E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

05:49
E20
Skara - Örebro
Västra Götalands Län
(11:19) E20 från Hagelberget till Hova båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Omfattande brand: Brand en bit från vägen orsakar kraftig rökutveckling som periodvis blåser ut över E20. Begränsade siktförhållanden kan råda. Räddningstjänst är på plats.
Preliminär slut: 2019-02-18 / 08:00
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 2 vägarbeten här under.
E20 från Trafikplats Tolleredsmotet (90) till Trafikplats Ingaredsmotet (92) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Mäta vattengångar i trummor och i brunnar, vissa i dikesbotten. Arbetsfordon på platsen dagtid
Preliminär sluttid: 2019-07-31 / 23:00
E20 vid Trafikplats Årby (132) båda riktningarna i Södermanlands län (D)
(5) Vägarbeten: Sprängning för byggande av nytt handelsområde intill vägen. Kortare stopp i trafiken i samband med sprängning ca en gång per dag.
Preliminär sluttid: 2019-03-10 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se