NORR 01:11
Väglag: Norrbottens län
Översikt: Väglaget varierar från vått och fläckvis isigt längs kusten till packad snö och is i inlandet och fjällen. Prognos: Ingen större förändring av väglaget väntas under natten. Fjällvägar: E10 mellan Björkliden - Riksgränsen ÖPPEN. Väg 95 mellan Merkenes - Riksgränsen ÖPPEN. Färja/Isväg: Avanleden - Går enligt tidtabell. Röduppleden - Färjan är inställd för säsongen, preliminärt åter i drift 1/4 2020 Bohedenleden - Går enligt tidtabell.
Uppdaterad: 2019-11-17 / 00:14
Väglag: Västernorrlands län
Översikt: Väglaget i länet varierar från våta vägbanor längs kusten till fläckvis isiga partier i de inre delarna av länet. Prognos: Under natten berörs länet av ett nederbördsområde i form av snö med inslag av regn. Risk för lokal ishalka. Färja: Hemsöleden - Färjan går enligt tidtabell.
Uppdaterad: 2019-11-17 / 00:15
Väglag: Jämtlands län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande fläckvis isiga vägbanor. I fjälltrakterna förekommer mer is och packad snö. Prognos: Under natten berörs länet av ett nederbördsområde i form av snö. Risk för lokal snöhalka. Fjällvägar: Väg 531 över Flatruet är ÖPPEN. (vägen hålls nattstängd mellan kl 22:00-06:00 under perioden 1/12 - 15/4. Vid besvärligt väder kan vägen stängas med kort varsel även under annan tid). Väg 1019 till Storulvån är STÄNGD (vägen hålls vinteravstängd perioden 1/11-31/1, därefter hålls vägen nattavstängd mellan kl 22:00-08.00 perioden 1/2-15/4. Vid besvärligt väder kan vägen stängas med kort varsel även under annan tid). Väg 824 STÄNGD Stekenjokkvägen hålls vinterstängd under perioden 15/10-19 - 6/6-20. Färja/isväg: Isöleden - Färjan går enligt tidtabell Ammeröleden - Färjan går enligt tidtabell. Håkanstaleden - Färjan går enligt tidtabell Isvägen Sunne - Vällviken är stängd för säsongen.
Uppdaterad: 2019-11-17 / 00:14
Väglag: Västerbottens län
Översikt: Väglaget varierar från vått och fläckvis isigt längs kusten till packad snö med isiga partier i inlandet och fjälltrakterna. Prognos: Under natten väntas ett nederbörsområde i form av snö. Risk för lokal snöhalka. Fjällvägar: E12 Hemavan - Riksgränsen är ÖPPEN. Väg 1067 (Stekenjokkvägen) Klimpfjäll - Leipikvattnet är STÄNGD. Från och med 15/10-6/6 är vägen vinterstängd dygnet runt. Färja/Isväg: Holmöleden - Färjan går enligt tidtabell.
Uppdaterad: 2019-11-17 / 00:14
1067
Västerbottens Län
(12:00) Väg 1067 från Saxån till AC länsgräns Stekenjokk båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägen avstängd: Väg 1067 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Preliminär slut: 2020-06-06 / 16:00
625
Norrbottens Län
(07:20) Väg 625 från Östansjö till Evebäcken båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
Vägen avstängd: Bron över Dainak helt avstängd för trafik i väntan på uppförande av en ny bro.
Preliminär slut: 2021-10-31 / 16:00
824
Jämtlands Län
(12:00) Väg 824 från Leipikvattnet till Länsgräns AC/Z vid Stekenjokk båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Väg 824 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Preliminär slut: 2020-06-06 / 16:00
95
Norrbottens Län
(13:41) Väg 95 från Östansjö till Jutis båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
Djur på vägen: Renar på vägen i höjd med Laisvall. 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2019-11-18 / 09:00
836.01
(10:30) Väg 836.01 i Överkalixs kommun i Norrbottens län
Färja: Färjan är inställd för säsongen på grund av rådande isläge.
Preliminär slut: 2020-04-01 / 16:00
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
trafikradion.se