ÖST 10:58
Väglag: Jönköpings län
Översikt: Övervägande torra vägar med minusgrader i vägytan. Prognos: Fortsatt risk för halka under morgonen.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 07:13
Väglag: Kalmar län
Översikt: Övervägande fuktiga vägar med minusgrader i vägytan. Prognos: Fortsatt risk för halka under morgonen.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 07:13
Väglag: Östergötlands län
Översikt: Torra eller fuktiga vägbanor men inslag av is. Risk för lokal ishalka. Prognos: Fortsatt risk för halka.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 06:33
Väglag: Örebro län
Översikt: Torra eller fuktiga vägbanor men inslag av snö och is. Risk för lokal ishalka. Prognos: Fortsatt risk för halka.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 06:33
Väglag: Västmanlands län
Översikt: Fuktiga och våta vägbanor men inslag av snö och is. Risk för lokal ishalka. Prognos: Fortsatt risk för halka.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 06:33
Väglag: Södermanlands län
Översikt: Fuktiga och våta vägbanor men inslag av snö och is. Risk för lokal ishalka. Prognos: Fortsatt risk för halka.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 06:32
Väglag: Stockholms län
Översikt: Fuktiga och våta vägbanor men inslag av is och snö. Risk för lokal halka. Prognos: Fortsatt risk för halka.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 06:32
Väglag: Uppsala län
Översikt: Fuktiga och våta vägbanor men inslag av snö och is. Risk för lokal halka. Prognos: Fortsatt risk för halka.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 06:32
Väglag: Gotlands län
Översikt: Torra vägbanor men inslag av is. Risk för lokal ishalka. Prognos: Fortsatt risk för halka. På Gotland tillämpas saltfri halkbekämpning.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 06:32
Jönköpings län
(09:18) Väg 31 från Trafikplats Nässjö Ö till Trafikplats Nässjö N båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Faror på vägen: Person rör sig på vägen och det ligger en del bråte på vägen i höjd med Nässjö. Polis på väg.
Preliminär slut: 2019-01-19 / 10:30
Nynäsvägen
mot Stockholm
Stockholms län
(09:03) Väg 73 från Trafikplats Segersäng till Trafikplats Gryt i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Fordonshaveri: Personbil i vägren. Körfält blockerade
Preliminär slut: 2019-01-19 / 10:30
(10:18) Väg 665 mellan Vinöleden, Hampetorp och Vinöleden, Vinön, i båda riktningar.
Färja: Max fordonsvikt 50 ton pga. lågt vattenstånd.
Preliminär slut: 2019-04-01 / 12:00
Västmanlands Län
(09:45) Väg 56 vid Nordanbymotet båda riktningarna i Västmanlands län (U)
Vägskada: Större potthåll i rondellen. Trafikverket fyller kontunerligt igen hålet. En permant lagning kommer genomföras under förvåren.
Preliminär slut: 2019-03-29 / 12:00
(12:00) Väg 642 på Lagnövägen vid Lagnö brygga, i båda riktningar.
Färja: Leden trafikeras med en mindre färja än normalt vilket innebär färre fordon per tur.
Preliminär slut: 2019-01-30 / 12:00
Västmanlands Län
(10:15) Väg 68 från Fagersta Cirkulationsplats Sveavägen till Munkgruvan båda riktningarna i Västmanlands län (U)
Vägskada: Sänkt hastighet på väg 68 mellan Fagersta och Norberg från 100 km/timmen till 80 km/timmen. Anledningen är att undre delen av beläggningen är i dåligt skick. Åtgärd planeras till försommaren 2019. För mer information se Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se
Preliminär slut: 2019-04-30 / 16:00
Vi skulle uppskatta om du vill dela Trafikradion.se vidare på sociala medier.
annonsera
Just nu hittar du 66 vägarbeten här under.
Väg 2932 från Trafikplats Stöpen till Stöpen skola båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Underhåll av läckande vattenledning. Vägen kommer att vara helt stängd under tiden.
Starttid: 2019-01-02 / 15:00
Preliminär slut: 2019-01-21 / 23:00
Väg 891 från Rosersberg till Rosersbergs slott båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Vägen över järnvägen avstängd.
Starttid: 2017-11-19 / 23:21
Preliminär slut: 2021-01-01 / 16:00
mot Norrtälje
Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: I höjd med Albanova. Kollektivkörfält avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgata avstängd.
Starttid: 2017-05-02 / 00:00
Preliminär slut: 2022-12-31 / 00:00
Arsenalsgatan 7 - 11
Vägarbeten: Cykelbanan avstängd.
Starttid: 2018-11-07 / 08:02
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Lidingövägen från Valhallavägen/Lidingövägen till Lidingövägen/Tegeluddsvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med gång- och cykelbana. Långa köer kan förekomma framförallt i rusningstrafik.
Starttid: 2018-11-20 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 16:00
Kungsgatan vid Kungsgatan/Sveavägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Smalare körfält förbi platsen. Trafiksignalerna släckta. Arbete pågår mellan klockan 22-05.
