Jönköping 11:20
Just nu pågår 74 vägarbeten inom Jönköpingsområdet.
mot Mariestad
Väg 26 från Ljungatorp till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av ny 2+1 väg samt underhåll av befintlig väg.
Starttid: 2018-09-04 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Jönköping - Gränna
E4 från Trafikplats Ljungarum (95) till Trafikplats A6 (97) båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätning och provtagning mellan A6 och Ljungarum.
Starttid: 2018-11-28 / 01:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Jönköping - Gränna
E4 från Trafikplats Vättersmålen (102) till Trafikplats Gyllene Uttern (103) båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Risk för köbildning på grund av ett körfält i vardera riktning avstängd. Brounderhållsarbeten i höjd med Röttle söder om Gränna.
Starttid: 2019-04-22 / 20:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
mot Mariestad
Väg 26 från Flaskebo till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Sprängningsarbete: Sprängningsarbete. Kortare stopp i trafiken ca 15 min vid sprängning och besiktning av väg. Vägen stängs av på en sträcka av ca 600 meter vid varje sprängning.
Starttid: 2017-09-15 / 14:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Göransberg till Krabberyd i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Utsättning av barriär.
Starttid: 2017-05-15 / 08:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 26 från Cirkulationsplats Mullsjö till Trafikplats Månseryd i riktning mot Hylte i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Byggnation av ny 2+1 väg söder om Mullsjö.
Starttid: 2017-05-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Trafikplats Månseryd till Cirkulationsplats Mullsjö i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av byggnation av ny 2+1 väg.
Starttid: 2018-09-04 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 26 mellan Trafikplats Månseryd och Flaskebo, i riktning mot Skövde.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av byggnation av bullerplank.
Starttid: 2019-04-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
mot Borås
Väg 27 från Sydsvenska krysset till Trafikplats Nöbbele i riktning mot Borås i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggande av en ny rastplats i anslutning till trafikplats Värnamo södra.
Starttid: 2019-03-22 / 13:00
Preliminär slut: 2019-09-04 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 från Fiskaby till Svenarums Kyrka i riktning mot Jönköping i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Svenarum..
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 vid Kinnebro, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Kvighult.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 från Hok N till Hokadal i riktning mot Jönköping i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 från Boda till Kinnebro i riktning mot Jönköping i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Kvigshult.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 vid Svenarum, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Svenarum.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 vid Hok Centrum, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 vid Hok Centrum, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 mellan Kinnebro och Fiskaby, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Lednings/arbete norr om Kvighult.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 mellan Hok och Hokadal, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 vid Svenarum, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
mot Jönköping
Väg 30 vid Fiskaby, i riktning mot Jönköping.
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 42 från Frufällan till Sparsör N i riktning mot Trollhättan i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mätning/provtagning Fältundersökningar/mätarbeten. Arbete i skydd av TMA-skydd. Arbete ca. 5 dagar under perioden.
Starttid: 2019-07-18 / 15:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 00:00
Väg 46 från Brattelid till Öja båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Breddning av väg, beläggningsarbete på väg 46, flaggvakt reglerar trafiken.
Starttid: 2019-06-03 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-14 / 16:00
Väg 127 vid Nederby, i riktning mot Vetlanda.
Vägarbeten: Bygger ny infart norr om Nederby.
Starttid: 2019-07-13 / 06:00
Preliminär slut: 2019-09-03 / 16:00
Väg 132 från Lekeryd till Bälaryd båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Trafiken regleras med trafikljus. Kabelarbete i mark i Lekaryd
Starttid: 2019-06-26 / 14:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 133 från Gripenberg till Säby båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Underhållsarbete i höjd med Gripenbergs slott. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2019-06-09 / 11:19
Preliminär slut: 2019-08-09 / 16:00
Väg 152 från Uppebo till Åker i riktning mot Tpl Skillingaryd S i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Åker.
Starttid: 2019-04-29 / 16:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 152 från Åker till Skillingaryd Södra i riktning mot Tpl Skillingaryd S i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-04-23 / 11:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 152 från Åker till Skillingaryd Södra i riktning mot Tpl Skillingaryd S i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-04-23 / 11:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 152 från Uppebo till Åker i riktning mot Tpl Skillingaryd S i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Åker.
Starttid: 2019-04-23 / 11:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 157 från Källebacka till Lilla Skottek båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete Brorenovering
Starttid: 2019-06-24 / 10:00
Preliminär slut: 2019-10-04 / 16:00
Väg 509 från Mossebonäs till Ljungstorp i riktning mot Grönlund i Östergötlands län (E)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Tillfälliga trafikljus på grund av skymd sikt.
Starttid: 2019-05-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 560 från Sund Kyrka till Södra Tullerum i riktning mot Södra Tullerum i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark.
