ÖST 20:44
Väglag: Jönköpings län
Översikt: Övervägande fuktiga vägar med yttemperaturer strax under noll grader. Förebyggande halkbekämpning pågår i delar av länet. Prognos: Risk för halka då temperaturerna i vägen kan sjunka till minusgrader. .
Uppdaterad: 2018-12-13 / 17:41
Väglag: Kalmar län
Översikt: Övervägande fuktiga vägar med yttemperaturer strax under noll grader. Förebyggande halkbekämpning pågår i delar av länet. Prognos: Risk för halka då temperaturerna i vägen kan sjunka till minusgrader. .
Uppdaterad: 2018-12-13 / 17:41
Väglag: Östergötlands län
Översikt: Våta eller fuktiga vägar med temperaturer i vägytan runt noll grader. Risk för lokal ishalka i sambande med nederbörd. Prognos: Fortsatt risk för halt väglag.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:08
Väglag: Örebro län
Översikt: Våta eller fuktiga vägar med temperaturer i vägytan runt noll grader. Risk för lokal ishalka i sambande med nederbörd. Prognos: Fortsatt risk för halt väglag.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:08
Väglag: Västmanlands län
Översikt: Våta eller fuktiga vägar med temperaturer i vägytan runt noll grader. Risk för lokal ishalka i sambande med nederbörd. Prognos: Fortsatt risk för halt väglag.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:08
Väglag: Södermanlands län
Översikt: Våta eller fuktiga vägar med temperaturer i vägytan runt noll grader. Risk för lokal ishalka i sambande med nederbörd. Prognos: Fortsatt risk för halt väglag.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:08
Väglag: Stockholms län
Översikt: Blöta eller fuktiga vägbanor med yttemperatur runt noll grader. Risk för lokal ishalka i samband med nederbörd. Prognos: Fortsatt risk för halt väglag.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:08
Väglag: Uppsala län
Översikt: Våta eller fuktiga vägar med temperaturer i vägytan runt noll grader. Risk för lokal ishalka i sambande med nederbörd. Prognos: Fortsatt risk för halt väglag.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:08
Väglag: Gotlands län
Översikt: Våta vägar med en temperaturer i vägytan runt noll grader. Risk för lokal ishalka i samband med nederbörd. Prognos: Fortsatt risk för halt väglag. . På Gotland tillämpas saltfri halkbekämpning.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:08
Örebro Län
(08:41) Väg 50 från Askersunds Landkyrka till Askersund S i riktning mot Grängesberg i Örebro län (T)
Fordonshaveri: Lastbil 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2018-12-19 / 12:00
Västmanlands Län
(10:15) Väg 68 från Fagersta Cirkulationsplats Sveavägen till Munkgruvan båda riktningarna i Västmanlands län (U)
Vägskada: Sänkt hastighet på väg 68 mellan Fagersta och Norberg från 100 km/timmen till 80 km/timmen. Anledningen är att undre delen av beläggningen är i dåligt skick. Åtgärd planeras till försommaren 2019. För mer information se Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se
Preliminär slut: 2019-04-30 / 16:00
(10:18) Väg 665 mellan Vinöleden, Hampetorp och Vinöleden, Vinön, i båda riktningar.
Färja: Max fordonsvikt 50 ton pga. lågt vattenstånd.
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Just nu hittar du 116 vägarbeten här under.
Väg 1116 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2018-10-15 / 06:30
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
mellan Söderkopplet och Söderkopplet i Stockholm kommun
Vägarbeten: Påfart från Vasagatan till Centralbron avstängd. Ombyggnad av gata och cykelbana,
Starttid: 2018-11-03 / 00:00
Preliminär slut: 2019-01-14 / 00:00
Väg 263 från Norrsundavägen i Märsta till Valstarondellen i riktning mot Skokloster i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Nybyggnation av fyrvägskorsning. Två körfält avstängda.
