ÖST 10:38
Väglag: Jönköpings län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 07:25
Väglag: Kalmar län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 07:25
Väglag: Östergötlands län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 09:16
Väglag: Örebro län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 09:16
Väglag: Västmanlands län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 09:16
Väglag: Södermanlands län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 09:16
Väglag: Stockholms län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 09:16
Väglag: Uppsala län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 09:16
Väglag: Gotlands län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas. På Gotland tillämpas saltfri halkbekämpning.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 09:16
Enköpingsvägen
mot Norrköping
Södermanlands län
(09:43) Väg 55 från Cirkulationsplats Malmköping Norr till Sveaborg i riktning mot Norrköping i Södermanlands län (D)
Faror på vägen: Glas på vägen. Personal på väg.
Preliminär slut: 2018-10-19 / 11:00
(05:57) Slagstafärjan vid Ekeröleden, i riktning mot Ekerö.
Färja: Trafikeras med två färjor. 15 minuters trafik.
Preliminär slut: 2018-10-19 / 18:00
Just nu hittar du 174 vägarbeten här under.
Väg 993 från Cirkulationsplats Ölmstad till Skärstad i riktning mot Tpl Huskvarna N i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Klippning av gräs vid vägkanten mellan Ölmstad och Gränna.
Starttid: 2018-10-19 / 07:36
Preliminär slut: 2018-10-19 / 14:00
Väg 256 vid Karbenning, i riktning mot Sala.
Vägarbeten: Spårarbeten vid plankorsning.
Starttid: 2018-10-19 / 09:00
Preliminär slut: 2018-10-19 / 23:00
Väg 998 från Adelöv till Duvebo i riktning mot Länsgräns F/E Ulvsbo i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Vägen avstängd. Broarbete öster om Gränna.
Starttid: 2018-10-15 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 2986 vid Lyrestad jvstn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Schaktning för VA arbete, mån-fre 0700-1600
Starttid: 2018-08-21 / 14:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 3045 från Töreboda brandstation till Töreboda kyrka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Omledning av trafik vid avstängning väg 3045 ,storgatan i Töreboda
Starttid: 2018-10-01 / 12:00
Preliminär slut: 2019-01-18 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 200 från Hova till Guntorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av ny trafikplats. Bro över E20
Starttid: 2017-01-16 / 06:30
Preliminär slut: 2019-06-20 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E20 från Backa till Hagelberget båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ny vägtrumma och ny asfalt vid korsning
Starttid: 2018-08-22 / 14:00
Preliminär slut: 2018-10-22 / 23:00
Skara - Örebro
<< Båda riktningar >>
E20 från Nolängen till Hova båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ny vägtrumma och asfaltering väster om korsning E20/V200 Industrivägen
Starttid: 2018-08-16 / 11:00
Preliminär slut: 2018-10-29 / 23:00
Väg 1116 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Broarbete Bron kommer att lyftas bort och ny betongplatta under bron.
Starttid: 2018-10-15 / 06:30
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 2759 från Timmersdala kyrka till Timmersdala N i riktning mot Timmersdala N i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Utbyte av befintligt VA
Starttid: 2018-10-12 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-10 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Trafikplats Månseryd till Sjövik i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Vägen avstängd. Beläggningsarbete i höjd med Månseryd. Arbetet pågår nattetid mellan 19-06.
Starttid: 2018-05-15 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 891 från Rosersberg till Rosersbergs slott båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Vägen över järnvägen avstängd.
Starttid: 2017-11-19 / 23:21
Preliminär slut: 2021-01-01 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 993 från Cirkulationsplats Ölmstad till Uppgränna båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Underhållsarbete söder om Gränna. Utförande av bergrensning.
Starttid: 2018-10-01 / 01:00
Preliminär slut: 2018-10-26 / 23:00
vid Norrmalm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Arbete med refuger och asfaltering. Trafiksignalerna kommer att vara släckta. Arbetet sker på Torsgatan, Östra Järnvägsgatan och Olof Palmes gata.
Starttid: 2018-09-10 / 00:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 00:00
<< Båda riktningar >>
Flatenvägen från Flatenvägen/Tätorpsvägen till Trafikplats Älta båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: vägen avstängd Breddning av gång- och cykelbana
Starttid: 2018-09-24 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Väg 743 från Gärdserums Kyrka till Kvistrum i riktning mot Kvistrum i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Broarbete Broreparation.
Starttid: 2018-09-24 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-02 / 23:00
Väg 825 i Uppsala län.
Vägarbeten: Vägförstärkning efter tidigare översvämning.
