MITT 11:44 Warning: include(api_trafikverket_roadwork_nya.php): failed to open stream: No such file or directory in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53 Warning: include(): Failed opening 'api_trafikverket_roadwork_nya.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/0/7/5/trafikradion.se/httpd.www/m/se/inc/traffic_out_vagarbete.php on line 53
Just nu pågår 207 vägarbeten inom MITT-området.
Väg 301 från Cirkulationsplats Rättvik till Nedre Gärdsjö S båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete, trafiken regleras med trafikljus och lots, vardagar 06-22
Starttid: 2019-07-08 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 778 från V Löa till Ö Nybygget i riktning mot Stjärnfors i Örebro län (T)
Vägarbeten: Drift/underhållsarbete.
Starttid: 2019-07-10 / 08:30
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 951 från Färnäs till Trafikplats Färnäs båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Anläggande av gång-och cykelbana längs med Färnäs Bygata.
Starttid: 2019-04-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-18 / 16:00
Väg 675 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Förstärkningsarbete. Vägen stängs av under arbetet, följ skyltad omledning.
Starttid: 2019-07-08 / 14:00
Preliminär slut: 2019-08-18 / 16:00
Väg 86 från Davidstad till Bergsåker i riktning mot Bispgården i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Byggnation av järnvägsbro över väg 86.
Starttid: 2018-10-29 / 06:00
Preliminär slut: 2021-06-01 / 23:00
Väg 776 från Borgvattnet till Länsgräns Y/Z vid Fullsjön i riktning mot Ramsele i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Etableringsarbete Uppförande av tillfällig infart
Starttid: 2019-07-08 / 07:00
Preliminär slut: 2020-11-30 / 16:00
Väg 908 från Hälgnäs till Trafikplats Insjön i riktning mot Tunstabron i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byte av befintlig rörbro. Vägen är avstängd för genomfart i höjd med Nedre Helgnäs.
Starttid: 2019-07-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-16 / 16:00
Väg 597 från Svartede till Hällsjön båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2019-06-25 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-02 / 16:00
Väg 566 från Dövikssjön till Bundsböle båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Underhållsarbete av vägen. Stängt för genomfarts trafik.
Starttid: 2019-05-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 50 vid Bollnäs, i riktning mot Bollnäs.
Vägarbeten: Broarbete Byte av övergångskonstruktioner.
Starttid: 2019-06-17 / 17:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 16:00
Väg 545 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Broarbete Trumbyte vid Tansbäcken, vägen är avstängd.
Starttid: 2019-06-10 / 12:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
E4 från Ullånger till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana.
Starttid: 2017-09-18 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
E4 vid Högakustenbron båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Målning och underhållsarbete på Högakustenbron. Södergående trafik överleds till gemensam körbana.
Starttid: 2019-06-27 / 18:00
Preliminär slut: 2020-10-31 / 16:00
E4 från Ängersjön till Hörnefors båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Broarbete
Starttid: 2019-05-15 / 06:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 18:00
E4 från Håknäs till Lucken båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: 2019-05-15 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
E14 från Staa till Gevsjön båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Schakt och breddning av vägen inför kommande asfaltering. Nedsatt hastighet och begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-05-29 / 08:00
Preliminär slut: 2020-07-31 / 16:00
E14 från Brunflo till Brunflo S i riktning mot Sundsvall i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Sanering av befintlig mack.
Starttid: 2019-05-20 / 18:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
E14 från Sörviken till Häggdalen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Justering, beläggning och räckessättning på ATK mätplatser. Arbetet utförs vid sidan av körfältet
Starttid: 2019-06-12 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
E 14 mellan Nedansjö och Stöde, i riktning mot Ånge.
Vägarbeten: Arbete med nya kameraplatser på tre ställen.
Starttid: 2019-06-10 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-28 / 16:00
E14 från Nacksta Industriområde till Töva båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Underhållsarbete intill vägen, trädfällning, Trafiken dirigeras med trafiksignal samt tungt skydd, arbetet utförs dag och kväll följande tider (09:00-15:00 samt 18:00-23:00) kortare stopp kan förekomma.
