MITT 11:14
Väglag: Värmlands län
Översikt: Mestadels torra vägbanor. Prognos: Oförändrat väglag.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 06:44
Väglag: Örebro län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 09:16
Väglag: Västmanlands län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 09:16
Väglag: Uppsala län
Översikt: Inga problem med väglaget. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 09:16
Väglag: Västernorrlands län
Översikt: Väglaget i länet består av torra och fläckvis våta vägbanor. Prognos: Ingen förändring av väglaget väntas under dagen. Färja: Hemsöleden - Färjan går enligt tidtabell
Uppdaterad: 2018-10-19 / 07:48
Väglag: Gävleborgs län
Översikt: Väglaget i länet består av torra och fläckvis fuktiga vägbanor. Prognos: Ingen förändring av väglaget väntas under dagen.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 07:48
Väglag: Dalarnas Län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av torra och fläckvis våta vägbanor. Prognos: Ingen förändring av väglaget väntas under dagen.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 07:48
Väglag: Jämtlands län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av torra och fläckvis våta vägbanor. Prognos: Ingen förändring av väglaget väntas under dagen. Fjällvägar: Väg 531 Vägen över Flatruet är ÖPPEN. (Vägen är avstängd nattetid kl.22-06 under perioden 1/12-15/4, vägen kan även stängas övrig tid med kort varsel på grund av dåligt väder). Väg 1019 till Storulvån är ÖPPEN. Väg 824 Stekenjokkvägen, Klimpfjäll - Leipikvattnet STÄNGD. (Vägen är vinterstängd under perioden15/10-6/6) Färja/isväg: Isöleden - Färjan går enligt tidtabell. Ammeröleden - Färjan går enligt tidtabell Håkanstaleden - Färjan går enligt tidtabell. Isvägen Sunne - Vällviken är STÄNGD för säsongen.
Uppdaterad: 2018-10-19 / 07:48
<< Båda riktningar >>
Västernorrlands Län
(08:54) E4 från Tpl Njurunda (222) till Tpl Skönsmon (225) båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägskada: Risk för stenskott mellan Nolby och Sundsvall.
Preliminär slut: 2018-10-22 / 10:00
Just nu finns det 1 händelse äldre än 6 timmar.
<< Båda riktningar >>
Jämtlands Län
Väg 824 från Leipikvattnet till Länsgräns AC/Z vid Stekenjokk båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Väg 824 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Starttid: 2018-10-15 12:01
Preliminär sluttid: 2019-06-06 / 12:00
Avslutade vägarbeten
Avslutad: 11:12
Väg 56 från Grällsbo till Länsgräns C/U vid Dalälven i riktning mot Gävle i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Mittvajer.
Starttid: 2018-10-19 / 01:39
Preliminär slut: 2018-10-19 / 11:00
Avslutad: 11:12
Väg 256 mellan Västerfärnebo och Trafikplats Stampers, i riktning mot Sala.
Vägarbeten: Beläggningsarbete Beläggningsarbete i båda riktningar med vakt.
Starttid: 2018-10-18 / 10:00
Preliminär slut: 2018-10-26 / 23:00
Just nu hittar du 89 vägarbeten här under.
Väg 256 vid Karbenning, i riktning mot Sala.
Vägarbeten: Spårarbeten vid plankorsning.
Starttid: 2018-10-19 / 09:00
Preliminär slut: 2018-10-19 / 23:00
Väg 1001 i Dalarnas län.
Vägarbeten: Beläggningsarbete. följ skytlad förbiledning.
Starttid: 2018-10-19 / 06:00
Preliminär slut: 2018-10-26 / 19:00
<< Båda riktningar >>
Väg 583 från Hamrångefjärden till Hagsta båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Renovering av plankorsning i Hamrångefjärden. Övergången avstängd under arbetet.
Starttid: 2018-10-18 / 10:00
Preliminär slut: 2018-10-26 / 23:00
Väg 771.02 från Näverede kraftstn till Lappviken i riktning mot Stugun i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Broarbete, vägen är avstängd under arbetet.