Starttid: 2018-09-24 / 08:00
Preliminär slut: 2018-11-11 / 23:00
Vattugatan nära Vattugatskopplet/Söderkopplet i Stockholm kommun
Vägarbeten: Vattugatan avstängd mellan Brunkebergstorg och Drottninggatan. Endast trafik till garage har tillträde.
Starttid: 2018-09-03 / 00:00
Preliminär slut: 2018-10-30 / 00:00
Väg 23 från Skeda udde till Cirkulationsplats Rimforsa i riktning mot Vimmerby i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Trafikljus och lots.
Starttid: 2017-10-25 / 18:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Ormingeleden i Nacka kommun i Stockholms län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Körfältsavstängningar på Ormingeleden pga. underhållsarbete av bron över Telegramvägen.
Starttid: 2018-08-27 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 00:00
Fredhällstunneln
mot Uppsala
E 4 på Essingeleden mellan Trafikplats Lilla Essingen (159) och Fredhällstunneln, i riktning mot Uppsala.
Vägarbeten: Broarbete Arbete utförs nattetid Mån-Tors. 1 kf stängs kl 22:00 2 kf stängs kl 23:00 3 kf öppnas kl 05:00 Mellan 05:00-22:00 hålls alla kf öppna för trafik och trafiken passerar över körbryggor vid fogarna
Starttid: 2018-07-08 / 22:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Fredsgatan från Tegelbacken till Fredsgatan/Malmtorgsgatan båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Fredsgatan är avstängd för motordrivnafordon.
Starttid: 2018-07-15 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Valhallavägen från Valhallavägen/Frejgatan till Valhallavägen/Surbrunnsgatan i riktning mot Gärdet i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Ombyggnation av cykelbana, ett körfält avstängt
Starttid: 2018-05-07 / 00:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 00:00
Döbelnsgatan från Döbelnsgatan/Surbrunnsgatan till Frejgatan/Döbelnsgatan i riktning mot Vanadislunden i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Byggetablering. Döbelnsgatan enkelriktas i sydgående riktning under arbetet.
Starttid: 2018-03-05 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-08 / 00:00
Torsplan mellan Norrbackagatan och Solnavägen i Stockholm kommun
Vägarbeten: Trafikvakter på plats.
Starttid: 2017-04-18 / 00:00
Preliminär slut: 2019-01-01 / 23:59
<< Båda riktningar >>
Skeppsbron vid Slussen båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Mycket stora störningar i framkomligheten på grund av ombyggnation av Slussen.
Starttid: 2016-06-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Linköping - Gränna
<< Båda riktningar >>
E4 från Trafikplats Vida Vättern (105) till Trafikplats Ödeshög (106) båda riktningarna i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Räckesarbete.
Starttid: 2018-10-19 / 07:04
Preliminär slut: 2018-10-19 / 13:00
Linköping - Gränna
E4 från Trafikplats Gränna (104) till Porsarp i riktning mot Ödeshög i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Mycket begränsad framkomlighet pga akut bergrensning utmed väg E4.
Starttid: 2018-10-15 / 08:00
Preliminär slut: 2018-11-09 / 23:00
Jönköping - Gränna
E4 från Trafikplats Huskvarna N (101) till Trafikplats Gyllene Uttern (103) i riktning mot Ödeshög i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Underhållsarbete mellan Huskvarna och Gyllene Uttern.
Starttid: 2018-10-08 / 12:00
Preliminär slut: 2018-12-10 / 23:00
mot Södertälje
E 4 på Essingeleden mellan Trafikplats Gröndal (157) och Trafikplats Nybohov (156), i riktning mot Södertälje.
Vägarbeten: Broarbete Reparation av brofogar Arbete utförs nattetid. 1 kf stängs kl 22:00 2 kf stängs kl 23:00 3 kf öppnas kl 05:00 Mellan 05:00-22:00 hålls alla kf öppna för trafik och trafiken passerar över körbryggor vid fogarna
Starttid: 2018-07-08 / 22:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 16:00
mot Linköping
E 4 mellan Trafikplats Melby (116) och Trafikplats Norsholm (115), i riktning mot Linköping.
Beläggningsarbete: Mellan tpl 116, Melby och tpl 115, Norsholm. Förbiledning.
Starttid: 2018-09-10 / 08:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Uppsalavägen
mot Stockholm
E4 från Trafikplats Björklinge (190) till Trafikplats Kumla (187) i riktning mot Stockholm i Uppsala län (C)
Beläggningsarbete:
Starttid: 2017-06-26 / 01:00
Preliminär slut: 2018-11-15 / 23:00
E 4 mellan Vistakulle och Trafikplats Huskvarna Norra (101), i riktning mot Huskvarna.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete intill körbanan norr om Jönköping.
