MITT 03:59 Warning: include(api_trafikverket_roadwork_nya.php): failed to open stream: No such file or directory in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53 Warning: include(): Failed opening 'api_trafikverket_roadwork_nya.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53
Just nu pågår 260 vägarbeten inom MITT-området.
Väg 721 från Bondsjön till Näs båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Arbete på bron.
Starttid: 2018-12-14 / 10:47
Preliminär slut: 2019-07-05 / 16:00
Väg 800 från Alsbäck till Cirkulationsplats Torsång N båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Förläggning av optokabel.
Starttid: 2018-11-26 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 62 från Hara till Brattmon båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2018-11-19 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-22 / 23:00
Väg 975 från Skattungbyn till Torsmo båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Lednings/telearbete vid bro över Ore älv. Vägen är helt avstängd under arbetet.
Starttid: 2018-11-21 / 13:30
Preliminär slut: 2019-02-28 / 17:00
E45 från Mora Strand till Mora jvstn båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Bygge utav ny rondell. Risk för begränsad framkomlighet under arbetet. Följ skyltad omledning.
Starttid: 2018-11-20 / 06:30
Preliminär slut: 2018-12-20 / 16:00
E16 från Trafikplats Vansbro till Vanån båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Flytt av väg 26 österut i nya rondellen
Starttid: 2018-10-16 / 10:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
Väg 509 från Hästbo till Trafikplats Gävle S (197) båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-04-29 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 559 från Forsa till Njurundabommen i båda riktningarna.
Vägarbeten: Byggnation av järnvägsbro. vägen är avstängd.
Starttid: 2017-10-25 / 05:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 90 från Mörtsal till Holaforsen båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Inmätning av busshållplatser
Starttid: 2018-07-05 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 342 från Alanäs till Högbynäs båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-06-20 / 08:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
E4 från Docksta Marina till Ullånger i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Södergående trafik leds om via norrgående körfält. Kortare trafikstopp kan förekomma i samband med sprängningsarbeten.
Starttid: 2017-09-18 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
vid Timrå kommun i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Arbete i befintlig brunn i bussfil längs E4 Timrå.
Starttid: 2018-11-21 / 15:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
E4 från Trafikplats Mörtsal (245) till Hornöberget båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Reparationsarbete av övergångskonstruktionerna på Högakustenbron 5/11-20/12. Trafik överleds till gemensam körbana.
Starttid: 2018-11-05 / 20:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
E 4 mellan Älandsbro och Nässland, i riktning mot Örnsköldsvik.
Vägarbeten: Arbete med sidoområden intill vägen.
Starttid: 2018-11-05 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
E4 från Stensland till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Beläggningsarbete mellan Ullånger och Docksta. Arbetet kommer ske vardagar dagtid, trafiken regleras med trafiksignaler samt Lots.
Starttid: 2018-10-08 / 14:58
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
E14 från Mörsil Brinkeboda till Järpen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-12-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
E14 från Sundsvall Oscarsgatan till Nacksta Industriområde båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Mätning/provtagning.
Starttid: 2018-11-22 / 21:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
E14 från Trafikplats Vattjom till Kärvsta i riktning mot Östersund i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-14 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
E14 från Staa till Gevsjön båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggningsarbete på vägen,
Starttid: 2018-05-29 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
E14 från Sundsvall Oscarsgatan till Nacksta båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabeldragning under vägen, arbetsfordon på körbanan begränsad framkomlighet under arbetet. I korsningen E14 och Bultgatan.
Starttid: 2018-10-29 / 11:08
Preliminär slut: 2018-12-23 / 16:00
E14 från Fränsta V till Västerkomsta i riktning mot Östersund i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Tryckning och borrning i Fränsta.
Starttid: 2018-09-13 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
E14 från Cpl Skönsmon till Sundsvall Parkgatan i riktning mot Östersund i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-09-04 / 17:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
E 14 vid Davidstad, i riktning mot Ånge.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-08-22 / 09:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
E14 från Vårbacken till Granboda båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Förläggning fiber mellan Österund (Torvalla) och Sundsvall (Matfors).
Starttid: 2018-08-06 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 562 från Bredsand till Cpl Skönsmon i riktning mot Sundsvall i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Skötsel av grönytor.
Starttid: 2018-05-17 / 15:00
Preliminär slut: 2020-10-01 / 23:00
E16 från Skamhed till Hulån båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Nyförläggning av fiber.
