ÖST 06:01 Warning: include(api_trafikverket_roadwork_nya.php): failed to open stream: No such file or directory in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53 Warning: include(): Failed opening 'api_trafikverket_roadwork_nya.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53
Just nu pågår 202 vägarbeten inom OST-området.
Gasverksvägen från Hjorthagens IP till Trafikplats Ropsten båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mellan 11 februari 2019 och 1 mars 2020 stängs Gasverksvägen av mellan Rådjurstigen och Ropsten. Detta på grund av att gatan byggs om.
Starttid: 2019-02-11 / 07:00
Preliminär slut: 2020-03-01 / 16:00
Mensättravägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Arbeten utförs intill Mensättravägen. Smalare körfält och trafik stoppas under kortare stunder vid sprängning.
Starttid: 2019-02-11 / 00:00
Preliminär slut: 2019-03-14 / 00:00
Vikdalsvägen/Värmdövägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ombyggnation av Vikdalsvägen. Smalare körfält samt omledning av gång- och cykeltrafik. Trafik stoppas under kortare stunder vid sprängning.
Starttid: 2018-09-17 / 00:00
Preliminär slut: 2019-05-30 / 00:00
Väg 520 från Hogsta till Kungsör C båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Drottninggatan/väg 520 i Kungsör avstängd från Nygatan till Karlsgatan 18 februari till 3 mars 2019 på grund av vattenledningsarbete.
Starttid: 2019-02-18 / 00:10
Preliminär slut: 2019-03-03 / 23:30
Sandfjärdsgatan från Sandfjärdsgatan/Åmänningevägen till Sandfjärdsgatan/Valla Torg båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Sandfjärdsgatan 10-16 utanför Björklången är avstängd på grund av vatten- och schaktarbete.
Starttid: 2019-02-18 / 00:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 16:00
Värmdövägen vid Trafikplats Björknäs, i båda riktningar.
Vägarbeten: Renovering av bron över befintlig gång-och cykelvägen. Två körfällt avstängda, trafik leds om till motsatt sida.
Starttid: 2019-02-12 / 00:00
Preliminär slut: 2019-06-05 / 00:00
Älgövägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Brorenovering av bron till Älgö. Ett körfällt avstängt.
Starttid: 2019-02-11 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-11 / 08:00
E 4.25 vid Trafikplats Karlberg, i riktning mot Johanneshov.
Vägarbeten:
Starttid: 2019-02-06 / 22:00
Preliminär slut: 2019-12-12 / 23:00
Jakobsgatan nära Rödbodtorget/Tegelbacken/Rödbodgatan i Stockholm kommun
Vägarbeten: Cykelbana längs med Jakobs Torg stängs av och cyklister hänvisas via Kungsträdgårdsgatan och Strömgatan.
Starttid: 2019-01-29 / 15:31
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:59
Lidingövägen från Valhallavägen/Lidingövägen till Lidingövägen/Tegeluddsvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med gång- och cykelbana. Långa köer kan förekomma framförallt i rusningstrafik.
Starttid: 2018-11-20 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 16:00
Kungsträdgårdsgatan från Strömbron till Hamngatan/Norrlandsgatan i riktning mot Hamngatan i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Körfält avstängt. Arbete med fjärrvärme.
Starttid: 2019-01-08 / 07:30
Preliminär slut: 2019-03-15 / 16:00
Väg 891 från Rosersberg till Rosersbergs slott båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Vägen över järnvägen avstängd.
Starttid: 2017-11-19 / 23:21
Preliminär slut: 2021-01-01 / 16:00
Mäster Samuelsgatan från Mäster Samuelsgatan/Norrlandsgatan till Klaratunneln mynn. Mäster Samuelsgatan i riktning mot Birger Jarlsgatan i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Gatan enkelriktas i västgående riktning pga byggetablering.
Starttid: 2019-01-23 / 16:48
Preliminär slut: 2021-03-31 / 00:00
mot Norrtälje
Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: I höjd med Albanova. Kollektivkörfält avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgata avstängd.
Starttid: 2017-05-02 / 00:00
Preliminär slut: 2022-12-31 / 00:00
Väg 691 från Västra Via till Cirkulationsplats Berglunda båda riktningarna i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-03-05 / 08:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Söder Mälarstrand från Söder Mälarstrand/Pålsundsbron till Söder Mälarstrand/Münchensbacken båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Cykelbana avstängd i höjd med Söder Mälarstrand 79. Cyklister och gående leds via en gångcontainer.
Starttid: 2019-01-30 / 00:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:59
Norrlandsgatan mellan Smålandsgatan och Mäster Samuelsgatan i riktning mot Hamngatan i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Gatan enkelriktas i norrgående riktning pga byggetablering.