Starttid: 2018-04-30 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-09 / 23:00
mot Enköping
E 18 mellan Emausmotet (134) och Korsängsmotet (135), i riktning mot Enköping.
Vägarbeten: Breddning utav väg. Från påfart Emausmotet riktning österut mot Stockholm. På-/avfartsfilen Emaus-Korsängsmotet tas i anspråk à 200 meter för schaktning och asfaltering för kommande omledning förbi Tegnérbron. Påfarten blir kort, men östergående trafik har förvarning om både vägarbetet, ev. köbildning samt sänkt hastighet förbi det aktuella arbetsområdet. Hastigheten är sänkt till 60 km/h fr.o.m. måndag 15/10 kl. 20:00. Under uppställningen av GP-link så trycks trafiken på E18 ut till vänster körfält för att skydda våra arbetare. Uppställningen görs från kl. 20:00 måndag den 15/10 och beräknas vara klar senast tisdag morgon den 16/10 kl. 06:00.
Starttid: 2018-10-15 / 20:00
Preliminär slut: 2018-10-28 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E18 från Trafikplats Görla till Kapellskär båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Sprängning kan komma att ske vardagar 10:00, 14:00, 19:30. Vägen är då avstängd i ca 10 minuter.
Starttid: 2018-01-15 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E18 från Hammarby till Vreta handel båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med vakt/lots genom området.
Starttid: 2018-10-08 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
mot Enköping
E 18 mellan Rocklundamotet (132) och Korsängsmotet (135), i riktning mot Enköping.
Vägarbeten: Ledningsarbete Överledning mellan Rocklundamotet 132 och Korsängsmotet 135 i Östlig riktning
Starttid: 2018-05-29 / 14:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
mot Stockholm
E 18 på Enköpingsvägen vid Trafikplats Brunna (150), i riktning mot Stockholm.
Vägarbeten: Broarbete. Reperation av brofog.
Starttid: 2018-09-17 / 06:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 00:00
<< Båda riktningar >>
Roslagsvägen från Trafikplats Frescati till Albano båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Drift/underhåll Skötsel av grönytor.
Starttid: 2018-05-23 / 10:30
Preliminär slut: 2018-11-30 / 00:00
Skara - Örebro
<< Båda riktningar >>
E20 från Hova till Berget båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Större ombyggnation, bland annat byggs en sträcka om till mötesfri väg med mitträcke. Arbetet sker i anslutning till vägen
Starttid: 2017-05-17 / 11:00
Preliminär slut: 2019-06-20 / 23:00
mot Eskilstina
E 20 mellan Trafikplats Härad (135) och Trafikplats Kjula (134), i riktning mot Eskilstuna.
Vägarbeten: Byggnation av katastrofvändplats Barvalappen
Starttid: 2018-09-21 / 09:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Örebro - Skara
mot Göteborg
E20 från Trafikplats Marieberg (109) till Trafikplats Byrstatorp (107) i riktning mot Göteborg i Örebro län (T)
Vägarbeten: Byggnation av överledningsytor mellan körfälten.
Starttid: 2018-04-11 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Västervik - Norrköping
mot Norrköping
E22 från Bälö till Alstorp i riktning mot Norrköping i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Mycket begränsad framkomlighet på grund av nybyggnation av pendlingsparkering och busshållplats söder om Västervik.
Starttid: 2018-09-23 / 06:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 23 från Svartmålen till Cirkulationsplats Rimforsa båda riktningarna i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Underhåll av bro.
Starttid: 2018-08-13 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
mot Linköping
Väg 23 från Hamra till Brokind i riktning mot Linköping i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Bygge av viltport med förbifarter.
Starttid: 2017-08-14 / 06:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Väg 23 från Mutebo till Cirkulationsplats Rimforsa i riktning mot Vimmerby i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Utbyggnad av befintlig väg till 2+1 väg Trafik kan komma att regleras med signal eller vakt.
Starttid: 2017-08-07 / 06:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Österut
Väg 26 från Trafikplats Skövde till Trafikplats Skultorp i riktning mot Jönköping i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete, begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-10-19 / 08:18
Preliminär slut: 2018-10-19 / 12:00
<< Båda riktningar >>
Väg 26 från Gullspång V till Länsgräns O/S vid Kolstrandsviken båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Byte av kantbalkar. Trafiksignaler reglerar trafiken.
Starttid: 2018-10-02 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 31 från Korsberga till Cirkulationsplats Vetlanda S båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Beläggningsarbete söder om Vetlanda.
Starttid: 2018-10-19 / 06:16
Preliminär slut: 2018-10-19 / 16:00
mot Jönköping
Väg 31 från Vänhem till Cirkulationsplats Vetlanda S i riktning mot Jönköping i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Trafiken regleras med vakt och lots på grund av beläggningsarbete söder om Vetlanda.