Starttid: 2019-01-08 / 09:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
E14 från Sundsvall Oscarsgatan till Nacksta i riktning mot Östersund i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-05-17 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-30 / 16:00
E14 från Davidstad till Blåberget i riktning mot Östersund i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Mätning/provtagning samt borrning. Trafik regleras med trafikljus.
Starttid: 2019-05-20 / 18:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
E16 från Vansbro till Skamhed båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Skyltningsarbete.
Starttid: 2017-11-15 / 14:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
E 16 vid Floda, i riktning mot Djurås.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-06-26 / 07:45
Preliminär slut: 2019-11-29 / 00:00
E16 från Hulån till Nordanåker båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Arbetsfordon på vägbanan i samband med nybyggnation av väg. Trafik förbileds arbetsområdet.
Starttid: 2019-06-27 / 14:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
E16 från Trafikplats Hillsta till Trafikplats Sandviken V i riktning mot Gävle i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Underhållsarbete. Korta stopp kan förekomma.
Starttid: 2019-06-24 / 13:30
Preliminär slut: 2020-06-30 / 00:00
E16 från Vansbro till Nordanåker båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Nybyggnation av väg. Byggtrafik i området.
Starttid: 2017-10-11 / 15:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
E16 från Cirkulationsplats Hagalund till Åkrerondellen i riktning mot Sandviken i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Underhållsarbete av grönytor i Backarondellen.
Starttid: 2019-05-21 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
E 45 vid Mora, i riktning mot Mora.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Nyförläggning av kabel avseende utryckningssignaler på väg E45 Moras nya Brandstation.
Starttid: 2019-07-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 17:00
E45 från Tallhed till Emådalen båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, kabelschakt och kabelförläggning
Starttid: 2019-07-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
E45 från Åsarna till Säter i riktning mot Dorotea i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggning och räckesmontering intill fartkamera. Arbetet utförs på sidan om vägen.
Starttid: 2019-07-02 / 14:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
E45 från Cirkulationsplats Mora lasarett till Vattnäs båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byggnation av ny cirkulationsplats. Norrgående trafik överleds.
Starttid: 2019-05-13 / 14:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
E45 från Bodabäcken till Häggenås S båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Byggnation av rastplats och poliskontrollplats. Begränsad framkomlighet
Starttid: 2019-05-23 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
E45 från Cirkulationsplats Malung till Johannisholm i riktning mot Sveg i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2019-05-22 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 50 från Ludvika N till Övre Svarthyttan båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2019-07-16 / 19:00
Preliminär slut: 2019-08-14 / 16:00
Väg 50 från Glössbo Ö till Cirkulationsplats Söderhamn V båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Avsmalning av befintlig väg, fräsnings- och beläggningsarbete samt anläggning av nya bussfickor. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-09-07 / 08:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 16:00
Väg 62 från Stöllet till Sörnäs i riktning mot Trysil i Värmlands län (S)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete, trafiken regleras med vakt och lots.
Starttid: 2019-07-11 / 07:00
Preliminär slut: 2022-12-31 / 23:00
Väg 62 från Hara till Åstrand båda riktningarna i Värmlands län (S)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Lofstrand - Fastnäs, vakt och lots
Starttid: 2019-07-10 / 06:00
Preliminär slut: 2022-12-31 / 23:00
Väg 62 från N Finnskoga kyrka till Riksgränsen Lutnes i riktning mot Trysil i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Ledningsarbeten
Starttid: 2019-07-08 / 10:00
Preliminär slut: 2019-07-30 / 16:00
Väg 62 från Ekshärad till Haraudden båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Byggnation av busshållplats
Starttid: 2019-04-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-04 / 23:00
Väg 63 från Hjulsjö Ö till Stjärnfors i riktning mot Kopparberg i Örebro län (T)
Vägarbeten: Fasta arbetsplatser. Sidoområdesåtgärder . Endast ett körfält förbi. Beroende på sikt kan trafik komma att regleras med signal eller vakt.