Starttid: 2019-01-23 / 15:30
Preliminär slut: 2021-03-31 / 00:00
Pampaslänken vid Tomteboda postterminal, i båda riktningar.
Vägarbeten: Med anledning av markarbeten (sprängningar) som kommer genomföras i området mellan Pampaslänken och Terminalvägen kommer Pampaslänken att vid behov under kortare perioder att stängas av. Detta gäller totalt sett under tiden 2019-01-14 tom. 2019-03-15. Under avstängningarna kommer flaggvakter samt skyltning på platsen att finnas, som hänvisar till alternativa rutter. Med anledning av att sprängningar sker inom ett större område kan avspärrningarnas start/längd/omfattning komma att variera.
Starttid: 2019-01-14 / 12:47
Preliminär slut: 2019-03-15 / 12:47
Vikinghillsvägen i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ombyggnad samt vatten- och avloppsarbeten på Vikinghillsvägen. Trafik regleras med tillfälliga trafiksignaler.
Starttid: 2017-09-07 / 00:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 00:00
Armégatan vid Ekelundsvägen, i båda riktningar.
Vägarbeten: Stort trafikarbete i korsningen Armégatan/Ekelundsvägen med start natten till 2018-12-19 Med start under natten till den 19 december 2018 kommer körfält i både söder- och norrgående riktning på Armégatan i korstningen mot Ekelundsvägen att stängas av. Totalt rör det sig om fyra körfält, två i vardera riktningen. Södergående trafik Södergående trafik kommer fortsatt att kunna färdas i alla körriktningar, dock begränsat till ett körfält. Norrgående trafik Norrgående trafik kommer inte att kunna köra rakt fram på Armegatan eller svänga vänter i korsningen, endast högersväng är möjlig. Omledning därifrån finns på platsen för den som önskar komma tillbaka till Armégatan igen. Alternativa körvägar uppmanas Arbeten planeras pågå i etapper t.o.m. 2019-03-15 och kommer initialt att ha stor trafikpåverkan. Vi uppmanar dem som kan att ta alternativa körvägar då köbildning är att vänta.
Starttid: 2018-12-19 / 00:00
Preliminär slut: 2019-03-15 / 20:00
Värmdövägen vid Talluddsvägen, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ledningsarbete samt ombyggnad av befintlig gång- och cykelväg. Smalare körfällt samt omledning av gående och cyklister till andra sidan Värmdövägen.
Starttid: 2018-10-02 / 00:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 00:00
Arsenalsgatan 7 - 11
Vägarbeten: Cykelbanan avstängd.
Starttid: 2018-11-07 / 08:02
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Väg 1136 från Grensholm till Norsholms Gård båda riktningarna i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Bron avstängd som går över järnvägen.
Starttid: 2018-11-08 / 17:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Väg 207 vid Ekeby-Almby Västra, i riktning mot Odensbacken.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-12-03 / 01:00
Preliminär slut: 2019-04-19 / 23:00
Lingvägen från Lingvägen/Victor Balcks Väg till Lingvägen/Nynäsvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med beläggning och kantsten. påBorgårdsvägen. Trafiken regleras växelvis med hjälp av trafikljus.
Starttid: 2019-01-23 / 10:38
Preliminär slut: 2019-04-30 / 16:00
Flatenvägen från Flatenvägen/Orhemsvägen till Flatenvägen/Tätorpsvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Bygge av ny gång- och cykelbana längs med Flatenvägen.
Starttid: 2019-01-02 / 08:15
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Skeppsbron vid Slussen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.
Starttid: 2016-06-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Norrköping - Nyköping
mot Gränna
E4 från Trafikplats Strömsfors (126) till Trafikplats Björnsnäs (125) i riktning mot Gränna i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Räckesarbete på bron.
Starttid: 2019-01-31 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Norrköping - Nyköping
E4 från Trafikplats Björnsnäs (125) till Trafikplats Strömsfors (126) i riktning mot Nyköping i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Norr om trafikplats Björnsnäs har vägen smalnats av till ett körfält då broräcket saknas till följd av en tidigare lastbilsolycka. Då räcket kommer behövas gjutas om och ned i brofundamentet kommer en lagning av broräcket först kunna göras under förvåren. Observera att sluttiden endast är preliminär.
Starttid: 2019-01-26 / 18:06
Preliminär slut: 2019-03-31 / 16:00
Södertäljevägen
mot Stockholm
E4 från Trafikplats Fittja (147) till Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.
Starttid: 2018-06-26 / 12:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Södertälje
E 4 på Södertäljevägen vid Trafikplats Västberga (154), i riktning mot Södertälje.
