla kvarn, i riktning mot Vimmerby.
Vägarbeten: Rasering av telestolpar.
Starttid: 2019-07-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 815 i Örebro län.
Vägarbeten: Fasta arb.platser
Starttid: 2019-06-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 823 från Olaus Petri Kyrka till Glanshammar i riktning mot Arboga i Örebro län (T)
Vägarbeten: Slyröjning och stenrensning av berg.
Starttid: 2018-08-06 / 13:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 23:00
Väg 826 i Västmanlands län.
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med trafikljus och lots. Risk för stenskott
Starttid: 2019-07-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 830 från Slängen till Cirkulationsplats Hållsta i riktning mot Gnesta i Södermanlands län (D)
Beläggningsarbete: Trafiken dirigeras med hjälp av trafikljus och lost. Risk för stenskott.
Starttid: 2019-05-20 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 836 från Stadsparksrondellen till Krokavadet i riktning mot Krokavadet i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Drift och underhåll i diket väster om Nässjö.
Starttid: 2019-04-28 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 843 i Västmanlands län.
Beläggningsarbete: Håll avstånd och hastighet. Risk för stenskott. Trafiken dirigeras med lots och trafiksignal.
Starttid: 2019-07-10 / 19:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 843 vid Övralund, i riktning mot Östra Husby.
Vägarbeten: Kabelarbete samt borrning under väg i höjd med Örminge väst om Östra Husby.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-11 / 23:00
Väg 843 vid Östra Husby, i riktning mot Östra Husby.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning, optokabel. Arbetet avser tryckning/borrning inom vägområdet för väg 843, Mastadsborg - Gladhemstorp i Norrköping kommun.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-01-30 / 23:00
Väg 843 mellan Övralund och Östra Husby, i riktning mot Östra Husby.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-01-30 / 23:00
Väg 843 vid Övralund, i riktning mot Östra Husby.
Vägarbeten: Kabelarbete mellan Mastadsborg och Gladhemstorp.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-01-30 / 23:00
Väg 843 vid Övralund, i riktning mot Östra Husby.
Vägarbeten: Kabelarbete samt borrning under väg i höjd med Övralund och Örminge väst om Östra Husby.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-11 / 23:00
Väg 843 mellan Konungsundsvägen och Övralund, i riktning mot Östra Husby.
Vägarbeten: Kabelarbete mellan Blackstad och Rosendal.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-01-30 / 23:00
Väg 843 mellan Övralund och Östra Husby, i riktning mot Östra Husby.
Vägarbeten: Kabelarbete mellan Kuddby och Östra Husby .
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-10 / 23:00
Väg 843 vid Konungsundsvägen, i riktning mot Östra Husby.
Vägarbeten: Kabelarbete mellan Kuddby och Östra Husby.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-10 / 23:00
Väg 843 vid Övralund, i riktning mot Östra Husby.
Vägarbeten: Ledningsarbete mellan Kuddby och Östra Husby.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-10 / 23:00
Väg 843 vid Konungsundsvägen, i riktning mot Östra Husby.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning, optokabel. Arbetet avser tryckning/borrning inom vägområdet för väg 843, 862, Blackstad- Rosendal i Norrköping kommun.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-01-30 / 23:00
Väg 843 vid Konungsundsvägen, i riktning mot Östra Husby.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning, optokabel. Arbetet avser tryckning/borrning inom vägområdet för väg 843, 862, Blackstad- Rosendal i Norrköping kommun.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-01-30 / 23:00
Väg 851 mellan Kåverö och Å, i riktning mot Grindtorp.
Vägarbeten: Ledningsarbete längs vägen.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-03-30 / 16:00
Väg 851 vid Å, i riktning mot Grindtorp.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med t Brånnestad.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-03-30 / 16:00
Väg 851 vid Kåverö, i riktning mot Grindtorp.
Vägarbeten: Ledningsarbte.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-02-28 / 16:00
Väg 851 vid Snörom, i riktning mot Grindtorp.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Vårbacka.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-02-28 / 16:00
Väg 851 vid Snörom, i riktning mot Grindtorp.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Vårbacka.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-02-14 / 16:00
Väg 851 vid Snörom, i riktning mot Grindtorp.
Vägarbeten: Ledningsarbete längs vägen.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-02-14 / 16:00
Väg 851 mellan Kåverö och Å, i riktning mot Grindtorp.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning, optokabel. Arbetet avser tryckning/borrning inom vägområdet för väg 851, Grefstad 1 Vikbolandet i Norrköping kommun.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-02-28 / 16:00
Väg 852 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Unnerstad-Snörom, nordost om Söderköping.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-30 / 23:00
Väg 861 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Brånnenestad.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-04-29 / 16:00
Väg 861 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Stam Norrkrog.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-04-29 / 16:00
Väg 861 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Visten.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-04-29 / 16:00
Väg 861 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning, optokabel. Arbetet avser tryckning/borrning inom vägområdet för väg 861, Å Brånnebo Vikbolandet i Norrköping kommun.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-02-27 / 16:00
Väg 861 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning i befintlig kanalasation, optokabel. Arbetet avser schakt för draggropar inom vägområdet för väg 861, Visten -Brånnestad i Norrköping kommun.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-05-30 / 16:00
Väg 861 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning och arbete på befintlig ledning, optokabel. Arbetet avser tryckning/borrning, längsgående förläggning och schaktgrop i grönyta för att komma åt befintlig kanalisation inom vägområdet för väg 861, Å Brånnestad Storgård 1-2 Vikbolandet i Norrköpings kommun.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-04-29 / 16:00
Väg 862 från Ekenslund till Graneberg i riktning mot Graneberg i Södermanlands län (D)
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med signal och/eller vakt. Stor risk för stenskott.
