MITT 11:36
Väglag: Värmlands län
Översikt: Våta eller fuktiga vägbanor i de södra delarna av länet i norr vinterväglag med packadd snö eller modd. På det mindre vägnätet råder vinterväglag. Prognos: Oförändrat väglag
Uppdaterad: 2019-01-19 / 09:18
Väglag: Örebro län
Översikt: Torra eller fuktiga vägbanor men inslag av snö och is. Risk för lokal ishalka. Prognos: Fortsatt risk för halka.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 06:33
Väglag: Västmanlands län
Översikt: Fuktiga och våta vägbanor men inslag av snö och is. Risk för lokal ishalka. Prognos: Fortsatt risk för halka.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 06:33
Väglag: Uppsala län
Översikt: Fuktiga och våta vägbanor men inslag av snö och is. Risk för lokal halka. Prognos: Fortsatt risk för halka.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 06:32
Väglag: Västernorrlands län
Översikt: Väglaget i länet varierar från vått och fläckvis isigt med inslag av moddsträngar längs kusten till mer lös eller packad snö i inlandet. Prognos: Ett snöfallsområde väntas beröra länet under dagen med risk för lokal snöhalka. Färja: Hemsöleden går enligt tidtabell.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 08:39
Väglag: Gävleborgs län
Översikt: Väglaget i länet varierar från vått och fläckvis isigt med inslag av moddsträngar längs kusten till mer packad snö och isiga vägbanor i inlandet. Prognos: Ett lättare snöfallsområde berör länet under dagen med risk för lokal snöhalka, i övriga länet väntas ingen större förändring av väglaget.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 08:38
Väglag: Dalarnas Län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av lös- och packad snö med inslag av fläckvis isiga vägbanor och moddsträngar. Prognos: Ett lättare snöfallsområde berör länet under dagen med risk för lokal snöhalka, i övriga länet väntas ingen större förändring av väglaget.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 08:38
Väglag: Jämtlands län
Översikt: Väglaget i länet består övervägande av vinterväglag, lös- och packad snö och is. Prognos: Ett snöfallsområde berör länet under dagen risk för lokal snöhalka, och i kombination med friska till hårda vindar i fjällen finns även risk för snödrev och nedsatt sikt. Fjällvägar: Väg 531 över Flatruet. STÄNGD (Vägen är avstängd nattetid kl.22-06 under perioden 1/12-15/4, vägen kan även stängas övrig tid med kort varsel på grund av dåligt väder). Väg 1019 till Storulvån är vinterstängd under perioden 1/11 - 1/2. Väg 824 Stekenjokkvägen, Klimpfjäll - Leipikvattnet STÄNGD. (Vägen är vinterstängd under perioden 15/10-6/6) Färja/isväg: Isöleden - Färjan går enligt tidtabell. Ammeröleden - Isvägen öppen för fordon upp till 4 ton. Håkanstaleden - Färjan går enligt tidtabell. Isvägen Sunne - Vällviken är STÄNGD.
Uppdaterad: 2019-01-19 / 09:12
Jämtlands Län
(09:13) Väg 84 från Linsell till Remmet i riktning mot Ljusdal i Jämtlands län (Z)
Djur på vägen: Flera älgar på eller invid vägen i höjd med Glissjöberg.
Preliminär slut: 2019-01-19 / 10:15
Jämtlands Län
(09:09) Väg 531 från Mittådalen till Ljungdalen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Vägen över Flatruet är avstängd tillsvidare på grund av hårt väder. Tiden är preliminär, kan ändras med kort varsel.
Preliminär slut: 2019-01-19 / 14:00
Jämtlands Län
(22:00) Väg 531 från Mittådalen till Ljungdalen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Vägen över Flatruet är nattstängd mellan klockan 22:00-06:00 under perioden 1 December - 15 April. Vid besvärligt väder kan vägen stängas med kort varsel även under annan tid.
Preliminär slut: 2019-04-15 / 16:00
Västmanlands Län
(10:15) Väg 68 från Fagersta Cirkulationsplats Sveavägen till Munkgruvan båda riktningarna i Västmanlands län (U)
Vägskada: Sänkt hastighet på väg 68 mellan Fagersta och Norberg från 100 km/timmen till 80 km/timmen. Anledningen är att undre delen av beläggningen är i dåligt skick. Åtgärd planeras till försommaren 2019. För mer information se Trafikverkets hemsida, www.trafikverket.se
Preliminär slut: 2019-04-30 / 16:00
Jämtlands Län
(18:58) Väg 1019 vid Storulvån båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Väg 1019 mot Storulvån är vinterstängd under perioden 17/11 - 1/2.
Preliminär slut: 2019-02-01 / 16:00
Jämtlands Län
(12:01) Väg 824 från Leipikvattnet till Länsgräns AC/Z vid Stekenjokk båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägen avstängd: Väg 824 (Stekenjokkvägen) hålls vinterstängd under perioden 15/10 - 6/6.
Preliminär slut: 2019-06-06 / 12:00
Vi skulle uppskatta om du vill dela Trafikradion.se vidare på sociala medier.
Just nu hittar du 24 vägarbeten här under.
