Göteborg 10:32
Just nu pågår 53 vägarbeten inom Göteborgsområdet.
Orrekulla Industrigata 38
Vägarbeten: Utbyte av stolpar, begränsad framkomlighet.
Starttid: 2019-03-22 / 11:30
Preliminär slut: 2019-03-23 / 11:30
Lindholmsallén mellan Regnbågsgatan och Polstjärnegatan/Karlavagnsgatan/Ceresgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Montering av reklamvitriner.
Starttid: 2019-03-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-28 / 16:00
Sankt Sigfridsgatan mellan E6 och Sankt Sigfrids Plan/Sankt Sigfrids plan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Brunnsarbete. Vakt på plats.
Starttid: 2019-03-14 / 08:42
Preliminär slut: 2019-05-01 / 19:00
Korsvägen mellan Södra Vägen och Örgrytevägen/Skånegatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Provborrning
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-29 / 16:00
Södra Vägen mellan Tegnérsgatan och Berzeliigatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: VA-schakt
Starttid: 2019-03-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-15 / 20:00
Kungälvsleden
E6 av-/påfart från E45 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Arbete med E45. Höger körfält avstängt i södergående riktning.
Starttid: 1899-12-30 / 01:00
Preliminär slut: 2019-06-01 / 16:00
Södra vägen mellan Cederbourgsgatan och Mölndalsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Sprängningsarbeten 2 gånger dagligen måndag till fredag kl. 09:45 och 13:45. Trafiken stoppas då i ca 10 minuter
Starttid: 2019-01-18 / 12:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 16:00
Gullbergsvassgatan mellan Partihandelsgatan och Partihandelsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Rondell anslutning E45
Starttid: 2019-01-28 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-01 / 17:00
Hjalmar Brantingsgatan nära Väg 570 (Gustaf Dalénsgatan) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ombyggnation av gång- och cykelstråk vid Rambergsvallen
Starttid: 2018-11-27 / 14:42
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Lindholmsallén mellan Regnbågsgatan och Polstjärnegatan/Karlavagnsgatan/Ceresgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Körfält avstängda Lindholmsallén på grund av fastighetsbygge. Detta Påverkar även del av Karlavagnsgatan, trafiken leds om. Kollektivtrafik, cyklister och gående påverkas inte. Tänk på att följ lokal skyltning på plats
Starttid: 2019-02-01 / 08:51
Preliminär slut: 2019-07-31 / 15:00
Korsvägen mellan Eklandagatan och Örgrytevägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Byggnation farthinder
Starttid: 2019-02-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 17:00
Kruthusgatan mellan Emerentias Backe och Emerentias Backe i Göteborg kommun
Vägarbeten: Permanent avstängning av del av Kruthusgatan
Starttid: 2019-02-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 17:00
Titteridammsvägen mellan Övre Storåsvägen och Rannebergsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Stängning del av GC västra sidan samt schakt vid nybyggnation av bostäder
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Södra Sjöfarten i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ett körfält avstängt över "Bananbron" med anledning av arbete med Hisingsbron
Starttid: 2018-12-04 / 15:13
Preliminär slut: 2020-07-31 / 16:00
Väg 738 från Tvet Sörgård till Ängehamn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Breddning av ramper på Lyrleden
Starttid: 2019-02-01 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-10 / 23:00
Södra Vägen mellan Engelbrektsgatan och Berzeliigatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Sprängningsarbeten dagtid
Starttid: 2018-09-10 / 10:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 16:00
Torslandavägen
Väg 155 från Sörrredsmotet till Ytterhamnsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: In- och utfart med Arendalsvägen avstängd
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Stålhandskegatan mellan Sotérusgatan och E6.21 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete
Starttid: 2018-11-05 / 14:10
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Oljevägen mellan Nordatlanten och E6.20 (Ivarsbergsmotet)/E6.21 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete
Starttid: 2018-11-08 / 13:14
Preliminär slut: 2019-05-30 / 16:00
Delsjövägen mellan Storagårdsgatan-Skårsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Stabiliseringsarbete av Delsjövägen. Sträckan Storagårdsgatan-Skårsgatan avstängd. Följ orange skyltning.
Starttid: 2019-02-25 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Ånäsvägen mellan Malmsjögatan och Storkgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ett körfält avstängt, trafiken släpps fram växelvis med trafiksignaler.
Starttid: 2019-02-27 / 13:04
Preliminär slut: 2020-01-01 / 16:00
Ringögatan mellan Frihamnsmotet och Salsmästaregatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- kabelarbeten - schakt
Starttid: 2019-03-01 / 09:00
Preliminär slut: 2019-04-01 / 16:00
Gamlestadsvägen mellan Ånäsvägen och Malmsjögatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Arbeten med Gamlestads viadukten. Ett körfält avstängt.
Starttid: 2019-01-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Korsvägen mellan Eklandagatan och Örgrytevägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Byggnation Bullerplank, schaktarbete.
Starttid: 2019-02-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-12 / 17:00
Väg 1778 från Bälinge till Kärtared båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Omledning på grund av nybyggnation av del E20
Starttid: 2018-08-29 / 10:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Kungsbackaleden
Fabriksgatan mellan E6 (Gårdamotet) och E6 (Rantorget) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lendningsarbeten inför husbyggnation vid Gårda. Mellan Ullevigatan och Drakegatan.
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Kungälvsleden
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet.
