Jönköping 20:44
Jönköping
(20:31) Väg 40 från Ormen till Axamo båda riktningarna
Djur på vägen: Lösspringande hund befinner sig vid vägområdet väster om Jönköping.
Preliminär slut: 2018-12-13 / 21:30
Väglag: Jönköpings län
Översikt: Övervägande fuktiga vägar med yttemperaturer strax under noll grader. Förebyggande halkbekämpning pågår i delar av länet. Prognos: Risk för halka då temperaturerna i vägen kan sjunka till minusgrader. .
Uppdaterad: 2018-12-13 / 17:41
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se