MITT 21:21
Väglag: Värmlands län
Översikt: Lokalt är vägarna är blöta. I norra Värmland råder vinterväglag. Prognos: Risk för lokal frosthalka.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 20:38
Väglag: Örebro län
Översikt: Våta eller fuktiga vägar med temperaturer i vägytan runt noll grader. Risk för lokal ishalka i sambande med nederbörd. Prognos: Fortsatt risk för halt väglag.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:08
Väglag: Västmanlands län
Översikt: Våta eller fuktiga vägar med temperaturer i vägytan runt noll grader. Risk för lokal ishalka i sambande med nederbörd. Prognos: Fortsatt risk för halt väglag.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:08
Väglag: Uppsala län
Översikt: Våta eller fuktiga vägar med temperaturer i vägytan runt noll grader. Risk för lokal ishalka i sambande med nederbörd. Prognos: Fortsatt risk för halt väglag.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:08
Väglag: Västernorrlands län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av torra vägbanor med inslag av fläckvis isiga partier. Prognos: Risk för lokal frosthalka under natten. Färja: Hemsöleden går enligt tidtabell.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:45
Väglag: Gävleborgs län
Översikt: Väglaget i länet består av torra vägbanor med inslag av och fläckvis isiga partier. Prognos: Risk för lokal frosthalka under natten.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:45
Väglag: Dalarnas Län
Översikt: Väglaget i länet varierar från torra vägbanor med inslag av is och moddsträngar i de södra och östra delarna av länet, i de västra och norra delarna lös- och packad snö. Prognos: Risk för lokal frosthalka under natten.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:45
Väglag: Jämtlands län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av packad snö och is med lössnö. Prognos: Risk för lokal frosthalka under natten. Fjällvägar: Väg 531 Vägen över Flatruet är tillfälligt avstängt på grund av snöröjning. (Vägen är avstängd nattetid kl.22-06 under perioden 1/12-15/4, vägen kan även stängas övrig tid med kort varsel på grund av dåligt väder). Väg 1019 till Storulvån är vinterstängd under perioden 1/11 - 1/2. Väg 824 Stekenjokkvägen, Klimpfjäll - Leipikvattnet STÄNGD. (Vägen är vinterstängd under perioden 15/10-6/6) Färja/isväg: Isöleden - Färjan går enligt tidtabell. Ammeröleden - Färjan går enligt tidtabell. Håkanstaleden - Färjan går enligt tidtabell. Isvägen Sunne - Vällviken är STÄNGD för säsongen.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 19:45
Jämtlands Län
(20:25) Väg 666 från Semlan till Bleckåsen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Bärgning: Bärgning av lastbil i höjd Bleckåsen.
Preliminär slut: 2018-12-13 / 23:00
Dalarnas Län
(18:25) E45 från Emådalen till Länsgräns W/X vid Noppikoski båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Fordonshaveri: Lastbil med okänt haveri strax norr om Ämådalen. 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2018-12-13 / 22:00
Jämtlands Län
(22:00) Väg 531 från Mittådalen till Ljungdalen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Vägen över Flatruet är nattstängd mellan klockan 22:00-06:00 under perioden 1 December - 15 April. Vid besvärligt väder kan vägen stängas med kort varsel även under annan tid.
Preliminär slut: 2019-04-15 / 16:00
Västerbottens Län
(15:02) Väg 512 från Örsbäck till Gräsmyr båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Djur på vägen: Flertalet renar på- och intill vägbanan mellan Örsbäck och Gräsmyr. Kör med försiktighet.
Preliminär slut: 2018-12-14 / 16:00
Jämtlands Län
(18:58) Väg 1019 vid Storulvån båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Väg 1019 mot Storulvån är vinterstängd under perioden 17/11 - 1/2.
Preliminär slut: 2019-02-01 / 16:00
Västmanlands Län
(10:15) Väg 68 från Fagersta Cirkulationsplats Sveavägen till Munkgruvan båda riktningarna i Västmanlands län (U)
Vägskada: Sänkt hastighet på väg 68 mellan Fagersta och Norberg från 100 km/timmen till 80 km/timmen. Anledningen är att undre delen av beläggningen är i dåligt skick. Åtgärd planeras till försommaren 2019. För mer information se Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se
Preliminär slut: 2019-04-30 / 16:00
Jämtlands Län
(12:01) Väg 824 från Leipikvattnet till Länsgräns AC/Z vid Stekenjokk båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Väg 824 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Preliminär slut: 2019-06-06 / 12:00
Just nu hittar du 46 vägarbeten här under.
