E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

05:22
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 10 vägarbeten här under.
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
(2) Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet
Preliminär sluttid: 2019-07-31 / 23:00
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet i riktning mot Angered i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Räckesmontering på gång och cykel-bana. En bana är avstängd och den andra banan är dubbelriktad.
Preliminär sluttid: 2019-03-03 / 23:00
E6 från Tingstadsmotet (77) till Ringömotet (76) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Vävning av E6 och Lundbyleden. Arbete för Marieholmsförbindelsen
Preliminär sluttid: 2020-06-30 / 23:00
E6 från Ringömotet (76) till Tingstadsmotet (77) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Förskjutning av E6 i båda riktningar mot mitten utmed berget
Preliminär sluttid: 2020-06-30 / 23:00
E6.21 från Ringömotet (76) till Brunnsbomotet i riktning mot Bräckemotet i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Tillfällig förbiledning på Lundbyleden i norrgående riktning. Arbete för Marieholmsförbindelsen
Preliminär sluttid: 2020-06-30 / 23:00
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Byggtrafik dagtid
Preliminär sluttid: 2020-03-31 / 16:00
E6 från Trafikplats Hallandsås (38) till Trafikplats Hjärnarp (37) i riktning mot Malmö i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätningsarbete norr om Hjärnarp
Preliminär sluttid: 2020-04-24 / 23:00
E6.01 från Trafikplats Burlöv till Trafikplats Alnarp (19) i riktning mot Alnarp i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Ombyggnation i trafikplats Alnarp.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 23:00
E6 av-/påfart från E6.1 (Tpl Alnarp) till E6/E20 (Tpl Alnarp) i Burlöv kommun
(2) Vägarbeten: Arbete med barriärer strax före trafikplats Alnarp.
Preliminär sluttid: 2019-02-28 / 23:00
E6.01 från Cirkulationsplats Arlöv till Trafikplats Burlöv båda riktningarna i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Kronetorpsvägen avstängd för genomfartstrafik från den 15 januari till juni 2020.
Preliminär sluttid: 2020-06-15 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se