Vägarbeten: Flytt av väderskydd på busshållplats.
Starttid: 2019-02-07 / 22:00
Preliminär slut: 2019-02-24 / 23:00
mot Södertälje
E 4 på Essingeleden vid Trafikplats Fredhäll (160), i riktning mot Södertälje.
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: 2018-01-17 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 00:00
Uppsalavägen
mot Södertälje
E4 vid Trafikplats Häggvik (173) i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Broarbeten på Knistavägen där de fasta trafikljusen ersätts av portabla trafikljus.
Starttid: 2018-03-21 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Jönköping - Gränna
Söderut
E4 från Trafikplats A6 (97) till Trafikplats Ljungarum (95) i riktning mot Ljungby i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätning och provtagning mellan A6 och Ljungarum. Arbetet bedrivs nattetid och helg.
Starttid: 2018-11-28 / 01:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
vid Huddinge kommun i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm.
Starttid: 2017-12-03 / 11:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Uppsalavägen
E4 från Trafikplats Tureberg (172) till Trafikplats Häggvik (173) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm där barriärer ställs upp på södergående påfartsramp från väg 265 där vänstra körfältet smalnas av till 3m i höjd med Knistaporten. Ute på E4:an står det barriärer i båda körfälten från knistaporten och ner till upplandsmotor.
Starttid: 2017-09-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
mot Stockholm
E 18 på Norrtäljevägen vid Trafikplats Brottby/Karby (188), i riktning mot Stockholm.
Vägarbeten: Byte av vägbom vid utfarten från polisficka.
Starttid: 2019-01-15 / 01:00
Preliminär slut: 2019-02-22 / 23:00
mot Norrtälje
E 18 på Norrtäljevägen vid Trafikplats Roslags Näsby (182), i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: Vägräckesarbete i höjd med trafikplats Roslags Näsby.
Starttid: 2019-02-08 / 00:00
Preliminär slut: 2019-05-11 / 23:00
mot Enköping
E18 från Trafikplats Emausmotet (134) till Trafikplats Folkparksmotet (136) i riktning mot Enköping i Västmanlands län (U)
Vägarbeten: Broarbete. Trafik får passera i höger körfält samt vägren.
Starttid: 2018-11-11 / 19:00
Preliminär slut: 2019-03-10 / 23:00
E 18 på Kapellskärsvägen mellan Hammarby och Grovö, i riktning mot Kapellskär.
Vägarbeten: Anläggning av nya hållplatser. Arbete kommer att ske på bägge sidor E18.
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
mot Enköping
E18 från Trafikplats Skallbergsmotet (133) till Trafikplats Korsängsmotet (135) i riktning mot Enköping i Västmanlands län (U)
Vägarbeten: Schaktarbete.
Starttid: 2019-01-13 / 20:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Norrtäljevägen
E18 vid Trafikplats Arninge (185) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Etableringsarbete. Kortare stopp i trafiken vid sprängningsarbete kan förekomma.
Starttid: 2018-04-16 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-26 / 23:00
E18 från Grovö till Nenninge båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med att bygga nya hållplatser.
Starttid: 2019-01-09 / 17:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Arboga - Eskilstuna
E20 vid Trafikplats Årby (132) båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Sprängning för byggande av nytt handelsområde intill vägen. Kortare stopp i trafiken i samband med sprängning ca en gång per dag.
Starttid: 2018-11-26 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-10 / 23:00
mot Linköping
Väg 34 mellan Ervasteby och Kulla, i riktning mot Linköping.
Vägarbeten: Spräningsarbete i höjd med Härseby. Vägen avstängd 10 minuter under respektive sprängning. Arbetet pågår måndag till torsdag mellan klockan 08.00 och 16.00.
Starttid: 2019-01-21 / 09:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 52 vid Trafikplats Hållet, Nyköping, i riktning mot Nyköping.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-21 / 14:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
mot Eskilstina
Väg 53 vid Bäckåsen, i riktning mot Eskilstuna.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Justering av tidigare utförd schakt och borrning. Trafik kan komma att regleras med signal eller vakt
Starttid: 2018-12-13 / 16:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
mot Eskilstina
Väg 53 från Husbymalmen till Valhalla i riktning mot Eskilstuna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetsfordon tar del av vägbanan.
Starttid: 2019-01-10 / 12:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 23:00
Enköpingsvägen
mot Uppsala
Väg 55 vid Aspö, i riktning mot Uppsala.
Vägarbeten: Byte av telefonstolpe
Starttid: 2019-02-17 / 19:45
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Enköpingsvägen
mot Uppsala
Väg 55 vid Trafikplats Knäppinge, i riktning mot Uppsala.