Starttid: 2018-08-20 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-22 / 23:00
Väg 562 från Sundsvall C till Trafikplats Skönsberg (226) i riktning mot Sundsvall i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Ombyggnation av väg 562. Arbetsfordon på vägen, följ skyltad omledning.
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 00:00
<< Båda riktningar >>
Väg 575 från Molnbyggen till Skeberg båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Broreparationer, vägen är helt avstängd för genomfart vid Kråkbodarna.
Starttid: 2018-09-22 / 10:00
Preliminär slut: 2018-10-19 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 564 från Nyland till Juniskär båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Beläggningsarbete, trafiken regleras med trafikljus. Risk för kortare stopp och köbildning under arbetet.
Starttid: 2018-09-13 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-15 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 759 från Älvkarleby kraftverk till Älvkarleby S båda riktningarna i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Utbyte av broräcke.
Starttid: 2018-03-19 / 14:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 559 från Forsa till Njurundabommen i båda riktningarna.
Vägarbeten: Byggnation av järnvägsbro. vägen är avstängd.
Starttid: 2017-10-25 / 05:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 580 från Ulvsta till Strömsborg i riktning mot Strömsborg i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Broarbete på bron över Testeboån i höjd med Strömsborg.
Starttid: 2018-08-21 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-29 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 335 från Sidensjö Kyrka till Berg båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Förstärkningsarbete på sträckan. Vägen är avstängd för genomfartstrafik. Trafikanter hänvisas till väg 908 Bjästa - Sidensjö.
Starttid: 2016-10-14 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-30 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 562 från Njurunda till Nolby båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Broarbete Njurundabommen, bron kommer att vara helt avstängd mellan 28/6 - 6/7. Följ skyltad omledning.
Starttid: 2018-06-28 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
<< Båda riktningar >>
E4 från Stensland till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Beläggningsarbete mellan Ullånger och Docksta. Arbetet kommer ske vardagar dagtid, trafiken regleras med trafiksignaler samt Lots.
Starttid: 2018-10-08 / 14:58
Preliminär slut: 2018-10-26 / 16:00
E4 från Hörnefors till Ängersjön i riktning mot Sundsvall i Västerbottens län (AC)
Vägarbeten: Ledningsarbete, akut vattenläcka under E4. Arbetsfordon på vägen, begränsad framkomlighet råder under arbetet med risk för kortare stopp och köbildning.
Starttid: 2018-10-16 / 08:30
Preliminär slut: 2018-10-19 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E4 från Stensland till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Södergående trafik leds om via norrgående körfält. Kortare trafikstopp kan förekomma i samband med sprängningsarbeten.
Starttid: 2017-09-18 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E4 från Midlanda till Fröland båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Beläggningsarbete, arbetsfordon på vägen. Risk för kortare stopp och köbildning under arbetet.
Starttid: 2018-10-15 / 01:00
Preliminär slut: 2018-10-19 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E4 från Trafikplats Hudiksvall S (214) till Gnarp båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Slåtterarbete, Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.
Starttid: 2018-10-14 / 18:26
Preliminär slut: 2018-10-22 / 06:00
<< Båda riktningar >>
E4 från Ullångersfjärden till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Södergående trafik leds om via norrgående körfält. Kortare trafikstopp kan förekomma i samband med sprängningsarbeten
Starttid: 2018-05-28 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E4 från Tpl Hudiksvall V (215) till Vattrång båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Byte av befintligt viltstängsel och grindar.
Starttid: 2018-07-16 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E14 från Vårbacken till Huberget båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Återställningsarbeten, ett körfält avstängt.
Starttid: 2018-09-26 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-26 / 16:00
<< Båda riktningar >>
E14 från Vårbacken till Granboda båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Förläggning fiber mellan Österund (Torvalla) och Sundsvall (Matfors).
Starttid: 2018-08-06 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
E14 från Staa till Gevsjön båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggningsarbete på vägen, trafiken styrs med trafikljus under arbetet.
