Kalmar 05:40
Just nu pågår 22 vägarbeten inom Kalmarområdet.
Karlskrona - Kalmar
E22 från Fågelmara N till Jämjö N/Ekerydsvägen i riktning mot Kristianstad i Blekinge län (K)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete mellan Jämjö och Fågelmara.
Starttid: 2019-01-25 / 15:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 125 från Bäckebo till Alsterbro i riktning mot Åseda i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete i höjd med Bäckebo.
Starttid: 2019-01-15 / 13:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 130 från Torsås Kalmarvägen till Söderåkra V i riktning mot Söderåkra i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Söderåkra söder om Kalmar.
Starttid: 2018-09-26 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
vid Borgholms kommun i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Mätning- och provtagningsarbete norr om Rälla.
Starttid: 2019-02-12 / 09:30
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 504 från Bidalite till Ilingetorp i riktning mot Bergkvara i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Torsås.
Starttid: 2019-01-16 / 15:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 506 från Länsgr. H/K vid Flaken till Petamåla båda riktningarna i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark mellan Vissefjärda och Gullabo.
Starttid: 2018-05-20 / 11:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 507 från Gullabo till Pårydsparken i riktning mot Påryd i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2018-08-15 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-04 / 23:00
Väg 513 från Getnabo till Torsås torget i riktning mot Torsås i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Torsås.
Starttid: 2019-01-24 / 06:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 513 mellan Stora Gettnabo och Torsås, Allfargatan, i riktning mot Torsås.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga kabelarbete i höjd med Torsås.
Starttid: 2018-10-08 / 15:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 518 i Kalmar län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark mellan E22 och Tång.
Starttid: 2019-02-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 522 i Kalmar län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Torsås.
Starttid: 2019-01-16 / 15:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 522 i Kalmar län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark söder om Nybro.
Starttid: 2019-01-08 / 16:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 522 i Kalmar län.
Vägarbeten: Kabelarbete norr om Torsås.
Starttid: 2019-01-16 / 15:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 23:00
Väg 524 från Söderåkra V till Ryd i riktning mot Påryd i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Söderåkra söder om Kalmar.
Starttid: 2018-10-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 576 från Räggekulla till Tokebo i riktning mot Tokebo i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Ledningsarbete nordöst om Nybro.
Starttid: 2018-12-11 / 11:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 586 från Lindsdal till Trafikplats Lindsdal i riktning mot Tpl Lindsdal i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Lindsdal.
Starttid: 2018-09-26 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 634 från Slättingebygd till Balebo i riktning mot Valebo i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Nybro.
Starttid: 2019-02-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-28 / 23:00
Väg 721 mellan Målilla Centrum och Målilla, Stationsvägen, i riktning mot Björnhult.
Vägarbeten: Underhållsarbete i Målilla.
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 730 från Spjutsbygd till Stengöl i riktning mot Stengöl i Blekinge län (K)
Vägarbeten: Förläggning av ny vatten och spillvattenledning.
Starttid: 2018-08-24 / 13:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 750 från Misterhults Kyrka till Misterhults Säteri S båda riktningarna i Kalmar län (H)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Misterhult.
Starttid: 2018-12-04 / 11:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 763 från Kristianopel till Milasten i riktning mot Länsgräns H/K vid Beröms i Blekinge län (K)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark öster om Fågelmara.
Starttid: 2019-01-25 / 13:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 949 från Bölnegård till Länsgr. G/H vid Karlsborg båda riktningarna i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Fröseke.
Starttid: 2018-12-10 / 11:30
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se