Vägarbeten: Ledningsarbete. Trafik kan komma att regleras med hjälp av vakt
Starttid: 2019-02-11 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 57 från Kristineberg till Sundtorp i riktning mot Järna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberarbeten som kan förekomma dygnet runt för att minska på inverkan i trafiken.
Starttid: 2018-10-16 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 66 från Cirkulationsplats Ludvika till Mälarbacken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbete nedläggning av vatten/avloppsledning.
Starttid: 2018-09-25 / 21:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
vid Haninge kommun i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Underhållsarbete vid trafikplats Handen, norrgående riktning. Arbetet pågår nattetid mellan 21:00-05:00. Ett körfält öppet.
Starttid: 2017-11-06 / 21:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 05:00
Nynäsvägen
Väg 73 på Nynäsvägen mellan Trafikplats Norvik och Kalvö, i riktning mot Johanneshov.
Vägarbeten: För att ansluta hamnen till den landburna infrastrukturen krävs ett nytt industrispår från hamnen till Nynäsbanan. Spåret måste passera väg 73 som därför byggs om till en bro.
Starttid: 2018-07-23 / 13:00
Preliminär slut: 2019-07-07 / 23:00
Väg 128 från N Sandsjö till Sandsjöfors i riktning mot Broarp i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i höjd med Sandsjöfors.
Starttid: 2019-02-04 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Sprängningsarbete: Begränsad framkomlighet på grund av sprängningsarbete.
Starttid: 2018-10-03 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Tranås.
Starttid: 2018-08-28 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i Tranås.
Starttid: 2018-10-03 / 11:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 132 från Cirkulationsplats Hakarp till Lekeryds Kyrka i riktning mot Bredestad k:a i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Arbete med gång- och cykelväg i höjd med Vireda öster om Jönköping. Kortare stopp i trafiken kan förekomma.
Starttid: 2018-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 140 från Visborgsslätt till Färjeleden/Söderväg i riktning mot Visby i Gotlands län (I)
Vägarbeten: Kabelarbete i längs vägen. Arbetsfordon står på vägbanan.
Starttid: 2019-02-08 / 12:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 142 från Visby hamninfart till Färjeleden/Söderväg i riktning mot Hemse i Gotlands län (I)
Vägarbeten: Broarbete. Broarbete, trafiken leds runt området.
Starttid: 2018-05-04 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 195 vid Bankeryds Kyrka, i riktning mot Mölltorp.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Bankeryd.
Starttid: 2019-02-10 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 195 från Källebäcken till Brandstorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Habo
Starttid: 2018-11-05 / 13:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 195 från Källebäcken till Brandstorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Habo.
Starttid: 2018-11-01 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 204 från Haga till Västra Via i riktning mot Vintrosa i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-11-26 / 10:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 207 från Ormesta till Ekeby-Almby V i riktning mot Odensbacken i Örebro län (T)
Vägarbeten: Beläggningsarbete Ny anslutning till Hjälmarvägen
Starttid: 2018-09-13 / 23:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 210 från Smedberget till Hammantorp i riktning mot Tyrislöthamn i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Ledningsarbete längs väg.
Starttid: 2019-02-11 / 13:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 210 mellan Västra Husby och Söderköping Norra, i riktning mot Söderköping.
Vägarbeten: Mätningsarbete
Starttid: 2018-12-10 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 210 vid Lilla Sörby, i riktning mot Tyrislöt.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-03-08 / 01:00
Preliminär slut: 2019-03-08 / 23:00
Väg 221 vid Vadsbro, i riktning mot Flen.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-11-30 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 23:00
Väg 222 på Stavsnäsvägen vid Strömma kanal, i riktning mot Stavsnäs.
Vägarbeten: VA schakt och vägen in till strömmadalsvägen behöver stängas av. Kommunen har godkänt det.
Starttid: 2019-02-04 / 10:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Värmdöleden
mot Stockholm
Väg 222 från Trafikplats Nacka till Trafikplats Lugnet i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Värmdöleden
Väg 222 på Värmdöleden vid Trafikplats Nacka, i riktning mot Stavsnäs.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Avstängning av ett körfält på 222:an östgående i höjd med Nacka Gymnasium
Starttid: 2018-04-26 / 21:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Värmdöleden
Väg 222 vid Trafikplats Nacka i riktning mot Slussen i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Avstängning av ett körfällt på 222:an västgående i höjd med Nacka Gymnasium.
Starttid: 2018-04-08 / 21:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 223 från Blackstabro till Hjälmsättertorp i riktning mot Mariefred i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Underhållsarbete av telefonstolpar längs vägen.
