MITT 20:42 Warning: include(api_trafikverket_roadwork_nya.php): failed to open stream: No such file or directory in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53 Warning: include(): Failed opening 'api_trafikverket_roadwork_nya.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53
Just nu pågår 45 vägarbeten inom MITT-området.
Väg 597 från Cirkulationsplats Edsbyn till Muckeltjärnen båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Beläggningsarbete av ny anslutning mot befintlig väg.
Starttid: 2018-09-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-07 / 16:00
E4 från Ullånger till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Södergående trafik leds om via norrgående körfält. Kortare trafikstopp kan förekomma i samband med sprängningsarbeten.
Starttid: 2017-09-18 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
E14 från Nacksta Industriområde till Töva båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Underhållsarbete intill vägen, trädfällning, Trafiken dirigeras med trafiksignal samt tungt skydd, arbetet utförs dag och kväll följande tider (09:00-15:00 samt 18:00-23:00) kortare stopp kan förekomma.
Starttid: 2019-01-08 / 09:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
E16 från Vansbro till Skamhed båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Skyltningsarbete.
Starttid: 2017-11-15 / 14:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
E16 från Skamhed till Hulån båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Trafiken leds in på ny sträcknig av vägen vid ny järnvägsövergång. Hastighet 40.
Starttid: 2018-10-30 / 19:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
E16 från Vansbro till Nordanåker båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Nybyggnation av väg. Byggtrafik i området.
Starttid: 2017-10-11 / 15:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
E45 från Bodabäcken till Häggenås S båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Broarbete på bro över Doltströmmen. Begränsad framkomlighet. Arbetet pågår vardagar 06:30 20:30
Starttid: 2019-04-10 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 50 från Glössbo Ö till Cirkulationsplats Söderhamn V båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Avsmalning av befintlig väg, beläggningsarbete samt anläggning av nya bussfickor.
Starttid: 2018-09-07 / 08:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 16:00
Väg 62 från Ekshärad till Haraudden båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Byggnation av busshållplats
Starttid: 2019-04-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-04 / 23:00
Väg 63 från Hjulsjö Ö till Stjärnfors i riktning mot Kopparberg i Örebro län (T)
Vägarbeten: Fasta arbetsplatser. Sidoområdesåtgärder . Endast ett körfält förbi. Beroende på sikt kan trafik komma att regleras med signal eller vakt.
Starttid: 2019-04-01 / 06:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 63 vid Stjärnfors, i riktning mot Kopparberg.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-03-19 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 66 från Cirkulationsplats Ludvika till Mälarbacken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbete nedläggning av vatten/avloppsledning.
Starttid: 2018-09-25 / 21:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 70 från Rv70 Hede till Coop Forum Borlänge båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Arbete med ny bro över Tunaån, begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-04-16 / 07:30
Preliminär slut: 2019-12-15 / 23:00
Väg 70 från Kråkberg till Frostkitten båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ny gång- och cykelväg. Ett körfält avstängt under arbetet. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-03-26 / 09:30
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 70 från Mora Strand till Kråkberg båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Nybyggnation av rondell. GC väg på norrgående sida är avstängd under vintern. Arbetsfordon på vägbanan, risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-09-26 / 14:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Väg 76 mellan Mon och Bodaån, i riktning mot Länsgräns Uppsala/Gävleborg.
Vägarbeten: Mätning/provtagning
Starttid: 2019-04-08 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-11 / 23:00
Väg 76 mellan Dalävsbron och Mon, i riktning mot Länsgräns Uppsala/Gävleborg.
Vägarbeten: Kabelarbete. Geotekniska undersökningar och inmätningar.
Starttid: 2019-04-08 / 01:00
Preliminär slut: 2019-05-11 / 23:00
Väg 84 från Gryttjesbo till Långbacka båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: I höjden med Gryttjen arbete med bussfickor. Arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet. Arbetet sker vardagar mellan 07:00-16:00. Men även begränsad framkomlighet övrig tid.
Starttid: 2019-04-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-22 / 16:00
Väg 86 från Davidstad till Bergsåker i riktning mot Bispgården i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Byggnation av järnvägsbro över väg 86.
Starttid: 2018-10-29 / 06:00
Preliminär slut: 2021-06-01 / 23:00
Väg 240 från Sunnemo till Etternäs båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Arbete med busshållplats, Sunnemo.
Starttid: 2019-04-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-04 / 23:00
Väg 292 mellan Tierp och Svanby, i riktning mot Hargshamn.
Vägarbeten: Byggnation av refuger samt anslutningar av nya vägar.
