Malmö / Skåne 04:04
Just nu pågår 98 vägarbeten inom Malmöområdet.
Väg 13 från Cirkulationsplats Klippan till Gråmanstorp i riktning mot Rebbelberga Tpl Ängelholm i Skåne län (M)
Vägarbeten: Vägen avstängd pga broarbete.
Starttid: 2018-11-05 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-24 / 23:00
Väg 1383 från Västraby Ö till Bjäred i riktning mot Bjäred i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete väster om Mörarp.
Starttid: 2018-11-13 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1902 från Cirkulationsplats Hässleholm till Trafikplats Vankiva båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Ledningsarbete strax innan trafikplats Vankiva.
Starttid: 2018-11-13 / 06:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 17 från Cirkulationsplats Eslöv Ö till Berga båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark strax öster om Eslöv.
Starttid: 2018-11-27 / 10:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 1999 från Bröd till Nöbbelöv i riktning mot Nöbbelöv i Skåne län (M)
Vägarbeten: Vägen avstängd på Nöbbelövsvägen på grund av underhållsarbete norr om Tollarp.
Starttid: 2018-10-22 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-22 / 23:00
Väg 1161 från Rosenhäll till Härslöv i riktning mot Ottarp k:a i Skåne län (M)
Vägarbeten: Vägen avstängd. Ledningsarbete i Härslöv.
Starttid: 2018-08-13 / 09:00
Preliminär slut: 2019-01-30 / 23:00
Väg 1163 från Härslöv till Härslöv Kyrka i riktning mot Kvistofta i Skåne län (M)
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av ledningsarbete i Härslöv.
Starttid: 2018-08-13 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-30 / 23:00
Väg 874 i Skåne län.
Vägarbeten: Utbyggnad av järnvägen
Starttid: 2018-07-03 / 07:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Inre Ringvägen
E6.01 från Trafikplats Burlöv till Trafikplats Alnarp (19) i riktning mot Alnarp i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ombyggnation i trafikplats Alnarp.
Starttid: 2018-01-25 / 08:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 9 från S Mellby till Brösarp båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Byggnation av gång och cykelväg, samt VA-arbeten.
Starttid: 2018-12-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 23:00
Väg 13 vid Gråmanstorp, i riktning mot Ängelholm.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Klippan.
Starttid: 2018-12-11 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 13 från Sandhem till Brohuset båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark öster om Ljungbyhed.
Starttid: 2018-12-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 17 från Trafikplats Landskrona S (25) till Råga Hörstad båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av byggnation av avfart in till ny mack och restaurang öster om Landskrona.
Starttid: 2018-12-14 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Lund - Kristianstad
E22 från Tågarp till Sätaröd i riktning mot Sölvesborg i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av arbete med förbifart Sätaröd.
Starttid: 2018-10-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Lund - Kristianstad
E22 från Spångarp Ö till Trafikplats Vä (36) i riktning mot Sölvesborg i Skåne län (M)
Vägarbeten: Arbete med ny motorväg.
Starttid: 2018-10-03 / 11:00
Preliminär slut: 2021-06-30 / 23:00
Väg 23 från Cirkulationsplats Höör Södra till Sjunnerup båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Markskötsel i fyra rondeller längs väg 23 i Höörs tätort.
Starttid: 2018-06-25 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Malmövägen
E65 från Trafikplats Stenbäck till Trafikplats Lemmeströ båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av byggnation av ekodukt mellan Svedala och Skurup. Kortare stopp i trafiken kan förekomma.
Starttid: 2018-03-12 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 110 från Tågarp C till St Berga båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Rönnarp. Trafiken regleras med vakt och lots.
Starttid: 2018-09-27 / 11:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 117 från Vittsjö Kyrka till Vittsjö i riktning mot Hässleholm i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Vittsjö.
Starttid: 2018-12-03 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 117 från Bjärnum till Havraljunga båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga kabelarbete i mark i Vittsjö.
Starttid: 2018-11-12 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 501 från Mörby till Istaby Ö i riktning mot Hällevik Skogshagen i Blekinge län (K)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Istaby.
Starttid: 2018-10-25 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-30 / 23:00
Väg 516 mellan Tannsjö och Vägport under E4, i riktning mot Strömsnäsbruk.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Strömsnäsbruk.
Starttid: 2018-12-04 / 13:00
Preliminär slut: 2019-02-22 / 23:00
Väg 522 från Skvaltan till Pukavik S i riktning mot Pukavik i Blekinge län (K)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark mellan Pukavik och Gammalstorp.
Starttid: 2018-09-05 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 659 från Bösarp till Fru Alstad i riktning mot Fru Alstad i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberutbyggnad. Schaktarbeten mm.
Starttid: 2018-10-16 / 13:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 671 i Skåne län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Ledningsarbete i gångbana
Starttid: 2018-10-31 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 740 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark vid Rögla.
Starttid: 2018-11-26 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 745 från Svarte till Balkåkra södra skola båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Ystad.