Starttid: 2019-02-06 / 14:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 223 mellan Trafikplats Läggesta och Mariefred, i riktning mot Mariefred.
Vägarbeten: Borrningsarbete.
Starttid: 2018-12-05 / 12:00
Preliminär slut: 2019-06-17 / 23:00
Väg 224 vid Trafikplats Lästringe norr, i riktning mot Gnesta.
Vägarbeten: Schaktning samt förläggning fiberkanalisation
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Huddingevägen
mot Stockholm
Väg 226 från Huddingevägen/Hamringevägen till Huddingevägen/Flottiljvägen i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Gång och cykelbana. Körfält påverkas.
Starttid: 2019-01-01 / 13:00
Preliminär slut: 2019-05-09 / 23:00
Huddingevägen
mot Stockholm
Väg 226 från Huddingevägen/Skyttbrinksvägen till Huddingevägen/Hamringevägen i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2019-01-28 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-03 / 23:00
Huddingevägen
mot Stockholm
Väg 226 från Huddingevägen/Skyttbrinksvägen till Huddingevägen/Hamringevägen i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Brobygge av gång- och cykelbana. Ingen påverkan av vägtrafiken.
Starttid: 2018-10-17 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 227 på Dalarövägen vid Smådalarövägen, i riktning mot Dalarö.
Vägarbeten: Schaktningsarbete mellan Ornövägen och Karlavägen i riktning mot Dalarö Hotellbrygga.
Starttid: 2019-02-07 / 12:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 260 på Gudöbroleden mellan Söderbyleden och Trafikplats Handen, i riktning mot Handen.
Vägarbeten: Drift och underhållsarbete på Väg 260 Gudöbroleden mellan Söderbyleden och Trafikplats Handen, i riktning mot Handen. Skyddsbil på plats.
Starttid: 2017-11-06 / 21:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 05:00
Väg 261 mellan Gubbkärrsvägen och Tappströmsbron, i riktning mot Ekerö.
Vägarbeten: Drift/underhåll
Starttid: 2018-09-12 / 12:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:30
Väg 263 vid Norrsundavägen, i riktning mot Märsta.
Vägarbeten: Schaktningsarberte intill vägen. Växelvis trafik förbi platsen.
Starttid: 2019-01-11 / 00:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 263 från Haga till Sigtuna i riktning mot Märsta i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Byggnation av en ny rondell.
Starttid: 2018-08-06 / 21:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 23:00
Väg 267 på Stäketvägen vid Klubbbacken, i riktning mot Stäket.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-01-11 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 273 från Almunge till Vreta i riktning mot Märsta i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Kabelarbete i dike. Arbetsfordon tar del av körbana.
Starttid: 2019-01-31 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 275 på Drottningholmsvägen vid Alviksvägen, i riktning mot Fredhäll.
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2018-01-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-01 / 00:00
Väg 276 på Roslagsvägen vid Bergsättra, i riktning mot Roslagskulla.
Vägarbeten: Schaktningsarbete.
Starttid: 2019-02-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-12 / 23:00
mot Norrtälje
Väg 276 på Kustvägen vid Penningby, i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-10-01 / 01:00
Preliminär slut: 2019-05-07 / 23:00
mot Norrtälje
Väg 276 från Runö till Åkersbergatunneln i riktning mot Norrtälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete i en kabelbrunn för dragning och skarvning av fiber.
Starttid: 2019-01-21 / 08:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 277 från Gåshagaleden/Södra Kungsvägen till Lidingöbron i riktning mot Norrtull i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Brounderhåll.
Starttid: 2019-01-30 / 22:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 279 från Flygplatsinfarten till Ulvsundavägen/Karlsbodavägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Sprängningsarbete: Infarten till Bromma Flygplats stängs under cirka 10 minuter för sprängningsarbete. Måndagar - Torsdagar klockan 10:00, 12:30 och 19:00 Fredagar 10:00 och 12:30
Starttid: 2019-01-29 / 00:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:59
Väg 283 från Grisslehamn till Hammarby i riktning mot Söderbykarl i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Kabelarbeten i höjd med Trästabron.
Starttid: 2019-01-21 / 06:00
Preliminär slut: 2019-07-14 / 23:00
Väg 502 från Ängsnäs till Trekanten i riktning mot Östanhede i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-11-30 / 15:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 511 i Örebro län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakt vid tryck-/draggrop
Starttid: 2018-12-03 / 01:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 511 från Hasselfors till Långsmo i riktning mot Dormen i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-03 / 23:00
Väg 516 från Hogstad till Hadelöv i riktning mot Hadelöv i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-11-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 07:00
Väg 518 från Norrängsbacken till Edsbergs Kyrka i riktning mot Hässelby i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark längs vägen.
