E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

03:18
OK
Just nu hittar du 9 vägarbeten här under.
E45 vid Götatunneln i riktning mot Lilla Bommen i Västra Götalands län (O)
(5) Vägarbeten: Östergående tunnelrör avstängt för trafik.
Preliminär sluttid: 2018-12-17 / 05:00
E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet i riktning mot Karlstad i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Götatunneln är avstängd från Järntorget i riktning mot Göteborgs central. Risk för köer i centrala Göteborg. Enkelriktningen kommer att pågå fram till mitten av december. Välj gärna alternativa leder eller annat färdsätt. För mer information: trafikgoteborg.se
Preliminär sluttid: 2018-12-17 / 05:00
E45 från Mora Strand till Mora jvstn båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
(4) Vägarbeten: Bygge utav ny rondell. Risk för begränsad framkomlighet under arbetet. Följ skyltad omledning.
Preliminär sluttid: 2018-12-20 / 16:00
E 45 vid Hammerdal, i riktning mot Dorotea.
(1) Vägarbeten: Breddning av befintlig väg anslutning
Preliminär sluttid: 2018-12-31 / 23:00
E45 från Gullbergsmotet (75) till Lilla Bommenmotet i riktning mot Mölndal i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation.
Preliminär sluttid: 2019-12-29 / 16:00
E 45 vid Gällivare, i riktning mot Gällivare.
(2) Vägarbeten: Drift/underhåll
Preliminär sluttid: 2019-01-31 / 00:00
E45 från Fiskträsk till Avaviken båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
(2) Vägarbeten: Grävarbeten, Nedläggning av kabel samt rörtryckning under väg.
Preliminär sluttid: 2019-11-30 / 16:00
E45 från Kitajaur till Cirkulationsplats Jokkmokk i riktning mot Karesuando i Norrbottens län (BD)
(4) Vägarbeten: Utförande av ny P-ficka samt infiltrationsanläggning ca.4km söder om Jokkmokk, begränsad framkomlighet, 1 körfält blockerat,
Preliminär sluttid: 2019-06-30 / 23:00
E45 från Hapsas till Nattavaarakorsningen båda riktningarna i Norrbottens län (BD)
(4) Vägarbeten: Byggnation av GC-Port under väg E45. Trafiken omleds på en tillfällig väg intill E45 ca.170m lång.
Preliminär sluttid: 2018-12-31 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se