MITT 05:21 Warning: include(api_trafikverket_roadwork_nya.php): failed to open stream: No such file or directory in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53 Warning: include(): Failed opening 'api_trafikverket_roadwork_nya.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53
Just nu pågår 163 vägarbeten inom MITT-området.
Väg 975 från Skattungbyn till Torsmo båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Lednings/telearbete vid bro över Ore älv. Vägen är helt avstängd under arbetet.
Starttid: 2018-11-21 / 13:30
Preliminär slut: 2019-02-28 / 17:00
Väg 342 från Alanäs till Högbynäs båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-06-20 / 08:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 721 från Säbråvägen till Järnvägsgatan båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Byggnation av ny järnvägsbro. Vägen är helt avstängd för genomfart.
Starttid: 2018-12-14 / 10:47
Preliminär slut: 2019-07-05 / 16:00
Väg 559 från Forsa till Njurundabommen i båda riktningarna.
Vägarbeten: Byggnation av järnvägsbro. vägen är avstängd.
Starttid: 2017-10-25 / 05:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
E4 från Ullånger till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Södergående trafik leds om via norrgående körfält. Kortare trafikstopp kan förekomma i samband med sprängningsarbeten.
Starttid: 2017-09-18 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
E4 från Lill Mosjön till Mosjön i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Hammarborrning av trumma under E4 vid Mosjön, arbetsfordon på vägbanan dagtid 07-20, norrgående, begränsad framkomlighet
Starttid: 2019-02-13 / 12:45
Preliminär slut: 2019-02-22 / 16:00
E14 från Staa till Gevsjön båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggningsarbete, ingen påverkan på trafiken
Starttid: 2018-05-29 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
E 14 mellan Trafikplats Matfors och Stöde, i riktning mot Ånge.
Vägarbeten: Kabelarbete, fiberförläggning.
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-01 / 16:00
E 14 mellan Stöde och Tälje, i riktning mot Ånge.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
E14 från Mörsil Brinkeboda till Järpen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-12-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
E14 från Fränsta V till Västerkomsta i riktning mot Östersund i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Tryckning och borrning i Fränsta.
Starttid: 2018-09-13 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
E 14 vid Grimnäs, i riktning mot Östersund.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-01-07 / 14:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 562 från Bredsand till Cpl Skönsmon i riktning mot Sundsvall i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Skötsel av grönytor.
Starttid: 2018-05-17 / 15:00
Preliminär slut: 2020-10-01 / 23:00
E16 från Trafikplats Hillsta till Trafikplats Sandviken V i riktning mot Gävle i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Drift och underhåll av Elväg E16. Korta stopp. Ett körfält alltid öppet när arbeten utförs.
Starttid: 2019-02-06 / 08:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 00:00
E16 från Vansbro till Skamhed båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Skyltningsarbete.
Starttid: 2017-11-15 / 14:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
E16 från Skamhed till Hulån båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Trafiken leds in på ny sträcknig av vägen vid ny järnvägsövergång. Hastighet 40.
Starttid: 2018-10-30 / 19:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
E16 från Vansbro till Nordanåker båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Nybyggnation av väg. Byggtrafik i området.
Starttid: 2017-10-11 / 15:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
E16 från Trafikplats Vansbro till Vanån i riktning mot Mora i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Rondellarbete
Starttid: 2018-11-05 / 19:00
Preliminär slut: 2019-08-12 / 23:00
Väg 50 från Glössbo Ö till Cirkulationsplats Söderhamn V båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Avsmalning av befintlig väg, beläggningsarbete samt anläggning av nya bussfickor.
Starttid: 2018-09-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 66 mellan Malung och Malungsfors, i riktning mot Sälen.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Rasering stolplinje/luftledning.
Starttid: 2019-02-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 66 vid Hundfjället, i riktning mot Riksgränsen.
Vägarbeten: Grävarbete för vattenledning. Arbetet pågår dagtid vardgar 07-19.
Starttid: 2019-01-21 / 01:00
Preliminär slut: 2019-04-10 / 16:00
Väg 66 från Cirkulationsplats Ludvika till Mälarbacken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbete nedläggning av vatten/avloppsledning.
Starttid: 2018-09-25 / 21:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 66 från Stöten till Närsjön båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-02 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 69 från Färnviken till Lund båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-11-05 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 70 från Mora Strand till Kråkberg båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Nybyggnation av rondell. GC väg på norrgående sida är avstängd under vintern. Arbetsfordon på vägbanan, risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-09-26 / 14:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 70 från Mora Strand till Kråkberg i riktning mot Riksgränsen i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Etablering samt påbörjan utav projekt Badstuback bron.