Starttid: 2018-04-25 / 06:00
Preliminär slut: 2018-10-21 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 49 från Rödesund till Svanvik båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Kantbalks byte. Trafikljusreglerad
Starttid: 2018-09-03 / 10:00
Preliminär slut: 2018-11-11 / 23:00
Väg 50 från Stjärnsunds slott till Åsbro i riktning mot Grängesberg i Örebro län (T)
Vägarbeten: Breddning av väg 50 till 2+1 från Rude till Åsbro. Flera delsträckor med signalreglering och hastighetsnedsättning.
Starttid: 2018-01-11 / 06:00
Preliminär slut: 2018-11-27 / 23:00
mot Norrköping
Väg 51 från Hårstorp till Trafikplats Ingelsta (121) i riktning mot Norrköping i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Slåtter
Starttid: 2018-10-19 / 08:40
Preliminär slut: 2018-10-19 / 14:00
Väg 51 vid Svennevad, i riktning mot Sköllersta.
Vägarbeten: Lednings/telearb. förläggning av ny ledning, optokabel. Arbetet avser tryckning/borrning samt längsgående förläggning inom vägområdet för väg 51,612 Svennevad i Hallsberg kommun.
Starttid: 2018-08-17 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-03 / 23:00
Väg 52 från Skogstorp till Cirkulationsplats Kvarntorp i riktning mot Vingåker i Örebro län (T)
Vägarbeten: Dikning
Starttid: 2018-10-19 / 07:07
Preliminär slut: 2018-10-19 / 13:00
mot Eskilstina
Väg 53 från Slytan till Cirkulationsplats Stenkvista i riktning mot Eskilstuna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Trafiken regleras med signal.
Starttid: 2018-10-10 / 10:00
Preliminär slut: 2018-10-25 / 16:00
mot Eskilstina
Väg 53 mellan Skogskyrkogården, Malmköping och Bäckåsen, i riktning mot Eskilstuna.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Förlägga lägga ut en temporär optokabel i vägslänten
Starttid: 2018-09-17 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-15 / 23:00
55 / Bärbyleden
Väg 55 från Trafikplats Bärbyleden (188) till Tycho Hedéns väg i riktning mot Strängnäs i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-10-02 / 19:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Väg 56 från Grällsbo till Länsgräns C/U vid Dalälven i riktning mot Gävle i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Mittvajer.
Starttid: 2018-10-19 / 01:39
Preliminär slut: 2018-10-19 / 11:00
Väg 56 från Länsgräns C/U Söder Gysinge till Byggningen i riktning mot Gävle i Västmanlands län (U)
Vägarbeten: Utsmyckning av rondell
Starttid: 2018-10-16 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-04 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 63 från Hjulsjö Ö till Stjärnfors båda riktningarna i Örebro län (T)
Vägarbeten: Sidoområdesåtgärder. Endast ett körfält förbi arbetsplats. Beroende på sikt kan trafik komma att regleras med signal eller vakt
Starttid: 2018-09-03 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 66 från Cirkulationsplats Ludvika till Mälarbacken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbete nedläggning av vatten/avloppsledning.
Starttid: 2018-09-25 / 21:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 70 mellan Länsgräns Uppsala/Västmanland och Sör Kivsta, i riktning mot Sala S.
Vägarbeten: Drift/underhåll Montering av vägräcken. Trafiken regleras med vakt och lots
Starttid: 2018-10-17 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 70 från Fagerskogen till Albäck i riktning mot Sala i Uppsala län (C)
Beläggningsarbete: Fräsning och asfaltering. Ett körfält är öppet i båda riktningar. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Starttid: 2018-10-16 / 07:30
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 70 från Fagerskogen till Fjärdhundra båda riktningarna i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Ombyggnad till 2+1 väg. Under arbetstiden är ett körfält öppet i vardera riktning.
Starttid: 2018-08-05 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
mot Uppsala
Väg 72 från Österby till Vänge i riktning mot Uppsala i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Broarbete. Trafik regleras med signal.
Starttid: 2018-08-06 / 09:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
mot Uppsala
Väg 72 från Brogatan till Järlåsa i riktning mot Uppsala i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Avser tillgänglighetsanpassning av busshållplatser.
Starttid: 2018-09-03 / 01:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Nynäsvägen
mot Stockholm
Väg 73 från Trafikplats Jordbro till Trafikplats Skogås i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Projekt Handen-Vega. Arbeten med mitträcken. Mittenkörfälten 3,0 m breda, högerkörfälten 3,5 m breda
Starttid: 2018-05-18 / 05:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 00:00
Nynäsvägen
mot Nynäshamn
Väg 73 på Nynäsvägen mellan Trafikplats Länna och Trafikplats Handen, i riktning mot Nynäshamn.