Väg 721 från Säbråvägen till Järnvägsgatan båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Byggnation av ny järnvägsbro. Vägen är helt avstängd för genomfart.
Starttid: 2018-12-14 / 10:47
Preliminär slut: 2019-07-05 / 16:00
Väg 975 från Skattungbyn till Torsmo båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Lednings/telearbete vid bro över Ore älv. Vägen är helt avstängd under arbetet.
Starttid: 2018-11-21 / 13:30
Preliminär slut: 2019-02-28 / 17:00
Väg 559 från Forsa till Njurundabommen i båda riktningarna.
Vägarbeten: Byggnation av järnvägsbro. vägen är avstängd.
Starttid: 2017-10-25 / 05:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
E4 från Docksta Marina till Ullånger i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Södergående trafik leds om via norrgående körfält. Kortare trafikstopp kan förekomma i samband med sprängningsarbeten.
Starttid: 2017-09-18 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 50 från Glössbo Ö till Cirkulationsplats Söderhamn V båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Avsmalning av befintlig väg, beläggningsarbete samt anläggning av nya bussfickor.
Starttid: 2018-09-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 66 från Cirkulationsplats Ludvika till Mälarbacken båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Grävarbete nedläggning av vatten/avloppsledning.
Starttid: 2018-09-25 / 21:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 68 från Lumsen till Byvalla båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Ledningsarbete
Starttid: 2018-11-19 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Väg 70 från Mora Strand till Kråkberg i riktning mot Riksgränsen i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Nybyggnation av rondell. Arbetsfordon på vägbanan, risk för begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-09-26 / 14:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 76 från Nöttö till Överboda i riktning mot Gävle i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Arbetet med viltstängslet. Skyddsbil på plats. Var uppmärksam. Begränsad framkomlighet.
Starttid: 2018-11-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 76 från Nöttö till Norrgärde i riktning mot Gävle i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Utbyte av viltstängsel Endast 1 körfält förbi arbetsplats
Starttid: 2018-11-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 321 från Svenstavik S till Månsåsen båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Förstärkningarbeten mellan Svenstavik och Månsåsen. Begränsad framkomlighet. Arbetet styrs med trafikljus och lots.
Starttid: 2017-11-23 / 10:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 23:00
Väg 334 från Kungsgården till Solum båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Starttid: 2018-11-07 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-01 / 23:00
Väg 529 från Kallhålet till Skottvallen båda riktningarna i Gävleborgs län (X)
Vägarbeten: Tryckningar under väg för fiberkanalisation
Starttid: 2018-11-20 / 12:00
Preliminär slut: 2019-06-27 / 23:00
Väg 562 från Sundsvall C till Trafikplats Skönsberg (226) i riktning mot Sundsvall i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Ombyggnation av väg 562. Arbetsfordon på vägen, följ skyltad omledning.
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-30 / 00:00
Väg 562 från Kyrkmon till Kvissleby båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Byte av kantbalk på bro över Ljungan samt breddning av intilliggande järnväg.
Starttid: 2017-06-05 / 14:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 00:00
vid Sundsvalls kommun i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Mätning/provtagning.
Starttid: 2017-11-14 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-22 / 23:00
Väg 636 från Morgårdshammar till Gubbo båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Byte av V/A-ledning, ett körfält avstängt. Trafik regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-11-16 / 11:30
Preliminär slut: 2019-06-30 / 00:00
Väg 647 mellan Vävland och Edsgården, i riktning mot Strömås.
Vägarbeten: Nyförläggning fiber genom schaktning, plöjning samt tryckning.
Starttid: 2018-07-24 / 07:30
Preliminär slut: 2019-02-28 / 16:00
Väg 675 från Valne till Ängesån båda riktningarna i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Förstärknings- och trumarbete mellan Valne - Änge.
Starttid: 2018-03-27 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 681 från Skäljom till Ljustorps Kyrka i riktning mot Liden i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Borrning under väg 681.
Starttid: 2018-09-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 759 från Älvkarleby kraftverk till Älvkarleby S i riktning mot Mon i Uppsala län (C)
Vägarbeten: Arbete med byte av broräcke. Trafik regleras med hjälp av trafikljus. Fordningsbegräsning max 3,5 ton och 2,5 meter.
Starttid: 2018-11-08 / 11:15
Preliminär slut: 2019-07-15 / 23:00
Väg 824.01 från Leipikån till Ankarvattnet i riktning mot Stora Blåsjön i Jämtlands län (Z)
Vägarbeten: Beläggningsarbete. Trafiken regleras med lots och trafikljus. Risk för köbildning i samband med arbetet. Risk för ör stenskott.
Starttid: 2018-06-17 / 07:30
Preliminär slut: 2019-08-19 / 23:00
Väg 839 från Gåsnäs till Björnås båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
Vägarbeten: Vägen stängd på grund av rasrisk.
Starttid: 2019-01-18 / 16:50
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 1047 från Torgås till Sörnäs båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
Vägarbeten: Bron över västerdalsälven är stängd för tung trafik. Axeltryck 1ton boggitryck 2ton
Starttid: 2019-01-18 / 16:49
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
m.trafikradion.se