Väg 800 från Alsbäck till Cirkulationsplats Torsång N båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Förläggning av optokabel.
Starttid: 2018-11-26 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 975 från Skattungbyn till Torsmo båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Lednings/telearbete vid bro över Ore älv. Vägen är helt avstängd under arbetet.
Starttid: 2018-11-21 / 13:30
Preliminär slut: 2019-02-28 / 17:00
E45 från Mora Strand till Mora jvstn båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Bygge utav ny rondell. Risk för begränsad framkomlighet under arbetet. Följ skyltad omledning.
Starttid: 2018-11-20 / 06:30
Preliminär slut: 2018-12-20 / 16:00
Väg 559 från Forsa till Njurundabommen i båda riktningarna.
Vägarbeten: Byggnation av järnvägsbro. vägen är avstängd.
Starttid: 2017-10-25 / 05:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
E4 från Docksta Marina till Ullånger i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Södergående trafik leds om via norrgående körfält. Kortare trafikstopp kan förekomma i samband med sprängningsarbeten.
Starttid: 2017-09-18 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
E4 från Trafikplats Mörtsal (245) till Hornöberget båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Reparationsarbete av övergångskonstruktionerna på Högakustenbron 5/11-20/12. Trafik överleds till gemensam körbana.
Starttid: 2018-11-05 / 20:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
E4 från Stensland till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Beläggningsarbete mellan Ullånger och Docksta. Arbetet kommer ske vardagar dagtid, trafiken regleras med trafiksignaler samt Lots.
Starttid: 2018-10-08 / 14:58
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
E14 från Trafikplats Vattjom till Kärvsta i riktning mot Östersund i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-14 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
E14 från Staa till Gevsjön båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggningsarbete på vägen,
Starttid: 2018-05-29 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
E14 från Vårbacken till Granboda båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Förläggning fiber mellan Österund (Torvalla) och Sundsvall (Matfors).
Starttid: 2018-08-06 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
E16 från Trafikplats Lilla Ornäs till Pilborondellen båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Lagning av vajer. Risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-12-13 / 18:31
Preliminär slut: 2018-12-13 / 23:59
Väg 26 från Vansbro till Landbobyn båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsförläggning, arbetsfordonpå vägbanan
Starttid: 2018-10-24 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 50 från Glössbo Ö till Cirkulationsplats Söderhamn V båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Avsmalning av befintlig väg, beläggningsarbete samt anläggning av nya bussfickor.
Starttid: 2018-09-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 63 från Hjulsjö Ö till Stjärnfors båda riktningarna i Örebro län (T)
Vägarbeten: Sidoområdesåtgärder. Endast ett körfält förbi arbetsplats. Beroende på sikt kan trafik komma att regleras med signal eller vakt
Starttid: 2018-09-03 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 66 från Cirkulationsplats Ludvika till Mälarbacken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbete nedläggning av vatten/avloppsledning.
Starttid: 2018-09-25 / 21:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 68 från Lumsen till Byvalla båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2018-11-19 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Väg 70 från Mora Strand till Kråkberg i riktning mot Riksgränsen i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Nybyggnation av rondell. Arbetsfordon på vägbanan, risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-09-26 / 14:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 70 från Krökbacken till Bragehall båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-10-06 / 11:00
Preliminär slut: 2019-02-01 / 23:00
Väg 76 mellan Mon och Länsgräns Uppsala/Gävleborg, i riktning mot Länsgräns Uppsala/Gävleborg.