Vägarbeten: Projekt Handen-Vega. Trafiken går i två körfält genom arbetsområdet i båda riktningar. Höger körfält 3,5 m brett och vänster körfält 3,0 m brett.
Starttid: 2018-08-30 / 05:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 00:00
Väg 76 mellan Länsgräns Stockholm/Uppsala och Berkinge, i riktning mot Älvkarleby.
Vägarbeten: Arbete med gång och cykelbana. Arbetet sker nattetid. trafiekn dirgeras med vakt och signal.
Starttid: 2018-10-08 / 05:45
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 76 från Börstil till Östhammar i riktning mot Gävle i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Avser tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 76 i Uppsala län. Trafik kan komma att regleras med vakt/signal
Starttid: 2018-09-04 / 11:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
mot Norrtälje
Väg 77 mellan Libby och Trafikplats Rösa (191), i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Tranås.
Starttid: 2018-08-28 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Sprängningsarbete: Begränsad framkomlighet på grund av sprängningsarbete.
Starttid: 2018-10-03 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 132 från Cirkulationsplats Hakarp till Lekeryds Kyrka båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Arbete med gång- och cykelväg i höjd med Vireda öster om Jönköping. Kortare stopp i trafiken kan förekomma.
Starttid: 2018-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 140 mellan Klintehamn och Västergarn, i riktning mot Visby.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schaktning på befintlig ledning för omläggning av serviser.
Starttid: 2018-08-27 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Väg 215 från Trafikplats Lund till Smedhagen i riktning mot Finspång i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Fasta arb.platser Grävning av ny kanalisation vid Norsholm bredvid bron Göta kanal på väg 215
Starttid: 2018-10-18 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 539 från Glindran till Karlshäll båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-02-06 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Värmdöleden
<< Båda riktningar >>
Väg 222 från Värmdöleden/Anslutning Södra Länken till Trafikplats Nacka båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Avstängning av ett körfält på 222:an östgående i höjd med Nacka Gymnasium.
Starttid: 2018-04-26 / 21:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 222 från Stadsgårdsleden/Slussterminalen till Stadsgårdsleden/Söderbergs trappor båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Sprängning sker helgfria vardagar I höjd med Lokattens Trappa kl 10:00 och 14:00
Starttid: 2018-10-03 / 14:01
Preliminär slut: 2018-11-01 / 00:00
Värmdöleden
Väg 222 vid Trafikplats Nacka i riktning mot Slussen i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Avstängning av ett körfällt på 222:an västgående i höjd med Nacka Gymnasium
Starttid: 2018-04-08 / 21:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Huddingevägen
mot Stockholm
Väg 226 på Huddingevägen mellan Hamringevägen och Flottiljvägen, i riktning mot Stockholm.
Vägarbeten: Bygge av gång och cykelväg.
Starttid: 2018-10-18 / 17:00
Preliminär slut: 2018-12-14 / 23:00
Huddingevägen
mot Stockholm
Väg 226 på Huddingevägen vid Flottiljvägen, i riktning mot Stockholm.
Vägarbeten: Arbete med gång- och cykelväg samt dagvattenledning
Starttid: 2018-08-23 / 00:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 237 vid Gällersåsen, i riktning mot Storfors.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt för el-kabel till trafiksäkerhetskamera.
Starttid: 2018-10-15 / 08:00
Preliminär slut: 2018-11-16 / 23:00
mot Örebro
Väg 244 från Hammarn till Grythyttan N i riktning mot Örebro i Örebro län (T)
Vägarbeten: Mätning av väg och dikeskant. Korta stopp utmed vägen med mätfordon och skyddsbil.
Starttid: 2018-10-16 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 256 mellan Västerfärnebo och Trafikplats Stampers, i riktning mot Sala.
Vägarbeten: Beläggningsarbete Beläggningsarbete i båda riktningar med vakt.
Starttid: 2018-10-18 / 10:00
Preliminär slut: 2018-10-26 / 23:00
Väg 257 på Södertäljevägen vid Lidaskolan, i riktning mot Västerhaninge.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt för ny kanalisation och kablage för trafiksignaler inkl. nya refuger och beläggningsarbeten.
Starttid: 2018-10-15 / 20:00
Preliminär slut: 2018-11-12 / 23:00
Väg 263 vid Varpsundet, i riktning mot Märsta.
Vägarbeten: Ledningsarbete Reparation av ledningsstolpar. Trafik regleras med signal.