Starttid: 2018-09-03 / 18:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 70 vid Särna, i riktning mot Riksgränsen.
Vägarbeten: Dragning av fiber i befintlig kanalisation inom vägområdet.
Starttid: 2018-11-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 76 från Nöttö till Norrgärde i riktning mot Gävle i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Utbyte av viltstängsel Endast 1 körfält förbi arbetsplats
Starttid: 2018-11-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 76 från Nöttö till Överboda i riktning mot Gävle i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Arbetet med viltstängslet. Skyddsbil på plats. Var uppmärksam. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-11-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 76 från Cirkulationsplats Södra Kungsvägen till Trafikplats Gävle S (197) i riktning mot Gävle i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Grävarbeten. Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2019-01-02 / 08:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 84 från Ygskorset till Ljusdal båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Arbetet avser tryckning/borrning och längsgående schakt för optokabel
Starttid: 2018-09-20 / 06:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 00:00
Väg 86 från Davidstad till Österkolsta i riktning mot Bispgården i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Drift/underhåll. Etablering GP-link Timmervägen.
Starttid: 2019-02-12 / 13:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Väg 86 från Davidstad till Bergsåker i riktning mot Bispgården i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Byggnation av järnvägsbro över väg 86.
Starttid: 2018-10-29 / 06:00
Preliminär slut: 2021-06-01 / 23:00
Väg 87 vid Krångede, i riktning mot Bispgården.
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-29 / 13:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 314 vid Ytterhogdal, i riktning mot Kölsillre.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Förläggning av ny ledning.
Starttid: 2018-11-04 / 13:00
Preliminär slut: 2019-06-24 / 00:00
Väg 320 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Breddning korsning in till Nylandsberg vindkraftpark
Starttid: 2019-01-14 / 11:00
Preliminär slut: 2019-03-18 / 23:00
Väg 320 från Sundet till Sandnäset i riktning mot Kälarne i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Ombyggnad infart från V320 till Kråktorpets vindkraftspark
Starttid: 2019-01-14 / 11:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 321 från Svenstavik S till Månsåsen i riktning mot Mattmar i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Förstärkningarbeten mellan Svenstavik och Månsåsen. Begränsad framkomlighet. Arbetet styrs med trafikljus och lots.
Starttid: 2017-11-23 / 10:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 23:00
Väg 321 vid Håkansta, i riktning mot Mattmar (E14).
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-09-04 / 10:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Väg 323 vid Nyhem, i riktning mot Hammarstrand (87).
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-10-15 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 334 från Kungsgården till Solum båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-11-07 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-01 / 23:00
Väg 335 vid Sidensjö, i riktning mot Norrtjärn (E4).
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-10-30 / 08:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 335 från Kläppen till By i riktning mot Norrtjärn i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 346 från Rossön till Hoting båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Kabel schakt efter väg samt tryckningar under väg
Starttid: 2018-10-31 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 16:00
Väg 348 vid Seltjärn, i riktning mot Hälla.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2019-02-07 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-19 / 23:00
Väg 348 från Bureåstrand till S till Seltjärn båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-29 / 10:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 00:00
Väg 502 från Ängsnäs till Trekanten i riktning mot Östanhede i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-11-30 / 15:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 506.01 från Överberg V till Överberg i riktning mot Sveg i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, Grävning fiber
Starttid: 2018-10-24 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 508 från Klöse till Norrfors i riktning mot Stångsjön i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Ledningsarbet och tryckning under väg
Starttid: 2018-11-20 / 09:00
Preliminär slut: 2019-07-01 / 23:00
Väg 514 från Tjärnäs till Cirkulationsplats Hofors i riktning mot Hofors i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Grävningsarbete intill vägen.
Starttid: 2019-02-05 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 522 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Arbete vid järnvägen, byggtrafik som korsar vägen.
Starttid: 2019-01-15 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 16:00
Väg 524 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-21 / 16:00
Väg 527 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-21 / 23:00
Väg 531 från Fränsta C till Backen båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-09-16 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 16:00
Väg 535 från Skamhed till Ilbäcken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Korsande byggtrafik 1 km norr om Skamhed
Starttid: 2018-02-01 / 10:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 23:00
Väg 544 från Länsgräns X/Y vid Ortsjön till Lucksta båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete, i höjd med Norrböle.
Starttid: 2018-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 546 från Västanå N till Sörböle båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Schaktning och förläggning av fiber.
Starttid: 2018-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 547 från Torrsjö till Västanå båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Schaktning och förläggning av fiberkabel.
