E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

11:33
OK
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Just nu hittar du 3 vägarbeten här under.
Väg 70 från Mora Strand till Kråkberg båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
(4) Vägarbeten: Byggnation av ny cirkulationsplats. Norrgående trafik omleds via GC-väg.
Preliminär sluttid: 2019-10-31 / 16:00
Väg 70 från Rv70 Hede till Coop Forum Borlänge båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
(2) Vägarbeten: Arbete med ny bro över Tunaån, begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2019-12-15 / 23:00
Väg 70 från Kråkberg till Frostkitten båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
(2) Vägarbeten: Ny gång- och cykelväg. Ett körfält avstängt under arbetet. Risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2019-10-31 / 16:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

trafikradion.se