E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

21:07
E18
Värmlands Län
(20:17) E18 från Väsemotet till Sanda båda riktningarna i Värmlands län (S)
Djur på vägen: Rådjur på fel sida viltstängslet 1
Preliminär slut: 2019-04-19 / 21:00
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 6 vägarbeten här under.
E18 från Riksgräns SE/NO vid Stocketjärn till Hån båda riktningarna i Värmlands län (S)
(2) Sprängningsarbete: Sprängning i samband med byggnation av av- och påfartsramper till ny tullstation. Från riksgräns och 1km öster ut.
Preliminär sluttid: 2019-04-30 / 23:00
E 18 på Norrtäljevägen mellan Trafikplats Hägernäs (184) och Trafikplats Arninge (185), i riktning mot Norrtälje.
(4) Vägarbeten: En kranbil på vägen för att göra arbeten på utsidan av kantbalk ovanför järnvägsspåret.
Preliminär sluttid: 2019-04-28 / 23:00
E18 vid Trafikplats Stäket (152) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(4) Sprängningsarbete: Arbetet pågår dagtid och kan medföra kortare stopp av trafik påfarten i riktning mot Enköping.
Preliminär sluttid: 2019-06-30 / 16:00
E18 från Riksgräns SE/NO vid Stocketjärn till Hån båda riktningarna i Värmlands län (S)
(2) Vägarbeten: Byggnation av ramper till nya tullstationen vid Hån
Preliminär sluttid: 2019-10-01 / 23:00
E18 från Trafikplats Töcksfors till Skålerud båda riktningarna i Värmlands län (S)
(2) Vägarbeten: Sprängningar förekommer. Flaggvakter
Preliminär sluttid: 2020-01-25 / 23:00
E18 vid Trafikplats Arninge (185) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Etableringsarbete vid påfart norrgående. Bygginfart till bygget av ny tågstation.
Preliminär sluttid: 2019-04-30 / 18:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

trafikradion.se