Starttid: 2018-11-12 / 22:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 05:00
Väg 1136 från Grensholm till Norsholms Gård båda riktningarna i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Bron avstängd som går över järnvägen.
Starttid: 2018-11-08 / 17:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Skeppsbron vid Slussen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.
Starttid: 2016-06-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
vid Huddinge kommun i Stockholms län (AB)
Sprängningsarbete: Sprängningsarbeten intill E4/E20 mindre än 50m från vägkanten mellan Tpl Lindvreten och Tpl Kungens Kurva
Starttid: 2018-01-08 / 10:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Jönköping - Gränna
Söderut
E4 från Trafikplats A6 (97) till Trafikplats Ljungarum (95) i riktning mot Ljungby i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätning och provtagning mellan A6 och Ljungarum. Arbetet bedrivs nattetid och helg.
Starttid: 2018-11-28 / 01:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Södertälje - Nyköping
mot Södertälje
E4 från Länsgräns AB/D vid Tullgarn till Trafikplats Södertälje syd (142) i riktning mot Södertälje i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Bergskrotning
Starttid: 2018-09-24 / 21:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
mot Enköping
E18 från Trafikplats Emausmotet (134) till Trafikplats Folkparksmotet (136) i riktning mot Enköping i Västmanlands län (U)
Vägarbeten: Broarbete. Trafik får passera i höger körfält samt vägren.
Starttid: 2018-11-11 / 19:00
Preliminär slut: 2019-02-04 / 23:00
Arboga - Eskilstuna
E20 vid Trafikplats Årby (132) båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Sprängning för byggande av nytt handelsområde intill vägen. Kortare stopp i trafiken i samband med sprängning ca en gång per dag.
Starttid: 2018-11-26 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-10 / 23:00
Väg 66 från Cirkulationsplats Ludvika till Mälarbacken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbete nedläggning av vatten/avloppsledning.
Starttid: 2018-09-25 / 21:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 68 från Lumsen till Byvalla båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2018-11-19 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
mot Uppsala
Väg 72 från Österby till Vänge i riktning mot Uppsala i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Reparation av vägräcke. Trafik regleras med signaler.
Starttid: 2018-12-17 / 10:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Nynäsvägen
mot Stockholm
Väg 73 från Trafikplats Jordbro till Trafikplats Vega i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Drift och underhållsarbete på väg 73 Nynäsvägen mellan Trafikplats Handen och Trafikplats Länna, i riktning mot Johanneshov.Skyddsbil på plats.
Starttid: 2016-05-24 / 21:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 05:00
Väg 76 mellan Länsgräns Stockholm/Uppsala och Berkinge, i riktning mot Älvkarleby.
Vägarbeten: Arbete med gång och cykelbana. Trafiken regleras med vakt och signal.
Starttid: 2018-10-08 / 05:45
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 76 från Östhammar till Börstil i riktning mot Hallstavik i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 76 i Uppsala län. Trafik kan komma att regleras med vakt/signal
Starttid: 2018-09-04 / 11:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Sprängningsarbete: Begränsad framkomlighet på grund av sprängningsarbete.
Starttid: 2018-10-03 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Tranås.
Starttid: 2018-08-28 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 132 från Cirkulationsplats Hakarp till Lekeryds Kyrka båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Arbete med gång- och cykelväg i höjd med Vireda öster om Jönköping. Kortare stopp i trafiken kan förekomma.
Starttid: 2018-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 204 från Långsmo till Mullhyttan i riktning mot Vintrosa i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-03 / 23:00
Väg 221 vid Vadsbro, i riktning mot Flen.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-11-30 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 23:00
Värmdöleden
Väg 222 på Värmdöleden vid Trafikplats Nacka, i riktning mot Stavsnäs.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Avstängning av ett körfält på 222:an östgående i höjd med Nacka Gymnasium
Starttid: 2018-04-26 / 21:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Värmdöleden
Väg 222 vid Trafikplats Nacka i riktning mot Slussen i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Avstängning av ett körfällt på 222:an västgående i höjd med Nacka Gymnasium.
Starttid: 2018-04-08 / 21:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Värmdöleden
mot Stockholm
Väg 222 från Trafikplats Nacka till Trafikplats Lugnet i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Huddingevägen
mot Stockholm
Väg 226 från Huddingevägen/Skyttbrinksvägen till Huddingevägen/Hamringevägen i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Bygge av gång- och cykelväg. Körfält påverkas.
Starttid: 2019-01-07 / 13:00
Preliminär slut: 2019-02-18 / 23:00
vid Botkyrka kommun i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Bergskrotning
Starttid: 2018-09-25 / 22:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 00:00
Väg 263 från Valstarondellen till Bristagatan i Märsta i riktning mot Märsta i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Ett körfält avstängt i västlig riktning
Starttid: 2019-01-14 / 22:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 263 vid Norrsundavägen, i riktning mot Märsta.
Vägarbeten: Schaktningsarberte intill vägen. Växelvis trafik förbi platsen.
