E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

03:43
OK
Just nu hittar du 4 vägarbeten här under.
vid Haninge kommun i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Underhållsarbete. Arbetet pågår nattetid mellan 21:00-05:00. Ett körfält öppet.
Preliminär sluttid: 2019-01-31 / 05:00
Väg 73 på Nynäsvägen mellan Trafikplats Länna och Trafikplats Handen, i riktning mot Nynäshamn.
(4) Vägarbeten: Drift/underhåll Vid åtgärder på vägarbetsskyltning. Arbete utförs i skydd av TMA-fordon.
Preliminär sluttid: 2019-01-31 / 05:00
Väg 73 på Nynäsvägen mellan Trafikplats Norvik och Kalvö, i riktning mot Johanneshov.
(2) Vägarbeten: Sprängningsarbete kan ske under dagtid. Kortare stopp på ca 10 minuter förekommer då.
Preliminär sluttid: 2019-02-03 / 23:00
Väg 73 från Trafikplats Norvik till Trafikplats Älgviken i riktning mot Stockholm i Stockholms län (AB)
(2) Vägarbeten: Bygge av nytt industrispår.
Preliminär sluttid: 2019-03-03 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se