E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

21:24
Just nu hittar du 11 vägarbeten här under.
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
(5) Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet.
Preliminär sluttid: 2019-07-31 / 23:00
E6 från Klarebergsmotet (82) till Jordfallsmotet (84) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Kabelarbete i mark plöjning av kabel samt tryckning av kabel kommer att utföras längs med kungsälvsleden E6. Skyddsfordon medföljer
Preliminär sluttid: 2018-12-14 / 06:00
E6 Klarebergsmotet till Nordre Älvbron N i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Justering av vägräckesstolpar. Skyddsfordon reglerar trafiken
Preliminär sluttid: 2019-01-31 / 23:00
E6.20 från Gnistängsmotet till Vädermotet i riktning mot Angered i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Mätning/provtagning. Begränsad framkomlighet, arbetsfordon på vägbanan.
Preliminär sluttid: 2020-06-30 / 23:00
E6.21 från Ringömotet (76) till Brunnsbomotet i riktning mot Bräckemotet i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Tillfällig förbiledning på Lundbyleden i norrgående riktning. Arbete för Marieholmsförbindelsen.
Preliminär sluttid: 2020-06-30 / 23:00
E6 från Tingstadsmotet (77) till Ringömotet (76) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Vävning av E6 och Lundbyleden. Arbete för Marieholmsförbindelsen.
Preliminär sluttid: 2020-06-30 / 23:00
E6 från Ringömotet (76) till Tingstadsmotet (77) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Förskjutning av E6 i båda riktningar mot mitten utmed berget.
Preliminär sluttid: 2020-06-30 / 23:00
E6 från Trafikplats Halmstad S (43) till Trafikplats Kvibille (46) båda riktningarna i Hallands län (N)
(4) Vägarbeten: Lednings/telearbete. Förläggning av ledning
Preliminär sluttid: 2018-12-31 / 23:00
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet i riktning mot Angered i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Monteringsarbete på Älvsborgsbron. En GC-bana kommer att stängas av i taget. Ska endast påverka motortrafik vid av- och pålastning av material nattetid.
Preliminär sluttid: 2018-12-14 / 23:00
E6 av-/påfart från E6.1 (Tpl Alnarp) till Väg 874 (Tpl Alnarp) i Burlöv kommun
(2) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på avfartsramp mot Åkarp pga bortforsling av material.
Preliminär sluttid: 2018-12-15 / 23:00
E6.01 från Trafikplats Burlöv till Trafikplats Alnarp (19) i riktning mot Alnarp i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Ombyggnation i trafikplats Alnarp.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se