E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

04:37
Just nu hittar du 11 vägarbeten här under.
E18 Våxnäsmotet i riktning mot Riksgränsen i Värmlands län (S)
(2) Vägarbeten: Våxnäsmotet. Påfarten skall tas bort.
Preliminär sluttid: 2019-02-28 / 23:00
E18 från Trafikplats Folkparksmotet (136) till Trafikplats Emausmotet (134) i riktning mot Örebro i Västmanlands län (U)
(5) Vägarbeten: Broarbete Trafiken kommer kommer att "tryckas" ut åt sidorna med rinnande ljus. Vänstra körfältet i båda riktningar tas i anspråk i form av arbetsområde och trafiken får gå i det högra körfältet samt vägren/av-/påfartsfil. Körfälten förbi arbetsområdet är begränsat, där det nya vänstra körfältet är max 2,5 m brett och avsett för personbilstrafik. Medans det nya högra körfältet är max 3 m brett och avsett för lastbilstrafik.
Preliminär sluttid: 2019-01-13 / 23:00
E 18 på Norrtäljevägen vid Trafikplats Söderhall (189), i riktning mot Norrtälje.
(2) Vägarbeten: Drift/underhåll Bergskrotning
Preliminär sluttid: 2018-12-31 / 23:00
E18 från Malöga till Cirkulationsplats Grums båda riktningarna i Värmlands län (S)
(2) Vägarbeten: Mätning, projektering av busshållplatser
Preliminär sluttid: 2019-03-15 / 23:00
E 18 på Enköpingsvägen vid Trafikplats Hjulsta (156), i riktning mot Stockholm.
(2) Vägarbeten: Brobygge.
Preliminär sluttid: 2019-01-31 / 23:00
E 18 på Norrtäljevägen vid Trafikplats Roslags Näsby (182), i riktning mot Stockholm.
(2) Vägarbeten: Fasta arb.platser Fast trafiklösning för ombyggnad tpl Roslags-Näsby.
Preliminär sluttid: 2018-12-31 / 23:00
E18 från Trafikplats Vallbymotet (131) till Trafikplats Folkparksmotet (136) i riktning mot Enköping i Västmanlands län (U)
(5) Vägarbeten: Ledningsarbete Överledning mellan Rocklundamotet 132 och Korsängsmotet 135 i Östlig riktning
Preliminär sluttid: 2018-12-31 / 23:00
E 18 på Kapellskärsvägen mellan Hammarby och Grovö, i riktning mot Kapellskär.
(2) Vägarbeten: Anläggning av nya hållplatser. Arbete kommer att ske på bägge sidor E18.
Preliminär sluttid: 2018-12-31 / 23:00
E 18 på Kapellskärsvägen mellan Grovö och Nenninge, i riktning mot Kapellskär.
(2) Vägarbeten: Anläggning av nya hållplatser. Arbete kommer att ske på bägge sidor E18.
Preliminär sluttid: 2018-12-31 / 23:00
E18 från Trafikplats Görla till Kapellskär i riktning mot Kapellskär i Stockholms län (AB)
(4) Vägarbeten: Sprängning kan komma att ske vardagar 10:00, 14:00, 19:30. Vägen är då avstängd i ca 10 minuter.
Preliminär sluttid: 2018-12-31 / 23:00
E18 vid Trafikplats Arninge (185) båda riktningarna i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Etableringsarbete.
Preliminär sluttid: 2019-03-26 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se