Starttid: 2018-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 553 från Viskan till Huberget båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-06 / 08:00
Preliminär slut: 2019-02-22 / 23:00
Väg 554 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Ny-/Omförläggning av optokabel genom schaktning, plöjning, tryckning samt borrning.
Starttid: 2018-07-06 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 557 från Häggsjömon till Norrstrand båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Nybyggnation av luftledning
Starttid: 2019-01-30 / 05:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 559 från Ovansjö till Forsa i riktning mot Kyrkmon i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Nyförläggning av fiber genom schaktning, plöjning samt tryckning/borrning. Tungt skydd.
Starttid: 2018-11-19 / 10:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Väg 562 från Sundsvall C till Trafikplats Skönsberg (226) i riktning mot Sundsvall i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Ombyggnation av väg 562. Arbetsfordon på vägen, följ skyltad omledning.
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 00:00
Väg 562 från Kyrkmon till Kvissleby båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Byte av kantbalk på bro över Ljungan samt breddning av intilliggande järnväg.
Starttid: 2017-06-05 / 14:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 00:00
vid Sundsvalls kommun i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Mätning/provtagning.
Starttid: 2017-11-14 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-22 / 23:00
Väg 567 från Haraberget till N Nyhamn i riktning mot N Nyhamn i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-01-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 570 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-12-20 / 14:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 586 från Sunne till Vällviken i riktning mot Sunne i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Mätning/provtagning Mätning av istjocklek.Kortare underhållsarbete kan förekomma.Isvägen är 50-100meter bred.Hastigheten är 30km/timmen.
Starttid: 2019-01-30 / 12:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 588 i Västerbottens län.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2019-02-11 / 09:00
Preliminär slut: 2020-08-31 / 16:00
Väg 594 vid Kläppgärde, i riktning mot Orrviken.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Tryckning, schaktning av fiber.
Starttid: 2018-08-20 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 597 från Cirkulationsplats Edsbyn till Muckeltjärnen i riktning mot Muckeltjärnen i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Beläggningsarbete av ny anslutning mot befintlig väg.
Starttid: 2018-09-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-07 / 23:00
Väg 610 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Byggnation av GC väg längs 610 mellan Torsta och ösabacken
Starttid: 2018-12-05 / 14:00
Preliminär slut: 2019-10-15 / 23:00
Väg 622 från Måläng till Målsta båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-08-15 / 06:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 630 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakt för nya vatten och avlopps ledningar.
Starttid: 2018-09-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 635 vid Halvarsgårdarna, i riktning mot Smedjebacken.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-02-11 / 06:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 636 från Morgårdshammar till Gubbo båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byte av V/A-ledning, ett körfält avstängt. Trafik regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-11-16 / 11:30
Preliminär slut: 2019-06-30 / 00:00
Väg 645 från Norrala kyrka till Svartvik i riktning mot Svartvik i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelgrävning och tryckningar av el och fiber.
Starttid: 2018-09-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-01 / 23:00
Väg 646 från Rämshyttan till Floda båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Trafiken regleras med ljus.
Starttid: 2019-01-08 / 10:00
Preliminär slut: 2019-04-02 / 16:00
Väg 647 mellan Vävland och Edsgården, i riktning mot Strömås.
Vägarbeten: Nyförläggning fiber genom schaktning, plöjning samt tryckning.
Starttid: 2018-07-24 / 07:30
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Väg 650 från Getbo till Säter Gustaf Adolfs vägen båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Förläggning av fiberledning
Starttid: 2018-08-07 / 10:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 662 mellan Spraxkya och Sörbo, i riktning mot Sörbo.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Förläggning av kabel åt Borlänge Energi
Starttid: 2019-02-14 / 11:00
Preliminär slut: 2019-06-27 / 23:00
Väg 662 från Stavreviken Ö till Stavrevikskurvan i riktning mot Stavreviken i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbete för nyförläggning av optokabel. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2018-09-24 / 11:00
Preliminär slut: 2019-05-17 / 23:00
Väg 663.01 från Vallstabyn till Orbaden båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Borrningsarbete.
Starttid: 2019-02-11 / 08:30
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 663 från Iste till Näcksjö i riktning mot Njutånger i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 664 från Baggböle till Skärsätt båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Schaktning och förläggning av fiber.
Starttid: 2018-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 664 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 675 från Valne till Ängesån båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Förstärknings- och trumarbete mellan Valne - Änge.
Starttid: 2018-03-27 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 681 från Skäljom till Ljustorps Kyrka i riktning mot Liden i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Borrning under väg 681.