Starttid: 2018-11-07 / 20:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 16:00
E16 från Trafikplats Vansbro till Vanån i riktning mot Mora i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Rondellarbete
Starttid: 2018-11-05 / 19:00
Preliminär slut: 2019-08-12 / 23:00
E16 från Skamhed till Hulån båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Trafiken leds in på ny sträcknig av vägen vid ny järnvägsövergång. Hastighet 40.
Starttid: 2018-10-30 / 19:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
E16 från Vansbro till Skamhed båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Skyltningsarbete.
Starttid: 2017-11-15 / 14:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
E16 från Vansbro till Nordanåker båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Nybyggnation av väg. Byggtrafik i området.
Starttid: 2017-10-11 / 15:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 26 från Vansbro till Landbobyn båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsförläggning, arbetsfordonpå vägbanan
Starttid: 2018-10-24 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
E 45 vid Hammerdal, i riktning mot Dorotea.
Vägarbeten: Breddning av befintlig väg anslutning
Starttid: 2018-12-04 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 50 från Trafikplats Kopparberg till Silverhöjden i riktning mot Grängesberg i Örebro län (T)
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-11-29 / 10:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 50 från Glössbo Ö till Cirkulationsplats Söderhamn V båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Avsmalning av befintlig väg, beläggningsarbete samt anläggning av nya bussfickor.
Starttid: 2018-09-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
mot Falun
Väg 50 från Glössbo Ö till Glössbo V i riktning mot Falun
Vägarbeten: Anläggande av pendlarparkering i höjd med Glössbo, arbetsfordon på körbanan begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-08-20 / 11:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 63 från Stjärnfors till Kopparberg S i riktning mot Kopparberg i Örebro län (T)
Vägarbeten: Mätning och provborrning.
Starttid: 2018-11-29 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 63 från Hjulsjö Ö till Stjärnfors båda riktningarna i Örebro län (T)
Vägarbeten: Sidoområdesåtgärder. Endast ett körfält förbi arbetsplats. Beroende på sikt kan trafik komma att regleras med signal eller vakt
Starttid: 2018-09-03 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 66 från Cirkulationsplats Ludvika till Mälarbacken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbete nedläggning av vatten/avloppsledning.
Starttid: 2018-09-25 / 21:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 66 vid Fagersta, i riktning mot Fagersta.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Förläggning av högspänningskabek och optokanalisation längs väg 66/68 på en stäcka på ca 250m. Arbete vid refug kombineras med vakt eller trafikljus.
Starttid: 2018-09-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-26 / 23:00
Väg 68 från Lumsen till Byvalla båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2018-11-19 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Väg 69 från Färnviken till Lund båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-11-05 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 70 från Mora Strand till Kråkberg i riktning mot Riksgränsen i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Nybyggnation av rondell. Arbetsfordon på vägbanan, risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-09-26 / 14:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
vid Borlänge kommun i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Diverse mindre arbeten vid sidan av vägbanan.
Starttid: 2017-03-10 / 12:00
Preliminär slut: 2019-12-15 / 23:00
Väg 70 vid Särna, i riktning mot Riksgränsen.
Vägarbeten: Dragning av fiber i befintlig kanalisation inom vägområdet.
Starttid: 2018-11-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 70 från Krökbacken till Bragehall båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-10-06 / 11:00
Preliminär slut: 2019-02-01 / 23:00
Väg 70 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Etablering samt påbörjan utav projekt Badstuback bron
Starttid: 2018-09-03 / 18:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 76 mellan Mon och Länsgräns Uppsala/Gävleborg, i riktning mot Länsgräns Uppsala/Gävleborg.
Vägarbeten: Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 76 i Uppsala län. Trafik kan komma att regleras med vakt/signal
Starttid: 2018-09-04 / 11:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 76 från Nöttö till Överboda i riktning mot Gävle i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Arbetet med viltstängslet. Skyddsbil på plats. Var uppmärksam. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-11-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 76 från Nöttö till Norrgärde i riktning mot Gävle i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Utbyte av viltstängsel Endast 1 körfält förbi arbetsplats
Starttid: 2018-11-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 76 vid Furuvik, i riktning mot Gävle.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark längs med cykelbanan.