Starttid: 2019-01-11 / 00:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 263 från Haga till Sigtuna i riktning mot Märsta i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Byggnation av en ny rondell.
Starttid: 2018-08-06 / 21:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 23:00
Väg 267 på Stäketvägen mellan Rotebrovägen och Trafikplats Stäket, i riktning mot Stäket.
Sprängningsarbete: Sprängningsarbete Sprängning och trädfallning Arbetet för breddning av Rotebroleden
Starttid: 2017-06-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 274 på Vaxholmsvägen vid Eriksövägen, i riktning mot Vaxholm.
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: 2019-01-07 / 06:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 00:00
Väg 275 på Drottningholmsvägen vid Alviksvägen, i riktning mot Fredhäll.
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2018-01-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-01 / 00:00
mot Norrtälje
Väg 276 på Kustvägen vid Penningby, i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-10-01 / 01:00
Preliminär slut: 2019-05-07 / 23:00
Väg 282 från Korsbacken till Almunge i riktning mot Edsbro i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Räckesarbete. Trafiken dirigeras med lots samt signal/vakt. Arbetet pågår måndag-torsdag mellan 06:00-18:30. Köer kan förekomma under rusningstrafik.
Starttid: 2018-10-04 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 509 mellan Trafikplats Nykvarn och Värsta backe, i riktning mot Värsta backe.
Vägarbeten: Reparation av bro.
Starttid: 2018-10-03 / 15:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 511 från Hasselfors till Långsmo i riktning mot Dormen i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-03 / 23:00
Väg 511 i Örebro län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Tryckning under väg
Starttid: 2018-12-13 / 11:00
Preliminär slut: 2019-02-11 / 23:00
Väg 513 vid Trafikplats Hölö, i riktning mot Hölö kyrka.
Vägarbeten: Felsökning och reparation av befintlig kabel.
Starttid: 2019-01-08 / 09:00
Preliminär slut: 2019-01-30 / 23:00
Väg 529 i Örebro län.
Vägarbeten: Mätningar och provtagning
Starttid: 2019-01-09 / 08:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 561 vid Trafikplats Västerhaninge, i riktning mot Österhaninge.
Vägarbeten: Kabelarbete. Arbetsfordon tar del av körbana.
Starttid: 2018-12-13 / 06:30
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Väg 564 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Ledningsarbete inom vägområdet
Starttid: 2018-12-03 / 09:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 565 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 566 från Karlshall till Vreta i riktning mot Lanna i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-01 / 23:00
Väg 596 från Högbro till Unsarve i riktning mot Dalhem i Gotlands län (I)
Vägarbeten: Grävning och påkoppling på befintlig ledningar.
Starttid: 2019-01-14 / 08:15
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 611 i Västmanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Fiberdragning
Starttid: 2018-09-17 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 636 från Morgårdshammar till Gubbo båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byte av V/A-ledning, ett körfält avstängt. Trafik regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-11-16 / 11:30
Preliminär slut: 2019-06-30 / 00:00
Väg 647 från Vadsbro Kyrka till Bjuddby N i riktning mot Bjuddby i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-01-11 / 01:00
Preliminär slut: 2019-03-22 / 23:00
Väg 653 vid Flasarp, i riktning mot Kortebo.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Ransberg.
Starttid: 2018-12-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 695 från Fårösund till Bungenäs i riktning mot Bungenäs i Gotlands län (I)
Vägarbeten: Schaktning för vattenledning
Starttid: 2018-11-19 / 14:00
Preliminär slut: 2019-06-16 / 23:00
Väg 699 från Lerbäcken till Mosstorp i riktning mot Arvidstorp i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Flaggvakt/trafiksignal reglerar trafiken.
Starttid: 2018-05-16 / 14:15
Preliminär slut: 2019-03-28 / 23:00
Väg 699 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 700 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberutbyggnad. trafik kan komma att regleras med vakt/signal eller omledas
Starttid: 2018-11-19 / 06:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 00:00
Väg 700 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 703 från St Alstugan till Trafikplats Knutstorp båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 704 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 721 från Målilla jvstn till Sörebo båda riktningarna i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Målilla.
Starttid: 2019-01-14 / 13:13
Preliminär slut: 2019-02-14 / 16:00
Väg 721 mellan Målilla Centrum och Målilla, Stationsvägen, i riktning mot Björnhult.
Vägarbeten: Underhållsarbete i Målilla.
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 768 i Örebro län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schaktning; Stolplinje
Starttid: 2018-10-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 863 från Bryggartorpet till Skälläng i riktning mot Brytsbo i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Förläggning av ny ledning
Starttid: 2019-01-16 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 892 från Tväggestad till Svenneby i riktning mot Svenneby i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2019-01-14 / 08:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 23:00
Väg 986 mellan Lekeryd och Kungsbro, i riktning mot Linderås.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Hässlarp.
Starttid: 2018-12-10 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 1002 i Stockholms län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-04-23 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-28 / 23:00
Väg 1026 vid Sjögestad, i riktning mot Sjögestad.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
m.trafikradion.se