Starttid: 2019-01-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 524 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-21 / 16:00
Väg 527 från Ålarve till Ronehamn i riktning mot Ronehamn i Gotlands län (I)
Vägarbeten: Kabelarbete längs vägen.
Starttid: 2019-02-15 / 07:30
Preliminär slut: 2019-06-16 / 23:00
Väg 527 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-21 / 23:00
Väg 529 i Örebro län.
Vägarbeten: Mätningar och provtagning
Starttid: 2019-01-09 / 08:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 529 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-12-03 / 01:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 529 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-12-03 / 01:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 535 i Västmanlands län.
Vägarbeten: Schakt för nytt kabelskåp.
Starttid: 2019-02-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-02-18 / 23:00
Väg 549 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Arbetet innefattar förläggning av ny ledning, el starkström. Arbetet avser tryckning/borrning/längsgående förläggning inom vägområdet för väg 52/549/643 i Katrineholms kommun
Starttid: 2018-04-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 560 från Trafikplats Fors till Österhaninge i riktning mot Österhaninge i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Diverse grävingsarbete.
Starttid: 2018-08-29 / 20:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 564 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Ledningsarbete inom vägområdet
Starttid: 2018-12-03 / 09:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 565 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 566 från Karlshall till Vreta i riktning mot Lanna i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-01 / 23:00
Väg 570 från Bäck till Vintrosa Kyrka i riktning mot Vintrosa Kyrka i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-04-23 / 11:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 571 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-04-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 576 i Västmanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2019-02-14 / 01:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 576 i Västmanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakt av elkabel i bakslänt.
Starttid: 2018-11-26 / 06:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 580 mellan Karsbotorp och Hjortstigen, i riktning mot Boxholm.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetet pågår måndag till fredag klockan 07.00-17.00.
Starttid: 2019-02-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 592 från Länsgräns E/T NO Norrsjö till Zinkgruvan i riktning mot Askersund i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Tryckning under väg
Starttid: 2018-11-16 / 11:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Väg 592 från Länsgräns E/T NO Norrsjö till Zinkgruvan i riktning mot Askersund i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Tryckning under väg
Starttid: 2018-11-16 / 11:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Väg 596 från Högbro till Unsarve i riktning mot Dalhem i Gotlands län (I)
Vägarbeten: Grävning och påkoppling på befintlig ledningar.
Starttid: 2019-01-14 / 08:15
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 605 i Västmanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-26 / 11:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 23:00
Väg 609 i Gotlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-02-04 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 609 från Hagsäter till Hallsberg i riktning mot Vikingastad i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-28 / 14:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 611 i Västmanlands län.
Vägarbeten: Lednings- och telearbete.
Starttid: 2018-09-17 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 614 från Hörsne till Bara i riktning mot Slite i Gotlands län (I)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-02-04 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 614 i Gotlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-26 / 09:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 614 från Hörsne till Vallstena i riktning mot Slite i Gotlands län (I)
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-12-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 621 från Boarp till Utterstorp i riktning mot Skeda i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Kabelarbete ut med vägen. Trafik kan komma att regleras med trafiksignal.
Starttid: 2019-02-11 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 631 från Tjängvide till Hardö i riktning mot Katthammarsvik i Gotlands län (I)
Vägarbeten: Kabelschakt längs vägen.
Starttid: 2019-02-13 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-17 / 23:00
Väg 633 från Tynninge till Rullstugan i riktning mot Pålsboda i Örebro län (T)
Vägarbeten: Korsande byggtrafik förekommer.
Starttid: 2018-04-09 / 12:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 636 från Morgårdshammar till Gubbo båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byte av V/A-ledning, ett körfält avstängt. Trafik regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-11-16 / 11:30
Preliminär slut: 2019-06-30 / 00:00
Väg 638 från Norrtorp till Trafikplats Kävesta i riktning mot Sköllersta i Örebro län (T)
Vägarbeten: Väg permanent avstängd. Bygge av ny vägsträckning (väg 51).
Starttid: 2018-03-08 / 12:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 643 från Stenta till Knutsta båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-04-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 647 från Vadsbro Kyrka till Bjuddby N i riktning mot Bjuddby i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-01-11 / 01:00
Preliminär slut: 2019-03-22 / 23:00
Väg 650 från Getbo till Säter Gustaf Adolfs vägen båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Förläggning av fiberledning
Starttid: 2018-08-07 / 10:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 651 på Mörtviksvägen vid Brunn, i riktning mot Mörtviken.
