E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

03:40
OK
Just nu hittar du 5 vägarbeten här under.
Väg 70 från Mora Strand till Kråkberg i riktning mot Riksgränsen i Dalarnas Län (W)
(4) Vägarbeten: Nybyggnation av rondell. Arbetsfordon på vägbanan, risk för begränsad framkomlighet.
Preliminär sluttid: 2019-05-31 / 23:00
vid Borlänge kommun i Dalarnas Län (W)
(2) Vägarbeten: Diverse mindre arbeten vid sidan av vägbanan.
Preliminär sluttid: 2019-12-15 / 23:00
Väg 70 vid Särna, i riktning mot Riksgränsen.
(2) Vägarbeten: Dragning av fiber i befintlig kanalisation inom vägområdet.
Preliminär sluttid: 2019-03-31 / 23:00
Väg 70 från Krökbacken till Bragehall båda riktningarna i Dalarnas Län (W)
(4) Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Preliminär sluttid: 2019-02-01 / 23:00
Väg 70 i Dalarnas län.
(2) Vägarbeten: Etablering samt påbörjan utav projekt Badstuback bron
Preliminär sluttid: 2019-09-30 / 23:00
Källa: Trafikverket
E 4 E 6 E 18 E 20 E 22 E 45 Väg 40 Väg 70 Väg 73 Väg 158

m.trafikradion.se