Starttid: 2018-05-29 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
<< Båda riktningar >>
E45 från Länsgräns W/X vid Noppikoski till Västbacka båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Diverse underhållsarbeten längs sträckan. Arbetsfordon på vägen, risk för begränsad framkomlighet under arbetet.
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-26 / 16:00
<< Båda riktningar >>
E45 från Örjastäppan till Mora brandstation båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ombyggnation av befintlig fyrvägskorsning.
Starttid: 2018-05-28 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-01 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 50 från Glössbo Ö till Cirkulationsplats Söderhamn V båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Avsmalning av befintlig väg, beläggningsarbete samt anläggning av nya bussfickor.
Starttid: 2018-09-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 56 från Länsgräns C/U Söder Gysinge till Byggningen i riktning mot Gävle i Västmanlands län (U)
Vägarbeten: Utsmyckning av rondell
Starttid: 2018-10-16 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-04 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 63 från Hjulsjö Ö till Stjärnfors båda riktningarna i Örebro län (T)
Vägarbeten: Sidoområdesåtgärder. Endast ett körfält förbi arbetsplats. Beroende på sikt kan trafik komma att regleras med signal eller vakt
Starttid: 2018-09-03 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 66 från Cirkulationsplats Ludvika till Mälarbacken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbete nedläggning av vatten/avloppsledning.
Starttid: 2018-09-25 / 21:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 68 vid Trafikplats Tegelbruket, i riktning mot Storvik.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Vänstersväng norra korsningen mellan väg 68 och 513
Starttid: 2018-08-09 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 70 från Flickerbäcken till Riksgräns SE/NO vid Flötningen båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Diverse underhållsarbeten samt trumbyten. Begränsad framkomlighet under arbetet.
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-19 / 16:00
Väg 76 mellan Karlholmsbruk och Älvkarleby, i riktning mot Älvkarleby.
Vägarbeten: Beläggningsarbete Beläggningsarbete i båda riktningar med lots.
Starttid: 2018-10-15 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 76 från Mon till Länsgräns C/X vid Harnäs båda riktningarna i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Utbyggnad av busshållsplatser. Trafiken regleras med signal.
Starttid: 2018-09-20 / 17:21
Preliminär slut: 2018-11-09 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 83 från Norrbyn till Böle båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Nybyggnation av busshållsplatser.
Starttid: 2018-10-18 / 06:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 87 från Fiskviken till Cirkulationsplats Bispgården båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggningsarbete, fräs och beläggning. Trafiken regleras med signal och lots
Starttid: 2018-06-12 / 01:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 90 från Lidbacken till Cirkulationsplats Rödsta båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Beläggningsarbete mellan Sollefteå och Mosjön. Trafiken leds med lots.
Starttid: 2018-10-17 / 05:00
Preliminär slut: 2018-10-22 / 20:00
mot Örebro
Väg 244 från Hammarn till Grythyttan N i riktning mot Örebro i Örebro län (T)
Vägarbeten: Mätning av väg och dikeskant. Korta stopp utmed vägen med mätfordon och skyddsbil.
Starttid: 2018-10-16 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 296 mellan Furudal och Voxna, i riktning mot Ytterhogdal.
Vägarbeten: Dikning,trummbyten,utskiftning.
Starttid: 2018-10-08 / 06:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 302 vid Järbo båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Broarbete väg 542/302 Reparation av bro över järnvägen i Järbo (Kungsforsvägen). Halva bron kommer att hållas öppen för trafik. Regleras med trafiksignal.
Starttid: 2018-09-03 / 08:30
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 305 från Länsgräns X/Y vid Olsbygget till Fanbyn i riktning mot Stöde i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Dikning, trumbyten
Starttid: 2018-08-10 / 13:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 305 från Bjuråker N till Friggesund båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Byggnation av busshållplatser. Begränsad framkomlighet, ett körfält avstängt. Arbetet utförs vardagar mellan 07-16.