Starttid: 2018-09-01 / 06:00
Preliminär slut: 2019-04-12 / 23:00
Väg 83 från Orbaden till Simeå i riktning mot Ånge i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Borrning och tryckning under väg.
Starttid: 2018-11-28 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 83 från Arbrå till Arbrå Kyrka i riktning mot Ånge i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-26 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 83 vid Arbrå, i riktning mot Ljusdal.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-11-26 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 83 från Arbrå Kyrka till Vallsta i riktning mot Ånge i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-11-26 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 83 mellan Järvsö och Ljusdal, i riktning mot Ljusdal.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Begränsad framkomlighet. Längsgående schakt samt tryckning under väg
Starttid: 2018-11-14 / 11:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Väg 83 vid Ljusdal, i riktning mot Ljusdal.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Arbetet avser tryckning/borrning och längsgående schakt för optokabel
Starttid: 2018-10-02 / 23:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 00:00
Väg 83 från Hennan till Ramsjö båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-05-08 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 84 från Ygskorset till Ljusdal båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Arbetet avser tryckning/borrning och längsgående schakt för optokabel
Starttid: 2018-09-20 / 06:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 00:00
Väg 84 från Ljusdal/Hybovägen till Långbacka i riktning mot Hudiksvall i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Förläggning av ny ledning samt arbete på befintlig optokabel.
Starttid: 2018-06-26 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 86 från Davidstad till Bergsåker båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Byggnation av järnvägsbro över väg 86.
Starttid: 2018-10-29 / 06:00
Preliminär slut: 2021-06-01 / 23:00
Väg 87 från Stugun till Fiskviken i riktning mot Sollefteå i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Förläggning av ny starkströmskabel.
Starttid: 2018-09-03 / 12:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 87 vid Krångede, i riktning mot Bispgården.
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-29 / 13:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 90 från Cirkulationsplats Sollefteå N till Ed båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-09-25 / 14:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 245 vid Fredriksberg, i riktning mot Ludvika.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Längsgående förläggning av optokabel samt tryckning under väg. 1 körfält avstängt.
Starttid: 2018-08-01 / 06:30
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 272 vid Sandviken, i riktning mot Lilltjära.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-12-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-18 / 23:00
Väg 305 från Delsbo till Ava båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Byte av befintlig dagvattenledning
Starttid: 2018-10-15 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 310 från Korskrogen till Lossjön i riktning mot Västbacka i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelschakt utanför vägområdet.
Starttid: 2018-10-25 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 314 vid Ytterhogdal, i riktning mot Kölsillre.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Förläggning av ny ledning.
Starttid: 2018-11-04 / 13:00
Preliminär slut: 2019-06-24 / 00:00
Väg 315 från Rätansbyn C till Handsjön i riktning mot Östavall i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-12-16 / 06:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 321 från Svenstavik S till Månsåsen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Förstärkningarbeten mellan Svenstavik och Månsåsen. Begränsad framkomlighet. Arbetet styrs med trafikljus och lots.
Starttid: 2017-11-23 / 10:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 23:00
Väg 321 vid Håkansta, i riktning mot Mattmar (E14).
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-09-04 / 10:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Väg 321 vid Myrviken, i riktning mot Mattmar (E14).
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-07-10 / 11:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 322 på Skalstuguvägen vid Tännforsen, i riktning mot Sandvika Norge.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-12-03 / 09:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 323 vid Nyhem, i riktning mot Hammarstrand (87).
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-10-15 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 334 från Kungsgården till Solum båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-11-07 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-01 / 23:00
Väg 335 vid Sidensjö, i riktning mot Norrtjärn (E4).
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-10-30 / 08:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 335 från Kläppen till By i riktning mot Norrtjärn i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 335 från Kläppen till By båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Förläggning av fiber.
Starttid: 2018-05-21 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 335 från Multrå Kyrka till Sånga Kyrka i riktning mot Norrtjärn i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-07-10 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 344 vid Skyttmon, i riktning mot Lillholmsjö.
Vägarbeten: Byggnation av tillfällig anslutning för enskild väg.
Starttid: 2017-08-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-01 / 23:00
Väg 346 vid Rossön, i riktning mot Hoting.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Kabel schakt efter väg samt tryckningar under väg
Starttid: 2018-10-31 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 348 vid Bredbyn, i riktning mot Hälla.
