NORR 11:26
Väglag: Norrbottens län
Översikt: Väglaget i länet består av våta och fläckvis torra vägbanor. Prognos: Risk för lokal ishalka på grund av regn- eller snöblandat regn som faller på kalla vägbanor i fjällvärlden. I övrig råder risk för lokal frosthalka under dagen. Fjällvägar: E10 mellan Björkliden - Riksgränsen ÖPPEN. Väg95 mellan Merkenes - Riksgränsen ÖPPEN Färja/Isväg: Avanleden - Färjan går enligt tidtabell. Röduppleden - Färjan går enligt tidtabell. Bohedenleden - Färjan går enligt tidtabell.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 07:48
Väglag: Västernorrlands län
Översikt: Väglaget i länet består av torra och fläckvis våta vägbanor. Prognos: Ingen förändring av väglaget väntas under dagen. Färja: Hemsöleden - Färjan går enligt tidtabell
Uppdaterad: 2018-10-19 / 07:48
Väglag: Jämtlands län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av torra och fläckvis våta vägbanor. Prognos: Ingen förändring av väglaget väntas under dagen. Fjällvägar: Väg 531 Vägen över Flatruet är ÖPPEN. (Vägen är avstängd nattetid kl.22-06 under perioden 1/12-15/4, vägen kan även stängas övrig tid med kort varsel på grund av dåligt väder). Väg 1019 till Storulvån är ÖPPEN. Väg 824 Stekenjokkvägen, Klimpfjäll - Leipikvattnet STÄNGD. (Vägen är vinterstängd under perioden15/10-6/6) Färja/isväg: Isöleden - Färjan går enligt tidtabell. Ammeröleden - Färjan går enligt tidtabell Håkanstaleden - Färjan går enligt tidtabell. Isvägen Sunne - Vällviken är STÄNGD för säsongen.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 07:48
Väglag: Västerbottens län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av torra och fläckvis våta vägbanor. Prognos: Risk för lokal ishalka på grund av regn- eller snöblandat regn som faller på kalla vägbanor i fjällvärlden. I övrig råder risk för lokal frosthalka under dagen. Fjällvägar: E12 Hemavan - Riksgränsen är ÖPPEN. Väg 1067 (Stekenjokkvägen) Klimpfjäll - Leipikvattnet STÄNGD. (Vägen är vinterstängd under perioden15/10-6/6) Färja/Isväg: Holmöleden - Färjan går enligt tidtabell.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 07:48
OK Just nu är det inga nya rapporter om större störningar i trafiken.
trafikradion.se önskar trevlig resa.
Just nu finns det 2 händelser äldre än 6 timmar.
<< Båda riktningar >>
Västerbottens Län
Väg 1067 från Saxån till AC länsgräns Stekenjokk båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägen avstängd: Väg 1067 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Starttid: 2018-10-15 12:03
Preliminär sluttid: 2019-06-06 / 12:00
<< Båda riktningar >>
Jämtlands Län
Väg 824 från Leipikvattnet till Länsgräns AC/Z vid Stekenjokk båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Väg 824 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Starttid: 2018-10-15 12:01
Preliminär sluttid: 2019-06-06 / 12:00
Just nu hittar du 59 vägarbeten här under.
<< Båda riktningar >>
E4 vid Cirkulationsplats Sörböle båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Ombyggnation av rondellen, kommer vara begränsad framkomlighet på plats.
Starttid: 2018-10-19 / 08:25
Preliminär slut: 2018-10-22 / 20:00
Väg 95.01 från Skellefteå Järnvägsleden till Järnvägsleden i riktning mot Klockarberget i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Reparation av vägskada på avfart från väg 95. avfarten avstängd under arbetet.
Starttid: 2018-10-19 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-19 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 625 från Östansjö till Evebäcken båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Inspektionsarbete i anslutning till vägbro. Vägen avstängd under arbetet då kranbil används. Följ skyltad omledning.
Starttid: 2018-09-24 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 982 från Pajala till Pajala N båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Byte av vatten- och avloppsledningar. Vägen avstängd mellan Förvaltningsvägen och Kengisgatan. Soukolovägen kan i vissa delar av arbetet också påverkas.
Starttid: 2017-06-07 / 06:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 16:00
Väg 97 från N Sunderbyn till Sävast i riktning mot Jokkmokk i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Broarbete söder om Sävast, begränsad framkomlighet, kort omledning.
Starttid: 2018-08-13 / 04:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E4 från Sangis träindustri till Sangis V båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-21 / 13:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 857 från Lill-Häbbiktjärn till S Åkulla båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Höjning av befintlig väg, omledning av trafiken sker via tillfällig väg
Starttid: 2018-08-13 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
<< Båda riktningar >>
E45 från Gällivare flygplats till Sorvanen båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Broarbete på E45 i höjd med Tallbacken. Vägen kommer att vara avstängd under arbetet.
