E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

05:58
E 4
Västerbottens Län
(00:56) E4 från Granberget S till Ånäset S båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
Djur på vägen: Renar befinner sig på eller invid vägen.
Preliminär slut: 2019-02-18 / 16:00
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 16 vägarbeten här under.
E 4.25 vid Trafikplats Karlberg, i riktning mot Johanneshov.
(4) Vägarbeten:
Preliminär sluttid: 2019-12-12 / 23:00
E4 vid Trafikplats Skellefteå båda riktningarna i Västerbottens län (AC)
(4) Vägarbeten: Byggande av P-hus, arbetet kräver inskränkningar på befintlig E4.
Preliminär sluttid: 2019-11-01 / 23:00
E4 från Ullånger till Docksta Marina båda riktningarna i Västernorrlands län (Y)
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av gång- och cykelbana samt mötesseparerad vägbana. Södergående trafik leds om via norrgående körfält. Kortare trafikstopp kan förekomma i samband med sprängningsarbeten.
Preliminär sluttid: 2019-09-30 / 23:00
E4 från Lill Mosjön till Mosjön i riktning mot Umeå i Västernorrlands län (Y)
(2) Vägarbeten: Hammarborrning av trumma under E4 vid Mosjön, arbetsfordon på vägbanan dagtid 07-20, norrgående, begränsad framkomlighet
Preliminär sluttid: 2019-02-22 / 16:00
E 4 vid Hökmarkberget, i riktning mot Skellefteå.
(4) Vägarbeten: Tryckning av rör under väg samt grävning längs med E4. Arbetsfordon på vägbanan
Preliminär sluttid: 2019-08-31 / 23:00
E4 från Trafikplats Strömsfors (126) till Trafikplats Björnsnäs (125) i riktning mot Gränna i Östergötlands län (E)
(5) Vägarbeten: Räckesarbete på bron.
Preliminär sluttid: 2019-03-31 / 23:00
E 4 mellan Skellefteå Södra och Trafikplats Skellefteå, i riktning mot Skellefteå.
(2) Vägarbeten: Byggnation kvarteret Svalan. GC-väg längs östra sidan E4 stängs. Gång och cykeltrafiken leds över till västra sidan.
Preliminär sluttid: 2019-05-05 / 23:00
E4 från Trafikplats Björnsnäs (125) till Trafikplats Strömsfors (126) i riktning mot Nyköping i Östergötlands län (E)
(4) Vägarbeten: Norr om trafikplats Björnsnäs har vägen smalnats av till ett körfält då broräcket saknas till följd av en tidigare lastbilsolycka. Då räcket kommer behövas gjutas om och ned i brofundamentet kommer en lagning av broräcket först kunna göras under förvåren. Observera att sluttiden endast är preliminär.
Preliminär sluttid: 2019-03-31 / 16:00
E 4 vid Trafikplats Stöcksjö, i riktning mot Umeå.
(2) Vägarbeten: En bit av balkräcket plockas ner för tung transport.
Preliminär sluttid: 2019-02-28 / 23:00
E4 från Trafikplats Fittja (147) till Trafikplats Lindvreten (150) i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Endast tre körfält öppna i båda riktningarna. Arbete pågår med förbifart Stockholm.
Preliminär sluttid: 2019-08-31 / 23:00
E 4 på Södertäljevägen vid Trafikplats Västberga (154), i riktning mot Södertälje.
(2) Vägarbeten: Flytt av väderskydd på busshållplats.
Preliminär sluttid: 2019-02-24 / 23:00
E 4 på Essingeleden vid Trafikplats Fredhäll (160), i riktning mot Södertälje.
(1) Vägarbeten: Broarbete.
Preliminär sluttid: 2019-06-30 / 00:00
E4 vid Trafikplats Häggvik (173) i riktning mot Södertälje i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Broarbeten på Knistavägen där de fasta trafikljusen ersätts av portabla trafikljus.
Preliminär sluttid: 2019-03-31 / 23:00
E4 från Trafikplats A6 (97) till Trafikplats Ljungarum (95) i riktning mot Ljungby i Jönköpings län (F)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätning och provtagning mellan A6 och Ljungarum. Arbetet bedrivs nattetid och helg.
Preliminär sluttid: 2019-08-31 / 23:00
vid Huddinge kommun i Stockholms län (AB)
(1) Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm.
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
E4 från Trafikplats Tureberg (172) till Trafikplats Häggvik (173) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Arbeten med förbifart Stockholm där barriärer ställs upp på södergående påfartsramp från väg 265 där vänstra körfältet smalnas av till 3m i höjd med Knistaporten. Ute på E4:an står det barriärer i båda körfälten från knistaporten och ner till upplandsmotor.
Preliminär sluttid: 2019-10-31 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se