Halland 04:48
Just nu pågår 33 vägarbeten inom Hallandsområdet.
Väg 1700 från Glimminge till Möllhult båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Vägen är avstängd på grund av broarbete i höjd med Möllhult.
Starttid: 2018-12-03 / 11:00
Preliminär slut: 2018-12-19 / 23:00
Väg 940 från Trafikplats Kungsbacka S (59) till Cirkulationsplats Onsala båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Elschakt. Trafijkljusreglerad 09:00 - 15:00 dagtid. Sprängningsarbeten förekommer dagtid mellan kl. 10:00 samt 14:00 med stopp i max 10 minuter
Starttid: 2018-08-06 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 932 från Gödestad till Lille Lund båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Broarbete.
Starttid: 2018-11-28 / 07:08
Preliminär slut: 2018-12-30 / 16:00
Väg 153 från Rolfstorp Ö till Haksered båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Breddning av bro i Obbhult. Omledning på tillfälligt byggd väg på åkern bredvid bron.
Starttid: 2018-10-16 / 13:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Halmstad
E6 från Trafikplats Halmstad S (43) till Trafikplats Kvibille (46) båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Förläggning av ledning
Starttid: 2018-12-03 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Väg 25 från Skedalahed till Fläden båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Förläggning av ny ledning
Starttid: 2018-08-23 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 105 från Torekov Kyrka till Torekov båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Torekov.
Starttid: 2018-09-26 / 10:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 156 från Svenljunga kyrka till Cirkulationsplats Tranemo i riktning mot Härryda i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Fiberförläggning
Starttid: 2018-12-03 / 10:00
Preliminär slut: 2019-04-15 / 23:00
Väg 523 från Täppet till Vrå Östra båda riktningarna i Kronobergs län (G)
Vägarbeten: Ledningsarbete vid Abbeshult.
Starttid: 2018-12-06 / 16:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Väg 579 mellan Björkebo, Länsgräns Västra Götaland och Kruvebo, i riktning mot Kruvebo.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i Hällabäck.
Starttid: 2018-11-29 / 18:00
Preliminär slut: 2019-02-21 / 23:00
Väg 582 mellan Norra Rockenåsen och Våthultsvägen, i riktning mot Gislaved, Södra Storgatan.
Vägarbeten: Beläggningsarbete på väg 582 mellan Rockneåsen - Hultabäck. Trafiken regleras med vakt och lots.
Starttid: 2018-10-17 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 599 från Cirkulationsplats Reftele C till S Tånghult i riktning mot S Tånghult i Jönköpings län (F)
Vägarbeten: Kabelarbete norr om Reftele.
Starttid: 2018-12-10 / 06:00
Preliminär slut: 2019-03-07 / 23:00
Väg 813 från Karl Gustav till Tuvan båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark kabelförläggning längs med väg 813
Starttid: 2018-11-28 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 845 från Trafikplats Väröbacka till Kärra båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Mätningsarbete. Arbetet sker etappvis.
Starttid: 2018-12-11 / 06:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 845 från Lillebacka till Sunnvära båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Mätning/provtagning Mätningsarbete. Arbetet sker etappvis.
Starttid: 2018-12-11 / 06:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 870 Gräshult till Unnaryd båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Schaktningsarbete för att förlägga ny fiberkabel längs vägen i Unnaryd.
Starttid: 2018-12-10 / 10:00
Preliminär slut: 2019-01-11 / 23:00
Väg 870 från Cirkulationsplats Hyltebruk till Färgaryd V båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Övergrävning av väg
Starttid: 2018-10-30 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-25 / 23:00
Väg 871 från Tollsbo till Cirkulationsplats Ekeryd båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Fasta arb.platser
Starttid: 2018-12-13 / 08:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 871 från Tollsbo till Cirkulationsplats Ekeryd båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Ombyggnation av busshållplats i höjd med Örnatorget i Hyltebruk
Starttid: 2018-12-13 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 926 från Dal S till Länsgräns O/N vid Sjögärde båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Beläggningsarbete i båda riktningarna med vakt och lots.
Starttid: 2018-12-10 / 08:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 981 från Anneberg jvstn till Länsgräns O/N vid Lunnaliden båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Fibergrävning vägkant. Däckbuffertar.
Starttid: 2018-11-20 / 08:58
Preliminär slut: 2018-12-20 / 16:00
Väg 1426 från Jonstorp C till Jonstorp Görslövsv i riktning mot Utvälinge i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete. Asfaltering av draggropar efter fiberdragning
Starttid: 2018-12-10 / 14:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1437 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Jonstorp.
Starttid: 2018-12-04 / 14:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1438 från Glimminge till Jonstorp SV båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete väster om Jonstorp.
Starttid: 2018-12-13 / 17:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1546 från Björkeholm till Östra Frölunda N båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Tryckning / Borrning och längsgående förläggning.
Starttid: 2018-11-27 / 10:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 1707 från Sandgården till St Hult i riktning mot V Ljungby i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Vejbystrand.
Starttid: 2018-11-15 / 06:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1707 från Magnarp till Sandgården i riktning mot V Ljungby i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark i höjd med Vejbystrand.
Starttid: 2018-10-01 / 06:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1707 i Skåne län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark norr om Björkhagen.
Starttid: 2018-09-28 / 10:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1710 från Förslövs Kyrka till Killeröd i riktning mot Cpl Grevie i Skåne län (M)
Vägarbeten: VA-arbete i Förslöv.
Starttid: 2018-08-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Väg 1720 i Skåne län.
Vägarbeten: Trafiken regleras med trafikljus. Ledningsarbete.
Starttid: 2018-12-13 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1720 i Skåne län.
Vägarbeten: Ledningsarbete i Förslöv.
Starttid: 2018-12-13 / 10:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 23:00
Väg 1723 från Magretetorp till Förslövs Kyrka båda riktningarna i Skåne län (M)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark väster om Margeretetorp.
Starttid: 2018-12-06 / 15:00
Preliminär slut: 2019-03-03 / 23:00
Väg 1727 från Hålarp till L Nötte i riktning mot L Nötte i Skåne län (M)
Vägarbeten: Ledningsarbete i höjd med Grevie.
Starttid: 2018-12-03 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se