E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

21:10
E4 E20
Södertäljevägen
mot Södertälje
Stockholms län
(21:07) E4 vid Fårberget i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
Föremål på vägen: Däcksrester. 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2019-04-19 / 22:00
E4 E20
Södertäljevägen
mot Stockholm
Stockholms län
(20:24) E4 från Motorvägsbron till Sofiehill i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
Fordonshaveri: Personbil 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2019-04-19 / 21:24
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 12 vägarbeten här under.
E4 från Trafikplats Lagan (81) till Trafikplats Toftaholm (83) i riktning mot Värnamo i Kronobergs län (G)
(4) Vägarbeten: Ombyggnation av vägen mellan Lagan och Hallsjö.
Preliminär sluttid: 2019-11-01 / 23:00
E 4 vid Trafikplats Järna (141), i riktning mot Nyköping.
(4) Vägarbeten: Mätning/provtagning Arbetet skyddas med skyddsbil.
Preliminär sluttid: 2019-05-31 / 23:59
E4 från Ullånger till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Södergående trafik leds om via norrgående körfält. Kortare trafikstopp kan förekomma i samband med sprängningsarbeten.
Preliminär sluttid: 2019-09-30 / 16:00
E4 från Trafikplats Sävar N till Bygdeå N båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(2) Vägarbeten: Mätning/provtagning.
Preliminär sluttid: 2019-05-03 / 16:00
E4 från Trafikplats Fittja (147) till Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.
Preliminär sluttid: 2019-08-31 / 23:00
E4 från Trafikplats Ljungby N (80) till Trafikplats Hallsjö (82) båda riktningarna i Kronobergs län (G)
(5) Vägarbeten: Ombyggnation av E4. Farligt gods transporter omleds från trafikplats Lagan och trafikplats Hallsjö.
Preliminär sluttid: 2019-10-15 / 23:00
E4 från Trafikplats Järna (141) till Trafikplats Hölö (139) i riktning mot Nyköping i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Provtagningsarbete inför arbete med Ostlänken.
Preliminär sluttid: 2019-05-31 / 23:59
E4 från Broänge till Bureheden i riktning mot Luleå i Västerbottens län (AC)
(1) Vägarbeten: Mätning/provtagning. Tjäl och skadebesiktning
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 23:00
E4 från Trafikplats A6 (97) till Trafikplats Ljungarum (95) i riktning mot Ljungby i Jönköpings län (F)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätning och provtagning mellan A6 och Ljungarum. Arbetet bedrivs nattetid och helg.
Preliminär sluttid: 2019-08-31 / 23:00
E4 vid Trafikplats Skellefteå båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(2) Vägarbeten: Byggande av P-hus, arbetet kräver inskränkningar på befintlig E4.
Preliminär sluttid: 2019-11-01 / 16:00
E4 från Trafikplats Tureberg (172) till Trafikplats Häggvik (173) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm där barriärer ställs upp på södergående påfartsramp från väg 265 där vänstra körfältet smalnas av till 3m i höjd med Knistaporten. Ute på E4:an står det barriärer i båda körfälten från knistaporten och ner till upplandsmotor.
Preliminär sluttid: 2019-10-31 / 23:00
vid Huddinge kommun i Stockholms län (AB)
(1) Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm.
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

trafikradion.se