E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

04:31
OK
Just nu hittar du 5 vägarbeten här under.
E20 från Bälinge kyrka till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Kan förekomma trafikljus, omledning, sprängning
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
E20 vid Trafikplats Årby (132) båda riktningarna i Södermanlands län (D)
(5) Vägarbeten: Sprängning för byggande av nytt handelsområde intill vägen. Kortare stopp i samband med sprängning ca en gång per dag.
Preliminär sluttid: 2019-03-10 / 23:00
E20 från Nolängen till Berget båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Schakt för och montering vägmärken, samt rivning gammal viltstängel på gamla E20.
Preliminär sluttid: 2019-06-20 / 23:00
E 20 på Norra Länken vid Roslagstull, i riktning mot Norrtull.
(4) Vägarbeten: Drift/underhåll Skötsel av grönytor.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 00:00
E20 från Trafikplats Marieberg (109) till Trafikplats Byrstatorp (107) i riktning mot Göteborg i Örebro län (T)
(4) Vägarbeten: Byggnation av överledningsytor mellan körfälten.
Preliminär sluttid: 2018-12-31 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se