Halland 12:18
Just nu pågår 15 vägarbeten inom Hallandsområdet.
Halmstad
E6 vid Trafikplats Halmstad S (43) båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Fasta arb.platser Förberedande schaktarbeten inför trafikomläggning vid bygge av CPL v 15/påfart SG E6.
Starttid: 2019-06-26 / 09:00
Preliminär slut: 2019-11-28 / 16:00
Halmstad
Söderut
E6 från Trafikplats Halmstad Ö (44) till Trafikplats Halmstad S (43) i riktning mot Malmö i Hallands län (N)
Vägarbeten: Schaktningsarbeten i med bygge av ny avfart till Trafikplats Halmstad 43 södergående.
Starttid: 2019-06-02 / 07:30
Preliminär slut: 2019-11-28 / 16:00
Väg 24 från Länsgräns M/N vid Drakabygget till Örkelljunga båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberförlängning på landsbyggd.
Starttid: 2019-02-22 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 23:00
Väg 24 mellan Länsgräns Skåne/Halland och Lemmeshult, i riktning mot Örkelljunga.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Örkelljunga.
Starttid: 2019-02-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Varberg - Borås
Väg 41 från Cirkulationsplats Lassabacken till Cirkulationsplats Lindhov båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Styrd borrning intill väg 41. Inga arbeten förekommer på vägen men barriär kommer stå på väg 41.
Starttid: 2019-06-11 / 05:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Väg 154 från Axelfors grustäkt till Moga båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearb. förläggning av ny ledning, el svagström och el, starkström
Starttid: 2019-06-26 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 586 från Våthults Kyrka till Våthult Ö i riktning mot Bårarydsby i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Ledningsarbete väster om Gislaved.
Starttid: 2019-06-24 / 15:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Väg 610 från Steninge till Ugglarp båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Lednings/telearbete,
Starttid: 2019-04-17 / 16:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 635 från Åled Ö till Sennan båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägskada: Vägen skadad efter tidigare lastbilsbrand. Ett körfält är avstängt, besiktning kommer att ske dagtid. Det går att passera med buss, lastbil m.m.
Starttid: 2019-07-19 / 23:49
Preliminär slut: 2019-07-22 / 09:00
Väg 760 i Hallands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Rasering av tele stolpar
Starttid: 2019-07-16 / 07:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 16:00
Väg 779 i Hallands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Rasering av tele stolpar
Starttid: 2019-07-16 / 07:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 16:00
Väg 1451 från Jonstorp till Jonstorp SV båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Jonstorp.
Starttid: 2019-02-08 / 11:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 1451 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Mölle.
Starttid: 2019-06-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-18 / 23:00
Väg 1707 från Övragård till Björkhagen i riktning mot V Ljungby i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete i höjd med Björkängen.
Starttid: 2019-05-28 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-26 / 16:00
Väg 1741 (Inre Kustvägen) nära Mellanvägen i Båstad kommun
Vägarbeten: Gång och cykelväg avstängd vid Petersberg i Båstad.
Starttid: 2019-01-24 / 15:00
Preliminär slut: 2019-09-13 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se