ÖST 00:46
Väglag: Jönköpings län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2019-10-18 / 18:23
Väglag: Kalmar län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2019-10-18 / 18:23
Väglag: Östergötlands län
Översikt: Våta eller fuktiga vägbanor med plusgrader i vägytan. Prognos: Ingen större förändring av väglaget väntas.
Uppdaterad: 2019-11-16 / 23:02
Väglag: Örebro län
Översikt: Våta eller fuktiga vägbanor med plusgrader i vägytan. Prognos: Ingen större förändring av väglaget väntas.
Uppdaterad: 2019-11-16 / 23:02
Väglag: Västmanlands län
Översikt: Våta eller fuktiga vägbanor med plusgrader i vägytan. Prognos: Ingen större förändring av väglaget väntas.
Uppdaterad: 2019-11-16 / 23:02
Väglag: Södermanlands län
Översikt: Våta eller fuktiga vägbanor med plusgrader i vägytan. Prognos: Ingen större förändring av väglaget väntas.
Uppdaterad: 2019-11-16 / 23:02
Väglag: Stockholms län
Översikt: Våta eller fuktiga vägbanor med plusgrader i vägytan. Prognos: Ingen större förändring av väglaget väntas.
Uppdaterad: 2019-11-16 / 23:02
Väglag: Uppsala län
Översikt: Våta eller fuktiga vägbanor med plusgrader i vägytan. Prognos: Ingen större förändring av väglaget väntas.
Uppdaterad: 2019-11-16 / 23:02
Väglag: Gotlands län
Översikt: Torra eller fuktiga vägbanor med plusgrader i vägytan. Prognos: Ingen större förändring av väglaget väntas. På Gotland tillämpas saltfri halkbekämpning.
Uppdaterad: 2019-11-16 / 23:02
586
Örebro Län
(23:49) Väg 586 från Blommedal till Åmme båda riktningarna i Örebro län (T)
Nedfallna träd: Träd som hänger lågt 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2019-11-17 / 01:30
500
Västmanlands Län
(21:42) Väg 500 från Grindstugan till St Johannisberg båda riktningarna i Västmanlands län (U)
Nedfallna träd: 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2019-11-16 / 23:00
817
Södermanlands län
(20:21) Väg 817 från Torsberga till Glädjen båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Nedfallna träd: 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2019-11-16 / 21:30
E18
mot Örebro
Västmanlands Län
(19:26) E18 från Trafikplats Västjädra (127) till Trafikplats Eriksberg (126) i riktning mot Örebro i Västmanlands län (U)
Fordonshaveri:
Preliminär slut: 2019-11-16 / 20:26
1001
(15:49) Väg 1001 vid Visingsö Hamn, i båda riktningar.
Färja: Från och med Måndag den 11 Nov, klockan 07:55 till den 25 Nov, klockan 06:25 går Braheborg på varvsbesök. Ebba Brahe och Christina Brahe ersätter. Detta medför reducerad kapacitet gällande antal fordon.
Preliminär slut: 2019-11-25 / 06:30
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
trafikradion.se