Vägarbeten: Förläggning av el.ledningar ena sidan om väg 348
Starttid: 2018-09-05 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 348 från Bureåstrand till S till Seltjärn båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-29 / 10:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 00:00
Väg 352 mellan Nyliden och Aspsele i båda riktningarna, i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelförläggning i mark
Starttid: 2017-05-02 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 502 från Ängsnäs till Trekanten i riktning mot Östanhede i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-11-30 / 15:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 503 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Broarbete vid Vibron. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-10-24 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 506.01 från Överberg V till Överberg i riktning mot Sveg i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, Grävning fiber
Starttid: 2018-10-24 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 508 från Klöse till Norrfors i riktning mot Stångsjön i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Ledningsarbet och tryckning under väg
Starttid: 2018-11-20 / 09:00
Preliminär slut: 2019-07-01 / 23:00
Väg 527 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2018-10-16 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 529 från Kallhålet till Skottvallen i riktning mot Forsbacka i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Längsgående schakt för fiberkanalisation
Starttid: 2018-11-20 / 12:00
Preliminär slut: 2019-06-27 / 23:00
Väg 529 från Kallhålet till Skottvallen i riktning mot Forsbacka i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Tryckning under väg för fiberkanalisation
Starttid: 2018-11-20 / 12:00
Preliminär slut: 2019-06-27 / 23:00
Väg 529 från Kallhålet till Skottvallen båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Tryckningar under väg för fiberkanalisation
Starttid: 2018-11-20 / 12:00
Preliminär slut: 2019-06-27 / 23:00
Väg 531 från Fränsta C till Backen båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-09-16 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 16:00
Väg 533 från Karskärsvägen/Furuviksvägen till Knaperåsen i riktning mot Knaperåsen i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelschakt bredvid väg
Starttid: 2018-10-11 / 12:00
Preliminär slut: 2019-04-12 / 23:00
Väg 535 från Skamhed till Ilbäcken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Korsande byggtrafik 1 km norr om Skamhed
Starttid: 2018-02-01 / 10:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 23:00
Väg 536 från Mårtsbo till Järvsta i riktning mot Järvsta i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-09-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-07 / 23:00
Väg 540 från Åkerholmen till Bjärten båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Fiberförläggning
Starttid: 2018-08-07 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Väg 540 från Åkerholmen till Bjärten båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Fiberförläggning
Starttid: 2018-08-07 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Väg 540 från Åkerholmen till Bjärten båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Fiberförläggning
Starttid: 2018-08-07 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Väg 541 från Hassel till Lucksta båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Fiberförläggning, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2018-11-07 / 14:00
Preliminär slut: 2019-01-25 / 23:00
Väg 544 från Lucksta till Matfors båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. .
Starttid: 2018-11-09 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 544 från Länsgräns X/Y vid Ortsjön till Lucksta båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete, i höjd med Norrböle.
Starttid: 2018-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 545 från Jädraås till Nyåbron båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Broarbete. Geoteknisk undersökning
Starttid: 2018-10-15 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 546 från Västanå N till Sörböle båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Schaktning och förläggning av fiber.
Starttid: 2018-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 547 från Torrsjö till Västanå båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Schaktning och förläggning av fiberkabel.
Starttid: 2018-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 553 från Viskan till Huberget båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-06 / 08:00
Preliminär slut: 2019-02-22 / 23:00
Väg 554 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Ny-/Omförläggning av optokabel genom schaktning, plöjning, tryckning samt borrning.
Starttid: 2018-07-06 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 559 från Ovansjö till Forsa i riktning mot Kyrkmon i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Nyförläggning av fiber genom schaktning, plöjning samt tryckning/borrning. Tungt skydd.
Starttid: 2018-11-19 / 10:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Väg 560 från Mjösundsmon till Björkvik båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2018-09-24 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 560 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-09-24 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 560 från Björkvik till Junibosand i riktning mot Lörudden i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-05-22 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 562 från Njurunda Kyrka till Njurundabommen båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Mätning/provtagning, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2018-11-14 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 16:00
Väg 562 från Sundsvall C till Trafikplats Skönsberg (226) i riktning mot Sundsvall i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Ombyggnation av väg 562. Arbetsfordon på vägen, följ skyltad omledning.
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 00:00
Väg 562 från Kyrkmon till Kvissleby båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Byte av kantbalk på bro över Ljungan samt breddning av intilliggande järnväg.