Starttid: 2018-08-14 / 05:57
Preliminär slut: 2018-10-26 / 16:00
Väg 543 vid Åträsk, i riktning mot Sjulnäs.
Vägarbeten: Broarbete Byte av bro över Lillpiteälven vid Åträsk. Befintlig bro rivs och ersätts med en ny.
Starttid: 2018-07-31 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 335 från Sidensjö Kyrka till Berg båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Förstärkningsarbete på sträckan. Vägen är avstängd för genomfartstrafik. Trafikanter hänvisas till väg 908 Bjästa - Sidensjö.
Starttid: 2016-10-14 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-30 / 16:00
<< Båda riktningar >>
E4 vid Trafikplats Skellefteå båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Byggande av P-hus, arbetet kräver inskränkningar på befintlig E4.
Starttid: 2018-02-12 / 18:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E4 från Trafikplats Åkroken till Innanbäcken båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Anläggande av rörbro, följ skyltad förbiledning.
Starttid: 2018-07-16 / 15:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
E4 från Hörnefors till Ängersjön i riktning mot Sundsvall i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Ledningsarbete, akut vattenläcka under E4. Arbetsfordon på vägen, begränsad framkomlighet råder under arbetet med risk för kortare stopp och köbildning.
Starttid: 2018-10-16 / 08:30
Preliminär slut: 2018-10-19 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E4 från Trafikplats Byske S till Trafikplats Byske N båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Broarbete. Byte av tätskikt/beläggning på bron. Ett körfält avstängt åt gången.
Starttid: 2018-04-24 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
E4 från Nydalarondellen till Gimonäsrondellen i riktning mot Sundsvall i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Broarbete, repration av sprickor i broar längs kolbäcksleden
Starttid: 2018-09-04 / 15:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
E 10 vid Svappavaara, i riktning mot Kiruna.
Vägarbeten: Drift/underhåll av stigningsfält i södergående riktning på E10 vid Kulleribacken
Starttid: 2018-05-28 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 16:00
E 10 mellan Lappeasuando och Svappavaara, i riktning mot Kiruna.
Vägarbeten: Förstärkningsarbeten. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2018-06-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E10 från Abisko till Nuolja båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Ombyggnation av busshållsplatser.
Starttid: 2018-07-08 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E12 från Krokfors till Björkfors båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Underhållsarbete på torgytor och gång och cykelvägar i Hemavans tätort. Trafik dirigeras med trafikljus.
Starttid: 2017-07-03 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E12 från Hednäs till Vilan båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Byggnation av ny gång- och cyckelväg, Mellan Granö och Tegsnäset. Ett körfält avstängt.
Starttid: 2018-04-09 / 07:30
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
<< Båda riktningar >>
E45 från Jutsajaure - Harrejaur båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Beläggnings och förstärkningsarbeten Jutsajaure - Harrejaur. Varning för stenskott.
Starttid: 2017-09-27 / 05:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E45 från Hapsas till Nattavaarakorsningen båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Byggnation av GC-Port under väg E45. Trafiken omleds på en tillfällig väg intill E45 ca.170m lång.
Starttid: 2018-07-02 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 95 från Boliden till Länsgräns AC/BD vid Glommersträsk båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Urgrävning och dikning, samt beläggnings- och fräsningsarbete, begränsad framkomlighet
Starttid: 2018-07-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 95 från Ravenberget till Kålmis båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Beläggningsarbete Förstärkningsarbeten samt beläggningsarbeten i båda riktningar med lots.
Starttid: 2018-05-28 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 99 vid Kukkola, i riktning mot Övertorneå.
Vägarbeten: Byggnation av två busshållplatser, samt arbeten med belysning
Starttid: 2018-08-29 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 99 från Cirkulationsplats Ikea till Päkkilä i riktning mot Karesuando i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 334 från Boteå till Grillom båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Trumbyte, kortare omledning på ca 200meter
Starttid: 2018-10-15 / 17:00
Preliminär slut: 2018-11-02 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 335 från Stöndar till Sidensjö båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Förstärkningsarbete, Risk för stopp och köbildning under arbetet.
Starttid: 2018-07-30 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 348 från Överhörnäs till Främmerhörnäs båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete korsingen 348/E4. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2018-10-19 / 09:20
Preliminär slut: 2018-10-19 / 14:00
Väg 348 vid Bredbyn, i riktning mot Hälla.
