E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

11:45
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 7 vägarbeten här under.
E6 från Spekeröd (90) till Ödsmålsbron båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(5) Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Beläggningsarbete vägren. Trafiken leds förbi i K2.
Preliminär sluttid: 2019-08-02 / 16:00
E6 vid Svinesundsbron båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(5) Vägarbeten: Broarbete Underhållsarbete av broräcke och kantbalk på östra sidan av bron i norrgående riktning. Personbilar i norrgående riktning leds över på västra brohalvan.
Preliminär sluttid: 2022-10-30 / 16:00
E6 vid Trafikplats Halmstad S (43) båda riktningarna i Hallands län (N)
(2) Vägarbeten: Fasta arb.platser Förberedande schaktarbeten inför trafikomläggning vid bygge av CPL v 15/påfart SG E6.
Preliminär sluttid: 2019-11-28 / 16:00
E6 från Trafikplats Halmstad Ö (44) till Trafikplats Halmstad S (43) i riktning mot Malmö i Hallands län (N)
(2) Vägarbeten: Schaktningsarbeten i med bygge av ny avfart till Trafikplats Halmstad 43 södergående.
Preliminär sluttid: 2019-11-28 / 16:00
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Från 17 juni är det begränsad framkomlighet på Älvsborgsbron. Risk för köer och längre restid. Påfarten från Högsboleden samt påfarten från Ivarsbergsmotet mot Älvsborgsbron är stängda för fordonstrafik. Du hänvisas att välja alternativa vägar eller färdsätt. Gångtrafikanter och cyklister hänvisas till den östra sidan av bron.
Preliminär sluttid: 2019-09-15 / 23:59
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
(2) Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet
Preliminär sluttid: 2019-07-31 / 23:00
E6.01 från Cirkulationsplats Arlöv till Trafikplats Burlöv båda riktningarna i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Kronetorpsvägen avstängd för genomfartstrafik från den 15 januari till juni 2020.
Preliminär sluttid: 2020-06-15 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

trafikradion.se