E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

12:12
E 4
Gävleborgs Län
(11:24) E4 från Trafikplats Skogsta (216) till Hudiksvall N i riktning mot Sundsvall i Gävleborgs län (X)
Människor på vägbanan: Cyklist som befinner sig på vägbanan. 1
Preliminär slut: 2019-07-20 / 12:30
E 4
Uppsalavägen
mot Stockholm
Stockholms län
(03:53) E4 vid Trafikplats Glädjen (176) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Fordonshaveri: Bil i vägren i höjd med avfarten trafikplats Glädjen. 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2019-07-20 / 16:00
E4 E20
Essingeleden
mot Uppsala
Stockholms län
(04:25) E4 vid Trafikplats Lilla Essingen (159) i riktning mot Uppsala i Stockholms län (AB)
Fordonshaveri: Lastbil på påfarten. Skyddsfordon och Däckjour på plats. 3 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2019-07-27 / 07:00
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 21 vägarbeten här under.
E 4 på Essingeleden vid Trafikplats Fredhäll (160), i riktning mot Fridhemsplan.
(5) Vägarbeten: Broarbete
Preliminär sluttid: 2019-08-11 / 00:00
E4 av-/påfart från Vårby allé (Tpl Vårby) till E4/E20 (Tpl Vårby) i Huddinge kommun
(4) Vägarbeten: Påfart till Trafikplats Vårby (148) i riktning mot Stockholm är avstängd.
Preliminär sluttid: 2022-07-01 / 23:00
E4 från Trafikplats Bergsviken till Trafikplats Notviken i riktning mot Torneå i Norrbottens län (BD)
(4) Vägarbeten: Väglinjemålning. Långsamtgående arbetsfordon på vägen. Kortare stopp och köbildning kan förekomma i samband med arbetet.
Preliminär sluttid: 2019-07-20 / 13:30
E4 från Fornhöjden till Sofiehill i riktning mot Nyköping i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Mätning/provtagning Broinspektion utförs en natt under sökt period mellan kl: 21.00-05.00.
Preliminär sluttid: 2019-07-26 / 16:00
E4 från Ullånger till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
(2) Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana.
Preliminär sluttid: 2019-09-30 / 16:00
E4.25 från Riddarholmen till Centralbron i riktning mot Nynäshamn i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Ett körfält avstängt. Broarbete.
Preliminär sluttid: 2019-08-12 / 08:00
E4 vid Högakustenbron båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
(4) Vägarbeten: Målning och underhållsarbete på Högakustenbron. Södergående trafik överleds till gemensam körbana.
Preliminär sluttid: 2020-10-31 / 16:00
E4 från Ängersjön till Hörnefors båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(2) Vägarbeten: Broarbete
Preliminär sluttid: 2019-09-30 / 18:00
E4 från Trafikplats Tureberg (172) till Trafikplats Häggvik (173) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Arbeten med Förbifart Stockholm. Tillfälliga barriärer ställs upp på södergående påfartsramp från väg 265 där vänstra körfältet smalnas av till 3m i höjd med Knistaporten.
Preliminär sluttid: 2019-10-31 / 16:00
E4 från Trafikplats Järna (141) till Trafikplats Södertälje syd (142) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(5) Vägarbeten: Bergskrotning. Begränsad framkomlighet. Trafiken dubbelriktas i södergående körbana, ett körfält öppet i vardera riktning.
Preliminär sluttid: 2019-07-31 / 16:00
E4 från Trafikplats Vårby (148) till Trafikplats Kungens Kurva (151) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
(1) Vägarbeten: Öppning av den nya Trafikplatsen Lindvreten Norra med anslutande ramper mot E20N (avfartsramp från E20N mot trafikplatsen och påfartsramp från trafikplatsen mot E20N). Anslutningsramperna mot E20S kommer inte att öppnas nu.
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
E 4 på Södertäljevägen mellan Trafikplats Lindvreten (150) och Trafikplats Kungens Kurva (151), i riktning mot Stockholm.
(2) Vägarbeten: Fasta arb.platser Vägarbeten inom arbetsområde FSE105-Kungens Kurva, skyltning A20
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
E 4 på Södertäljevägen vid Trafikplats Kungens Kurva (151), i riktning mot Södertälje.
(4) Vägarbeten: Fasta arb.platser Linjemålning och utställning av H4B barriär under natten på E4/E20 mellan Tpl Lindvreten och Tpl Kungens Kurva
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
E4 från Håknäs till Lucken båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(2) Vägarbeten: Broarbete.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 16:00
E4 från Trafikplats Toftaholm (83) till Trafikplats Lagan (81) i riktning mot Helsingborg i Kronobergs län (G)
(4) Vägarbeten: Ett körfält avstängt. Ombyggnation av vägen mellan Toftaholm och Ljungby.
Preliminär sluttid: 2019-11-01 / 23:00
E4 vid Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Uppsala i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.
Preliminär sluttid: 2019-08-31 / 23:00
E 4 mellan Skellefteå Södra och Trafikplats Skellefteå, i riktning mot Skellefteå.
(2) Vägarbeten: Broreparation.
Preliminär sluttid: 2019-10-31 / 16:00
E4 från Trafikplats Vättersmålen (102) till Trafikplats Gyllene Uttern (103) båda riktningarna i Jönköpings län (F)
(5) Vägarbeten: Risk för köbildning på grund av ett körfält i vardera riktning avstängd. Brounderhållsarbeten i höjd med Röttle söder om Gränna.
Preliminär sluttid: 2019-09-30 / 16:00
E4 från Trafikplats Kungens Kurva (151) till Trafikplats Västertorp (153) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Byggande av nya på och avfarter vid projekt förbifart Stockholm.
Preliminär sluttid: 2023-04-29 / 16:00
E4 vid Trafikplats Skellefteå båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(4) Vägarbeten: Byggande av P-hus, arbetet kräver inskränkningar på befintlig E4.
Preliminär sluttid: 2019-11-01 / 16:00
E4 från Broänge till Bureheden i riktning mot Luleå i Västerbottens län (AC)
(1) Vägarbeten: Mätning/provtagning. Tjäl och skadebesiktning
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

trafikradion.se