NORR 21:32
Väglag: Norrbottens län
Översikt: Väglaget i länet är övervägande isigt med lös- och packad snö Prognos: Risk för lokal frosthalka under natten. Fjällvägar: E10 mellan Björkliden - Riksgränsen ÖPPEN. Väg95 mellan Merkenes - Riksgränsen ÖPPEN Färja/Isväg: Avanleden - Färjan Stängd för säsongen. Röduppleden - Isvägen är öppen för fordon upp till 2 ton. Bohedenleden - Färjan går enligt tidtabell.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:45
Väglag: Västernorrlands län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av torra vägbanor med inslag av fläckvis isiga partier. Prognos: Risk för lokal frosthalka under natten. Färja: Hemsöleden går enligt tidtabell.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:45
Väglag: Jämtlands län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av packad snö och is med lössnö. Prognos: Risk för lokal frosthalka under natten. Fjällvägar: Väg 531 Vägen över Flatruet är tillfälligt avstängt på grund av snöröjning. (Vägen är avstängd nattetid kl.22-06 under perioden 1/12-15/4, vägen kan även stängas övrig tid med kort varsel på grund av dåligt väder). Väg 1019 till Storulvån är vinterstängd under perioden 1/11 - 1/2. Väg 824 Stekenjokkvägen, Klimpfjäll - Leipikvattnet STÄNGD. (Vägen är vinterstängd under perioden 15/10-6/6) Färja/isväg: Isöleden - Färjan går enligt tidtabell. Ammeröleden - Färjan går enligt tidtabell. Håkanstaleden - Färjan går enligt tidtabell. Isvägen Sunne - Vällviken är STÄNGD för säsongen.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:45
Väglag: Västerbottens län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av fläckvis isiga vägbanor med inslag av lössnö och modd. Prognos: Risk för lokal frosthalka under natten. Fjällvägar: E12 Hemavan - Riksgränsen är ÖPPEN. Väg 1067 (Stekenjokkvägen) Klimpfjäll - Leipikvattnet STÄNGD. (Vägen är vinterstängd under perioden 15/10-6/6) Färja/Isväg: Holmöleden - Färjan går enligt tidtabell.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:45
Västerbottens Län
(14:10) Väg 1132 från Brackavan till Gardsjönäs Ö båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Djur på vägen: Flertalet älgar på sträckan mellan Gårdsjönäs och Sorsele. Kör med försiktighet.
Preliminär slut: 2018-12-14 / 16:00
Västerbottens Län
(15:02) Väg 512 från Örsbäck till Gräsmyr båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Djur på vägen: Flertalet renar på- och intill vägbanan mellan Örsbäck och Gräsmyr. Kör med försiktighet.
Preliminär slut: 2018-12-14 / 16:00
Norrbottens Län
(17:42) E45 från Ravenberget till Cirkulationsplats Arvidsjaur båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
Djur på vägen: Flertalet renar på- och intill vägarna runt Arvidsjaur på grund av förflyttning av renar.
Preliminär slut: 2018-12-23 / 16:00
(21:16) Väg 585 mellan Avan Färjeläget och Norra Sunderbyn färjeläget, i båda riktningar.
Färja: På grund av rådande isläge så kommer färjan att gå sin sista tur för säsongen 9/12 21:30. Vi återkommer när isvägen öppnar.
Preliminär slut: 2019-03-31 / 16:00
Jämtlands Län
(12:01) Väg 824 från Leipikvattnet till Länsgräns AC/Z vid Stekenjokk båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Väg 824 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Preliminär slut: 2019-06-06 / 12:00
Västerbottens Län
(12:03) Väg 1067 från Saxån till AC länsgräns Stekenjokk båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägen avstängd: Väg 1067 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Preliminär slut: 2019-06-06 / 12:00
Just nu hittar du 25 vägarbeten här under.
Väg 543 vid Åträsk, i riktning mot Sjulnäs.
Vägarbeten: Broarbete Byte av bro över Lillpiteälven vid Åträsk. Befintlig bro rivs och ersätts med en ny.
