E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

05:04
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 3 vägarbeten här under.
Väg 70 från Mora Strand till Kråkberg båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av rondell. GC väg på norrgående sida är avstängd under vintern. Arbetsfordon på vägbanan, risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2019-05-31 / 23:00
Väg 70 från Mora Strand till Kråkberg i riktning mot Riksgränsen i Dalarnas Län (W)
(2) Vägarbeten: Etablering samt påbörjan utav projekt Badstuback bron.
Preliminär sluttid: 2019-09-30 / 23:00
Väg 70 vid Särna, i riktning mot Riksgränsen.
(2) Vägarbeten: Dragning av fiber i befintlig kanalisation inom vägområdet.
Preliminär sluttid: 2019-03-31 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se