Starttid: 2019-04-01 / 06:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 66 från Malungsfors till L Mon båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-06-28 / 12:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 66 från Cirkulationsplats Ludvika till Mälarbacken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbete nedläggning av vatten/avloppsledning. Till och från regleras trafiken med flaggvakter.
Starttid: 2019-05-10 / 12:20
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 70 från Mora Strand till Kråkberg båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byggnation av ny cirkulationsplats. Norrgående trafik omleds via GC-väg.
Starttid: 2019-05-13 / 14:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 70 från Rv70 Hede till Coop Forum Borlänge båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Arbete med ny bro över Tunaån, begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-04-16 / 07:30
Preliminär slut: 2019-12-15 / 23:00
Väg 70 från Kråkberg till Frostkitten båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ny gång- och cykelväg. Ett körfält avstängt under arbetet. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-03-26 / 09:30
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 83 vid Ljusdal, i riktning mot Ljusdal.
Vägarbeten: Byggnation av busshållplats, arbetet sker vardagar mellan kl 06:00-19:00.
Starttid: 2019-06-12 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 83 vid Järvsö, i riktning mot Ljusdal.
Vägarbeten: Byggnation av busshållplatser, arbetet sker vardagar mellan kl 06:00-19:00.
Starttid: 2019-05-20 / 10:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 83 från Tå till Järvsö båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Byggnation av busshållplatser
Starttid: 2019-06-13 / 09:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 83 mellan Mellansjö och Östavall, i riktning mot Ånge, Tälje.
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Fräs o beläggningsarbete vid fräsning kommer TMA att skydda fräsen. Vid beläggning kommer trafiken styras med vakt/signalljus o lots
Starttid: 2019-07-08 / 05:00
Preliminär slut: 2019-07-26 / 16:00
Väg 83 från Järvsö C till Sörvåga båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete. Längsgående förläggning av optokabel, trafiken regleras med vakt
Starttid: 2019-06-24 / 07:00
Preliminär slut: 2020-05-29 / 23:00
Väg 83 från Sörvåga till Storhaga båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete. Risk för arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2019-06-24 / 07:00
Preliminär slut: 2020-05-29 / 23:00
Väg 83 vid Bollnäs, i riktning mot Bollnäs.
Vägarbeten: Broarbete, risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-05-27 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 84 från Delsbo/Edevägen till Stenhammar i riktning mot Hudiksvall i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Röjning av träd intill vägen.
Starttid: 2019-07-09 / 12:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 84 från Tännäs till Medskogsbygget båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Reparation av kantbalkar, 1 körfält avstängt.
Starttid: 2019-06-11 / 08:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 84 från Tännäs till Medskogsbygget båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Broarbete i höjd med sjön Lossen. Trafiken regleras med trafikjus.
Starttid: 2019-04-23 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 84 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schaktning/ plöjning. Även tryckning/Borrning under vägar.
Starttid: 2019-07-05 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 84 vid Remmet, i riktning mot Älvros.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Grävning Fiber
Starttid: 2019-07-04 / 08:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 16:00
Väg 84 från Laforsen till Färila i riktning mot Hudiksvall i Gävleborgs län (X)
Beläggningsarbete: Fräsning utfört, inväntar beläggningsarbete.
Starttid: 2019-06-24 / 11:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 90 vid Trafikplats Hågesta, i riktning mot Sollefteå.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2018-07-02 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Väg 90 från Åsele till Forsviken båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Nybyggnad av rastplats Åsele.
Starttid: 2019-06-10 / 12:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 1054 från Harrsjö till Sandvik båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Förläggning och rördrivning för bredband i vägområdet.
Starttid: 2019-05-31 / 11:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 00:00
Väg 240 från Sunnemo till Etternäs båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Arbete med busshållplats, Sunnemo
Starttid: 2019-04-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-04 / 23:00
Väg 292 mellan Tierp och Svanby, i riktning mot Hargshamn.
