Jönköping 03:16
Just nu pågår 49 vägarbeten inom Jönköpingsområdet.
Väg 1816 från Ljungatorp till Lerbo i riktning mot Lerbo i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av bro över väg 1816. Trafiken leds på tillfällig väg förbi arbetsområdet.
Starttid: 2017-07-07 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 131 mellan Tranås och Bredstorp, i riktning mot Länsgräns Östergötland/Jönköping.
Vägarbeten: Kabelarbete i Tranås.
Starttid: 2018-10-10 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Ljungatorp till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av ny 2+1 väg samt underhåll av befintlig väg.
Starttid: 2018-09-04 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 26 från Cirkulationsplats Mullsjö till Trafikplats Månseryd i riktning mot Hylte i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Vägen avstängd. Byggnation av ny 2+1 väg söder om Habo.
Starttid: 2017-05-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Trafikplats Hedenstorp till Trafikplats Åsens gård N i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ombyggnation av trafikplats Hedenstorp
Starttid: 2018-09-17 / 08:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Jönköping - Gränna
Söderut
E4 från Trafikplats A6 (97) till Trafikplats Ljungarum (95) i riktning mot Ljungby i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätning och provtagning mellan A6 och Ljungarum. Arbetet bedrivs nattetid och helg.
Starttid: 2018-11-28 / 01:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 26 vid Klerebo, i riktning mot Skövde.
Vägarbeten: Överledning trafik mellan lokalväg till ny väg vid Sjövik
Starttid: 2018-10-23 / 11:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Trafikplats Månseryd till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av byggnation av ny 2+1 väg.
Starttid: 2018-09-04 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Trafikplats Månseryd till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Renhållningsarbete öster om Mullsjö.
Starttid: 2017-06-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 26 mellan Klerebo och Västra Bäckebo, i riktning mot Skövde.
Sprängningsarbete: Sprängningsarbete. Kortare stopp i trafiken ca 15 min vid sprängning och besiktning av väg. Vägen stängs av på en sträcka av ca 600 meter vid varje sprängning.
Starttid: 2017-09-15 / 14:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 27 från Trafikplats Nöbbele till Sydsvenska krysset i riktning mot Växjö i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggande av en ny rastplats i anslutning till trafikplats Värnamo södra (väg E4/27); uppsättning av kompletterande vägvisning till rastplatsen utmed vägarna E4 och 27 - kommer att påverka trafiken i senare skede
Starttid: 2018-10-23 / 06:00
Preliminär slut: 2019-09-04 / 23:00
Väg 42 från Sparsör N till Sölebo båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete med fjärrvärme
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 46 från Sikagården till Brattelid båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av vänstersvängfält vid korsning mot Torbjörntor.
Starttid: 2018-08-13 / 15:00
Preliminär slut: 2018-12-20 / 23:00
Väg 127 från Dalskog till Boda i riktning mot Cpl Vetlanda V i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Schakt av brunnar och blåsning av fiberkabel i befintlig kanalisation.
Starttid: 2018-12-10 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-20 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Sprängningsarbete: Begränsad framkomlighet på grund av sprängningsarbete.
Starttid: 2018-10-03 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Tranås.
Starttid: 2018-11-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-25 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i Tranås.
Starttid: 2018-10-03 / 11:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 131 från Mada till Trafikplats Tranås N i riktning mot Tranås i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Tranås.
Starttid: 2018-08-28 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 132 från Cirkulationsplats Hakarp till Lekeryds Kyrka båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Arbete med gång- och cykelväg i höjd med Vireda öster om Jönköping. Kortare stopp i trafiken kan förekomma.
Starttid: 2018-03-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 156 från Svenljunga kyrka till Cirkulationsplats Tranemo i riktning mot Härryda i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Fiberförläggning
Starttid: 2018-12-03 / 10:00
Preliminär slut: 2019-04-15 / 23:00
Väg 195 från Källebäcken till Brandstorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Trafiken regleras med trafikljus på grund av räckesarbete.
Starttid: 2018-12-15 / 10:03
Preliminär slut: 2018-12-17 / 18:00
Väg 195 från Källebäcken till Brandstorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Habo
Starttid: 2018-11-05 / 13:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 195 från Källebäcken till Brandstorp båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Habo.