Starttid: 2019-06-18 / 17:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 16:00
Väg 862 mellan Grindtorp och Östra Ny, Höckerstad, i riktning mot Råda.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning i befintlig kanalasation, optokabel. Arbetet avser schakt för draggropar inom vägområdet för väg 862 Östra Ny Lillhaga Vikbolandet i Norrköping kommun.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-05-30 / 16:00
Väg 862 vid Rosendal, i riktning mot Råda.
Vägarbeten: Kabelarbete mellan Blackstad och Rosendal.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-01-30 / 23:00
Väg 862 mellan Östra Ny, Höckerstad och Östra Ny, Brånnestad, i riktning mot Råda.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning i befintlig kanalasation, optokabel. Arbetet avser schakt för draggropar inom vägområdet för väg 862, Östra Ny Tingsborg i Norrköping kommun.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-05-30 / 16:00
Väg 863 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete längs vägbanan samt borrning under väg.
Starttid: 2019-04-01 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-30 / 23:00
Väg 864 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Ledningsarbete längs väg samt borrning under väg.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2020-01-30 / 23:00
Väg 864 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete samt borrning under väg i höjd med Övralund väst om Östra Husby.
Starttid: 2019-04-29 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-11 / 23:00
Väg 865 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Trafik kan komma att regleras med signal.
Starttid: 2019-04-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 870 vid Skälvsätter, i riktning mot Gårdsjö.
Vägarbeten: Förläggning av ny ledning.
Starttid: 2019-07-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-29 / 16:00
Väg 884 mellan Duvanäsvägen och Björköby Norra, i riktning mot Björköby Norra.
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Björköby.
Starttid: 2019-06-17 / 08:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 885 i Södermanlands län.
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med rödljus och lots.
Starttid: 2019-06-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 892 från Tväggestad till Svenneby i riktning mot Svenneby i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Ledningsarbete mellan Kättinge och Stensätter
Starttid: 2019-01-14 / 08:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 23:00
Väg 893 från Skoltorpet till Mauritsberg i riktning mot Mauritsberg i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2019-02-25 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 903 från Ådö till Säby i riktning mot Säby i Stockholms län (AB)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete väg 903 från Ådö - väg 902. Man använder sig av lots med signal/vakt.
Starttid: 2019-06-13 / 06:00
Preliminär slut: 2019-11-15 / 16:00
Väg 907 vid Skedshult i riktning mot Ravenäs i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Ledningsarbete vid Skedshult.
Starttid: 2019-06-17 / 12:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 942 från Hogstad till Väderstad C i riktning mot Väderstad i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-05-22 / 09:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 951 från Vallabrink till Hagby i riktning mot Vallentuna i Stockholms län (AB)
Beläggningsarbete: Nybeläggning på cykelbanan samt nya kantstöd.
Starttid: 2019-07-09 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 957 från Kjula Kyrka till Jäders prästgård i riktning mot P10 i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Ledningsarbete längs vägen. Växelvis trafik förbi arbetsplatsen. Arbetet pågår måndag till fredag klockan 06.00-18.00.
Starttid: 2019-04-24 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 18:00
Väg 975 mellan Rv 55 och Arnöleden, Arnö, i riktning mot Färjeläget, Arnöfjärden.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-02-25 / 10:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 975 mellan Rv 55 och Arnöleden, Arnö, i riktning mot Färjeläget, Arnöfjärden.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2019-05-15 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 986 vid Svarttorp Kyrka, i riktning mot Linderås.
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Forserum.
Starttid: 2019-06-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Väg 986 vid Svarttorp Kyrka, i riktning mot Linderås.
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Forserum.
Starttid: 2019-06-18 / 12:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 990 från Trafikplats Vättersmålen (102) till Ölmstads Kyrka i riktning mot Ölmstad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete mellan Ölmstad och Vättersmålen.
Starttid: 2019-06-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 1007 från Gripenberg jvstn till Gripenberg i riktning mot Gripenberg i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Underhållsarbete i Gripenberg sydväst om Tranås.
Starttid: 2019-06-19 / 01:00
Preliminär slut: 2021-04-30 / 23:00
Väg 1036 på Ljusterö vid Tranviks brygga, i riktning mot Tranvik.
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Längsgående schakt för optokabel.
Starttid: 2019-07-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Väg 1060 i Uppsala län.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-07-02 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 1064 från Älvestad till Asptorpet i riktning mot Markeby i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Kabelarbete längs vägen. Arbetsfordon står på vägkanten.
Starttid: 2019-04-21 / 19:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 1064 från Storbol till Rånäs i riktning mot Rånäs i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mätning/provtagning
Starttid: 2018-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 1074 från Hagby till Torslund i riktning mot Torslund i Uppsala län (C)
Vägarbeten:
Starttid: 2019-01-31 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 1078 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-03-14 / 08:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Väg 1098 från Kristberg till Skalleby i riktning mot Modal i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Korsande byggtrafik, risk för stenskott, slirig vägbana samt ojämn vägbana.
Starttid: 2018-11-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 1112 från Kungs Norrby till Bjärka i riktning mot Grytstorp i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Underhållsarbete av dammvallar. Arbetet pågår måndag till fredag 07.00-16.00.
Starttid: 2019-06-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 1113 i Uppsala län.
Beläggningsarbete: Klister och sten stor risk för stenskott. Trafik regleras med rödljus och lots.
Starttid: 2019-05-15 / 15:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 1148 i Stockholms län.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-06-26 / 06:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 1148 från Upplunda till Byle i riktning mot Harg i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-03-20 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se