E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

21:03
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 3 vägarbeten här under.
E20 från Torpastlätt till Öster Tibble båda riktningarna i Västmanlands län (U)
(4) Vägarbeten: Lednings/telearb.
Preliminär sluttid: 2019-08-02 / 23:00
E 20 vid Trafikplats Petersborg (12), i riktning mot Lernacken.
(2) Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på avfartsrampen mot Pildammsvägen på grund av underhållsarbete i trafikplats Naffentorp.
Preliminär sluttid: 2019-04-30 / 16:00
E20 från Kringeläng till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
(2) Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Sprängning sker tidvis, och då runt klockan 14:00. Vägen blir avstängd cirka 10 min åt gången.
Preliminär sluttid: 2021-12-31 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

trafikradion.se