Starttid: 2018-09-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 684 från Strand till Skäggsta båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-20 / 12:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 684 från Söråkers Ind.omr till Strand båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-08-20 / 12:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 686 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-09-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 688 från Söråker Stallvägen till Strand båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-09-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 16:00
Väg 688 från Söråker Stallvägen till Strand båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten. Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-09-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 690 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Förläggning fiberkanalisation
Starttid: 2019-02-06 / 17:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 690 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Borrning/tryckning under väg 690
Starttid: 2019-02-04 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-11 / 23:00
Väg 691 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Borrning7tryckning under väg 691.
Starttid: 2019-02-04 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-11 / 23:00
Väg 691 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-18 / 13:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 692 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-18 / 13:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 711 från Bräcke S till Dracksjön båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Ombyggnation av väg 711 mellan Bräcke och Albacken. Diverse underhållsarbete sker utefter sträckan. I nuläget finns ingen exakt prognos för när ombyggnationen ska vara klar.
Starttid: 2018-05-07 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 712 från Backbo till Husby i riktning mot Vendelsvarv i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Rörligt arbete i vägslänt för kabel. Arbeten utförs dagtid på lördagar och söndagar.
Starttid: 2018-09-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-06 / 17:00
Väg 719 från Mordsviksbodarna till Öretjärnsdalen i riktning mot Öratjärnsdalen i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Ny anslutning av befintligt skogsbilväg mot väg 719. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2019-02-13 / 10:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 745 från Vålsta till Hjortsta båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Borrning under väg
Starttid: 2019-01-14 / 14:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 746 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-12-17 / 06:00
Preliminär slut: 2019-04-01 / 23:00
Väg 751 från Forsa Kyrka till Vålsta i riktning mot Vålsta i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-02-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 751 från Forsa Kyrka till Vålsta i riktning mot Vålsta i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete under vägen.
Starttid: 2019-01-14 / 13:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 758 från Frästa till Gnarp båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Grävarbeten. Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-09-25 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 759 från Älvkarleby kraftverk till Älvkarleby S i riktning mot Mon i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Arbete med byte av broräcke. Trafik regleras med hjälp av trafikljus. Fordningsbegräsning max 3,5 ton och 2,5 meter.
Starttid: 2018-11-08 / 11:15
Preliminär slut: 2019-07-15 / 23:00
Väg 764 från Svinöhed till Länsgräns W/X vid Stigsbo i riktning mot Storvik i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Trumbyte.
Starttid: 2017-10-18 / 09:00
Preliminär slut: 2019-09-27 / 23:00
Väg 765 från Röde till Åckne V båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete längs med väg och tryckning under väg.
Starttid: 2018-09-25 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 767 från Gnarps Kyrka till Ginsta i riktning mot Åckne i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-09-25 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Väg 772 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2019-01-15 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 774 från Sel till Bollstabruk båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Förläggning av fiber, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2018-10-23 / 08:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 775 i Örebro län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. VA-schaktning
Starttid: 2019-02-13 / 13:00
Preliminär slut: 2019-03-30 / 23:00
Väg 777 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Ledningsarberte.
Starttid: 2018-11-05 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 778 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2019-01-22 / 06:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 778 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-11-05 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 780 i Uppsala län.
Vägarbeten: Byte av serviceventil på vattenledning
Starttid: 2018-12-11 / 13:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 790 från Gnarps masugn till Sörskog i riktning mot Norrfjärden i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-09-27 / 08:30
Preliminär slut: 2019-11-27 / 23:00
Väg 792 från Åckne till Tjärnvik båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Grävarbeten. Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2019-01-31 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-30 / 23:00
Väg 800 vid Torsång, i riktning mot Vika.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Längsgående tryckning, TMA bil i ett körfält
Starttid: 2019-02-12 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 810 från Hägnen till Alanäs båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-09-30 / 16:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 811 från Högbynäs till Västberget båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Rörtryckning under väg samt kabelschakt intill väg
Starttid: 2018-07-03 / 00:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 23:00
Väg 824.01 från Leipikån till Ankarvattnet i riktning mot Stora Blåsjön i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots och trafikljus. Risk för köbildning i samband med arbetet. Risk för ör stenskott.