Vägarbeten: Byggnation av refuger samt anslutningar av nya vägar.
Starttid: 2019-04-02 / 06:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 296 från Nybro till Kårböle båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-06-28 / 14:00
Preliminär slut: 2020-10-31 / 16:00
Väg 301 från Ingels till Silvberg i riktning mot Edsbyn i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-07-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 301 från Höjen till Alfta V båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2019-06-27 / 13:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 301 från Ö Born till Edsbyn Norra torget båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-06-27 / 13:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 305 från Länsgräns X/Y vid Olsbygget till Vigge båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2019-07-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-19 / 16:00
Väg 305 från Hedvigsfors 305/774 till Bäckaräng i riktning mot Stöde i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-06-25 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 307 från Hassela till Älgered i riktning mot Lindsta i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-06-25 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 321 från Böle till Hölåsen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Fasta arb.platser/ Ny GC-väg etableras.
Starttid: 2019-06-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-21 / 16:00
Väg 330 från Kävsta till Kårsta båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Nyförläggning optoledning
Starttid: 2019-07-08 / 07:00
Preliminär slut: 2020-09-30 / 16:00
Väg 330 mellan Indal och Bergeforsen, i riktning mot Bergeforsen.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Nyförläggning av optokabel
Starttid: 2019-07-08 / 16:15
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 334 från Fjärdvik till Dannero båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2019-07-15 / 10:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 335 vid Sidensjö, i riktning mot Norrtjärn (E4).
Vägarbeten: Ledningsarbete Uppgrävning av kabelstråk intill vägområde
Starttid: 2019-06-03 / 13:00
Preliminär slut: 2019-07-25 / 16:00
Väg 335 från Sidensjö Kyrka till Berg i riktning mot Norrtjärn i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Drift/underhållsarbeten Sidensjö - Haffsta längs Långsamtgående arbetsfordon kan förekomma på vägen.
Starttid: 2019-05-22 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 339 från Sjötjärn till Bredkälsflon båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2019-07-16 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 348 vid Solberg, i riktning mot Hälla.
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2019-06-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 348 från Lunne till Tjäl båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Tryckning och kabelförläggning
Starttid: 2019-06-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 16:00
Väg 352 från Skärpe till Björna i riktning mot Fredrika i Västernorrlands län (Y)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt och lots.
Starttid: 2019-07-02 / 07:30
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 352 från Länsgräns AC/Y vid Aspsele till Sörliden båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Förstärkning och beläggningsarbete mellan Fredrika och Y-länsgräns.
Starttid: 2019-06-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 353 från Hörnäs S till Bjurholm Storgatan båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Ledningsarbete Tryckning ledning under väg
Starttid: 2019-07-16 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-26 / 16:00
Väg 353 från Hörnäs S till Bjurholm Storgatan båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Ledningsarbete Tryckning ledning under väg
Starttid: 2019-07-16 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-26 / 16:00
Väg 353 från Hörnäs S till Bjurholm Storgatan båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Ledningsarbete Tryckning ledning under väg
Starttid: 2019-07-16 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-27 / 16:00
Väg 353 från Hörnäs S till Bjurholm Storgatan båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Ledningsarbete Tryckning ledning under väg
Starttid: 2019-07-16 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-27 / 16:00
Väg 353 vid Skarda, i riktning mot Lycksele.
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med trafiksignal och lots
Starttid: 2019-05-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-27 / 16:00
Väg 500 vid Trafikplats Lögdeå Norra, i riktning mot Rundvik.
Vägarbeten: Etableringsarbete Etablering för ny infart till Industrispår med öppen terminal.
