Göteborg 22:16
Just nu är det 5 nya vägarbeten.
Kungälvsleden
Norrut
E6 vid Gullbergsmotet i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Provborrning i Gullbergsmotet under natten till ca kl 05.00.
Starttid: 2019-06-24 / 21:53
Preliminär slut: 2019-06-25 / 05:00
Söderleden
mot Frölunda
E6.20 från Åbromotet (66) till Gnistängsmotet i riktning mot Angered i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Söderleden mellan Åbromotet och Gnistängstunneln, gräsklippning mm.
Starttid: 2019-06-24 / 21:44
Preliminär slut: 2019-06-25 / 05:00
Kungsbackaleden
E6 från Örgrytemotet (71) till Ullevimotet (73) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Rensar ogräs i mittremsan under natten.
Starttid: 2019-06-24 / 21:04
Preliminär slut: 2019-06-25 / 04:00
Kungälvsleden
Söderut
E6 från Backadalsmotet (78) till Tingstadsmotet (77) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: E6 Backadalsmotet till Tingstadstunneln, fräsning under kvällen och natten. Stänger avfarten före Lundbyleden och stänger 2 körfält till så endast ett körfält öppet under natten i södergående riktning.
Starttid: 2019-06-24 / 20:52
Preliminär slut: 2019-06-25 / 06:00
Gnistängstunneln
mot Frölunda
E6.20 vid Gnistängstunneln i riktning mot Frölunda i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Gnistängstunneln, södergående tunnelrör mot Frölunda avstängt. Följ orange vägvisning
Starttid: 2019-06-24 / 20:00
Preliminär slut: 2019-06-25 / 05:30
Avslutade vägarbeten
Avslutad: 21:55
E 6 på Kungsbackaleden vid Gullbergsmotet (75), i riktning mot Halmstad.
Vägarbeten: Fasta arbetsplatser. Anslutning mot E6
Starttid: 2019-02-26 / 22:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Just nu pågår 49 vägarbeten inom Göteborgsområdet.
Kungälvsleden
Söderut
E6 från Backadalsmotet (78) till Tingstadsmotet (77) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: E6 Backadalsmotet till Tingstadstunneln, fräsning under kvällen och natten. Stänger avfarten före Lundbyleden och stänger 2 körfält till så endast ett körfält öppet under natten i södergående riktning.
Starttid: 2019-06-24 / 20:52
Preliminär slut: 2019-06-25 / 06:00
Gnistängstunneln
mot Frölunda
E6.20 vid Gnistängstunneln i riktning mot Frölunda i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Gnistängstunneln, södergående tunnelrör mot Frölunda avstängt. Följ orange vägvisning
Starttid: 2019-06-24 / 20:00
Preliminär slut: 2019-06-25 / 05:30
Kungsbackaleden
Nils Ericsonsgatan mot Bergslagsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Från den 17 juni stängs Nils Ericsonsgatan för norrgående trafik med undantag för trafik till Göta Älvbron och Nordstans parkeringshus. Det innebär nya körvägar bland annat för dig som skall till Centralstationen. Räkna med längre restid.
Starttid: 2019-06-17 / 05:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 16:00
Kungälvsleden
Väg 642 från Härgusseröd till Västersjön båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Arbete inför beläggningsarbete, Sprängning vardagar kl. 07 - 16. Arbete sker tom vecka 27-28, väg avstängd för genomfartstrafik vardagar 07:00 - 16:00. Välj alternativ väg om möjligt
Starttid: 2019-04-12 / 11:30
Preliminär slut: 2019-07-12 / 16:00
Gnistängstunneln
Väg 1778 från Bälinge till Kärtared båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Omledning på grund av nybyggnation av del E20. Följ orange vägvisning
Starttid: 2018-08-29 / 10:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Götaälvbron
Bergslagsgatan mellan Nils Ericsonsgatan och Götaälvbron (Nils Ericsonsplatsen) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Förbindelsen mellan Kanaltorgsgatan och Bergslagsgatan är avstängd. Trafiken leds om på en tillfällig väg
Starttid: 2019-05-05 / 21:38
Preliminär slut: 2020-05-06 / 16:00
Lergöksgatan mellan Valthornsgatan och E6.20/E6.20 (Skattegårdsvägen) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Vatten och avloppsarbete
Starttid: 2019-04-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 15:00
Vasabron mellan Raoul Wallenbergs Gata och Västra Hamngatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Renovering av Vasabron
Starttid: 2018-05-29 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 17:00
Kruthusgatan nära Emerentias Backe i Göteborg kommun
Vägarbeten: Arbetsområde nedanför Skansen lejonet. Vägen stängd. Detta påverkar även gång och cykeltrafik. Via nybyggd led från Kruthusgatan mot Partihandelsgatan
Starttid: 2019-04-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Kruthusgatan mellan Emerentias Backe och Emerentias Backe i Göteborg kommun
Vägarbeten: Permanent avstängning av del av Kruthusgatan
Starttid: 2019-02-11 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 17:00
Gullbergs Strandgata mellan Kämpegatan och Trollhättegatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Brunnsarbete.