Starttid: 2018-06-17 / 07:30
Preliminär slut: 2019-08-19 / 23:00
Väg 854 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt starkström
Starttid: 2018-12-09 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 863 från Lilltäkt till Hobborn båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-01-21 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 16:00
Väg 863 från Lo Dämstasjön till Myckelby båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-05-24 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-01 / 23:00
Väg 864 från Lo Dämstasjön till Sjö i riktning mot Almsjönäs i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-05-15 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-01 / 23:00
Väg 876 från Toftbyn Ö till Svärdsjö Toftbyvägen båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-05-02 / 09:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 880 från Svärdsjö till Länsgräns W/X vid Stocksbo båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2018-10-10 / 10:00
Preliminär slut: 2019-05-15 / 23:00
Väg 880 från Österkvarn till Länsgräns W/X vid Stocksbo i riktning mot Sandviken i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-01-16 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Väg 881 från Svärdsjö till Svärdsjö Brosvedsvägen båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schakt och kabeldragning
Starttid: 2018-10-16 / 14:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 884 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-02-10 / 08:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 891 från Kornsjö till Sunnansjö båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Nyförläggning av fiber.
Starttid: 2018-09-20 / 10:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 908 från Sidensjö Kyrka till Mjäla i riktning mot Köpmanholmens kaj i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-07-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 908 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Arbetsfordon på körbanan.
Starttid: 2018-10-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 928 i Västerbottens län.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2019-02-11 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 929 från Leksand Stationsgatan S till Bengtsgårdarna i riktning mot Näset i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-05-02 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-18 / 16:00
Väg 929.01 från Kullsgärdet till Bjursås Nedre Larssveden i riktning mot Bjursås i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-12-10 / 22:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 938 vid Södra Vika, i riktning mot Siljansfors.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-11-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 943 från Gesunda till Sollerö Kyrka båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbete.
Starttid: 2018-11-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 947 mellan Heden och Vinäs, i riktning mot Mora.
Vägarbeten: Förläggning av optokabel
Starttid: 2018-07-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-01 / 23:00
Väg 950 från Vikarbyn Röjeråsvägen till Tammeråsen i riktning mot Tammeråsen i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Lednings/telearbete, nedtagning av stolpar invid väg.
Starttid: 2019-02-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 952 från Vikarbyn nedre till Rättviks Naturbruksgymnasium i riktning mot Rättvik i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Optokabel tryckning och schakt
Starttid: 2018-10-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 952 i Västerbottens län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med skräddartorpet .
Starttid: 2018-05-13 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 975 från Skattungbyn till Torsmo i riktning mot Torsmo i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Förläggning av optokabel.
Starttid: 2019-02-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 976 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2019-01-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 980 från N Slättberg till Orsbleck båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 981 från Torrvåls g:a skola till Torrvål båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-02-12 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-29 / 23:00
Väg 993 från Stormyren till Born i riktning mot Heden i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Utbyte av befintliga VA-ledningar
Starttid: 2019-01-15 / 15:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 00:00
Väg 1025 från Evertsberg till Oxberg Startgärdet i riktning mot Oxberg i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Fiberförläggning genom Oxberg.
Starttid: 2018-08-31 / 13:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1035 vid Bergsjödammen, i riktning mot Gavselesjön.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2019-01-28 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1036 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Ledingsarbete.
Starttid: 2018-07-23 / 13:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 1043 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning an ny ledning, el starkström.
Starttid: 2018-10-30 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 1047 från Torgås till Sörnäs båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Bron över västerdalsälven är stängd för tung trafik. Axeltryck 1ton boggitryck 2ton
Starttid: 2019-01-18 / 16:49
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 1047 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Nedläggning av luftledning samt kanalisation öster om väg1047
Starttid: 2019-01-14 / 12:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 1053 från N Rörbäcksnäs till Närsjön i riktning mot Granfjällsstöten i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Etableringsarbete.
Starttid: 2019-01-21 / 16:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 1053 från N Rörbäcksnäs till Närsjön båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Fasta arb.platser
Starttid: 2018-04-16 / 06:30
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Väg 1053 från N Rörbäcksnäs till Närsjön i riktning mot Granfjällsstöten i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Lednings/telearb. kabelarbeten i anslutning till vägområdet
Starttid: 2018-02-20 / 09:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
Väg 1054 i Västerbottens län.
Vägarbeten: Förläggning och rördrivning för bredband i vägområdet.
Starttid: 2018-08-09 / 14:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1069 från Faresta till Sunnansjö båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-09-27 / 09:00
Preliminär slut: 2019-09-29 / 16:00
Väg 1078 från Bijeliteforsen till Grytsjö i riktning mot Grytsjö i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Grävarbeten. Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-09-11 / 00:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 1085 i Västerbottens län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-09-27 / 10:00
Preliminär slut: 2020-05-29 / 16:00
Väg 1126 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-02-05 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se