Starttid: 2018-11-05 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Lidingövägen från Valhallavägen/Lidingövägen till Lidingövägen/Tegeluddsvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med gång och cykelbana. Långa köer kan förekomma framförallt i rusningstrafik.
Starttid: 2018-11-20 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 16:00
Lidingövägen vid Lidingövägen/Tegeluddsvägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med gång och cykelväg. Långa köer kan förekomma framförallt under rusningstrafik.
Starttid: 2018-11-20 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 1136 från Grensholm till Norsholms Gård båda riktningarna i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Bron avstängd som går över järnvägen.
Starttid: 2018-11-08 / 17:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Kungsgatan vid Kungsgatan/Sveavägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Smalare körfält förbi platsen. Trafiksignalerna släckta. Arbete pågår mellan 22-05.
Starttid: 2018-11-12 / 22:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 05:00
mot Norrtälje
Roslagsvägen från Roslagstull till Albano i riktning mot Norrtälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: I höjd med Albanova. Kollektiv körfält avstängt norrut. Cykel- och gångbana leds igenom arbetsområdet. Avfarten till lokalgata avstängd.
Starttid: 2017-05-02 / 00:00
Preliminär slut: 2022-12-31 / 00:00
Flatenvägen från Flatenvägen/Tätorpsvägen till Trafikplats Älta båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Breddning av gång- och cykelbana
Starttid: 2018-09-24 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Väg 891 från Rosersberg till Rosersbergs slott båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Vägen över järnvägen avstängd.
Starttid: 2017-11-19 / 23:21
Preliminär slut: 2021-01-01 / 16:00
Ormingeleden i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Körfältsavstängningar på Ormingeleden pga. underhållsarbete av bron över Telegramvägen.
Starttid: 2018-08-27 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 00:00
Fredsgatan från Tegelbacken till Fredsgatan/Malmtorgsgatan båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Fredsgatan är avstängd för motordrivnafordon.
Starttid: 2018-07-15 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Torsplan mellan Norrbackagatan och Solnavägen i Stockholm kommun
Vägarbeten: Trafikvakter på plats.
Starttid: 2017-04-18 / 00:00
Preliminär slut: 2019-01-01 / 23:59
Skeppsbron vid Slussen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.
Starttid: 2016-06-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Södertäljevägen
mot Södertälje
E4 från Trafikplats Lindvreten (150) till Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Etableringsarbete TA-FSE101-005-etableringsarbeten, TA-FSE101-006-generella. Etableringsarbeten trafikanordingar samt mindre arbeten med generella TA-planer.
Starttid: 2018-11-29 / 16:00
Preliminär slut: 2022-07-01 / 23:00
Jönköping - Gränna
Söderut
E4 från Trafikplats A6 (97) till Trafikplats Ljungarum (95) i riktning mot Ljungby i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätning och provtagning mellan A6 och Ljungarum. Arbetet bedrivs nattetid och helg.
Starttid: 2018-11-28 / 01:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Södertälje - Nyköping
mot Södertälje
E4 från Länsgräns AB/D vid Tullgarn till Trafikplats Södertälje syd (142) i riktning mot Södertälje i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Bergskrotning
Starttid: 2018-09-24 / 21:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
mot Eskilstina
Väg 53 mellan Trafikplats Kungsladugården (132) och Trafikplats Hållet, Nyköping, i riktning mot Eskilstuna.
Vägarbeten: Byte av bullerskydd, påfarten mot Stockholm avkortad.
Starttid: 2018-11-25 / 20:00
Preliminär slut: 2018-12-16 / 23:00
Södertäljevägen
E4 från Trafikplats Vårby (148) till Trafikplats Lindvreten (150) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.
Starttid: 2018-06-26 / 12:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Örebro
E18 från Trafikplats Folkparksmotet (136) till Trafikplats Emausmotet (134) i riktning mot Örebro i Västmanlands län (U)
Vägarbeten: Broarbete Trafiken kommer kommer att "tryckas" ut åt sidorna med rinnande ljus. Vänstra körfältet i båda riktningar tas i anspråk i form av arbetsområde och trafiken får gå i det högra körfältet samt vägren/av-/påfartsfil. Körfälten förbi arbetsområdet är begränsat, där det nya vänstra körfältet är max 2,5 m brett och avsett för personbilstrafik. Medans det nya högra körfältet är max 3 m brett och avsett för lastbilstrafik.