Starttid: 2019-07-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
Väg 503 från Glissjöberg fd hpl till Glissjöbergs fd hpl båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2019-07-08 / 09:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 16:00
Väg 507 från Albybyn till Bränna båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Plöjning/schaktning
Starttid: 2019-06-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Väg 508 från Albybyn till Krog båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-06-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Väg 512 från Gräsmyr till Hörnån båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Broarbete, arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2019-03-25 / 06:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 515 mellan Böle och Bryngelhögen, i riktning mot Bryngelhögen.
Vägarbeten: Dikningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2019-06-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 522 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Arbete vid järnvägen, byggtrafik som korsar vägen.
Starttid: 2019-01-15 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-26 / 23:00
Väg 524 från Havskintjärn till Skansbacken i riktning mot Nås i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2019-05-27 / 13:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 524 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2019-05-27 / 13:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 20:00
Väg 533 från Skansbacken till Grånäs i riktning mot Grånäs i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2019-05-27 / 13:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 535 från Skamhed till Ilbäcken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Korsande byggtrafik 1 km norr om Skamhed.
Starttid: 2018-02-01 / 10:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
Väg 536 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Schaktning/plöjning för fiber, Även tryckning/Borrning under vägar.
Starttid: 2019-07-05 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 541 från Hassel till Lucksta båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Stolp- och kabelraseringar
Starttid: 2019-07-15 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-19 / 16:00
Väg 542 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2019-06-10 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-30 / 23:00
Väg 544 från Länsgräns X/Y vid Ortsjön till Lucksta båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete, i höjd med Norrböle.
Starttid: 2018-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 546 från Västanå N till Sörböle båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Schaktning och förläggning av fiber.
Starttid: 2018-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 547 från Torrsjö till Västanå båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Schaktning och förläggning av fiberkabel.
Starttid: 2018-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 554 från Backen till Svala båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-07-06 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 556 från Viken till Tandsbyn i riktning mot Tandsbyn i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Dikning och trumläggning
Starttid: 2019-06-09 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 557 i Västerbottens län.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-06-10 / 22:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 559 från Kyrkmon till Ovansjö båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Byggnation av järnvägsbro, bron är åter öppen för fordonstrafik, kringarbete runt bron kommer fortgå.
Starttid: 2017-10-25 / 05:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 562 från Sundsvall C till Trafikplats Skönsberg (226) i riktning mot Sundsvall i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Ombyggnation av väg 562. Arbetsfordon på vägen, begränsad framkomlighet
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 00:00
Väg 562 från Kyrkmon till Kvissleby båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Flytt av väg 562 byggnation av Gc Njurundabommen - Kvissleby.
Starttid: 2017-06-05 / 14:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 567 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-05-24 / 10:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 567 från Haraberget till N Nyhamn i riktning mot N Nyhamn i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Stolpbyten, arbetsfordon på vägen. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-05-24 / 06:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 568 från Vi till Viforsen båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-07-01 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 568 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2019-06-11 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 570 från Hilleheden till Eskön i riktning mot Eskön i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Ny pendlarparkering som ansluter mot väg 570 samt borrning under väg 583 för ny elkabel.
Starttid: 2019-05-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 571 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2019-06-11 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 573 från Länsgräns W/Z vid Haftorsbygget till Lillhärdal båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Broarbete. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-07-10 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 583 från Hille Kyrka till Ljusne båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Beläggningsarbete: Renovering av banvall i vägområdet.
Starttid: 2019-06-29 / 00:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 583 vid Enånger, i riktning mot Hudiksvall.
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2019-06-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 591 från Nordanås till Västermyrriset i riktning mot Västermyrriset i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Bygge av luftledning i bakslänt.
Starttid: 2019-04-08 / 07:00
Preliminär slut: 2020-08-31 / 16:00
Väg 600 från Björklinge till Gubbo båda riktningarna i Uppsala län (C)
Beläggningsarbete: Begränsad framkomlighet. Risk för stenskott, håll avstånd och hastighet. Trafiken dirigeras med trafiksignal och lots.
Starttid: 2019-07-08 / 11:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Väg 602 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Arbete med optokabel
Starttid: 2019-07-10 / 06:00
Preliminär slut: 2019-07-26 / 16:00
Väg 610 från Ås till Tängtorpet båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Byggnation av GC väg.