Starttid: 2017-06-05 / 14:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 00:00
vid Sundsvalls kommun i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Mätning/provtagning.
Starttid: 2017-11-14 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-22 / 23:00
Väg 568 vid Björbo hpl i riktning mot Hållplatsen i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Fiberförläggning längs väg samt tryckning/borrning under väg
Starttid: 2018-11-19 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-11 / 23:00
Väg 570 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt för optokabel längs Väg 570.
Starttid: 2018-12-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 578 från Grenv 578.01 mot Söderhamn till Bergby i riktning mot Vifors i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2018-12-10 / 11:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 578 från Borgsjön till Volmsjö i riktning mot Nordanås i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schaktning av kabel
Starttid: 2018-12-03 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 23:00
Väg 583.03 från Borg till Källene i riktning mot Källene i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Borrning under väg samt längsgående schakt utanför cykelbana
Starttid: 2018-11-28 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 583.03 från Borg till Källene i riktning mot Källene i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabeldragning samt borrning under väg.
Starttid: 2018-11-28 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 591 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Kabelförläggning 1km. Arbetet byter sida av vägen en gång. Rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-10-31 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Väg 594 vid Kläppgärde, i riktning mot Orrviken.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Tryckning, schaktning av fiber.
Starttid: 2018-08-20 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 595 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Schaktning längs väg.
Starttid: 2018-11-12 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 597 från Bjurholm till Otternäs i riktning mot Vajbäcken i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-10-31 / 06:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Väg 597 från Cirkulationsplats Edsbyn till Muckeltjärnen i riktning mot Muckeltjärnen i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Beläggningsarbete av ny anslutning mot befintlig väg.
Starttid: 2018-09-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-07 / 23:00
mot Uppsala
Väg 600 vid Månkarbo, i riktning mot Uppsala.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-12-06 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 608 från Gonäsheden till Cirkulationsplats Lyviksberget i riktning mot Ludvika i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbete och tryckning av dagvattenledning under väg
Starttid: 2018-12-10 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 610 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Byggnation av GC väg längs 610 mellan Torsta och ösabacken
Starttid: 2018-12-05 / 14:00
Preliminär slut: 2019-10-15 / 23:00
Väg 622 från Måläng till Målsta båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-08-15 / 06:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 629 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Förläggning av ny elledning.
Starttid: 2018-11-02 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-23 / 23:00
Väg 630 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakt för nya vatten och avlopps ledningar.
Starttid: 2018-09-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 633 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning av ny ledning i ytterslänt. Trafiken regleras med Trafikljus
Starttid: 2018-08-27 / 11:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 635 från Skenshyttan N till Cirkulationsplats N Romme båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byggnation av gång och cykelbana samt två farthinder i Halvarsgårdarna. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Starttid: 2017-04-12 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 636 från Morgårdshammar till Gubbo båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byte av V/A-ledning, ett körfält avstängt. Trafik regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-11-16 / 11:30
Preliminär slut: 2019-06-30 / 00:00
Väg 644 från Vågbro till Skärså båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Fibergrävning mellan Vågbro och Skärså. Arbetsfordon på vägbanan, risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-12-13 / 06:56
Preliminär slut: 2018-12-18 / 16:00
Väg 644 från Grangärde till Rönnäset i riktning mot Tunsnäs i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-10-29 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 645 från Norrala kyrka till Svartvik i riktning mot Svartvik i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelgrävning och tryckningar av el och fiber.
Starttid: 2018-09-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-01 / 23:00
Väg 646 från Floda till Rämshyttan i riktning mot Övre Svarthyttan i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Förläggning av kraftkabel längs vägen.
Starttid: 2018-04-23 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 647 mellan Vävland och Edsgården, i riktning mot Strömås.
Vägarbeten: Nyförläggning fiber genom schaktning, plöjning samt tryckning.
Starttid: 2018-07-24 / 07:30
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Väg 649 från Regnsjö Kyrka till Österböle i riktning mot Österböle i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Byte av gatubelysningsfundament samt stolpar.
Starttid: 2018-12-13 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 650 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Förläggning av fiberledning
Starttid: 2018-08-07 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 23:00
Väg 654 vid Hovgården, i riktning mot Yttre Svärdsjö.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-15 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 662 från Stavreviken Ö till Stavrevikskurvan i riktning mot Stavreviken i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbete för nyförläggning av optokabel. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2018-09-24 / 11:00
Preliminär slut: 2019-05-17 / 23:00
Väg 664 från Baggböle till Skärsätt båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Schaktning och förläggning av fiber.