Starttid: 2018-11-11 / 19:00
Preliminär slut: 2019-01-13 / 23:00
mot Enköping
E18 från Trafikplats Vallbymotet (131) till Trafikplats Folkparksmotet (136) i riktning mot Enköping i Västmanlands län (U)
Vägarbeten: Ledningsarbete Överledning mellan Rocklundamotet 132 och Korsängsmotet 135 i Östlig riktning
Starttid: 2018-05-29 / 14:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
E18 från Trafikplats Görla till Kapellskär i riktning mot Kapellskär i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Sprängning kan komma att ske vardagar 10:00, 14:00, 19:30. Vägen är då avstängd i ca 10 minuter.
Starttid: 2018-01-15 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Arboga - Eskilstuna
E20 vid Trafikplats Årby (132) båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Sprängning för byggande av nytt handelsområde intill vägen. Kortare stopp i samband med sprängning ca en gång per dag.
Starttid: 2018-11-26 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-10 / 23:00
E 20 på Norra Länken vid Roslagstull, i riktning mot Norrtull.
Vägarbeten: Drift/underhåll Skötsel av grönytor.
Starttid: 2018-05-23 / 10:30
Preliminär slut: 2019-12-31 / 00:00
Örebro - Skara
mot Göteborg
E20 från Trafikplats Marieberg (109) till Trafikplats Byrstatorp (107) i riktning mot Göteborg i Örebro län (T)
Vägarbeten: Byggnation av överledningsytor mellan körfälten.
Starttid: 2018-04-11 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 50 från Fingerboda till Cirkulationsplats Axbergshammar i riktning mot Motala i Örebro län (T)
Vägarbeten: Breddning av befintlig väg och ombyggnation till mötesseparerad 2+1 väg.
Starttid: 2018-12-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-25 / 23:00
Väg 63 från Hjulsjö Ö till Stjärnfors båda riktningarna i Örebro län (T)
Vägarbeten: Sidoområdesåtgärder. Endast ett körfält förbi arbetsplats. Beroende på sikt kan trafik komma att regleras med signal eller vakt
Starttid: 2018-09-03 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 66 från Cirkulationsplats Ludvika till Mälarbacken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbete nedläggning av vatten/avloppsledning.
Starttid: 2018-09-25 / 21:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 68 från Lumsen till Byvalla båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2018-11-19 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Väg 70 från Mosta till Sjöbo i riktning mot Sala i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Kantskärningsarbete mellan Nordanvad och väg 825. Ett körfält öppet för trafik, hastighetsgränsen sänks till 50 km/tim på en sträcka av 700 m där arbetet bedrivs. Trafiken regleras växelvis med trafikljus. Arbetet pågår måndag-torsdag kl 06.00-17.00.
Starttid: 2018-12-06 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Nynäsvägen
Väg 73 på Nynäsvägen mellan Kalvö och Trafikplats Älgviken, i riktning mot Johanneshov.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-12-05 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 23:00
Nynäsvägen
mot Nynäshamn
Väg 73 på Nynäsvägen mellan Trafikplats Länna och Trafikplats Handen, i riktning mot Nynäshamn.
Vägarbeten: Drift/underhåll Vid åtgärder på vägarbetsskyltning. Arbete utförs i skydd av TMA-fordon.
Starttid: 2016-05-24 / 21:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 05:00
Väg 76 mellan Länsgräns Stockholm/Uppsala och Berkinge, i riktning mot Älvkarleby.
Vägarbeten: Arbete med gång och cykelbana. Trafiken regleras med vakt och signal.
Starttid: 2018-10-08 / 05:45
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
mot Norrtälje
Väg 77 mellan Libby och Trafikplats Rösa (191), i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Tranås.
