NORR 11:49
Väglag: Norrbottens län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av vinterväglag, lös- och packad snö med inslag av isiga partier. Prognos: Ett lättare snöfallsområde berör under dagen med risk för lokal snöhalka, och i samband med friska vindar i främst fjällen finns risk för snödrev och nedsatt sikt. Fjällvägar: E10 mellan Björkliden - Riksgränsen ÖPPEN. väg95 mellan Merkenäs - Riksgränsen ÖPPEN. Färja/Isväg: Avanleden - Isvägen är öppen för fordon upp till 4 ton. Röduppleden - Isvägen är öppen för fordon upp till 7 ton. Bohedenleden - Isvägen är öppen för fordon upp till 7 ton.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 08:39
Väglag: Västernorrlands län
Översikt: Väglaget i länet varierar från vått och fläckvis isigt med inslag av moddsträngar längs kusten till mer lös eller packad snö i inlandet. Prognos: Ett snöfallsområde väntas beröra länet under dagen med risk för lokal snöhalka. Färja: Hemsöleden går enligt tidtabell.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 08:39
Väglag: Jämtlands län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av vinterväglag, lös- och packad snö och is. Prognos: Ett snöfallsområde berör länet under dagen risk för lokal snöhalka, och i kombination med friska till hårda vindar i fjällen finns även risk för snödrev och nedsatt sikt. Fjällvägar: Väg 531 över Flatruet. STÄNGD (Vägen är avstängd nattetid kl.22-06 under perioden 1/12-15/4, vägen kan även stängas övrig tid med kort varsel på grund av dåligt väder). Väg 1019 till Storulvån är vinterstängd under perioden 1/11 - 1/2. Väg 824 Stekenjokkvägen, Klimpfjäll - Leipikvattnet STÄNGD. (Vägen är vinterstängd under perioden 15/10-6/6) Färja/isväg: Isöleden - Färjan går enligt tidtabell. Ammeröleden - Isvägen öppen för fordon upp till 4 ton. Håkanstaleden - Färjan går enligt tidtabell. Isvägen Sunne - Vällviken är STÄNGD.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 09:12
Väglag: Västerbottens län
Översikt: Väglaget i länet varierar från lös- och packad snö med is i fjälltrakterna och inlandet och fläckvis isiga väbanor längs kusten. Prognos: Ett snöfallsområde berör länet under dagen med risk för lokal snöhalka, och i samband med friska vindar i fjällen finns risk för snödrev och nedsatt sikt. Fjällvägar: E12 Hemavan - Riksgränsen är ÖPPEN. Väg 1067 (Stekenjokkvägen) Klimpfjäll - Leipikvattnet är STÄNGD. Från och med 15/10-6/6 är vägen vinterstängd dygnet runt. Färja/Isväg: Holmöleden - går enligt tidtabell.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 08:39
Jämtlands Län
(12:01) Väg 824 från Leipikvattnet till Länsgräns AC/Z vid Stekenjokk båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Väg 824 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Preliminär slut: 2019-06-06 / 12:00
Västerbottens Län
(12:03) Väg 1067 från Saxån till AC länsgräns Stekenjokk båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägen avstängd: Väg 1067 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Preliminär slut: 2019-06-06 / 12:00
Vi skulle uppskatta om du vill dela Trafikradion.se vidare på sociala medier.
Just nu hittar du 9 vägarbeten här under.
Väg 543 vid Åträsk, i riktning mot Sjulnäs.
Vägarbeten: Broarbete Byte av bro över Lillpiteälven vid Åträsk. Befintlig bro rivs och ersätts med en ny.
Starttid: 2018-07-31 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
E4 vid Trafikplats Skellefteå båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Byggande av P-hus, arbetet kräver inskränkningar på befintlig E4.
Starttid: 2018-02-12 / 18:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 23:00
mot Luleå
E4 från Trafikplats Tåme till Trafikplats Åbyn i riktning mot Luleå i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-11-22 / 10:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
E45 från Kitajaur till Cirkulationsplats Jokkmokk i riktning mot Karesuando i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Utförande av ny P-ficka samt infiltrationsanläggning ca.4km söder om Jokkmokk, begränsad framkomlighet, 1 körfält blockerat,
Starttid: 2018-10-22 / 06:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 97 vid Trafikplats Södra Svartbyn, i riktning mot Boden.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-01-08 / 08:30
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Väg 99 från Cirkulationsplats Ikea till Päkkilä i riktning mot Karesuando i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 726 från Fridelund till Västomviken båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Utförande av bärighets- och förstärkningsåtgärder på sträckan Bygdsiljum - Burträsk. Trafik regleras stundtals med trafikljus.
Starttid: 2018-05-03 / 08:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 783 i Västerbottens län.
Vägarbeten: Fiberdragning
Starttid: 2019-01-10 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-09 / 23:00
Väg 824.01 från Leipikån till Ankarvattnet i riktning mot Stora Blåsjön i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots och trafikljus. Risk för köbildning i samband med arbetet. Risk för ör stenskott.
Starttid: 2018-06-17 / 07:30
Preliminär slut: 2019-08-19 / 23:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
m.trafikradion.se