Starttid: 2018-08-02 / 22:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Salsmästaregatan mellan Ringögatan och Exportgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ny sträckning Salsmästargatan under ny broportal med farthinder.
Starttid: 2018-03-12 / 05:00
Preliminär slut: 2020-06-28 / 16:00
Marieholmsgatan mellan E45 och Lilla Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avstängning Marieholmsgatan.
Starttid: 2015-01-15 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-07 / 16:00
Gullbergs Strandgata mellan Trollhättegatan och Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Asfaltering, gång och cykelbana.
Starttid: 2019-02-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-05-23 / 17:00
Vasabron mellan Raoul Wallenbergs Gata och Västra Hamngatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Renovering av Vasabron
Starttid: 2018-05-29 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 17:00
Kungsbackaleden
Söderut
E6 från Kallebäcksmotet (70) till Lackarebäcksmotet (68) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggtrafik dagtid
Starttid: 2019-02-12 / 11:24
Preliminär slut: 2020-03-31 / 16:00
Kungälvsleden
E6 av-/påfart från E45 (Tpl Gullbergsmotet) till E6 södergående i Göteborg kommun
Vägarbeten: Nybyggnation av utfart på nedfart från E45 till E6 södergående.
Starttid: 2019-02-26 / 22:14
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Kungsbackaleden
Norrut
E6 från Länsgräns O/N vid Sandsjöbacka till Lindomemotet (62) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mätning/provtagning. Mätning av dike utanför vägbana
Starttid: 2019-03-04 / 07:30
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Kungälvsleden
Söderut
E6 från Tingstadsmotet (77) till Ringömotet (76) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Vävning av E6 och Lundbyleden. Arbete för Marieholmsförbindelsen.
Starttid: 2015-08-25 / 03:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Kungälvsleden
Norrut
E6 från Ringömotet (76) till Tingstadsmotet (77) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Förskjutning av E6 i norrgående riktning.
Starttid: 2015-08-18 / 11:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Alingsåsleden
mot Alingsås
E20 från Trafikplats Fräntorpsmotet (78) till Trafikplats Partillemotet (80) i riktning mot Alingsås i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Schakt i dike
Starttid: 2019-03-22 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-29 / 23:00
Skara - Örebro
E20 från Kringeläng till Trafikplats Hjultorp i riktning mot Laxå i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Sprängning sker tidvis, och då runt klockan 14:00. Vägen blir avstängd cirka 10 min åt gången.
Starttid: 2018-10-09 / 14:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Götaleden
E45 från Gullbergsmotet (75) till Lilla Bommenmotet i riktning mot Mölndal i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation
Starttid: 2016-11-15 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-29 / 16:00
Torslandavägen
Väg 155 från Syrahålamotet till Ytterhamnsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ombyggnad av väg 155 och nybygge av planskild korsning
Starttid: 2017-12-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Hjuviksvägen
mot Öckerö
Väg 155 från Hjuvik till Färjeläge Lilla Varholmen i riktning mot Öckerö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Renovering av Hönös reservfärjeläge
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 156 från Hjorttorps Hede till Hjorttorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vägen skall breddas med mera. Flaggvakt och skyddsfordon på plats.
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny gång och cykel-väg. Flaggvakter under sprängning, måndag - torsdag
Starttid: 2018-08-06 / 05:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
Gråbovägen
Väg 190 från Cirkulationsplats Gråbo till Sollebrunn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Dikesarbete. Arbete dagtid 06.00-17.00
Starttid: 2019-03-19 / 08:02
Preliminär slut: 2019-04-05 / 16:00
Gråbovägen
Väg 190 från Hjällbo till Angereds Storåsväg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark, Gråbovägen.
Starttid: 2019-03-17 / 09:00
Preliminär slut: 2019-05-25 / 23:00
Gråbovägen
Väg 190 från Hjällbo till Angereds Storåsväg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ledningsarbeten - Kabelarbeten - Schakt vid gång/cykel banan dagtid 07:00 - 16:00
Starttid: 2019-02-12 / 11:52
Preliminär slut: 2019-05-06 / 16:00
Hjalmar Brantingsgatan
Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Gång- och cykelbana är flyttad ut i höger körfält
Starttid: 2019-02-05 / 06:54
Preliminär slut: 2022-12-31 / 16:00
Tagenevägen
Väg 574 från Karebyskola till Kode C båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ny Gång & Cykelbana mellan Kareby och Kode.
Starttid: 2019-03-18 / 01:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Tagenevägen
Väg 574 vid Bohusbron båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Bron stängs för all motortrafik dygnet runt på grund av underhållsarbete. Gående och cyklister kommer att kunna passera som vanligt.
Starttid: 2019-03-21 / 21:00
Preliminär slut: 2019-03-25 / 04:00
Ellesbovägen
Väg 574 från Ellesbovägen till Jordfall S båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av GångCykel-bana längs med väg 574, Kärra och Rödbo
Starttid: 2019-02-19 / 08:30
Preliminär slut: 2019-04-27 / 23:00
Väg 723 från Röa till Grinneröd båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete dagtid. Trafiken regleras med trafikljus
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 903 i Hallands län.
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Schakt för förläggning samt skarvning av elkablar
Starttid: 2019-03-21 / 01:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Väg 1627 från Hyssna kyrka till Ljungslätt båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearb. Trafiken regleras med trafikljus. Arbetar dagtid mellan 7:00-16:00.
Starttid: 2019-02-15 / 10:00
Preliminär slut: 2019-04-05 / 16:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.