E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

12:05
E20
Alingsåsleden
mot Göteborg
Västra Götalands Län
(12:01) E20 från Trafikplats Tolleredsmotet (90) till Trafikplats Nääsmotet (89) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Föremål på vägen: Större träskiva ligger på vägbanan, personal på väg. Strax innan Näs. 1 Körfält blockerade
Preliminär slut: 2019-07-20 / 13:00
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 4 vägarbeten här under.
E20 från Cirkulationsplats St Ekbacken till Trafikplats Marieborg (122) i riktning mot Örebro i Västmanlands län (U)
(5) Vägarbeten: Broarbete över Arboga ån. Arbetet medför att vägen från rondellen Ekbacken och norrut i riktning mot Örebro är avstängd. Södergående fil mot Eskilstuna är öppen för trafik.
Preliminär sluttid: 2019-12-31 / 23:00
E 20 på Norra Länken vid Roslagstull, i riktning mot Norrtull.
(4) Vägarbeten: Drift/underhåll Skötsel av grönytor.
Preliminär sluttid: 2022-08-31 / 00:00
E20 från Olskroksmotet (74) till Trafikplats Ånäsmotet (75) i riktning mot Alingsås i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Ny bullerskärm på E20 österut i höjd med Ånäsmotet
Preliminär sluttid: 2019-12-06 / 16:00
E20 från Kringeläng till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(1) Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Sprängning sker tidvis, och då runt klockan 14:00. Vägen blir avstängd cirka 10 min åt gången
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

trafikradion.se