E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

22:03
OK
Just nu hittar du 3 vägarbeten här under.
E22 från Rambro till Trafikplats Vä (36) i riktning mot Sölvesborg i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Mätningsarbete söder om Kristianstad.
Preliminär sluttid: 2018-12-14 / 23:00
E22 från Tågarp till Sätaröd i riktning mot Sölvesborg i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av arbete med förbifart Sätaröd.
Preliminär sluttid: 2019-05-31 / 23:00
E22 från Spångarp Ö till Trafikplats Vä (36) i riktning mot Sölvesborg i Skåne län (M)
(4) Vägarbeten: Arbete med ny motorväg.
Preliminär sluttid: 2021-06-30 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se