E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

22:01
OK
Just nu hittar du 23 vägarbeten här under.
E4 vid Trafikplats Skellefteå båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(4) Vägarbeten: Byggande av P-hus, arbetet kräver inskränkningar på befintlig E4.
Preliminär sluttid: 2019-11-01 / 23:00
E4 från Midlanda till Trafikplats Midlanda (234) i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)
(4) Vägarbeten: Reparation av belysning i höjd med Midlanda. Arbetsfordon på vägbanan, risk för begränsad framkomlighet i södergående riktning. Kortare stopp kommer att förekomma.
Preliminär sluttid: 2018-12-13 / 23:00
E4 vid Storgatan - Södra vägen i Västernorrlands län (Y)
(4) Underhållsarbete: Arbete med trafiksignal.
Preliminär sluttid: 2018-12-13 / 22:30
E4 från Trafikplats Piteå S till Trafikplats Bergsviken i riktning mot Skellefteå i Norrbottens län (BD)
(2) Vägarbeten: Broarbete Uppsättning stänkskydd på broräcke.
Preliminär sluttid: 2018-12-31 / 15:00
E4 från Trafikplats Lindvreten (150) till Trafikplats Fittja (147) i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Etableringsarbete TA-FSE101-005-etableringsarbeten, TA-FSE101-006-generella. Etableringsarbeten trafikanordingar samt mindre arbeten med generella TA-planer.
Preliminär sluttid: 2022-07-01 / 23:00
E4 från Trafikplats Persön till Börjelslandet i riktning mot Kalix i Norrbottens län (BD)
(4) Vägarbeten: Kabelarbete, ett körfält avstängt i norrgående körfält.
Preliminär sluttid: 2018-12-14 / 16:00
E4 från Trafikplats Tåme till Trafikplats Åbyn i riktning mot Luleå i Västerbottens län (AC)
(4) Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Preliminär sluttid: 2019-01-31 / 23:00
E4 från Trafikplats A6 (97) till Trafikplats Ljungarum (95) i riktning mot Ljungby i Jönköpings län (F)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätning och provtagning mellan A6 och Ljungarum. Arbetet bedrivs nattetid och helg.
Preliminär sluttid: 2019-08-31 / 23:00
E 4 vid TrafikplatsToftaholm (83), i riktning mot Ljungby.
(2) Vägarbeten: Skyltarbete norr om Ljungby.
Preliminär sluttid: 2018-12-14 / 23:00
E 4 vid Kånna, i riktning mot Ljungby.
(2) Vägarbeten: Skyltarbete söder om Ljungby.
Preliminär sluttid: 2018-12-14 / 23:00
E4 från Docksta Marina till Ullånger i riktning mot Gävle i Västernorrlands län (Y)
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Södergående trafik leds om via norrgående körfält. Kortare trafikstopp kan förekomma i samband med sprängningsarbeten.
Preliminär sluttid: 2019-09-30 / 23:00
E4 från Länsgräns AB/D vid Tullgarn till Trafikplats Södertälje syd (142) i riktning mot Södertälje i Södermanlands län (D)
(4) Vägarbeten: Bergskrotning
Preliminär sluttid: 2019-01-31 / 23:00
Väg 53 mellan Trafikplats Kungsladugården (132) och Trafikplats Hållet, Nyköping, i riktning mot Eskilstuna.
(4) Vägarbeten: Byte av bullerskydd, påfarten mot Stockholm avkortad.
Preliminär sluttid: 2018-12-16 / 23:00
vid Timrå kommun i Västernorrlands län (Y)
(2) Vägarbeten: Kabelarbete i mark Arbete i befintlig brunn i bussfil längs E4 Timrå.
Preliminär sluttid: 2019-01-31 / 23:00
E4 från Trafikplats Mörtsal (245) till Hornöberget båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
(4) Vägarbeten: Reparationsarbete av övergångskonstruktionerna på Högakustenbron 5/11-20/12. Trafik överleds till gemensam körbana.
Preliminär sluttid: 2018-12-21 / 16:00
E 4 mellan Älandsbro och Nässland, i riktning mot Örnsköldsvik.
(2) Vägarbeten: Arbete med sidoområden intill vägen.
Preliminär sluttid: 2018-12-31 / 23:00
E4 från Trafikplats Vårby (148) till Trafikplats Lindvreten (150) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.
Preliminär sluttid: 2019-08-31 / 23:00
E4 från Stensland till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
(4) Vägarbeten: Beläggningsarbete mellan Ullånger och Docksta. Arbetet kommer ske vardagar dagtid, trafiken regleras med trafiksignaler samt Lots.
Preliminär sluttid: 2018-12-31 / 16:00
E4 från Trafikplats Lindvreten (150) till Trafikplats Kungens Kurva (151) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm.
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
E4 vid Trafikplats Häggvik (173) i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Broarbeten på Knistavägen där de fasta trafikljusen ersätts av portabla trafikljus.
Preliminär sluttid: 2019-03-31 / 23:00
E4 från Trafikplats Tureberg (172) till Trafikplats Häggvik (173) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm där barriärer ställs upp på södergående påfartsramp från väg 265 där vänstra körfältet smalnas av till 3m i höjd med Knistaporten. Ute på E4:an står det barriärer i båda körfälten från knistaporten och ner till upplandsmotor.
Preliminär sluttid: 2019-10-31 / 23:00
E 4 mellan Skellefteå Södra och Trafikplats Skellefteå, i riktning mot Skellefteå.
(2) Vägarbeten: Mindre vägarbete, påvkerar gång och cykelbanan på östra sidan.
Preliminär sluttid: 2019-01-31 / 23:00
E 4 på Essingeleden vid Trafikplats Fredhäll (160), i riktning mot Södertälje.
(1) Vägarbeten: Broarbete.
Preliminär sluttid: 2019-06-30 / 00:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se