Halland 21:15
Just nu pågår 43 vägarbeten inom Hallandsområdet.
Halmstad - Helsingborg
mot Malmö
E6 från Trafikplats Hallandsås (38) till Trafikplats Hjärnarp (37) i riktning mot Malmö i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätningsarbete norr om Hjärnarp
Starttid: 2018-10-18 / 13:00
Preliminär slut: 2020-04-24 / 23:00
Väg 24 mellan Länsgräns Skåne/Halland och Lemmeshult, i riktning mot Örkelljunga.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Örkelljunga.
Starttid: 2019-02-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 24 mellan Lemmeshult och Örkelljunga, i riktning mot Hässleholm.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Fiberförlängning på landsbyggd.
Starttid: 2019-02-22 / 07:00
Preliminär slut: 2019-11-29 / 23:00
Väg 26 från Nissaström kraft Stn till Fröslida S båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Kabelarbete längs med i höjd med Nissaström/Spenshult. Skyddsfordon på plats dagtid
Starttid: 2019-04-05 / 15:30
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
mot Mariestad
Väg 26 från Länsgr. F/N vid Skeppshult till Skeppshult i riktning mot Mariestad i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Skeppshult.
Starttid: 2019-04-15 / 11:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 26 från Trafikplats Gislaved S till Cirkulationsplats Smålandsstenar i riktning mot Hylte i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark söder om Gislaved.
Starttid: 2019-02-27 / 00:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 105 från Torekov Kyrka till Torekov båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Torekov.
Starttid: 2018-09-26 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
mot Helsingborg
Väg 111 från Långaröd till Cirkulationsplats Viken Norra i riktning mot Helsingborg Ättekulla i Skåne län (M)
Vägarbeten: Arbete på befintlig ledning, dagvatten.
Starttid: 2019-04-16 / 08:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 150 från Årstad till Torup båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark
Starttid: 2019-03-27 / 10:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 153 från Skeppshult V till Kpl Skeppshult i riktning mot Värnamo i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Skeppshult.
Starttid: 2019-04-15 / 09:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 153 från S Hestra till Fosterhult i riktning mot Varberg i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete väster om Broaryd. Pågår dagtid mellan 07-16.
Starttid: 2019-04-15 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Väg 154 från Ljungby till Gödeby båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Tryckning samt schaktning
Starttid: 2019-03-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-28 / 23:00
Väg 512 mellan Koddeböke och Vivljunga, i riktning mot Vivljunga.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete.
Starttid: 2019-04-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Väg 523 från Täppet till Vrå Östra båda riktningarna i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete vid Abbeshult.
Starttid: 2018-12-06 / 16:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 525 från Hinneryd Kyrka till Bäckaryd i riktning mot Bäckaryd i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Extorp.
Starttid: 2019-02-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 526 från Sunnertorpa till Extorp i riktning mot Extorp i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Sunnertorpa.
Starttid: 2019-02-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 533 från Tingsberga till Glamshult i riktning mot Glamshult i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Gunnalt.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-01 / 23:00
Väg 540 från Ö Kalset till Fållinge båda riktningarna i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Smålandsstenar.
Starttid: 2019-03-12 / 11:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 540 vid Kallsetström, i riktning mot Fållinge.
Vägarbeten: Ledningsarbete mellan Skeppshult och Smålandsstenar.
Starttid: 2019-04-01 / 13:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 544 från Loshult till Vret i riktning mot V Vret i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Övra Röshult.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 545 mellan Byholma och Åsen, i riktning mot Lidhult.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Byholma.
Starttid: 2019-04-03 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-24 / 23:00
Väg 545 från Byholma till Lidhult Ö i riktning mot Lidhult i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Lednings-/telearbete. Rasering av telestolpar.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 546 från Åsen till Vret i riktning mot Länsgräns G/N Önnekvarn i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Lidhult.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
vid Ljungby kommun i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i Skeen.
Starttid: 2019-03-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 553 från Värset till Angelstad i riktning mot Hovdinge i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark mellan Angelstad och Skeen.
Starttid: 2019-04-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 555 mellan Tannåker och Bolmstad, i riktning mot Bolmsö kyrkby.
Vägarbeten: Ledningsarbete nordväst om Ljungby.
Starttid: 2019-03-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 560 från Bakarebo till Bollstad i riktning mot Bolmstad Bolmsö i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Tjust
Starttid: 2019-03-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 574 från Ö Bröttjaryd till Åtterås i riktning mot Åtterås i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Broaryd..
Starttid: 2019-04-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-08 / 23:00
Väg 1428 i Skåne län.
Beläggningsarbete: Begränsad framkomlighet pga beläggningsarbete.
Starttid: 2019-04-15 / 05:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 1441 från Jonstorp NV till Södåkra i riktning mot Fjälastorp i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Jonstorp.
Starttid: 2019-01-08 / 17:00
Preliminär slut: 2019-06-03 / 23:00
Väg 1444 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete mellan Nyhamnsläge och Arild
Starttid: 2019-02-25 / 12:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 23:00
Väg 1451 från Jonstorp till Jonstorp SV båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Jonstorp.
Starttid: 2019-02-08 / 11:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 1451 från Svanshall till Brunnby i riktning mot Krapperup i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete i Arild.
Starttid: 2019-04-01 / 15:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Väg 1451 från Brunnby till Brunnby Kyrka i riktning mot Krapperup i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga kabelarbete söder om Arild.
Starttid: 2019-04-01 / 15:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Väg 1708 i Skåne län.
Vägarbeten: Återställning efter ledningsarbete vid Vejbystrand.
Starttid: 2019-04-18 / 06:00
Preliminär slut: 2019-04-22 / 16:00
Väg 1717 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2019-02-19 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-08 / 23:00
Väg 1718 från Flickebäck till Förslöv jvstn båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i Förslöv.
Starttid: 2019-02-27 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-07 / 23:00
Väg 1730 i Skåne län.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av kabelarbete i Båstad.
Starttid: 2019-04-11 / 11:00
Preliminär slut: 2019-07-09 / 23:00
Väg 1732 i Skåne län.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga kabelarbete.
Starttid: 2019-03-20 / 06:30
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Väg 1741 (Inre Kustvägen) nära Mellanvägen i Båstad kommun
Vägarbeten: Gång och cykelväg avstängd vid Petersberg i Båstad.
Starttid: 2019-01-24 / 15:00
Preliminär slut: 2019-09-13 / 23:00
Väg 1746 i Skåne län.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av kabelarbete i Båstad.
Starttid: 2019-04-15 / 12:00
Preliminär slut: 2019-07-14 / 23:00
Väg 1784 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete norr om Munka Ljungby
Starttid: 2019-04-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-07 / 23:00
Väg 1792 från Munka Ljungby till Gräshagen i riktning mot Gräshagen i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Kollebäckstorp.
Starttid: 2019-03-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se