Starttid: 2019-04-02 / 06:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 320 från Sulå till Sjöändan båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Byggtrafik på sträckan i samband med anslutande vägarbete.
Starttid: 2019-04-17 / 13:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 16:00
Väg 321 från Svenstavik S till Böle båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Förstärkningarbeten mellan Svenstavik och Månsåsen. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2017-11-23 / 10:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 23:00
Väg 512 från Gräsmyr till Hörnån båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Broarbete, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2019-03-25 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Väg 522 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Arbete vid järnvägen, byggtrafik som korsar vägen.
Starttid: 2019-01-15 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 16:00
Väg 535 från Skamhed till Ilbäcken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Korsande byggtrafik 1 km norr om Skamhed
Starttid: 2018-02-01 / 10:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
Väg 562 från Kyrkmon till Kvissleby båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Byte av kantbalk på bro över Ljungan samt breddning av intilliggande järnväg..
Starttid: 2017-06-05 / 14:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 562 från Sundsvall C till Trafikplats Skönsberg (226) i riktning mot Sundsvall i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Ombyggnation av väg 562. Arbetsfordon på vägen, begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
Väg 610 från Ås till Tängtorpet båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Byggnation av GC väg längs 610 mellan Torsta och ösabacken
Starttid: 2018-12-05 / 14:00
Preliminär slut: 2019-10-15 / 23:00
Väg 645 i Uppsala län.
Vägarbeten: Nedtagning av telefonstolpar.
Starttid: 2019-04-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 656 från Spraxkya till Halvarsgårdarna båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byggnation av gång och cykelväg.
Starttid: 2019-04-01 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 664 i Västmanlands län.
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Planfräsning, infräsning, Mjog. på väg 664. Trafiken regleras med lots och ljus mellan Sänkmossevägen Fagersta till väg 668. Ca 7 veckor från start.
Starttid: 2019-04-16 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Väg 664 från Mariaskolan till Ängelsberg i riktning mot Ängelsberg i Västmanlands län (U)
Vägarbeten: Mätningsarbete.
Starttid: 2019-02-19 / 08:00
Preliminär slut: 2019-06-21 / 23:00
Väg 711 från Bräcke S till Dracksjön båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Ombyggnation av väg 711 mellan Bräcke och Albacken. Diverse underhållsarbete sker utefter sträckan. I nuläget finns ingen exakt prognos för när ombyggnationen kan vara klar.
Starttid: 2018-05-07 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 16:00
Väg 712 från Backbo till Husby i riktning mot Vendelsvarv i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Rörligt arbete i vägslänt för kabel. Arbeten utförs dagtid på lördagar och söndagar.
Starttid: 2018-09-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-06 / 17:00
Väg 750 från Hjortsta till Gia båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-04-08 / 16:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 00:00
Väg 759 från Älvkarleby kraftverk till Älvkarleby S i riktning mot Mon i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Arbete med byte av broräcke. Trafik regleras med hjälp av trafikljus. Fordningsbegräsning max 3,5 ton och 2,5 meter.
Starttid: 2018-03-19 / 14:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 23:00
Väg 764 från Svinöhed till Länsgräns W/X vid Stigsbo båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Trumbyte.
Starttid: 2017-10-18 / 09:00
Preliminär slut: 2019-09-27 / 16:00
Väg 778 i Örebro län.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-03-19 / 14:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 929 från Leksand Stationsgatan S till Romma båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Belysningsarbete vid Tibble. Trafiken regleras med trafiksignaler. Arbetet pågår dagtid vardagar kl 06:30 - 16:00.
Starttid: 2019-04-09 / 07:41
Preliminär slut: 2019-05-10 / 16:00
Väg 951 vid Trafikplats Färnäs, i riktning mot Mora.
Vägarbeten: Anläggande av gång-och cykelbana längs med Färnäs Bygata.
Starttid: 2019-04-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-18 / 23:00
Väg 983 från Edsforsen till Bergsjödammen i riktning mot Bergsjödammen i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Broarbete på bro över Kläppsjöbäcken. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-04-17 / 15:00
Preliminär slut: 2019-06-15 / 16:00
Väg 1024 från Västäng till Rot båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Arbete med lager på/under bro, trafiken går växelvis förbi i samma fil.
Starttid: 2019-04-16 / 07:30
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 1047 från Torgås till Sörnäs båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Bron över västerdalsälven är stängd för tung trafik. Axeltryck 1ton boggitryck 2ton
Starttid: 2019-01-18 / 16:49
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 1183 i Uppsala län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2019-04-15 / 06:30
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se