Starttid: 2018-08-28 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Underhållsarbete i Tranås. Trafiken regleras med vakter.
Starttid: 2018-11-06 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-15 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Sprängningsarbete: Begränsad framkomlighet på grund av sprängningsarbete.
Starttid: 2018-10-03 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 132 från Cirkulationsplats Hakarp till Lekeryds Kyrka båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Arbete med gång- och cykelväg i höjd med Vireda öster om Jönköping. Kortare stopp i trafiken kan förekomma.
Starttid: 2018-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 134 från Nästången till Hultna i riktning mot Åtvidaberg i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Drift/underhåll Slyröjning i väggrenen. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-12-06 / 14:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 23:00
Väg 195 från Källebäcken till Brandstorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Underhållsarbete i Fagerhult. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Starttid: 2018-12-13 / 17:29
Preliminär slut: 2018-12-14 / 06:00
Väg 195 från Källebäcken till Brandstorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Trafiken regleras med trafikljus i höjd med Fagerhult. Räckesarbete.
Starttid: 2018-12-13 / 09:30
Preliminär slut: 2018-12-14 / 16:00
Väg 204 vid Svartå, i riktning mot Lanna.
Vägarbeten: Underhåll av broar. Trafik regleras med signal
Starttid: 2018-12-03 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 539 från Glindran till Karlshäll båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-02-06 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 221 vid Vadsbro, i riktning mot Flen.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-11-30 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 23:00
Värmdöleden
Väg 222 vid Trafikplats Nacka i riktning mot Slussen i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Avstängning av ett körfällt på 222:an västgående i höjd med Nacka Gymnasium
Starttid: 2018-04-08 / 21:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Värmdöleden
mot Stockholm
Väg 222 från Trafikplats Nacka till Trafikplats Lugnet i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 223 från Laxne till Hjälmsättertorp i riktning mot Mariefred i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-12-13 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-14 / 23:00
Huddingevägen
mot Stockholm
Väg 226 på Huddingevägen vid Hamringevägen, i riktning mot Stockholm.
Vägarbeten: Bygge av gång och cykelbana.
Starttid: 2018-12-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-04 / 23:00
vid Botkyrka kommun i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Bergskrotning
Starttid: 2018-09-25 / 22:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 00:00
Väg 250 vid Hed kyrka, i riktning mot Oti.
Vägarbeten: Avlastning av huskroppselement. Trafik regleras med vakt eller signal.
Starttid: 2018-11-23 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-14 / 20:00
Väg 263 vid Valstarondellen, i riktning mot Märsta.
Vägarbeten: Broarbete Rep av bro
Starttid: 2018-10-01 / 01:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 263 från Bristagatan i Märsta till Valstarondellen i riktning mot Skokloster i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Nybyggnation fyrvägskorsning. Ett körfält avstängt i västlig riktning.
Starttid: 2018-11-22 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 263 från Valstarondellen till Bristagatan i Märsta i riktning mot Märsta i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Fasta arb.platser Trimningsåtgärder korsningar
Starttid: 2018-10-15 / 22:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 263 från Haga till Sigtuna i riktning mot Märsta i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Byggnation av en ny rondell.
Starttid: 2018-08-06 / 21:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 23:00
Väg 267 från Trafikplats Stäket (152) till Stäketvägen/Rotebrovägen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Breddning av Rotebroleden till två körfält i vardera riktning. Vardagar pågår även spräningsarbeten som kan förekomma klockan 10:00, 14:00 och klockan 19:00, under tiden är vägen avstängd cirka 5 minuter.
Starttid: 2018-04-03 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 269 vid Trafikplats Bro, i riktning mot Håtuna.
Sprängningsarbete: Kortare stopp kan förekomma.
Starttid: 2018-05-08 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 274 på Skärgårdsvägen vid Värmdö kyrka, i riktning mot Ålstäket.
Sprängningsarbete: Sprängningsarbete Sikt förbättring i kurvan .