Starttid: 2018-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 671 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Borrning/Tryckning under väg
Starttid: 2018-10-31 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 671 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Borrning/Tryckning under väg
Starttid: 2018-10-31 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 671 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Borrning/Tryckning under väg
Starttid: 2018-10-31 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 671 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-10-04 / 12:00
Preliminär slut: 2018-12-18 / 16:00
Väg 673 från Söderbärke Nor till Vad båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Borrning för ledning under väg
Starttid: 2018-11-19 / 06:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 675 från Valne till Ängesån båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Förstärknings- och trumarbete mellan Valne - Änge.
Starttid: 2018-03-27 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 681 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Fiberförläggning
Starttid: 2018-12-03 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 681 från Skäljom till Ljustorps Kyrka i riktning mot Liden i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Borrning under väg 681.
Starttid: 2018-09-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 684 från Söråkers Ind.omr till Strand båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-20 / 12:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 684 från Strand till Skäggsta båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-20 / 12:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 686 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-09-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 688 från Söråker Stallvägen till Strand båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten. Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-09-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 688 från Söråker Stallvägen till Strand båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-09-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 16:00
Väg 699 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, Trafiken regleras med TMA bilar
Starttid: 2018-10-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Väg 704 från Hybo till Ljusdal/Hybovägen i riktning mot Ljusdal i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-07-02 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 707 från Veddarsbo till Björka båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-10-15 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 711 från Bräcke S till Dracksjön båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Ombyggnation av väg 711 mellan Bräcke och Albacken. Diverse underhållsarbete sker utefter sträckan. I nuläget finns ingen exakt prognos för när ombyggnationen ska vara klar.
Starttid: 2018-05-07 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 712 från Backbo till Husby i riktning mot Vendelsvarv i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Rörligt arbete i vägslänt för kabel. Arbeten utförs dagtid på lördagar och söndagar.
Starttid: 2018-09-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-06 / 17:00
Väg 712 från Smedsbo S till Stadarna i riktning mot Stadarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Borrning under väg 712. samt schakt efter vägen
Starttid: 2017-10-23 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 20:00
Väg 714 från Gryttby till Husby i riktning mot Österrike i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Nyanläggning av busshållplats. Endast 1 körfält förbi arbetet
Starttid: 2018-12-15 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 715 från Tomta till Berg i riktning mot Berg i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-12-10 / 09:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 718 från Godstjärn till Byåker i riktning mot Stigsjö i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Tryckning av kabel i förlagt kabelrör
Starttid: 2018-11-16 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 719 i Uppsala län.
Vägarbeten: Uppgradering av Bussfickor. Endast 1 körfält förbi arbetsplats
Starttid: 2018-11-24 / 01:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 723 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-05-08 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 730 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-05-08 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 745 från Hamre till Högs Kyrka båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-11-27 / 11:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 00:00
Väg 748 från Hudiksvall C till Fläsbro båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Mätning/provtagning Geoteknisk undersökning
Starttid: 2018-10-15 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 751 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-11-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-30 / 23:00
Väg 752 från Medvik till Tomta båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-11-12 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 00:00
Väg 758 från Frästa till Gnarp båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Grävarbeten. Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-09-25 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 759 från Älvkarleby kraftverk till Älvkarleby S i riktning mot Mon i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Arbete med byte av broräcke. Trafik regleras med hjälp av trafikljus. Fordningsbegräsning max 3,5 ton och 2,5 meter.
Starttid: 2018-11-08 / 11:15
Preliminär slut: 2019-07-15 / 23:00
Väg 761 från Ösänget till Vattrång i riktning mot Vattrång i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Förläggning av optokabel.
Starttid: 2018-09-20 / 07:30
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 764 från Svinöhed till Länsgräns W/X vid Stigsbo i riktning mot Storvik i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Trumbyte.
Starttid: 2017-10-18 / 09:00
Preliminär slut: 2019-09-27 / 23:00
Väg 765 från Röde till Åckne V båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete längs med väg och tryckning under väg.