Vägarbeten: Förläggning av el.ledningar ena sidan om väg 348
Starttid: 2018-09-05 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 373 från Siksjön till Vattusjön i riktning mot Piteå i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Beläggningsarbete
Starttid: 2018-05-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 394 mellan Leipojärvi och Dokkas, i riktning mot Anttis.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Plöjning av fiberkabel i vägslänt
Starttid: 2018-10-18 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Kalixvägen mellan Väg 767 och Väg 99 (Älvvägen) i Övertorneå kommun
Vägarbeten: Byggande av GC-väg samt underhåll av väg. Trafiken leds med lots.
Starttid: 2018-06-11 / 06:00
Preliminär slut: 2018-10-19 / 16:00
Väg 403 mellan Pajala Östra och Kirkonlahti, i riktning mot Riksgräns vid Kolari (Finland).
Vägarbeten: Broarbete. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-09-17 / 10:00
Preliminär slut: 2018-11-02 / 23:00
Väg 554 vid Klabböle, i riktning mot Vännäsby.
Vägarbeten: Byte av trumförlängningar samt räckessättning över Storbäcken i Klabböle
Starttid: 2018-08-29 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 573 från Håkansö till Pålmark båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Anläggande av busshållplatser. Risk för begränsad framkomlighet under arbetet.
Starttid: 2018-09-25 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-03 / 23:00
Väg 620 från Botsmark Industriområde till Vindeln Kommunalhuset i riktning mot Vindeln i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Mätningsarbete efter hela väg 620.
Starttid: 2018-10-15 / 11:55
Preliminär slut: 2018-11-02 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 620 från Kryckeltjärn till Botsmark Industriområde båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med Lots
Starttid: 2018-05-21 / 06:00
Preliminär slut: 2018-10-30 / 23:00
Väg 625 från Östansjö till Evebäcken i riktning mot Adolfström i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Broarbete. Mycket begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-01-08 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 642 från Ö Innertavle till Täfteå båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Tryckning av ny höspänningsledning under väg 642
Starttid: 2018-09-25 / 06:00
Preliminär slut: 2018-11-26 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 661 från Hundsjöberget till Rödånäs båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Beläggningsarbete i höjd med Rödåsel. Trafiken leds med lots. Arbetet utförs dagtid mellan kl 06.00-18.00.
Starttid: 2018-10-17 / 12:53
Preliminär slut: 2018-10-26 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 726 från Fridelund till Västomviken båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Utförande av bärighets- och förstärkningsåtgärder på sträckan Bygdsiljum - Burträsk. Trafik regleras stundtals med trafikljus.
Starttid: 2018-05-03 / 08:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 744 från Forsbyn till Morjärv båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Byte av brolager i höjd med Forsbodforsen i Morjärv. Trafiken leds med trafikljus.
Starttid: 2018-09-15 / 10:27
Preliminär slut: 2018-10-20 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 805 från Femvägaskälet till Brutorp båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Förstärkningsarbeten samt trumbyte
Starttid: 2018-05-03 / 07:30
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 818 från Kilvo till Mukkavaara i riktning mot Mukkavaara i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Förstärkningsåtgärder.
Starttid: 2018-06-04 / 06:00
Preliminär slut: 2018-10-26 / 23:00
Väg 824.01 från Leipikån till Ankarvattnet i riktning mot Stora Blåsjön i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots och trafikljus. Risk för köbildning i samband med arbetet. Risk för ör stenskott.
Starttid: 2018-06-17 / 07:30
Preliminär slut: 2019-08-19 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 827 från Yttervik till Degerön båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Broarbete, byte av broräcke.
Starttid: 2018-10-15 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 827 från Yttervik till Degerön båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Broarbete, ett körfält avstängd under arbetet.
Starttid: 2018-09-17 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 841 från Haapakylä till Pirttiniemi i riktning mot Vattuvaara i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Förstärkningsåtgärder samt nydragning av del av sträcka. Ny väganslutning.
Starttid: 2018-05-07 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 909 vid Missenträsk båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Beläggningsarbete.
Starttid: 2018-05-22 / 14:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 911 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning av fiber.
Starttid: 2018-05-21 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 920 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning av fiber
Starttid: 2018-01-22 / 10:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 934 från Lillsjön till Mellansel båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-05-30 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-14 / 23:00
Väg 984 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning av fiber.
Starttid: 2018-05-21 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 1025 från Gargbro till Gargnäs Kyrka båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Reparation av vattenledning
Starttid: 2018-10-19 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-05 / 23:00
Väg 1044 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Ny vägsträckning. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-06-26 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 1062 från Skedeviken till Gideåbacka båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Framdragning av fiberkabel
Starttid: 2018-09-04 / 13:33
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 1119 vid Grannäs båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Större broarbete, vid Grannäs. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-09-10 / 06:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 1135 från Brackavan till Skansnäs båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen, begränsad framkomlighet under arbetet.
Starttid: 2017-11-06 / 08:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
m.trafikradion.se