Starttid: 2018-10-19 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 16:00
Väg 263 från Valstarondellen till Bristagatan i Märsta i riktning mot Märsta i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Fasta arb.platser Trimningsåtgärder korsningar
Starttid: 2018-10-15 / 22:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 263 från Haga till Sigtuna i riktning mot Märsta i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Byggnation av en ny rondell.
Starttid: 2018-08-06 / 21:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 23:00
Norrortsleden
<< Båda riktningar >>
Väg 265 vid Häggvikstunneln båda riktningarna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Anslutning av fjärrvärmeledning intill rondelt och totalavstängning av Norra Malmvägen.
Starttid: 2018-08-06 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-05 / 23:00
Väg 267 på Stäketvägen mellan Rotebrovägen och Klubbbacken, i riktning mot Stäket.
Vägarbeten: Broarbete Flytt av Rotebroleden på temporär väg för byggnation av bro.
Starttid: 2018-05-21 / 06:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 267 från Stäketvägen/Rotebrovägen till Trafikplats Stäket (152) i riktning mot Stäket i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Breddning av Rotebroleden till två körfält i vardera riktning. Vardagar pågår även spräningsarbeten klockan 10:00, 14:00 och klockan 19:00, under tiden är vägen avstängd cirka 5 minuter.
Starttid: 2018-04-03 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 269 vid Trafikplats Bro, i riktning mot Håtuna.
Sprängningsarbete: Kortare stopp kan förekomma.
Starttid: 2018-05-08 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 269 från Trafikplats Bro (148) till Albylund i riktning mot Håtuna i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Anslutning av ny väg till Väg 269. Ett körfält påverkat.
Starttid: 2018-10-01 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 275 på Drottningholmsvägen vid Alviksvägen, i riktning mot Fredhäll.
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2018-01-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-01 / 00:00
Väg 276 på Kustvägen mellan Överby och Penningby, i riktning mot Roslagskulla.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2018-10-01 / 01:00
Preliminär slut: 2019-05-07 / 23:00
mot Norrtälje
Väg 276 på Kustvägen vid Penningby, i riktning mot Norrtälje.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-10-01 / 01:00
Preliminär slut: 2019-05-07 / 23:00
Väg 282 från Funbo till Almunge i riktning mot Edsbro i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Avser tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 282 i Uppsala län.
Starttid: 2018-09-03 / 01:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 282 från Länna till Uddnäs i riktning mot Edsbro i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Avser tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 282 i Uppsala län.
Starttid: 2018-09-03 / 01:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 282 mellan Brunnby och Länna, i riktning mot Edsbro.
Vägarbeten: Arbete med gång och cykelbana. Arbetet sker nattetid. Trafiken dirigeras med vakt och signal.
Starttid: 2018-10-04 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 509 i Östergötlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Trafiken regleras med vakt eller trafikljus vid behov.
Starttid: 2018-10-11 / 10:00
Preliminär slut: 2019-03-01 / 23:00
Väg 510 från Peterslundsplatsen till Stjärnholm i riktning mot Stjärnholm i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Dikning, trumbyten, infräsning, bärlager samt beläggningsarbeten. Trafiken regleras med signal/vakt/lots. Hastighet nedsatt efter utfört arbete på grund av stenskott, välj om möjligt annan väg.
Starttid: 2018-10-12 / 10:00
Preliminär slut: 2018-11-15 / 23:00
Väg 510 mellan Norrvrå hållplats och Ene, i riktning mot Ene.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberschakt
Starttid: 2018-10-10 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
mot Södertälje
Väg 525 från Pilkrog till Trafikplats Saltskog V (142) i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Bergsskrotning. Trafiken dirigeras med signal.
Starttid: 2018-09-30 / 21:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 527 från Bergstorp till Grindtorp i riktning mot Grindtorp i Västmanlands län (U)
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2018-10-15 / 10:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Väg 527 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2018-10-16 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 528 vid Väg 528 Rörlig bro Tottnäsbron i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Servicearbeten på bron. Bron kommer behöva öppnas kortare perioder.
Starttid: 2018-10-19 / 08:35
Preliminär slut: 2018-10-19 / 12:00
Väg 532 från Husta till Långängskrogen Ö i riktning mot Skälby i Västmanlands län (U)
Vägarbeten: Stor risk för stenskott om inte den rekommenderade hastigheten följs. Trafiken dirigeras med lots och signal.
Starttid: 2018-10-01 / 09:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 534 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 546 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-10-19 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 576 i Västmanlands län.
Beläggningsarbete: Fräsning av vägbula efter borrning. Trafik kan komma at regleras med signal eller vakt
Starttid: 2018-10-18 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-19 / 23:00
Väg 578 vid Ladvik, i riktning mot Bredängen.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2018-10-03 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-26 / 23:00
Väg 597 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-05-18 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 600 vid Trafikplats Svartbäcken, i riktning mot Mehedeby.