Starttid: 2018-09-25 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 767 från Gnarps Kyrka till Ginsta i riktning mot Åckne i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-09-25 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Väg 768 från Lappviken till Kompaniet båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-06-05 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-30 / 16:00
Väg 771 från Lillsjöhögen till Midskog båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 771 från Lillsjöhögen till Midskog i riktning mot Åbacken i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Förläggning kabel och fiberslang i mark.
Starttid: 2018-07-24 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 774 från Sel till Bollstabruk båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Förläggning av fiber, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2018-10-23 / 08:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 777 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Ledningsarberte.
Starttid: 2018-11-05 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 778 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-11-05 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 779 från Staberg till Svartskär båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Saberg.
Starttid: 2018-11-13 / 15:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 780 i Uppsala län.
Vägarbeten: Byte av serviceventil på vattenledning
Starttid: 2018-12-11 / 13:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 781 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Grävning av fiber
Starttid: 2018-09-20 / 18:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 783 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Fibergrävning
Starttid: 2018-11-07 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 23:00
Väg 787 från Ed till Barktjärn i riktning mot Barktjärn i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: nybyggnad av parkering
Starttid: 2018-11-28 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 790 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Förläggning av fiber
Starttid: 2018-12-03 / 11:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 23:00
Väg 790 från Gnarps masugn till Sörskog i riktning mot Norrfjärden i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-09-27 / 08:30
Preliminär slut: 2019-11-27 / 23:00
Väg 791 från Yxskaftkälen till Bredkälen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Grävarbeten. Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-11-14 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 791 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-05-07 / 12:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 796 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-11-12 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 805 från Boberg till Torsång Kyrka båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 00:00
Väg 810 från Hägnen till Alanäs båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-09-30 / 16:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 811 från Högbynäs till Västberget båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Rörtryckning under väg samt kabelschakt intill väg
Starttid: 2018-07-03 / 00:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 23:00
Väg 812 från Gissmanån till Siljeåsen i riktning mot Siljeåsen i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-11-18 / 19:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 819 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schaktning och tryckning av fiber
Starttid: 2018-08-16 / 16:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 824 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schaktning och tryckning av fiber.
Starttid: 2018-08-16 / 16:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 824.01 från Leipikån till Ankarvattnet i riktning mot Stora Blåsjön i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots och trafikljus. Risk för köbildning i samband med arbetet. Risk för ör stenskott.
Starttid: 2018-06-17 / 07:30
Preliminär slut: 2019-08-19 / 23:00
Väg 828 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schaktning och tryckning av fiber.
Starttid: 2018-08-16 / 16:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 850 från Böle till Svartnäs i riktning mot Åmot i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Etableringsarbete. Tillfällig breddning av enskild körväg som ansluter till väg 850.
Starttid: 2018-10-08 / 08:00
Preliminär slut: 2020-05-31 / 23:00
Väg 854 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt starkström
Starttid: 2018-12-09 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 863 från Lo Dämstasjön till Myckelby båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-05-24 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-01 / 23:00
Väg 864 från Lo Dämstasjön till Sjö i riktning mot Almsjönäs i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-05-15 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-01 / 23:00
Väg 867 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-12-05 / 10:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 876 från Toftbyn Ö till Svärdsjö Toftbyvägen båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-05-02 / 09:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 880 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-10-10 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 881 från Svärdsjö till Svärdsjö Brosvedsvägen båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt och kabeldragning
Starttid: 2018-10-16 / 14:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 884 från Norum till Näske i riktning mot Köpmanholmen i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelplöjning längs med väg.
Starttid: 2018-07-30 / 12:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 885 från Skrike till Nätra båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-26 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 889 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-13 / 21:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 891 från Kornsjö till Sunnansjö båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Nyförläggning av fiber.
Starttid: 2018-09-20 / 10:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 893 från Mjäla till Gärdal båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-26 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 907 från Oxängen till Sörby båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakt och plöjning av optokanalisation. påverkar båda körriktningarna.
Starttid: 2018-11-26 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 908 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Fiber schakt längs väg
Starttid: 2018-11-29 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 23:00
Väg 908 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Arbetsfordon på körbanan.
Starttid: 2018-10-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 908 från Mjäla till Bjästamon båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-26 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 908 från Mjäla till Trafikplats Bjästa båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-26 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 908 från Sidensjö Kyrka till Mjäla i riktning mot Köpmanholmens kaj i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-07-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 911 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning av fiber.