Starttid: 2018-11-01 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 507 från Fölseryd till Rök i riktning mot Rök i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Trafiken kommer regleras med trafiksignal på sträckor med skymd sikt. Arbetet sker mellan 07:00 - 18:00.
Starttid: 2018-12-13 / 13:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 612 från Götarp till Åsenhöga N i riktning mot Åsenhöga i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Gnosjö.
Starttid: 2018-11-28 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-30 / 23:00
Väg 658 från Sevdabo till Röde Påle i riktning mot Tpl Hedenstorp i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete väster om Taberg.
Starttid: 2018-12-12 / 11:00
Preliminär slut: 2019-02-15 / 23:00
Väg 666 från Ryd till Bottnaryd Ö i riktning mot Gunillaberg i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 669 från Klerefors till Målskog båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Bottnaryd.
Starttid: 2018-10-31 / 16:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 676 mellan Klämmestorp och Järstorp Kyrka, i riktning mot Björneberg.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Jönköping.
Starttid: 2018-10-22 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 678 vid Klerebo, i riktning mot Habo Kyrka.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Bankeryd.
Starttid: 2018-11-12 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-24 / 23:00
Väg 678 vid Klerebo, i riktning mot Habo Kyrka.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Jönköping.
Starttid: 2018-09-10 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 23:00
Väg 679 från Klerebo till Prinsfors V i riktning mot Prinsfors i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Bankeryd.
Starttid: 2018-10-26 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-26 / 23:00
Väg 679 från Sjövik till Prinsfors V i riktning mot Prinsfors i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Bankeryd.
Starttid: 2018-10-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 803 mellan Hagshult Kyrka och Nydala, i riktning mot Nydala.
Vägarbeten: Beläggningsarbete mellan Hagshult och Nydala. Trafiken regleras med vakter
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 820 vid Malmbäck, i riktning mot Malmbäck.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga kabelarbete i höjd med Malmbäck.
Starttid: 2018-09-13 / 01:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 834 från Slättefall till Fågelleken i riktning mot Nässjö Vattenverksgatan i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Schakt av bredband och tryckning under vägen
Starttid: 2018-10-17 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 869 från Sävsjö Hofgårdsskolan till Torset i riktning mot Torset i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Sävsjö
Starttid: 2018-10-17 / 08:30
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 877 vid Landsbro, i riktning mot Gransbo.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Landsbro.
Starttid: 2018-11-14 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-22 / 23:00
Väg 953 från Cirkulationsplats Solberga till Trafikplats Nässjö Ö i riktning mot Tpl Nässjö Ö i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Nässjö.
Starttid: 2018-06-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 986 mellan Lekeryd och Kungsbro, i riktning mot Linderås.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Hässlarp.
Starttid: 2018-12-10 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 990 från Trafikplats Vättersmålen (102) till Ölmstads Kyrka i riktning mot Ölmstad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i höjd med trafikplats Vättersmålen.
Starttid: 2018-12-11 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 990 från Ölmstads Kyrka till Cirkulationsplats Ölmstad i riktning mot Ölmstad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Ölmstad.
Starttid: 2018-10-18 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 23:00
Väg 1007 från Gripenberg jvstn till Gripenberg i riktning mot Gripenberg i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Underhållsarbete i Gripenberg.
Starttid: 2018-12-13 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Väg 1679 från Cirkulationsplats Hillared till Bäck båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2018-11-25 / 20:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1704 från Torp till Bredaslätt båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Kantbalksbyte, utbyte tätskikt, nytt bro- och vägräcke. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-10-09 / 13:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1731 från Ölsremma till Vägabo båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Förläggning av fiber samt ombyggnad av elnät
Starttid: 2018-11-19 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 1835 från Bjättlunda till Timmele C båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakta fiberkabel.
Starttid: 2018-11-22 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-20 / 23:00
Väg 1870 Åfärd Ö till Björkvik båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Förläggning av fiberkanalisation samt tryckning under väg
Starttid: 2018-12-13 / 10:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 2664 från Floby station till Sörby kyrka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete
Starttid: 2018-12-05 / 11:00
Preliminär slut: 2019-05-17 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se