Vägarbeten: Beläggningsarbete Beläggningsarbete i cirkulation väg 55 - väg 600 Trafiken regleras med vakter
Starttid: 2018-10-15 / 19:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 00:00
Väg 611 från Brofallet till Närkesberg i riktning mot Närkesberg i Örebro län (T)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 611 i Västmanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Fiberdragning
Starttid: 2018-09-17 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 615 från Östanå till Binklinge i riktning mot Binklinge i Södermanlands län (D)
Beläggningsarbete: Växelvis trafik, regleras med vakter. Arbetet bedrivs dagtid mellan 06-19.
Starttid: 2018-09-04 / 06:00
Preliminär slut: 2018-11-15 / 23:00
Väg 619 i Västmanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Styrdborrning fiber under väg 619 Schaktning för fiber
Starttid: 2018-08-23 / 06:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 00:00
Väg 638 från Tynninge till Söderhavet i riktning mot Sköllersta i Örebro län (T)
Vägarbeten: Schakt för ledning. tryckning under väg.
Starttid: 2018-10-08 / 08:00
Preliminär slut: 2018-11-16 / 17:00
Väg 640 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-10-04 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Väg 645 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-10-04 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Väg 647 från Vadsbro Kyrka till Bjuddby N i riktning mot Bjuddby i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-01-11 / 01:00
Preliminär slut: 2019-03-22 / 23:00
Väg 653 vid Björkviks brygga, i riktning mot Björkviks brygga.
Vägarbeten: Björkviks brygga avstängd på grund av rasrisk.
Starttid: 2018-06-26 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Väg 655 från Grönskåra till Mjösebo i riktning mot Mjösebo i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av beläggningsarbete.
Starttid: 2018-07-30 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 657 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Arbetet avser tryckning/borrning samt längsgående förläggning inom vägområdet för väg 657.
Starttid: 2018-01-15 / 01:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
vid Västerås kommun i Västmanlands län (U)
Vägarbeten: Vägarbete, stor risk för stenskott kör sakta. Lots och rödljus.
Starttid: 2018-10-03 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 685 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning, optokabel. Arbetet avser längsgående förläggning samt tryckning/borrning under väg inom vägområdet för väg 685. Trafik kan komma att regleras med vakt
Starttid: 2018-01-16 / 01:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Väg 687 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Förläggning av ny ledning, optokabel. Arbetet avser längsgående förläggning samt tryckning/borrning under väg inom vägområdet för väg 687. Trafik kan komma att regleras med vakt.
Starttid: 2018-01-16 / 01:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 690 från Sjulsbo till Speedwayrondellen båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Dikning,kantskärning,trumbyten. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2018-08-29 / 16:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 699 från Lerbäcken till Mosstorp i riktning mot Arvidstorp i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Flaggvakt/trafiksignal reglerar trafiken.
Starttid: 2018-05-16 / 14:15
Preliminär slut: 2019-03-28 / 23:00
Väg 699 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 700 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberutbyggnad. trafik kan komma att regleras med vakt/signal eller omledas
Starttid: 2018-10-16 / 15:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 00:00
Väg 700 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 703 från St Alstugan till Trafikplats Knutstorp båda riktningarna i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 704 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings och telearbete.
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 713 från Raskbacken till Nortuna båda riktningarna i Västmanlands län (U)
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2018-09-04 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 736 från Mälby till Västanfors i riktning mot Lycka i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Driftarbete järnvägskorsning.
Starttid: 2018-10-02 / 10:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 16:00
Väg 746 i Uppsala län.
Vägarbeten: Byte av brotrumma, ett körfält förbi arbetsplatsen, trafiken regleras med trafikljus
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-21 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 766 från Amshyttan till Långshyttan Solgården båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av vattenledning.
Starttid: 2018-08-29 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
Väg 787 i Dalarnas län.
Vägarbeten: trumbyte i höjd med Yttersäter.
Starttid: 2018-10-08 / 06:00
Preliminär slut: 2018-10-26 / 23:00
Väg 800 från Svärdsbro till Lästringe Kyrka i riktning mot Tullgarn i Södermanlands län (D)
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-10-15 / 06:00
Preliminär slut: 2018-10-22 / 23:00
Väg 800 mellan Svärta och Trafikplats Lästringe söder, i riktning mot Länsgräns Stockholm.
Vägarbeten: Beläggningsarbete Dikning trumbyten samt Beläggning
Starttid: 2018-10-12 / 15:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Väg 800 vid Sala, i riktning mot Sala.
Vägarbeten: Busshållplatser på väg 800 vid Sala Silvergruva .
