E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

05:55
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 8 vägarbeten här under.
E 18 på Norrtäljevägen vid Trafikplats Brottby/Karby (188), i riktning mot Stockholm.
(1) Vägarbeten: Byte av vägbom vid utfarten från polisficka.
Preliminär sluttid: 2019-02-22 / 23:00
E18 från Riksgräns SE/NO vid Stocketjärn till Hån båda riktningarna i Värmlands län (S)
(2) Vägarbeten: Byggnation av ramper till nya tullstationen vid Hån
Preliminär sluttid: 2019-10-01 / 23:00
E 18 på Norrtäljevägen vid Trafikplats Roslags Näsby (182), i riktning mot Norrtälje.
(2) Vägarbeten: Vägräckesarbete i höjd med trafikplats Roslags Näsby.
Preliminär sluttid: 2019-05-11 / 23:00
E18 från Trafikplats Emausmotet (134) till Trafikplats Folkparksmotet (136) i riktning mot Enköping i Västmanlands län (U)
(5) Vägarbeten: Broarbete. Trafik får passera i höger körfält samt vägren.
Preliminär sluttid: 2019-03-10 / 23:00
E 18 på Kapellskärsvägen mellan Hammarby och Grovö, i riktning mot Kapellskär.
(2) Vägarbeten: Anläggning av nya hållplatser. Arbete kommer att ske på bägge sidor E18.
Preliminär sluttid: 2019-02-28 / 23:00
E18 från Trafikplats Skallbergsmotet (133) till Trafikplats Korsängsmotet (135) i riktning mot Enköping i Västmanlands län (U)
(2) Vägarbeten: Schaktarbete.
Preliminär sluttid: 2019-03-31 / 23:00
E18 vid Trafikplats Arninge (185) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Etableringsarbete. Kortare stopp i trafiken vid sprängningsarbete kan förekomma.
Preliminär sluttid: 2019-03-26 / 23:00
E18 från Grovö till Nenninge båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Arbete med att bygga nya hållplatser.
Preliminär sluttid: 2019-02-28 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se