Starttid: 2018-09-27 / 12:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 813 från Cirkulationsplats Börringe kloster till Cirkulationsplats Bjärahus båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark söder om Sturups flygplats.
Starttid: 2018-12-05 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
mot Lund
Väg 941 från S Sandby till Cirkulationsplats Linero i riktning mot Lund i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark mellan Lund och Södra Sandby.
Starttid: 2018-11-08 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 947 från Sularp till Ö Odarslöv i riktning mot Ö Odarslöv i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i höjd med Almelund.
Starttid: 2018-10-15 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 972 från Tvet till Silvåkra Kyrka båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete mellan Veberöd och Silvåkra.
Starttid: 2018-10-02 / 11:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 992 från Glemminge till Römölla i riktning mot Tosterup i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Glemminge.
Starttid: 2018-12-12 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 992 från Fröslöv till Glemminge i riktning mot Tosterup i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Förslöv.
Starttid: 2018-10-05 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1001 från Valleberga till Fröslöv i riktning mot Fröslöv i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Fröslöv.
Starttid: 2018-10-05 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1017 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Ingelstorp.
Starttid: 2018-11-09 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Väg 1057 från Hemmeneköp till Björnastad i riktning mot Björnastad i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Trulshärad.
Starttid: 2018-12-10 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1061 från Vallarum till Rugerup i riktning mot Långaröd i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-12-11 / 10:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 1119 från Löberödsgård till Södertogård i riktning mot Hörby i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-26 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 1123 från Löberöd till Påarp båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete öster om Löberöd.
Starttid: 2018-11-21 / 16:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 1125 från Arup till Högseröd båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Högseröd.
Starttid: 2018-12-11 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1128 från Stavshult till Korsholm i riktning mot Korsholm i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Vedåkra.
Starttid: 2018-12-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1161 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Landskrona.
Starttid: 2018-12-03 / 05:00
Preliminär slut: 2019-01-14 / 23:00
Väg 1161 från Härslöv till Ottarps Kyrka i riktning mot Ottarp k:a i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Härslöv.
Starttid: 2018-11-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1163 från Tågarp C till Arrarp i riktning mot Kvistofta i Skåne län (M)
Vägarbeten: Etableringsarbete i höjd med Tågarp.
Starttid: 2018-09-11 / 09:00
Preliminär slut: 2019-01-11 / 23:00
Väg 1169 från Tjutebro till Erikslund i riktning mot Mörarp i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete väster om Ekeby.
Starttid: 2018-09-27 / 11:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1169 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Mörarp.
Starttid: 2018-10-15 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 1172 från Bårslövs Kyrka till Åsbyholm i riktning mot Osbyholm i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete mellan Bårslöv och Ekeby.
Starttid: 2018-10-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1217 från Tågarp N till Sireköpinge Kyrka i riktning mot Svalöv k:a i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Tågarp.
Starttid: 2018-12-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1221 från Rönnarp till Brödåkra i riktning mot Brödåkra i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Rönnarp.
Starttid: 2018-12-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1221 från Rönnarp till Norraby båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Rönnarp.
Starttid: 2018-09-27 / 11:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1241 från Charlottenborg till St Mörshög C båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete väster om Billesholm.
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-17 / 23:00
Väg 1242 från Mörarp Kyrka till N Vram S båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Bjuv.
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-17 / 23:00
Väg 1319 från Munkarp SO till Hallaröd Ö i riktning mot S Hultarp i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Höör.
Starttid: 2018-11-19 / 09:00
Preliminär slut: 2019-10-04 / 23:00
Väg 1324 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Ny förläggning av opto kanalisation
Starttid: 2018-11-05 / 06:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 1329 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Ny förläggning av kanalisation till optokabel.
Starttid: 2018-11-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 1329 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark söder om Skuddarp.
Starttid: 2018-12-12 / 08:30
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1376 från Påarp Ö till Rosenlund i riktning mot Rosenlund i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete i höjd med Påarp.
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1381 från Stockahus till Hjortshög i riktning mot Hjortshög i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete i höjd med Hjortshög.
Starttid: 2018-10-10 / 07:45
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1383 från Västraby Ö till Bjäred i riktning mot Bjäred i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete väster om Mörarp.
Starttid: 2018-12-13 / 07:30
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1390 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Ödåkra.
Starttid: 2018-10-18 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1568 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Skåne-Tranås.
Starttid: 2018-12-10 / 11:00
Preliminär slut: 2018-12-19 / 23:00
Väg 1575 från Stiby C till Ö Vemmerlöv Ö i riktning mot Rörum i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Simrishamn
Starttid: 2018-12-12 / 10:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1581 från Karlaby till Gladsax i riktning mot Gladsax i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-08-16 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 1589 från Sillaröd till Eljaröd i riktning mot Eljaröd i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av kabelarbete i höjd med Andrarum.
Starttid: 2018-11-12 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 00:00
Väg 1605 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark söder om Hörröd.
Starttid: 2018-09-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 1608 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Agusa.