Starttid: 2018-07-31 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 982 från Pajala till Pajala N i riktning mot Anttis i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Reparationsarbete av vägbanan i höjd med Pajala. Vägen helt avstängd under arbetet.
Starttid: 2018-10-29 / 11:00
Preliminär slut: 2018-12-23 / 16:00
Väg 857 från Lill-Häbbiktjärn till S Åkulla båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Höjning av befintlig väg, omledning av trafiken sker via tillfällig väg
Starttid: 2018-08-13 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
E4 vid Trafikplats Skellefteå båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Byggande av P-hus, arbetet kräver inskränkningar på befintlig E4.
Starttid: 2018-02-12 / 18:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 23:00
E4 från Trafikplats Persön till Börjelslandet i riktning mot Kalix i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Kabelarbete, ett körfält avstängt i norrgående körfält.
Starttid: 2018-12-07 / 08:34
Preliminär slut: 2018-12-14 / 16:00
mot Luleå
E4 från Trafikplats Tåme till Trafikplats Åbyn i riktning mot Luleå i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-11-22 / 10:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
E12 från Holmsund till Hällan båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-19 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-14 / 23:00
E12 från Vilan till Trafikplats Korpberget båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Bygger ny rastplats med en skoterport för planfri överfart med skoter. Omledning förbi arbetet styrs med trafikljus.
Starttid: 2018-10-04 / 11:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
E45 från Kitajaur till Cirkulationsplats Jokkmokk i riktning mot Karesuando i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Utförande av ny P-ficka samt infiltrationsanläggning ca.4km söder om Jokkmokk, begränsad framkomlighet, 1 körfält blockerat,
Starttid: 2018-10-22 / 06:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
E45 från Hapsas till Nattavaarakorsningen båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Byggnation av GC-Port under väg E45. Trafiken omleds på en tillfällig väg intill E45 ca.170m lång.
Starttid: 2018-07-02 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 99 från Cirkulationsplats Ikea till Päkkilä i riktning mot Karesuando i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 348 vid Bredbyn, i riktning mot Hälla.
Vägarbeten: Förläggning av el.ledningar ena sidan om väg 348
Starttid: 2018-09-05 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 394 mellan Leipojärvi och Dokkas, i riktning mot Anttis.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Plöjning av fiberkabel i vägslänt
Starttid: 2018-10-18 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 625 från Östansjö till Evebäcken i riktning mot Adolfström i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Broarbete. Mycket begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-01-08 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 726 från Fridelund till Västomviken båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Utförande av bärighets- och förstärkningsåtgärder på sträckan Bygdsiljum - Burträsk. Trafik regleras stundtals med trafikljus.
Starttid: 2018-05-03 / 08:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 805 i Västerbottens län.
Vägarbeten: Förstärkningsarbeten samt trumbyte.
Starttid: 2018-11-06 / 17:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 824.01 från Leipikån till Ankarvattnet i riktning mot Stora Blåsjön i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots och trafikljus. Risk för köbildning i samband med arbetet. Risk för ör stenskott.
Starttid: 2018-06-17 / 07:30
Preliminär slut: 2019-08-19 / 23:00
Väg 827 från Yttervik till Degerön båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Broarbete, byte av broräcke.
Starttid: 2018-10-15 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 827 från Yttervik till Degerön båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Broarbete, ett körfält avstängd under arbetet.
Starttid: 2018-09-17 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 841 från Haapakylä till Pirttiniemi i riktning mot Vattuvaara i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Förstärkningsåtgärder samt nydragning av del av sträcka. Ny väganslutning.
Starttid: 2018-05-07 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 878 i Norrbottens län.
Vägarbeten: Ledningsarbete, fjärrvärme
Starttid: 2018-12-07 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-14 / 23:00
Väg 886 från Kangosfors till Keräntöjärvin N i riktning mot Kitkiöjoki i Norrbottens län (BD)
Vägarbeten: Broarbete, bro över Lainioälven. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-11-26 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 911 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning av fiber.
Starttid: 2018-05-21 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 984 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning av fiber.
Starttid: 2018-05-21 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 1044 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Ny vägsträckning. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-06-26 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
m.trafikradion.se