Starttid: 2018-12-05 / 14:00
Preliminär slut: 2019-10-15 / 23:00
Väg 629 från Trafikplats Sörljusne (204) till Ljusne båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-06-24 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 632 vid Arvesund, i riktning mot Hammarnäset.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Tryckning av ledning under väg
Starttid: 2019-06-26 / 09:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 633 från Hov till Trafikplats Höljebro (205) i riktning mot Ala i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Lednings/telearb, arbetsfordon på vägen
Starttid: 2019-05-20 / 20:00
Preliminär slut: 2019-12-27 / 16:00
Väg 633 från Mörsil C till Mörsil Ö båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Nybyggnad av hållplats
Starttid: 2019-06-10 / 12:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 16:00
Väg 635 från Halvarsgårdarna till Cirkulationsplats N Romme i riktning mot Jobsbo i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kortvariga underhållsarbeten vid sidan av befintlig väg.
Starttid: 2019-06-03 / 09:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 16:00
Väg 637 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-06-11 / 14:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 638 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Arbetet avser längsgående förläggning samt tryckning / borrning inom vägområdet.
Starttid: 2019-06-28 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 00:00
Väg 644 från Grangärde till Tunsnäs båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete, trafiken regleras med trafikljus och lots. Stor risk för stenskott under arbetet.
Starttid: 2019-07-10 / 12:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 16:00
Väg 644 från Undersåkers jvstn till V Vålådalen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Anläggning av nytt fiberkabelstråk mella Undersåker och Vålådalen
Starttid: 2019-07-03 / 16:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 16:00
Väg 656 från Spraxkya till Halvarsgårdarna båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byggnation av gång och cykelväg. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2019-04-01 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 658 från Forneby till Hänsätter båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Trafik regleras med trafiklots.
Starttid: 2019-06-24 / 13:00
Preliminär slut: 2019-09-02 / 16:00
Väg 659 mellan Såå och Vik
Vägarbeten: Förstärkningsarbete och trumbyten
Starttid: 2019-03-18 / 05:00
Preliminär slut: 2020-10-15 / 16:00
Väg 663 från Hänsätter till Näcksjö i riktning mot Njutånger i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Ledningsarbete Tryckning under väg.
Starttid: 2019-06-05 / 10:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 664 från Baggböle till Skärsätt båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Schaktning och förläggning av fiber.
Starttid: 2018-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 667 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2019-06-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 672 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2019-06-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 675 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Förstärkningsarbete i befintlig linje.
Starttid: 2019-07-08 / 14:00
Preliminär slut: 2019-08-18 / 16:00
Väg 678 från Kårsta till Myckelsjö båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Förläggning av ny ledning.
Starttid: 2019-05-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 16:00
Väg 681 från Ullungsfors till Ropra i riktning mot Långhed i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-05-27 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 681 från Lagfors till Liden N i riktning mot Liden i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Långsamtgående arbetsfordon på eller intill vägbanan kan förekomma.
Starttid: 2019-05-20 / 08:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Väg 684 från Söråker till Holmö brygga båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Beläggningsarbete: Fräsnings och beläggningsarbete, trafiken regleras med vägvakt.
Starttid: 2019-06-05 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-01 / 16:00
Väg 685 från Hässja till Cirkulationsplats Bollnäs i riktning mot Bollnäs i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Fiberanslutning.
Starttid: 2019-05-22 / 10:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 686 från Runemo till Gäddvik i riktning mot Gäddvik i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Fiberförläggning.
Starttid: 2019-05-22 / 10:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 691 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark plöjning optokabel
Starttid: 2019-07-01 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 695 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark fiberplöjning et en riktning åt gången
Starttid: 2019-07-01 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 701 i Uppsala län.
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2019-07-08 / 09:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 16:00
Väg 703 från Nor till Nordsjö båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Trafik regleras med trafiklots.
