Halland 06:06
Just nu pågår 39 vägarbeten inom Hallandsområdet.
Väg 153 från Rolfstorp Ö till Haksered båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Breddning av bro i Obbhult
Starttid: 2018-10-16 / 13:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 1428 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete sydväst om Ängelholm.
Starttid: 2018-11-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Halmstad - Helsingborg
mot Malmö
E6 från Trafikplats Hallandsås (38) till Trafikplats Hjärnarp (37) i riktning mot Malmö i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet. Mätningsarbete norr om Hjärnarp
Starttid: 2018-10-18 / 13:00
Preliminär slut: 2020-04-24 / 23:00
Väg 24 mellan Länsgräns Skåne/Halland och Lemmeshult, i riktning mot Örkelljunga.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Örkelljunga.
Starttid: 2019-02-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 25 vid Skeen, i riktning mot Ljungby.
Vägarbeten: Ledningsarbete. väster om Skeen.
Starttid: 2019-02-13 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Väg 26 från Trafikplats Gislaved S till Cirkulationsplats Smålandsstenar i riktning mot Hylte i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark söder om Gislaved.
Starttid: 2019-02-12 / 00:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 105 från Torekov Kyrka till Torekov båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Torekov.
Starttid: 2019-01-16 / 11:00
Preliminär slut: 2019-04-01 / 23:00
Väg 105 från Torekov Kyrka till Torekov båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Torekov.
Starttid: 2018-09-26 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 107 från Cirkulationsplats Kroneslätt Ängelholm till Trafikplats Strövelstorp (32) i riktning mot Bjuv i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark söder om Ängelholm.
Starttid: 2019-01-31 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-16 / 23:00
Väg 150 från Moshult till Bökstorp båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Styrd borrning under Ätran i höjd med Eften. Trafikljus reglerar trafiken
Starttid: 2019-01-09 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 156 från Hjorttorps Hede till Buagärde båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vägen skall breddas med mera
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 523 från Täppet till Vrå Östra båda riktningarna i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete vid Abbeshult.
Starttid: 2018-12-06 / 16:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 527 mellan Ränte och Boasjön, i riktning mot Boasjön.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-02-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Väg 528 mellan Norrtorpa och Nygård, Skeen, i riktning mot Skeen.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet pga ledningsarbete söder om Mjäla.
Starttid: 2019-02-13 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Väg 528 mellan Norrtorpa och Nygård, Skeen, i riktning mot Skeen.
Vägarbeten: Ledningsarbete mellan Skeen och Torpa.
Starttid: 2019-01-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 533 från Tingsberga till Glamshult i riktning mot Glamshult i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Gunnalt.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-01 / 23:00
Väg 543 mellan Furudal och Byholma, i riktning mot Byholma.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2019-02-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Väg 544 från Loshult till Vret i riktning mot V Vret i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Övra Röshult.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 545 mellan Boasjön och Byholma, i riktning mot Lidhult.
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete i höjd med Grimshult.
Starttid: 2019-02-12 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-28 / 23:00
Väg 545 från Byholma till Lidhult Ö i riktning mot Lidhult i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Lednings-/telearbete. Rasering av telestolpar.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 546 från Åsen till Vret i riktning mot Länsgräns G/N Önnekvarn i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Lidhult.
Starttid: 2019-01-02 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 579 mellan Björkebo, Länsgräns Västra Götaland och Kruvebo, i riktning mot Kruvebo.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Hällabäck.
Starttid: 2018-11-29 / 18:00
Preliminär slut: 2019-02-21 / 23:00
Väg 599 från Cirkulationsplats Reftele C till S Tånghult i riktning mot S Tånghult i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete norr om Reftele.
Starttid: 2018-12-10 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-07 / 23:00
Väg 975 från Höglanda N till Lerberg båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Byggnation av GC-bana, flytt av väg 975 samt vattenledning.
Starttid: 2019-02-15 / 06:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 1437 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Jonstorp.
Starttid: 2018-12-04 / 14:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1438 från Glimminge till Jonstorp SV båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete väster om Jonstorp.
Starttid: 2018-12-13 / 17:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1441 från Jonstorp NV till Södåkra i riktning mot Fjälastorp i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Jonstorp.
Starttid: 2019-01-08 / 17:00
Preliminär slut: 2019-06-03 / 23:00
Väg 1451 från Jonstorp till Jonstorp SV båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete söder om Jonstorp.
Starttid: 2019-02-08 / 11:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 1627 i Västra Götalands län.
Vägarbeten: Lednings/telearb. Kabelförläggning, schakt och styrd borrning
Starttid: 2019-02-15 / 10:00
Preliminär slut: 2019-08-01 / 23:00
Väg 1707 från Sandgården till Vejby i riktning mot V Ljungby i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Vejbystrand.
Starttid: 2019-01-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-03 / 23:00
Väg 1707 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i höjd med Vejbystrand.
Starttid: 2019-01-07 / 08:00
Preliminär slut: 2019-03-03 / 23:00
Väg 1707 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Björkhagen.
Starttid: 2018-09-28 / 10:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1707 från Magnarp till Sandgården i riktning mot V Ljungby i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Vejbystrand.
Starttid: 2018-10-01 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1708 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete.
Starttid: 2018-10-29 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 1710 från Cirkulationsplats Grevie till Killeröd i riktning mot Ängelholm i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark söder om Grevie.
Starttid: 2019-01-30 / 19:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 1724 från Grevie Kyrka till Kvinnaböske i riktning mot Grevie k:a i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark söder om Grevie.
Starttid: 2019-01-30 / 19:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Väg 1741 (Inre Kustvägen) nära Mellanvägen i Båstad kommun
Vägarbeten: Gång och cykelväg avstängd vid Petersberg i Båstad.
Starttid: 2019-01-24 / 15:00
Preliminär slut: 2019-09-13 / 23:00
Väg 1793 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete öster om Hjärnarp.
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-01 / 23:00
Väg 1794 från Nybygget till Ugglehult i riktning mot Ugglehult i Skåne län (M)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ledningsarbete i höjd med Ugglehult
Starttid: 2019-01-18 / 07:45
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se