Starttid: 2018-06-14 / 13:37
Preliminär slut: 2018-10-26 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 311 från Sörvattnet till Tännäs båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Broarbete, byte slitlager och kantbalk. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-07-30 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 321 från Svenstaviks skola till Kövra båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggningsarbete, trafiken regleras med lots och trafikljus. Begränsad framkomlighet råder under arbetet med risk för kortare stopp och köbildning.
Starttid: 2018-10-15 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-19 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 321 från Svenstavik S till Månsåsen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Förstärkningarbeten mellan Svenstavik och Månsåsen. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2017-11-23 / 10:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 23:00
Väg 331 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Urgrävning för en reparation av väg trumma i höjd med Höglandsbodarna. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-09-26 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 334 från Boteå till Grillom båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Trumbyte, kortare omledning på ca 200meter
Starttid: 2018-10-15 / 17:00
Preliminär slut: 2018-11-02 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 335 från Stöndar till Sidensjö båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Förstärkningsarbete, Risk för stopp och köbildning under arbetet.
Starttid: 2018-07-30 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 344 från Skyttmon till Selsviken båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots och signal
Starttid: 2018-06-12 / 01:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 348 från Överhörnäs till Främmerhörnäs båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete korsingen 348/E4. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2018-10-19 / 09:20
Preliminär slut: 2018-10-19 / 14:00
Väg 348 vid Bredbyn, i riktning mot Hälla.
Vägarbeten: Förläggning av el.ledningar ena sidan om väg 348
Starttid: 2018-09-05 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 513 från Torsåker till Vij båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Ny- och ombyggbyggnad avfart
Starttid: 2018-08-09 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 518 från Nor till Cirkulationsplats Storvik båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Grävning intill väg.
Starttid: 2018-10-19 / 08:13
Preliminär slut: 2018-10-19 / 14:00
Väg 527 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Ledningsarbete, arbetsfordon på vägbanan
Starttid: 2018-10-16 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 562 från Kyrkmon till Kvissleby båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Byte av kantbalk på bro över Ljungan samt breddning av intilliggande järnväg.
Starttid: 2017-06-05 / 14:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 00:00
Väg 562 från Myre centrum till Njurundabommen i riktning mot Sundsvall i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Fräsning- och beläggningsarbete, trafiken regleras med vakt. Risk för köbildning och korta stopp under arbetet.
Starttid: 2018-05-18 / 16:00
Preliminär slut: 2018-11-15 / 16:00
vid Sundsvalls kommun i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Mätning/provtagning.
Starttid: 2017-11-14 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-22 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 567 från Haraberget till N Nyhamn båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Fräsnings- och beläggningsarbete samt för- och efterarbeten.
Starttid: 2018-08-07 / 06:15
Preliminär slut: 2018-11-15 / 16:00
Väg 567 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Beläggningsarbete
Starttid: 2018-08-07 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-15 / 18:00
Väg 573 i Jämtlands län.
Vägarbeten: Broarbete vid Härjåstugan, ny överbyggnad.
Starttid: 2018-10-02 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
Väg 601 från Cirkulationsplats Knaggatorget till Västanå i riktning mot Alfta Kraftverk i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Beläggningsarbete på angiven sträcka, begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-10-11 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 635 från Skenshyttan N till Cirkulationsplats N Romme båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byggnation av gång och cykelbana samt två farthinder i Halvarsgårdarna. Trafiken regleras med trafiksignaler.
Starttid: 2017-04-12 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 645 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete
Starttid: 2018-10-04 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 651 från Arbrå till Tomta båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Byggnation av busshållsplatser.
Starttid: 2018-10-02 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 653 från Ren till Växbo båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Förstärknings och beläggningsarbete mellan Ren och Växbo. Trafik dirigeras med trafikljus och lots. Arbetet utförs mån-tors, kl 06-22
Starttid: 2018-05-21 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 22:00
Väg 656 från Koldemo till Forsön i riktning mot Arbrå i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Byggnation av nya busshållsplatser på angiven sträcka.
Starttid: 2018-10-11 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 675 från Valne till Ängesån båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Förstärknings- och trumarbete mellan Valne - Änge.