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2019-01-14 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 653 i Uppsala län.
Vägarbeten: Fast avstängning av gamla delen av väg 653. Nya delen av väg 653 är farbar.
Starttid: 2019-02-08 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 653 vid Flasarp, i riktning mot Kortebo.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Ransberg.
Starttid: 2018-12-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 678 vid Klerebo, i riktning mot Habo Kyrka.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Bankeryd.
Starttid: 2018-11-12 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-24 / 23:00
Väg 679 från Sjövik till Prinsfors V i riktning mot Prinsfors i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Bankeryd.
Starttid: 2018-10-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 679 från Klerebo till Prinsfors V i riktning mot Prinsfors i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Bankeryd.
Starttid: 2018-10-26 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 684 i Uppsala län.
Vägarbeten: Schakt för ledningsarbete.
Starttid: 2019-02-05 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 687 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. V/A-arbete i vägområde längs Sockenvägen Mellösa, väg 687. Avstängningar i 10-metersetapper som flyttas fram när arbetet är klart. Inget grävarbete i vägbana, avstängning för maskiner som gräver vid sidan av vägen. Arbete kommer utföras under hela perioden.
Starttid: 2018-11-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 696 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakt i bakslänt, samt styrd borrning under väg på ett ställe.
Starttid: 2019-01-28 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 699 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 699 från Lerbäcken till Mosstorp i riktning mot Arvidstorp i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Flaggvakt/trafiksignal reglerar trafiken.
Starttid: 2018-05-16 / 14:15
Preliminär slut: 2019-03-28 / 23:00
Väg 700 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 700 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberutbyggnad. trafik kan komma att regleras med vakt/signal eller omledas
Starttid: 2018-11-19 / 06:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 00:00
Väg 703 från St Alstugan till Trafikplats Knutstorp båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 704 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 712 från Backbo till Husby i riktning mot Vendelsvarv i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Rörligt arbete i vägslänt för kabel. Arbeten utförs dagtid på lördagar och söndagar.
Starttid: 2018-09-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-06 / 17:00
Väg 721 mellan Målilla Centrum och Målilla, Stationsvägen, i riktning mot Björnhult.
Vägarbeten: Underhållsarbete i Målilla.
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 731 i Örebro län.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höj med1 i Vintrosa.
Starttid: 2019-02-08 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-12 / 23:00
Väg 741 vid Örtomta, i riktning mot Gistad.
Vägarbeten: Arbete på befintlig ledning, el starkström .
Starttid: 2019-02-11 / 10:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 744 från Nedergården till Kils Kyrka i riktning mot Nora i Örebro län (T)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Ny förläggning av fiber med längsgående schakt och tryckningar.
Starttid: 2018-08-21 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 750 från Misterhults Kyrka till Misterhults Säteri S båda riktningarna i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Misterhult.
Starttid: 2018-12-04 / 11:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 763 från Striberg till Nora i riktning mot Nora i Örebro län (T)
Vägarbeten: Lednings/telearete.
Starttid: 2018-09-13 / 10:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 764 från Svinöhed till Länsgräns W/X vid Stigsbo i riktning mot Storvik i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Trumbyte.
Starttid: 2017-10-18 / 09:00
Preliminär slut: 2019-09-27 / 23:00
Väg 768 i Örebro län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schaktning; Stolplinje
Starttid: 2018-10-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 773 vid Frödinge, i riktning mot Frödinge.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Vimmerby.
Starttid: 2018-11-14 / 06:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 775 i Örebro län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. VA-schaktning
Starttid: 2019-02-13 / 13:00
Preliminär slut: 2019-03-30 / 23:00
Väg 778 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-12-17 / 08:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 779 från Stintorp till Fyllingarum i riktning mot Fyllingarum i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Lednings/telearbete vid sidan av vägen.
Starttid: 2018-10-02 / 11:00
Preliminär slut: 2019-04-27 / 23:00
Väg 780 i Uppsala län.
Vägarbeten: Byte av serviceventil på vattenledning
Starttid: 2018-12-11 / 13:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 818 vid Börrum Kyrka, i riktning mot Finnö.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2019-02-11 / 13:00
Preliminär slut: 2019-10-21 / 23:00
Väg 818 från Källekullen till Södra Vi i riktning mot Näshult i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Södra Vi.
Starttid: 2019-02-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 823 mellan Rinkaby och Glanshammar, i riktning mot Länsgräns Örebro, Västmanland.
Vägarbeten: Slyröjning och stenrensning av berg.