Starttid: 2018-11-08 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 275 på Drottningholmsvägen vid Alviksvägen, i riktning mot Fredhäll.
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2018-01-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-01 / 00:00
mot Norrtälje
Väg 276 på Kustvägen vid Penningby, i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-10-01 / 01:00
Preliminär slut: 2019-05-07 / 23:00
Väg 282 från Korsbacken till Almunge i riktning mot Edsbro i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Räckesarbete. Trafiken dirigeras med lots samt signal/vakt. Arbetet pågår måndag-torsdag mellan 06:00-18:30. Köer kan förekomma under rusningstrafik.
Starttid: 2018-10-04 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
mot Uppsala
Väg 282 vid Almunge i riktning mot Uppsala i Uppsala län (C)
Vägarbeten:
Starttid: 2018-12-11 / 14:22
Preliminär slut: 2018-12-14 / 16:00
Väg 503 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Broarbete vid Vibron. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-10-24 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 509 mellan Trafikplats Nykvarn och Värsta backe, i riktning mot Värsta backe.
Vägarbeten: Reparation av bro.
Starttid: 2018-10-03 / 15:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 510 mellan Norrvrå hållplats och Ene, i riktning mot Ene.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberschakt
Starttid: 2018-10-10 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 511 i Örebro län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Tryckning under väg
Starttid: 2018-12-13 / 11:00
Preliminär slut: 2019-02-11 / 23:00
Väg 513 vid Hölö, i riktning mot Hölö kyrka.
Vägarbeten: Beläggningsarbete Beläggningsarbete och trafikvakter kommer dirigera trafiken växelvis.
Starttid: 2018-11-30 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 517 i Örebro län.
Vägarbeten: Drift/underhåll
Starttid: 2018-12-03 / 01:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 527 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2018-10-16 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 534 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 546 från Forssjö bruk till Knorran i riktning mot Knorran i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Parkeringsplats byggs i anslutning till väg 546 i Katrineholms kommun.
Starttid: 2018-11-19 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 546 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-10-19 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 561 vid Trafikplats Västerhaninge, i riktning mot Österhaninge.
Vägarbeten: Kabelarbete. Arbetsfordon tar del av körbana.
Starttid: 2018-12-13 / 06:30
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Väg 564 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Ledningsarbete inom vägområdet
Starttid: 2018-12-03 / 09:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 568 vid Örsundsbro i riktning mot Örsundsbro i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Ledning- och telearbete. Växelvis trafik förbi arbetsplatsen.
Starttid: 2018-12-10 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-19 / 23:00
Väg 596 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete längs vägen. Trafiksignaler reglerar trafiken.
Starttid: 2018-12-11 / 14:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 597 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-05-18 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 611 från Brofallet till Närkesberg i riktning mot Närkesberg i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 611 i Västmanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Fiberdragning
Starttid: 2018-09-17 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 636 från Morgårdshammar till Gubbo båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byte av V/A-ledning, ett körfält avstängt. Trafik regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-11-16 / 11:30
Preliminär slut: 2019-06-30 / 00:00
Väg 647 från Vadsbro Kyrka till Bjuddby N i riktning mot Bjuddby i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-01-11 / 01:00
Preliminär slut: 2019-03-22 / 23:00
Väg 653 vid Björkviks brygga, i riktning mot Björkviks brygga.
Vägarbeten: Björkviks brygga avstängd på grund av rasrisk.
Starttid: 2018-06-26 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Väg 657 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Arbetet avser tryckning/borrning samt längsgående förläggning inom vägområdet för väg 657.
Starttid: 2018-01-15 / 01:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 677 i Örebro län.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-12-12 / 07:30
Preliminär slut: 2018-12-18 / 23:00
Väg 683 i Uppsala län.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2018-10-22 / 06:30
Preliminär slut: 2019-10-11 / 18:00
Väg 683 i Uppsala län.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2018-10-22 / 06:30
Preliminär slut: 2019-09-13 / 23:00
Väg 695 från Fårösund till Bungenäs i riktning mot Bungenäs i Gotlands län (I)
Vägarbeten: Schaktning för vattenledning
Starttid: 2018-11-19 / 14:00
Preliminär slut: 2019-06-16 / 23:00
Väg 699 från Lerbäcken till Mosstorp i riktning mot Arvidstorp i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Flaggvakt/trafiksignal reglerar trafiken.