Starttid: 2018-05-21 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 929.01 från Kullsgärdet till Bjursås Nedre Larssveden i riktning mot Bjursås i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-12-10 / 22:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 929 från Leksand Stationsgatan S till Bengtsgårdarna i riktning mot Näset i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-05-02 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-18 / 16:00
Väg 938 vid Södra Vika, i riktning mot Siljansfors.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-11-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 943 från Gesunda till Sollerö Kyrka båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbete.
Starttid: 2018-11-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 947 mellan Heden och Vinäs, i riktning mot Mora.
Vägarbeten: Förläggning av optokabel
Starttid: 2018-07-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-01 / 23:00
Väg 950 från Vikarbyn Röjeråsvägen till Tammeråsen båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Förläggning av optokabel.
Starttid: 2018-07-04 / 12:00
Preliminär slut: 2019-01-21 / 23:00
Väg 951 vid Färnäs, i riktning mot Mora.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-11-14 / 07:30
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 952 från Vikarbyn nedre till Rättviks Naturbruksgymnasium i riktning mot Rättvik i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Optokabel tryckning och schakt
Starttid: 2018-10-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 952 från Vikarbyn nedre till Rättviks Naturbruksgymnasium båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Fiberförläggning
Starttid: 2018-09-24 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 952 i Västerbottens län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med skräddartorpet .
Starttid: 2018-05-13 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 976 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-11-27 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-28 / 23:00
Väg 980 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Nedgrävning kabel i byn Stackmyra Orsa
Starttid: 2018-11-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 984 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning av fiber.
Starttid: 2018-05-21 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 992 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-10-08 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 996 från Sandhed till Hansjö båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Fibergrävning och tryckning under väg.
Starttid: 2018-11-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-29 / 23:00
Väg 998 i Strömsunds kommun i Jämtlands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Grävningsarbete.
Starttid: 2017-08-18 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 16:00
Väg 1002 från Granön till Norråker båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Grävning i och utanför vägområdet.
Starttid: 2017-06-19 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 1015 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-11-23 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1025 från Evertsberg till Oxberg Startgärdet i riktning mot Oxberg i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Fiberförläggning genom Oxberg.
Starttid: 2018-08-31 / 13:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1027 från Österdalälven till V Myckeläng i riktning mot Myckeläng i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Jordkabelförläggning och tryckningar
Starttid: 2018-05-14 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 1035 från Myckelgensjö till Holmsjö båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-05-30 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 1035 vid Bredbyn, i riktning mot Gavselesjön.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-07-16 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1035 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning av fiber.
Starttid: 2018-05-21 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1036 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Ledingsarbete.
Starttid: 2018-07-23 / 13:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 1043 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning an ny ledning, el starkström.
Starttid: 2018-10-30 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 1044 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Ny vägsträckning. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-06-26 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1053 från N Rörbäcksnäs till Närsjön båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Rasering av luftledning.
Starttid: 2018-11-13 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 1053 från N Rörbäcksnäs till Närsjön båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Fasta arb.platser Förbiledning av LV 1053 vid schakt av dagvattenledningar.
Starttid: 2018-04-16 / 06:30
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 1053 från N Rörbäcksnäs till Närsjön i riktning mot Granfjällsstöten i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Lednings/telearb. kabelarbeten i anslutning till vägområdet
Starttid: 2018-02-20 / 09:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
Väg 1054 i Västerbottens län.
Vägarbeten: Förläggning och rördrivning för bredband i vägområdet.
Starttid: 2018-08-09 / 14:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1058 från Idre Storån till Övre Storsätern i riktning mot Grövelsjö i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-11-20 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1068 från Trehörningsjö till Korsbyn båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelförläggning efter vägbanan.
Starttid: 2017-05-02 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 1078 från Bijeliteforsen till Grytsjö i riktning mot Grytsjö i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Grävarbeten. Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-09-11 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 1085 i Västerbottens län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-09-27 / 10:00
Preliminär slut: 2020-05-29 / 16:00
Väg 1091 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Ledningsförläggning Tryckning / Borrning under väg 1091
Starttid: 2018-11-01 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1183 i Uppsala län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Arbete med fiber i stolpar samt fiber i befintlig kanalisation, samt schakt i ytterslänt Trafik kan komma att få passera med endast 1 körfält till förfogande
Starttid: 2018-10-22 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se