MITT 09:43
Väglag: Värmlands län
Översikt: I de norra delarna av länet råder det vinterväglag och längre söder ut är det mestadels våta vägbanor. Prognos: Oförändrat väglag.
Uppdaterad: 2019-03-23 / 08:10
Väglag: Örebro län
Översikt: Torra eller lätt fuktiga vägbanor. Prognos: Ingen större förändring av väglaget väntas.
Uppdaterad: 2019-03-23 / 07:28
Väglag: Västmanlands län
Översikt: Torra eller lätt fuktiga vägbanor. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2019-03-23 / 07:27
Väglag: Uppsala län
Översikt: Fuktiga till torra vägbanor. Prognos: Inga problem med väglaget väntas.
Uppdaterad: 2019-03-23 / 07:26
Väglag: Västernorrlands län
Översikt: Väglaget i länet varierar från vått och fuktigt längs kusten till fläckvis is i de inre delarna av länet. Prognos: Under dagen väntas ingen större förändring av väglaget. Färja: Hemsöleden - Färjan går enligt tidtabell.
Uppdaterad: 2019-03-23 / 08:06
Väglag: Gävleborgs län
Översikt: Väglaget i länet varierar från vått och fläckvis torrt i de södra delarna och längs kusten till fläckvis isigt i de inre delarna av länet. Prognos: Under dagen väntas ingen större förändring av väglaget.
Uppdaterad: 2019-03-23 / 08:05
Väglag: Dalarnas Län
Översikt: Väglaget i länet varierar från vått med fläckvis moddsträngar i de södra och östra delarna till is och packad snö i de norra delarna och fjälltrakterna. Prognos: Under dagen väntas ingen större förändring av väglaget.
Uppdaterad: 2019-03-23 / 08:05
Väglag: Jämtlands län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av packad snö med inslag av is. Prognos: Under dagen berör ett snöfallsområde länets västra delar, vilket kan ge upphov till besvärligt väglag i form av snörök och drivsnö. I övrigt väntas ingen förändring av väglaget. Fjällvägar: Väg 531 över Flatruet är Öppet (vägen hålls nattstängd mellan kl 22:00-06:00 under perioden 1/12 - 15/4. Vid besvärligt väder kan vägen stängas med kort varsel även under annan tid). Väg 1019 till Storulvån är ÖPPEN (vägen hålls nattstängd 22:00-06:00 perioden 1/2-15/4. Kan även stängas övrig tid på grund av dåligt väder). Väg 824 Stekenjokkvägen hålls vinterstängd under perioden 15/10-18 - 6/6-19. Färja/isväg: Isöleden - Färjan går enligt tidtabell. Ammeröleden - Isvägen är öppen för fordon upp till 4 ton. Håkanstaleden - Färjan stängd för säsongen. Isvägen Sunne - Vällviken är öppen för fordon upp till 2 ton.
Uppdaterad: 2019-03-23 / 08:49
Dalarnas Län
(16:32) Väg 800 från Trafikplats Islingby till Cirkulationsplats Torsång N båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Översvämning: Stora vattensamlingar på vägen mellan Alsbäck och Ovandal.
Preliminär slut: 2019-03-25 / 16:00
Jämtlands Län
(20:29) Väg 531 från Mittådalen till Ljungdalen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Vägen över Flatruet är nattstängd mellan kl 22:00-06:00 under perioden 1/12 - 15/4. Vid besvärligt väder kan vägen stängas med kort varsel även under annan tid.
Preliminär slut: 2019-04-15 / 16:00
Västernorrlands Län
(16:31) Väg 983 från Edsforsen till Bergsjödammen båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Trafikmeddelande: Räckesskada på bro över Kläppsjöbäcken. Begränsad framkomlighet. Sluttiden är preliminär och kan ändras.
Preliminär slut: 2019-05-17 / 14:00
Jämtlands Län
(09:13) Väg 564 vid Ammerön/Ammersundet i Jämtlands län (Z)
Faror på vägen: Arbete pågår med isbrytning av isrännan.
Preliminär slut: 2019-04-30 / 16:00
(08:19) Väg 623 mellan Håkansta och Norderön V, i båda riktningar.
Färja: Färjan är ur trafik för säsongen. I nuläget är isvägen mellan Sunne och Vällviken öppen för fordon upp till 2 ton.
Preliminär slut: 2019-03-29 / 16:00
Jämtlands Län
(08:00) Väg 1019 vid Storulvån båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Väg 1019 till Storulvån är nattstängd mellan kl.22.00-08.00 under perioden 1/2 - 15/4. Vägen kan även stängas övrig tid med kort varsel vid besvärligt väder.
Preliminär slut: 2019-04-15 / 08:00
Västmanlands Län
(10:15) Väg 68 från Fagersta Cirkulationsplats Sveavägen till Munkgruvan båda riktningarna i Västmanlands län (U)
Vägskada: Sänkt hastighet på väg 68 mellan Fagersta och Norberg från 100 km/timmen till 80 km/timmen. Anledningen är att undre delen av beläggningen är i dåligt skick. Åtgärd planeras till försommaren 2019. För mer information se Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se
Preliminär slut: 2019-04-30 / 16:00
Jämtlands Län
(12:01) Väg 824 från Leipikvattnet till Länsgräns AC/Z vid Stekenjokk båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Väg 824 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Preliminär slut: 2019-06-06 / 12:00
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
trafikradion.se