Vägarbeten: Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser längs väg 76 i Uppsala län. Trafik kan komma att regleras med vakt/signal
Starttid: 2018-09-04 / 11:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 76 från Nöttö till Överboda i riktning mot Gävle i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Arbetet med viltstängslet. Skyddsbil på plats. Var uppmärksam. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-11-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 76 från Nöttö till Norrgärde i riktning mot Gävle i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Utbyte av viltstängsel Endast 1 körfält förbi arbetsplats
Starttid: 2018-11-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 321 från Svenstavik S till Månsåsen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Förstärkningarbeten mellan Svenstavik och Månsåsen. Begränsad framkomlighet. Arbetet styrs med trafikljus och lots.
Starttid: 2017-11-23 / 10:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 23:00
Väg 334 från Kungsgården till Solum båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-11-07 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-01 / 23:00
Väg 348 vid Bredbyn, i riktning mot Hälla.
Vägarbeten: Förläggning av el.ledningar ena sidan om väg 348
Starttid: 2018-09-05 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 503 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Broarbete vid Vibron. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-10-24 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 527 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2018-10-16 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 529 från Kallhålet till Skottvallen båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Tryckningar under väg för fiberkanalisation
Starttid: 2018-11-20 / 12:00
Preliminär slut: 2019-06-27 / 23:00
Väg 562 från Sundsvall C till Trafikplats Skönsberg (226) i riktning mot Sundsvall i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Ombyggnation av väg 562. Arbetsfordon på vägen, följ skyltad omledning.
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 00:00
Väg 562 från Kyrkmon till Kvissleby båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Byte av kantbalk på bro över Ljungan samt breddning av intilliggande järnväg.
Starttid: 2017-06-05 / 14:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 00:00
vid Sundsvalls kommun i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Mätning/provtagning.
Starttid: 2017-11-14 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-22 / 23:00
Väg 583.03 från Borg till Källene i riktning mot Källene i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Borrning under väg samt längsgående schakt utanför cykelbana
Starttid: 2018-11-28 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 635 från Skenshyttan N till Cirkulationsplats N Romme båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byggnation av gång och cykelbana samt två farthinder i Halvarsgårdarna. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Starttid: 2017-04-12 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 636 från Morgårdshammar till Gubbo båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byte av V/A-ledning, ett körfält avstängt. Trafik regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-11-16 / 11:30
Preliminär slut: 2019-06-30 / 00:00
Väg 647 mellan Vävland och Edsgården, i riktning mot Strömås.
Vägarbeten: Nyförläggning fiber genom schaktning, plöjning samt tryckning.
Starttid: 2018-07-24 / 07:30
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Väg 651 från Tomta till Forsbro båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Räckesarbete, arbetsfordon på vägen. Arbetet pågår dagtid vardagar 07-16
Starttid: 2018-12-11 / 08:01
Preliminär slut: 2018-12-14 / 16:00
Väg 675 från Valne till Ängesån båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Förstärknings- och trumarbete mellan Valne - Änge.
Starttid: 2018-03-27 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 681 från Skäljom till Ljustorps Kyrka i riktning mot Liden i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Borrning under väg 681.
Starttid: 2018-09-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 699 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, Trafiken regleras med TMA bilar
Starttid: 2018-10-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Väg 759 från Älvkarleby kraftverk till Älvkarleby S i riktning mot Mon i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Arbete med byte av broräcke. Trafik regleras med hjälp av trafikljus. Fordningsbegräsning max 3,5 ton och 2,5 meter.
Starttid: 2018-11-08 / 11:15
Preliminär slut: 2019-07-15 / 23:00
Väg 781 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Grävning av fiber
Starttid: 2018-09-20 / 18:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 787 från Ed till Barktjärn i riktning mot Barktjärn i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: nybyggnad av parkering
Starttid: 2018-11-28 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 824.01 från Leipikån till Ankarvattnet i riktning mot Stora Blåsjön i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots och trafikljus. Risk för köbildning i samband med arbetet. Risk för ör stenskott.
Starttid: 2018-06-17 / 07:30
Preliminär slut: 2019-08-19 / 23:00
Väg 907 från Oxängen till Sörby båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakt och plöjning av optokanalisation. påverkar båda körriktningarna.
Starttid: 2018-11-26 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 911 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning av fiber.
Starttid: 2018-05-21 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 984 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning av fiber.
Starttid: 2018-05-21 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 1044 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Ny vägsträckning. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-06-26 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
m.trafikradion.se