E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

20:43
Göteborg
(10:54) Rastplats Klareberg i Göteborgs kommun
Hinder på vägbanan: Rastplatsen Klareberg, vid E6 Södergående är avstängd på grund av renovering. 1
Preliminär slut: 2019-04-24 / 16:00
E 6
Strömstad - Tanum
(16:03) E6 av-/påfart Rastplats Femstenaberg i Strömstad kommun
Hinder på vägbanan: Rastplatsen är avstängd med anledning av vattenförsörjningsproblem.
Preliminär slut: 2019-05-07 / 16:00
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 10 vägarbeten här under.
E6.20 från Vädermotet till Ellesbovägen båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Sopning, sker under hela sträckan båda riktningarna.
Preliminär sluttid: 2019-04-20 / 06:00
E6 vid Rollsbomotet (87) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(1) Vägarbeten: Anlägga teknisk utrustning
Preliminär sluttid: 2019-04-30 / 23:00
E6 av-/påfart från E6, Väg 574 (Tpl Klarebergsmotet) till E6 (Tpl Klarebergsmotet) i Göteborg kommun
(2) Vägarbeten: Kabelarbete i mark. plöjning av kabel samt tryckning av kabel kommer att utföras längs med kungsälvsleden E6. Skyddsfordon på plats. Arbetet sker nattetid.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 00:00
E6 av-/påfart från E6.1 (Tpl Alnarp) till E6/E20 (Tpl Alnarp) i Burlöv kommun
(2) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet i trafikplats Alnarp förlängning av barriär och vaktavstängning.
Preliminär sluttid: 2019-05-31 / 23:00
E6 av-/påfart från E45 (Tpl Gullbergsmotet) till E6 södergående i Göteborg kommun
(2) Vägarbeten: Nybyggnation av utfart på nedfart från E45 till E6 södergående
Preliminär sluttid: 2019-06-30 / 23:00
E6.01 från Cirkulationsplats Arlöv till Trafikplats Burlöv båda riktningarna i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Kronetorpsvägen avstängd för genomfartstrafik från den 15 januari till juni 2020.
Preliminär sluttid: 2020-06-15 / 16:00
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
(2) Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet
Preliminär sluttid: 2019-07-31 / 23:00
E6 från Ringömotet (76) till Tingstadsmotet (77) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Vävning av E6 och Lundbyleden. Arbete för Marieholmsförbindelsen.
Preliminär sluttid: 2019-06-30 / 16:00
E6 vid Trafikplats Alnarp (19) båda riktningarna i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga ombyggnation i trafikplats Alnarp.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 23:00
E6 från Trafikplats Hallandsås (38) till Trafikplats Hjärnarp (37) i riktning mot Malmö i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätningsarbete norr om Hjärnarp
Preliminär sluttid: 2020-04-24 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

trafikradion.se