Starttid: 2018-09-12 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 820 från Jägartorp till Gusum båda riktningarna i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Dikesrensning
Starttid: 2018-10-19 / 06:45
Preliminär slut: 2018-10-19 / 12:00
Väg 820 vid Malmbäck, i riktning mot Malmbäck.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga kabelarbete i höjd med Malmbäck.
Starttid: 2018-09-13 / 01:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 823 vid Rinkaby, i riktning mot Länsgräns Örebro, Västmanland.
Vägarbeten: VA-arbete- Endast 1 körfält förbi arbetsplats. Trafik kan komma att regleras med vakt/signal
Starttid: 2018-08-07 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 824 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Ledningsarbete. Trafik kan komma att regleras med signal/vakt.
Starttid: 2017-11-23 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-21 / 17:00
<< Båda riktningar >>
Väg 826 från N Sandsjö till Bodafors båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga underhållsarbete.
Starttid: 2018-10-19 / 07:42
Preliminär slut: 2018-10-19 / 13:00
Väg 830 från Cirkulationsplats Snokebovägen till Snokebo i riktning mot Snokebo i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-09-11 / 10:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 834 från Bodafors till Nässjö S i riktning mot Nässjö Vattenverksgatan i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga underhållsarbete.
Starttid: 2018-10-19 / 07:43
Preliminär slut: 2018-10-19 / 13:00
Väg 858 från Rödjebro till Annedal i riktning mot Östervåla i Uppsala län (C)
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med signal/vakt/lots
Starttid: 2018-08-08 / 06:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 862 från Stegeborg Slott till Färjeläge Slottsholmen i riktning mot Råda i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Drift/underhåll Bro reparation. Trafiken regleras med trafikljus under vissa perioder.
Starttid: 2018-07-23 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 23:00
Väg 881 mellan Ljunga och Djurö Kvarn, i riktning mot Djurö Kvarn.
Vägarbeten: Provborrning inför ny gång och cykelbana längs väg 881 Djurövägen.
Starttid: 2018-10-09 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-04 / 23:00
Väg 899 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Kabeldragning/tryckning
Starttid: 2018-03-14 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 899 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings- och telerarbete
Starttid: 2018-03-14 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 899 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Tryckning, förläggning av kabel
Starttid: 2018-03-14 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
mot Eskilstina
Väg 900 mellan Kjula och Trafikplats Svista, Eskilstuna, i riktning mot Eskilstuna.
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2018-02-13 / 17:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Väg 920 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings- och telearbete
Starttid: 2018-03-16 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 920 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2018-03-16 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 953 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Byggnation av gång- cykelväg utmed väg 953 från korsning Ärstavägen till Korsning Bollplansvägen
Starttid: 2018-02-21 / 13:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Väg 957 i Södermanlands län.
Vägarbeten: Lednings/ telearbete.
Starttid: 2018-02-13 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 971 vid Aneby Centrum, i riktning mot Blå Grindar.
Vägarbeten: Ledningsarbete på grund av vattenläcka i vägen, halva vägen påverkas
Starttid: 2018-10-09 / 08:30
Preliminär slut: 2018-11-12 / 23:00
Väg 975 vid Rv 55, i riktning mot Färjeläget, Arnöfjärden.
Vägarbeten: Underhåll av telestolpar och kablar i luften
Starttid: 2018-10-18 / 10:00
Preliminär slut: 2018-10-19 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 993 från Cirkulationsplats Ölmstad till Trafikplats Gyllene Uttern (103) båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Klippning av gräs vid vägkanten mellan Ölmstad och Gränna.
Starttid: 2018-10-19 / 07:35
Preliminär slut: 2018-10-19 / 12:00
Väg 1002 i Stockholms län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2018-04-23 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-28 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 1050 från Sunhultsbrunn S till Gunnarsmålen båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga vägarbete.
Starttid: 2018-10-19 / 07:30
Preliminär slut: 2018-10-19 / 13:00
Väg 1070 i Stockholms län.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1136 i Stockholms län.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1136 i Stockholms län.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1139 i Stockholms län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Schaktarbete för fiber. Arbetet sker 06:00 - 19:00.
Starttid: 2018-10-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1158 från Brännström till Nysätra i riktning mot Nysättra i Stockholms län (AB)
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-09-10 / 09:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 1167 från Björke till Börsjö i riktning mot Börsjö i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Ny gång- och cykelbana samt gångbro över Lotorps ån ska göras.. Trafiken regleras med signal.
Starttid: 2018-07-03 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 2974 från Humlekärr till Prosterud båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Övergångskonstruktionen vid västra landfästet (Torsö-sidan) ska bytas ut. Trafiken regleras med ljussignaler
Starttid: 2018-09-11 / 10:30
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
m.trafikradion.se