Starttid: 2018-05-16 / 14:15
Preliminär slut: 2019-03-28 / 23:00
Väg 699 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 700 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberutbyggnad. trafik kan komma att regleras med vakt/signal eller omledas
Starttid: 2018-11-19 / 06:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 00:00
Väg 700 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 703 från St Alstugan till Trafikplats Knutstorp båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 704 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 713 från Raskbacken till Nortuna båda riktningarna i Västmanlands län (U)
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2018-09-04 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 768 i Örebro län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schaktning; Stolplinje
Starttid: 2018-10-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 820 vid Malmbäck, i riktning mot Malmbäck.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga kabelarbete i höjd med Malmbäck.
Starttid: 2018-09-13 / 01:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 823 vid Rinkaby, i riktning mot Länsgräns Örebro, Västmanland.
Vägarbeten: Ledningsarbete Endast 1 körfält förbi arbetsplats. Trafik kan komma att regleras med vakt/signal
Starttid: 2018-08-07 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 830 från Cirkulationsplats Snokebovägen till Snokebo i riktning mot Snokebo i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-09-11 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 831 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Trafikstyrning med trafikljus.
Starttid: 2018-11-13 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Väg 852 i Örebro län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Dragning utav elkabel i vägområde.
Starttid: 2018-12-12 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 888 från Västra Ed till Edsbruk båda riktningarna i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet 07.00-16.00 på grund av schaktarbete i Edsbruk.
Starttid: 2018-12-03 / 08:15
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 900 från Malmby Malmgården till Grundbro i riktning mot Åker i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-12-13 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-14 / 23:00
Väg 952 från Lund till Lövhulta i riktning mot Ramshammar i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-10-25 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 953 från Trafikplats Årby (132) till Sundbyholm i riktning mot Sundbyholm i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Byggnation av gång- cykelväg utmed väg 953 från korsning Ärstavägen till Korsning Bollplansvägen
Starttid: 2018-02-21 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 23:00
Väg 955 från Mälsta till Gundband i riktning mot Gundband i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Lednings och telearbarbete
Starttid: 2018-12-02 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 957 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings/ telearbete.
Starttid: 2018-02-13 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 974 från Trafikplats Knäppinge till Björktorp i riktning mot Björktorp i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-12-13 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-15 / 23:00
Väg 986 mellan Lekeryd och Kungsbro, i riktning mot Linderås.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Hässlarp.
Starttid: 2018-12-10 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 990 från Trafikplats Vättersmålen (102) till Ölmstads Kyrka i riktning mot Ölmstad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i höjd med trafikplats Vättersmålen.
Starttid: 2018-12-11 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1002 i Stockholms län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2018-04-23 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-28 / 23:00
Väg 1070 i Stockholms län.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1136 i Stockholms län.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1136 i Stockholms län.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1139 i Stockholms län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Schaktarbete för fiber. Arbetet sker 06:00 - 19:00.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1167 från Björke till Börsjö i riktning mot Börsjö i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Ny gång- och cykelbana samt gångbro över Lotorps ån ska göras.. Trafiken regleras med signal.
Starttid: 2018-07-03 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 2936 från Sörbylund till Åbro båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lagning av vattenläcka.
Starttid: 2018-12-11 / 12:44
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Väg 2987 från Lyrestad jvstn till Rogstorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Arbete med stödkant till tomt, dettai höjd med Sjötorpsvägen 7. Trafiksignaler reglerar trafiken.
Starttid: 2018-12-10 / 11:46
Preliminär slut: 2018-12-22 / 16:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
m.trafikradion.se