Starttid: 2019-04-15 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 586 från Våthults Kyrka till Våthult Ö i riktning mot Bårarydsby i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete väster om Gislaved.
Starttid: 2019-06-24 / 15:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 628 vid Skärvhult, i riktning mot Skärvhult.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete.
Starttid: 2019-05-29 / 08:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 634 vid Stråkeved, i riktning mot Stråkeved.
Vägarbeten: Kabelarbete i höjd med Häradsö.
Starttid: 2019-04-18 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 635 mellan Stråkeved och Nässja, i riktning mot Klevshult.
Vägarbeten: Kabelarbete i höjd med Stråkeved.
Starttid: 2019-04-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 637 mellan Nässja och Galtås, i riktning mot Galtås.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Nässja.
Starttid: 2019-04-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 638 mellan Kyllås, skidlift och Nyholm, i riktning mot Norra Palsbo.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av kabelarbete.
Starttid: 2019-06-25 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 675 från Älgafall till Sobo i riktning mot ensk väg mot Älgafall Knutshult i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i höjd med Olsbo.
Starttid: 2019-06-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 799 vid Hok Järnvägstation, i riktning mot Hok.
Vägarbeten: Ledningsarbete väster om Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 vid Hubbestad Södra, i riktning mot Kinnebro.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 från Nydala Trä till Kinnebro i riktning mot Kinnebro i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Nydala.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 från Nydala Trä till Kinnebro i riktning mot Kinnebro i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Nydala.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 mellan Hubbestad Södra och Kinnebro, i riktning mot Kinnebro.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 från Nydala Trä till Kinnebro i riktning mot Kinnebro i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Nydala.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 från Nydala Trä till Kinnebro i riktning mot Kinnebro i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Nydala.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 vid Kinnebro, i riktning mot Kinnebro.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 808 vid Kinnebro, i riktning mot Kinnebro.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 23:00
Väg 810 mellan Ekhult och Fiskaby, i riktning mot Fiskaby.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 810 vid Fiskaby, i riktning mot Fiskaby.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 812 vid Lundbyholm, i riktning mot Svenarum.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 812 vid Svenarum, i riktning mot Svenarum.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 812 vid Lundbyholm, i riktning mot Svenarum.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 vid Långserum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Hagafors.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 vid Svenarum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 vid Långserum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Hagafors.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 vid Långserum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 vid Hagafors, Harkeryd, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 vid Långserum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Skillingaryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 vid Långserum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Vaggeryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 mellan Hagafors, Harkeryd och Långserum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Vaggeryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 816 mellan Hagafors, Harkeryd och Långserum, i riktning mot Brunseryd.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Vaggeryd.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 817 vid Hok, i riktning mot Malmbäck.
Vägarbeten: Ledningsarbete strax öster om Hok.
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 835 mellan Bollbron och Ödestugu Södra, i riktning mot Ödestugu.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Förläggning av fiber/bredband..
Starttid: 2019-01-29 / 16:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 836 från Stadsparksrondellen till Krokavadet i riktning mot Krokavadet i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Drift och underhåll i diket väster om Nässjö.
Starttid: 2019-04-28 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 846 vid Klevshult Centrum, i riktning mot Skillingaryd Södra.
Vägarbeten: Kabelarbete i höjd med Fryebo.
Starttid: 2019-04-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 884 mellan Duvanäsvägen och Björköby Norra, i riktning mot Björköby Norra.
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Björköby.
Starttid: 2019-06-17 / 08:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 986 vid Svarttorp Kyrka, i riktning mot Linderås.
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Forserum.
Starttid: 2019-06-24 / 08:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Väg 986 vid Svarttorp Kyrka, i riktning mot Linderås.
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Forserum.
Starttid: 2019-06-18 / 12:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 990 från Trafikplats Vättersmålen (102) till Ölmstads Kyrka i riktning mot Ölmstad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete mellan Ölmstad och Vättersmålen.
Starttid: 2019-06-03 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 1007 från Gripenberg jvstn till Gripenberg i riktning mot Gripenberg i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Underhållsarbete i Gripenberg sydväst om Tranås.
Starttid: 2019-06-19 / 01:00
Preliminär slut: 2021-04-30 / 23:00
Väg 1709 i Västra Götalands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb.
Starttid: 2019-07-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-13 / 16:00
Väg 1800 från Sparsör S till Äspered båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mätning/provtagning Mätning på och längs väg. Arbete i skydd av TMA-skydd. Trafikanter kan komma att regleras av trafikvakter. Arbete ca. 2-3 veckor under perioden.
Starttid: 2019-07-19 / 18:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 00:00
Väg 1816 från Ljungatorp till Lerbo i riktning mot Lerbo i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Byggnation av bro över väg 1816. Trafiken leds på tillfällig väg förbi arbetsområdet.
Starttid: 2017-07-07 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se