Starttid: 2019-04-23 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Grimmeredsvägen mellan Backsvalegatan och Tonhöjdsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- kabelarbeten - schakt
Starttid: 2019-05-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 18:00
Skånegatan nära Sten Sturegatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Fjärrkyla - schakt
Starttid: 2019-05-20 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-30 / 16:00
Nils Ericsonsgatan mellan Nils Ericsonsplatsen och Nils Ericsonsplatsen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ny busshållplats vid Nils Ericsonsplatsen
Starttid: 2019-04-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 16:00
Kortedalavägen nära Nymånegatan/Beväringsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Belysningsarbete, ett körfält avstängt mot Bergsjön.
Starttid: 2019-05-17 / 10:42
Preliminär slut: 2019-06-28 / 16:00
Torslandavägen
Väg 155 från Sörrredsmotet till Ytterhamnsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: In- och utfart med Arendalsvägen avstängd. Följ orange vägvisning
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Ånäsvägen mellan Malmsjögatan och Storkgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Borrning av stålpålar. Trafiken regleras med trafikljus
Starttid: 2019-02-27 / 13:04
Preliminär slut: 2020-01-01 / 16:00
Mellbyleden mellan Väg 553 (Utbyvägen) och Bergsjövägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Brunnsarbete. Begränsad framkomlighet
Starttid: 2019-04-02 / 15:27
Preliminär slut: 2019-07-05 / 16:00
Rosenlundsbron mellan Nya Allén och Hvitfeldtsplatsen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Rosenlundsbron är avstängd
Starttid: 2019-04-01 / 07:00
Preliminär slut: 2023-01-01 / 18:00
Södra Vägen mellan Tegnérsgatan och Berzeliigatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Vatten - Avlopps schakt
Starttid: 2019-03-04 / 07:00
Preliminär slut: 2019-09-15 / 20:00
Lindholmsallén mellan Regnbågsgatan och Polstjärnegatan/Karlavagnsgatan/Ceresgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Körfält avstängda Lindholmsallén på grund av fastighetsbygge. Detta Påverkar även del av Karlavagnsgatan, trafiken leds om. Kollektivtrafik, cyklister och gående påverkas inte. Tänk på att följ lokal skyltning på plats
Starttid: 2019-02-01 / 08:51
Preliminär slut: 2019-07-31 / 15:00
Hjalmar Brantingsgatan nära Väg 570 (Gustaf Dalénsgatan) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ombyggnation av gång- och cykelstråk vid Rambergsvallen
Starttid: 2018-11-27 / 14:42
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Titteridammsvägen mellan Övre Storåsvägen och Rannebergsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Stängning del av GC västra sidan samt schakt vid nybyggnation av bostäder
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Delsjövägen mellan Storagårdsgatan-Skårsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Stabiliseringsarbete av Delsjövägen. Sträckan Storagårdsgatan-Skårsgatan avstängd. Följ orange skyltning
Starttid: 2019-02-25 / 08:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 16:00
Södra Sjöfarten i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ett körfält avstängt över "Bananbron" med anledning av arbete med Hisingsbron
Starttid: 2018-12-04 / 15:13
Preliminär slut: 2020-07-31 / 16:00
Marieholmsgatan mellan E45 och Lilla Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avstängning Marieholmsgatan
Starttid: 2015-01-15 / 07:00
Preliminär slut: 2020-04-30 / 16:00
Kungälvsleden
Norrut
E6 vid Gullbergsmotet i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Provborrning i Gullbergsmotet under natten till ca kl 05.00.
Starttid: 2019-06-24 / 21:53
Preliminär slut: 2019-06-25 / 05:00
Söderleden
mot Frölunda
E6.20 från Åbromotet (66) till Gnistängsmotet i riktning mot Angered i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Söderleden mellan Åbromotet och Gnistängstunneln, gräsklippning mm.
