MITT 00:57
Väglag: Värmlands län
Översikt: Mestadels våta eller fuktiga vägbanor. Moddiga vägar förekommer i norra delar av länet. Prognos: Oförändrad.
Uppdaterad: 2019-11-17 / 00:46
Väglag: Örebro län
Översikt: Våta eller fuktiga vägbanor med plusgrader i vägytan. Prognos: Ingen större förändring av väglaget väntas.
Uppdaterad: 2019-11-16 / 23:02
Väglag: Västmanlands län
Översikt: Våta eller fuktiga vägbanor med plusgrader i vägytan. Prognos: Ingen större förändring av väglaget väntas.
Uppdaterad: 2019-11-16 / 23:02
Väglag: Uppsala län
Översikt: Våta eller fuktiga vägbanor med plusgrader i vägytan. Prognos: Ingen större förändring av väglaget väntas.
Uppdaterad: 2019-11-16 / 23:02
Väglag: Västernorrlands län
Översikt: Väglaget i länet varierar från våta vägbanor längs kusten till fläckvis isiga partier i de inre delarna av länet. Prognos: Under natten berörs länet av ett nederbördsområde i form av snö med inslag av regn. Risk för lokal ishalka. Färja: Hemsöleden - Färjan går enligt tidtabell.
Uppdaterad: 2019-11-17 / 00:15
Väglag: Gävleborgs län
Översikt: Väglaget består övervägande av våta vägbanor. Prognos: Under natten berör ett nederbördsområde med snö- elller snöblandat regn länet, med risk för lokal halka. Längs kusten även inslag av underkylt regn vilket medför risk för ishalka.
Uppdaterad: 2019-11-17 / 00:14
Väglag: Dalarnas Län
Översikt: Väglaget består övervägande av vått, fläckvis moddsträngar kan förekomma. I fjälltrakterna packad snö och is. Prognos: Under natten berör ett nederbördsområde med snö länet, med risk för lokal snöhalka.
Uppdaterad: 2019-11-17 / 00:14
Väglag: Jämtlands län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande fläckvis isiga vägbanor. I fjälltrakterna förekommer mer is och packad snö. Prognos: Under natten berörs länet av ett nederbördsområde i form av snö. Risk för lokal snöhalka. Fjällvägar: Väg 531 över Flatruet är ÖPPEN. (vägen hålls nattstängd mellan kl 22:00-06:00 under perioden 1/12 - 15/4. Vid besvärligt väder kan vägen stängas med kort varsel även under annan tid). Väg 1019 till Storulvån är STÄNGD (vägen hålls vinteravstängd perioden 1/11-31/1, därefter hålls vägen nattavstängd mellan kl 22:00-08.00 perioden 1/2-15/4. Vid besvärligt väder kan vägen stängas med kort varsel även under annan tid). Väg 824 STÄNGD Stekenjokkvägen hålls vinterstängd under perioden 15/10-19 - 6/6-20. Färja/isväg: Isöleden - Färjan går enligt tidtabell Ammeröleden - Färjan går enligt tidtabell. Håkanstaleden - Färjan går enligt tidtabell Isvägen Sunne - Vällviken är stängd för säsongen.
Uppdaterad: 2019-11-17 / 00:14
1024
Dalarnas Län
(00:10) Väg 1024 från Mångsbodarna till Tennäng båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Nedfallna träd: Strax öster om Mångsbodarna ett träd över vägen. Personal på väg till platsen Väg blockerad
Preliminär slut: 2019-11-17 / 02:00
348
Västernorrlands Län
(21:52) Väg 348 från Pengsjö till Åbosjön båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Fordonshaveri: Vid korsningen till väg 1044 och väg 348 en stillastående bil på vägbanan. Begränsad framkomlighet. 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2019-11-17 / 01:00
1019
Jämtlands Län
(09:34) Väg 1019 vid Storulvån båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Väg 1019 (Storulvån) hålls vinteravstängd under perioden 1/11 - 31/1.
Preliminär slut: 2020-02-01 / 16:00
824
Jämtlands Län
(12:00) Väg 824 från Leipikvattnet till Länsgräns AC/Z vid Stekenjokk båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Väg 824 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Preliminär slut: 2020-06-06 / 16:00
1047
Dalarnas Län
(17:00) Väg 1047 från Torgås till Sörnäs båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägen avstängd: Bron över Västerdalälven vid Torgås är helt avstängd för all trafik samt även gång och cykeltrafik.
Preliminär slut: 2021-06-30 / 16:00
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
trafikradion.se