Starttid: 2018-08-06 / 13:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 23:00
Väg 823 mellan Rinkaby och Glanshammar, i riktning mot Länsgräns Örebro, Västmanland.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-08-28 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 834 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2018-03-08 / 01:00
Preliminär slut: 2019-03-08 / 23:00
Väg 844 vid Tenhult, Mjälaryd, i riktning mot Tenhult.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark söder om Tenhult.
Starttid: 2019-01-29 / 16:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 846 i Örebro län.
Vägarbeten: Ledningsarbete. Farthinder och avsmalningar kan förekomma
Starttid: 2018-11-27 / 11:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 850 mellan Klubbbacken och Edsby, i riktning mot Upplands-Väsby.
Vägarbeten: Brunnsarbete.
Starttid: 2019-01-21 / 08:00
Preliminär slut: 2019-06-01 / 23:00
Väg 854 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt starkström
Starttid: 2018-12-09 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 856 från Bomtorpet till Kungsholm i riktning mot Skvagefall i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Almvik.
Starttid: 2019-01-30 / 16:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 858 från Dal till Skalmsta i riktning mot Arlanda i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-05 / 23:00
Väg 863 från Bryggartorpet till Skälläng i riktning mot Brytsbo i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Förläggning av ny ledning
Starttid: 2019-01-16 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 867 mellan Östermem och Häradshammar, i riktning mot Häradshammar.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2019-01-28 / 14:30
Preliminär slut: 2020-01-31 / 23:00
Väg 868 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2019-01-28 / 14:30
Preliminär slut: 2020-01-31 / 23:00
Väg 882 från Prinsnäs till Nävelsjöås i riktning mot Björkeryd i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark öster om N Sandsjö.
Starttid: 2019-02-05 / 13:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 890 från Ö Husby/Bossgårdsvägen till Ö Husby i riktning mot Björsätter i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2019-01-28 / 14:30
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 892 från Tväggestad till Svenneby i riktning mot Svenneby i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-01-14 / 08:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 23:00
Väg 893 från Åhusby till Starmossen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Drift och underhållsarbete
Starttid: 2018-08-22 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-01 / 23:00
Väg 899 från Ärla Ö till Ribbingelund i riktning mot Kjula i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Gång- och cykeltrafik kan påverkas där det är smalare passager samt vid korsningar.
Starttid: 2018-12-18 / 06:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 950 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Grävning och tryckning under väg
Starttid: 2019-01-08 / 10:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 953 från Cirkulationsplats Solberga till Trafikplats Nässjö Ö i riktning mot Tpl Nässjö Ö i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Nässjö.
Starttid: 2018-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 953 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Gräva ner kabel och trycka underväg.
Starttid: 2019-02-01 / 14:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
mot Lund
Väg 966 från Åsa till Lundby i riktning mot Lundby i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Borrningsarbete under väg.
Starttid: 2019-02-06 / 12:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 971 från Näsbyholm till Vansö Kyrka i riktning mot Vansö Kyrka i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Borrning under väg.
Starttid: 2019-02-06 / 12:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 980 från Överselö till Janslunda båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-11-14 / 15:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 986 mellan Lekeryd och Kungsbro, i riktning mot Linderås.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Hässlarp.
Starttid: 2018-12-10 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 1002 i Stockholms län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-04-23 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-28 / 23:00
Väg 1025 från Almvik till Glyxnäs i riktning mot Glyxnäs i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-02-18 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 1027 mellan Haga och Forsa, i riktning mot Forsa.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-02-14 / 10:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1030 från Nedre Mellangården till Tallbacken båda riktningarna i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.Arbetsfordon tar del av vägbana.
Starttid: 2019-01-21 / 06:45
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1031 från Nyby till Kungsgården i riktning mot Kungsgården i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-12-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1036 på Ljusterö vid Mellansjö, i riktning mot Tranvik.
Vägarbeten:
Starttid: 2019-01-28 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 1064 från Storbol till Rånäs i riktning mot Rånäs i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mätning/provtagning
Starttid: 2018-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 1074 från Hagby till Torslund i riktning mot Torslund i Uppsala län (C)
Vägarbeten:
Starttid: 2019-01-31 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 1097 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Korsande byggtrafik, risk för stenskott, slirig vägbana samt ojämn vägbana.
Starttid: 2018-11-20 / 16:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 1098 från Kristberg till Skalleby båda riktningarna i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Korsande byggtrafik, risk för stenskott, slirig vägbana samt ojämn vägbana.
Starttid: 2018-11-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 1101 från Lundås till Sund i riktning mot Sund i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mätning/provtagning
Starttid: 2018-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 1126 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-02-05 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1136 från Stjärnorp till Grensholm i riktning mot Norsholm i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt/plöjning fiber i ena vägkanten
Starttid: 2019-01-07 / 10:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se