Starttid: 2018-08-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 1655 från Rambro till Vä boställe i riktning mot N Åsum k:a i Skåne län (M)
Vägarbeten: Nybyggnad av förbifart Sigridlundsvägen
Starttid: 2018-11-15 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-22 / 23:00
Väg 1707 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Björkhagen.
Starttid: 2018-09-28 / 10:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1757 från Hyllinge till Ekebro reningsverk i riktning mot Ekebro i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Hyllinge.
Starttid: 2018-12-12 / 07:30
Preliminär slut: 2018-12-30 / 23:00
Väg 1771 från Ausås Kyrka till Spannarp i riktning mot Höja i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Spannarp.
Starttid: 2018-11-23 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1804 från Ö Ljungby till Gångvad i riktning mot Össjö i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete i Östra Ljungby.
Starttid: 2018-11-26 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Väg 1857 från Vänarp till Finja i riktning mot Finja i Skåne län (M)
Vägarbeten: Byggnation av gc-väg i anslutning till busshållplats
Starttid: 2018-12-13 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1864 från V Forestad till Riseberga båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark öster om Ljungbyhed.
Starttid: 2018-08-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 1865 från Riseberga till Färingtofta båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark öster om Ljungbyhed.
Starttid: 2018-12-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 1868 från Riseberga Kyrka till Färingtofta båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark öster om Ljungbyhed.
Starttid: 2018-12-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 1875 från Snickaretorp till Vittsjö Kyrka i riktning mot Vittsjö i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Vittsjö.
Starttid: 2018-12-03 / 09:30
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1875 från Snickaretorp till Vittsjö Kyrka i riktning mot Vittsjö i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Vittsjö.
Starttid: 2018-11-21 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1908 från St Hälde till Vannaröd i riktning mot Sösdala jvstn i Skåne län (M)
Vägarbeten: Beläggningsarbete i höjd med Sösdala förskola.
Starttid: 2018-10-23 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-23 / 23:00
Väg 1908 från Vannaröd till Sösdala i riktning mot Sösdala jvstn i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av underhållsarbete i Sösdala.
Starttid: 2018-12-03 / 11:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1917 från Knutstorp till Nösdala i riktning mot Nösdala i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-09-25 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 1925 från Gammalstorp till Länekärr i riktning mot Visseltofta i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-11-05 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 1925 från Brohus till Farstorp Kyrka i riktning mot Visseltofta i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av kabelarbete i mark öster om Mala.
Starttid: 2018-10-18 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1936 från Bjärnum till Stavshult båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Bjärnum. Arbetet pågår dagtid mellan 06.00-18.00.
Starttid: 2018-12-04 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-01 / 23:00
Väg 1942 från Vittsjö till Ekholmen i riktning mot Verum i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Vittsjö.
Starttid: 2018-12-03 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1942 från Vittsjö till Ekholmen i riktning mot Verum i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Vittsjö.
Starttid: 2018-11-15 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 1979 från Sjörup till Äsphults Kyrka i riktning mot Sätaröd i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Enedal.
Starttid: 2018-11-12 / 06:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 1979 från Äsphults Kyrka till Sätaröd i riktning mot Sätaröd i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga kabelarbete i höjd med Äsphult.
Starttid: 2018-10-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1979 vid Sätaröd båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Nybyggnad av förbifart vid Sätarödsvägen
Starttid: 2018-08-07 / 00:00
Preliminär slut: 2018-12-22 / 23:00
Väg 1990 från L Årröd till Skättilljunga båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Nybyggnad av förbifart Skättilljungavägen.
Starttid: 2018-11-22 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-22 / 23:00
Väg 1991 från Sätaröd till L Årröd i riktning mot L Årröd i Skåne län (M)
Vägarbeten: Förläggning av ny ledning el starkström. Schakt i vägområdet
Starttid: 2018-12-11 / 18:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 1995 från Årröd till Djurröds Kyrka i riktning mot Djurröd k:a i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Årröd.
Starttid: 2018-12-12 / 20:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 1998 från Tullsåkra till Bröd i riktning mot Träne i Skåne län (M)
Vägarbeten: Nybyggnad av förbifart Tullsåkravägen
Starttid: 2018-10-02 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-22 / 23:00
Väg 2008 från Ovesholm till Skepparslövs Kyrka i riktning mot Ekeberg i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-11-20 / 09:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 2050 från Hjärsås till Värestorp i riktning mot Värestorp i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Hjärsås.
Starttid: 2018-11-06 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 23:00
Väg 2052 från Torsebro till Fjälkestad i riktning mot Fjälkestad i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Torsebro.
Starttid: 2018-11-28 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-28 / 23:00
Väg 2055 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete söder om Hjärsås.
Starttid: 2018-12-05 / 10:00
Preliminär slut: 2019-05-29 / 23:00
Väg 2097 från Haraberga till Emmislöv Kyrka i riktning mot Broby i Skåne län (M)
Vägarbeten: Trafiken leds växelvis på grund av kabelarbete i mark söder om Broby.
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 2098 från Emmislöv Kyrka till Feleberga båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga kabelarbete i höjd med Emmislöv.
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se