Starttid: 2019-06-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 711 från Bräcke S till Dracksjön båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Ombyggnation av väg 711 mellan Bräcke och Albacken. Diverse underhållsarbete längs sträckan.
Starttid: 2018-05-07 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 16:00
Väg 712 från Backbo till Husby i riktning mot Vendelsvarv i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Rörligt arbete i vägslänt för kabel. Arbeten utförs dagtid på lördagar och söndagar.
Starttid: 2018-09-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-06 / 17:00
Väg 714 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelgrävning längs väg 714
Starttid: 2019-06-14 / 11:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 16:00
Väg 717 från Dracksjön till Ansjö i riktning mot Ansjö i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Dikningsarbete och trumbyten.
Starttid: 2019-06-17 / 20:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 16:00
Väg 726 från Nyhem S till Brunflo S i riktning mot Brunflo i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Dikningsarbete och trumbyten
Starttid: 2019-06-17 / 20:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 16:00
Väg 727 från Strinningen till Rö i riktning mot Överskog i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-05-19 / 17:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 729 från Strinningen till Färjeläge Strinningen båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-05-19 / 17:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 739 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-07-07 / 15:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 742 i Uppsala län.
Beläggningsarbete: Arbete med klister och sten med stor risk för stenskott. Trafikreglering med lots och trafikljus.
Starttid: 2019-07-03 / 06:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 742 från Trafikplats Torslunda till Svanby i riktning mot Tierp i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Trafik regleras med signal
Starttid: 2019-06-24 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-02 / 16:00
Väg 745 från Hjortsta till Tunbyn i riktning mot Tunbyn i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2019-06-14 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 00:00
Väg 746 från Korssjön till Skog båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-07-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 750 från Hjortsta till Gia båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-04-08 / 16:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 00:00
Väg 758 från Tunbyn till Vattlång båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Ledningsarbete i mark. Arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2019-06-13 / 17:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 00:00
Väg 764 från Husby Kyrka till Svinöhed båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. . Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-05-22 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 16:00
Väg 765 i Västmanlands län.
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med trafikljus eller lots. Risk för stenskott.
Starttid: 2019-07-09 / 06:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 766 från Amshyttan till Långshyttans kapell båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Beläggningsarbete: Justeringar efter tidigare grävningar infkör kommande beläggning. Arbetsfordon på vägen. Arbetet utförs vardagar 7-18.
Starttid: 2019-05-13 / 06:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 772 i Västernorrlands län.
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt och lots.
Starttid: 2019-06-16 / 15:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 774 från Östergraninge till Bollstabruk båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-06-11 / 07:00
Preliminär slut: 2020-12-30 / 16:00
Väg 786 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Ny fiberkabel skall förläggas
Starttid: 2018-07-02 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 789 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberarbete i Hammerdal
Starttid: 2019-07-10 / 09:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 791 från Yxskaftkälen till Bredkälen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2019-07-16 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 796 från S Söre till Söre båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Broarbete på bron över Indalsälven.
Starttid: 2019-06-24 / 08:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 23:00
Väg 819 från Brånheden till Mjönäs båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-07-09 / 10:00
Preliminär slut: 2020-12-30 / 16:00
Väg 826 i Västmanlands län.
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med trafikljus och lots. Risk för stenskott
Starttid: 2019-07-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 830 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-07-03 / 15:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 16:00
Väg 834 i Västernorrlands län.
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Fläckvis fräsnings och beläggningsarbeta med tillhörande kringarbeten. Trafiken regleras med lots eller vakt, vissa moment sker i skydd av tma
Starttid: 2019-07-02 / 10:00
Preliminär slut: 2019-10-01 / 16:00
Väg 836 från Häggvik till Näsänget båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt eller lots.
Starttid: 2019-06-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-01 / 16:00
Väg 839 från Bäckland till Bönhamn båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Beläggningsarbete: Fläckvis beläggningsarbete.
Starttid: 2019-06-18 / 12:00
Preliminär slut: 2019-10-01 / 16:00
Väg 843 i Västmanlands län.