Starttid: 2018-03-27 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 681 från Skäljom till Ljustorps Kyrka i riktning mot Liden i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Borrning under väg 681.
Starttid: 2018-09-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 690 från Sjulsbo till Speedwayrondellen båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Dikning,kantskärning,trumbyten. Arbetsfordon på vägen.
Starttid: 2018-08-29 / 16:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 699 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, Trafiken regleras med TMA bilar
Starttid: 2018-10-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Väg 736 från Mälby till Västanfors i riktning mot Lycka i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Driftarbete järnvägskorsning.
Starttid: 2018-10-02 / 10:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 16:00
Väg 746 i Uppsala län.
Vägarbeten: Byte av brotrumma, ett körfält förbi arbetsplatsen, trafiken regleras med trafikljus
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-21 / 23:00
Väg 754 i Gävleborgs län.
Vägarbeten: Beläggningsarbete Trafiken regleras med trafikljus och lots
Starttid: 2018-08-06 / 13:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 766 från Amshyttan till Långshyttan Solgården båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av vattenledning.
Starttid: 2018-08-29 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
Väg 781 i Uppsala län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Grävning av fiber
Starttid: 2018-09-20 / 18:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 787 i Dalarnas län.
Vägarbeten: trumbyte i höjd med Yttersäter.
Starttid: 2018-10-08 / 06:00
Preliminär slut: 2018-10-26 / 23:00
Väg 800 vid Sala, i riktning mot Sala.
Vägarbeten: Busshållplatser på väg 800 vid Sala Silvergruva .
Starttid: 2018-09-12 / 07:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 824.01 från Leipikån till Ankarvattnet i riktning mot Stora Blåsjön i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots och trafikljus. Risk för köbildning i samband med arbetet. Risk för ör stenskott.
Starttid: 2018-06-17 / 07:30
Preliminär slut: 2019-08-19 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 850 från Boda till Svärdsjö Toftbyvägen båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Broarbete över sjön Säckan. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-05-15 / 08:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 856 från Finnkåtorna till Träsk båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Trumbyte, kortare stopp kan förekomma.
Starttid: 2018-10-15 / 08:48
Preliminär slut: 2018-10-25 / 16:00
Väg 858 från Rödjebro till Annedal i riktning mot Östervåla i Uppsala län (C)
Beläggningsarbete: Trafiken regleras med signal/vakt/lots
Starttid: 2018-08-08 / 06:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 858 från Mäland till Finnkåtorna båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Trumbyte, vägen avstängd för genomfartstrafik måndag till torsdag 06:00-17:00 övrig tid så är vägen öppen
Starttid: 2018-10-16 / 06:00
Preliminär slut: 2018-11-09 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 904 från Bäcken till Uddheden båda riktningarna i Värmlands län (S)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Längsgående schakt och styrd Borrning
Starttid: 2018-10-15 / 08:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Väg 911 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning av fiber.
Starttid: 2018-05-21 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 920 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning av fiber
Starttid: 2018-01-22 / 10:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 16:00
<< Båda riktningar >>
Väg 934 från Lillsjön till Mellansel båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-05-30 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-14 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 948 från Sörmark till Myrtorp båda riktningarna i Värmlands län (S)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Bastvålen och Kristinefors. Vakt och lots
Starttid: 2018-09-10 / 06:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Väg 984 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Förläggning av fiber.
Starttid: 2018-05-21 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Väg 1000 från Sandhed till Cirkulationsplats Orsa Norr i riktning mot Orsa i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder och byggnation av GC-bana
Starttid: 2018-04-19 / 16:00
Preliminär slut: 2018-10-31 / 23:00
Väg 1044 i Västernorrlands län.
Vägarbeten: Ny vägsträckning. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-06-26 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
<< Båda riktningar >>
Väg 1062 från Skedeviken till Gideåbacka båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Framdragning av fiberkabel
Starttid: 2018-09-04 / 13:33
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
m.trafikradion.se