Beläggningsarbete: Håll avstånd och hastighet. Risk för stenskott. Trafiken dirigeras med lots och trafiksignal.
Starttid: 2019-07-10 / 19:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 848 från Järesta till Norrfällsviken båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt och lots.
Starttid: 2019-05-21 / 09:00
Preliminär slut: 2019-10-01 / 16:00
Väg 862 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2019-07-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 884 från Norum till Hummelvik båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Förläggning av kabel längs väg
Starttid: 2019-05-20 / 15:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 16:00
Väg 885 från Bjästa till Näske båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Kabelförläggning längs med väg.
Starttid: 2019-05-20 / 15:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 16:00
Väg 885 från Näske till Näske brygga båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Kabelarbete längs med väg
Starttid: 2019-05-20 / 15:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 16:00
Väg 301 från Nedre Gärdsjö S till Ingels torget i riktning mot Lamborn i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-07-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 908 i Värmlands län.
Beläggningsarbete: Planfräsning utförd inväntar beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt/lots.
Starttid: 2019-07-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 908 från Nybyn till Trafikplats Bjästa båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med vakt och lots.
Starttid: 2019-07-05 / 05:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 938 från Karlsarvet till Inänget båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Arbetsfordon på vägbanan. Trafiken leds förbi påverkat område.
Starttid: 2019-06-24 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 939 från Lekvattnet till Östmark båda riktningarna i Värmlands län (S)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Östmark, vakt och lots
Starttid: 2019-05-08 / 19:00
Preliminär slut: 2022-12-31 / 23:00
Väg 941 från Fornby till Backbyn båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete. Arbetsfordon på vägbanan. Trafiken leds förbi påverkat område.
Starttid: 2019-07-01 / 06:30
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 963 från Ovanmyra till Boda kyrkby i riktning mot Furudal i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-07-04 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 983 från Edsforsen till Bergsjödammen båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-06-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 16:00
Väg 996 från Sandhed till Hansjö i riktning mot Hansjö i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Fibergrävning och tryckning under väg.
Starttid: 2019-06-25 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-29 / 23:00
Väg 998 i Jämtlands län.
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete, trafiken regleras med trafikljus och lots. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-06-03 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 1002 från Fryksåsvägen till Fryksås båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Beläggningsarbete: Schaktning på kortare sträckor. Bergränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-06-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 16:00
Väg 1003 från Gråsvängen till Unnåbron båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Lednings/telearbete.
Starttid: 2019-06-24 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-29 / 23:00
Väg 1024 från Västäng till Rot båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Arbete med lager på/under bro, trafiken går växelvis förbi i samma fil.
Starttid: 2019-05-22 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 1036 från Remmarbäcken till S till Seltjärn båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-06-25 / 08:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 23:00
Väg 1043 från V Öje till Ö Öje båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2019-06-10 / 13:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 1045 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-05-21 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-30 / 16:00
Väg 1050 från Cirkulationsplats Lindvallen till Cirkulationsplats Lindvallen S i riktning mot Köraån i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Anslutning av infart/utfart mot befintlig cirkulationsplats
Starttid: 2019-05-01 / 08:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 23:00
Väg 1053 från N Rörbäcksnäs till Närsjön båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byggnation av ny vägsträckning. Följ orange vägvisning.
Starttid: 2019-06-24 / 06:00
Preliminär slut: 2020-08-31 / 16:00
Väg 1053 på Sälenfjällsvägen vid Rörbäcksnäs, i riktning mot Sälen.
Vägarbeten: Ledningsarbete, förläggning av elkabel
Starttid: 2019-05-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 1069 från Faresta till Sunnansjö båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-06-27 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 1085 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Kabelförläggning båda sidor väg
Starttid: 2019-06-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 16:00
Väg 1094 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Ledningsarbete. Kabelförläggning på bägge sidor av vägen
Starttid: 2019-06-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 16:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se