Starttid: 2019-06-24 / 21:44
Preliminär slut: 2019-06-25 / 05:00
Kungsbackaleden
E6 från Örgrytemotet (71) till Ullevimotet (73) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Rensar ogräs i mittremsan under natten.
Starttid: 2019-06-24 / 21:04
Preliminär slut: 2019-06-25 / 04:00
Västerleden
E6.20 från Frölundamotet till Fiskebäcksmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete Påfart Tynneredsmotet österut stängd. Nytt Tätskikt på Frölundatunneln
Starttid: 2019-06-16 / 18:00
Preliminär slut: 2019-07-07 / 16:00
Västerleden
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Från 17 juni är det begränsad framkomlighet på Älvsborgsbron. Risk för köer och längre restid. Påfarten från Högsboleden samt påfarten från Ivarsbergsmotet mot Älvsborgsbron är stängda för fordonstrafik. Du hänvisas att välja alternativa vägar eller färdsätt. Gångtrafikanter och cyklister hänvisas till den östra sidan av bron.
Starttid: 2019-06-17 / 05:00
Preliminär slut: 2019-09-15 / 23:59
Stenungsund - Kungälv
Söderut
E6 vid Rollsbomotet (87) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Anlägga teknisk utrustning. Barriär uppsatt.
Starttid: 2019-06-07 / 11:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 16:00
Kungälvsleden
E6 av-/påfart från E45 (Tpl Gullbergsmotet) till E6 södergående i Göteborg kommun
Vägarbeten: Nybyggnation av utfart på nedfart från E45 till E6 södergående
Starttid: 2019-02-26 / 22:14
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Kungälvsleden
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet
Starttid: 2018-08-02 / 22:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Alingsåsleden
E20 från Trafikplats Tolleredsmotet (90) till Trafikplats Ingaredsmotet (92) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mäta vattengångar i trummor och i brunnar, vissa i dikesbotten. Arbetsfordon på platsen dagtid
Starttid: 2019-06-17 / 14:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
E20 från Kringeläng till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Sprängning sker tidvis, och då runt klockan 14:00. Vägen blir avstängd cirka 10 min åt gången
Starttid: 2018-10-09 / 14:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Alingsåsleden
mot Alingsås
E20 från Olskroksmotet (74) till Trafikplats Ånäsmotet (75) i riktning mot Alingsås i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ny bullerskärm på E20 österut i höjd med Ånäsmotet
Starttid: 2019-05-06 / 22:00
Preliminär slut: 2019-12-06 / 16:00
Boråsleden
mot Borås
Väg 40 vid Björredsmotet (76) i riktning mot Jönköping i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Tryckning av överföringsledning.
Starttid: 2019-06-14 / 14:00
Preliminär slut: 2019-11-01 / 16:00
Götaleden
E45 från Fiskhamnsmotet till Järntorgsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Fjärrvärme på trafikkontorets vägnät men delar av avstängningen hamnar på trafikverkets vägnät
Starttid: 2019-06-10 / 09:00
Preliminär slut: 2019-07-19 / 16:00
Götaleden
E45 från Gullbergsmotet (75) till Lilla Bommenmotet i riktning mot Mölndal i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation
Starttid: 2016-11-15 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-29 / 16:00
Torslandavägen
Väg 155 från Syrahålamotet till Ytterhamnsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ombyggnad av väg 155 och nybygge av planskild korsning
Starttid: 2017-12-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-10-01 / 23:00
Hällingsjövägen
Väg 156 från St Övatten till Eriksmyst båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Arbete med gångbana och busshållplats, trafiken regleras med trafiklljus. Arbetar vardagar mellan 07:00-16:00
Starttid: 2019-05-27 / 10:36
Preliminär slut: 2019-06-28 / 16:00
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny gång och cykel-väg. Flaggvakter under sprängning, måndag - torsdag
Starttid: 2019-06-24 / 06:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
Väg 553 från Gamlestadstorget till Partille Station båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete av gång och cykelbana. Detta påverkar utrymmet på körbanan
Starttid: 2019-02-09 / 06:30
Preliminär slut: 2019-06-28 / 17:00
Hjalmar Brantingsgatan
Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Gång- och cykelbana är flyttad ut i höger körfält
Starttid: 2019-02-05 / 06:54
Preliminär slut: 2022-12-31 / 16:00
Tagenevägen
Väg 574 från Karebyskola till Kode C båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ny Gång & Cykelbana mellan Kareby och Kode. Trafiksignaler reglerar trafiken. Arbetar vardagar ej helg.
Starttid: 2019-03-18 / 01:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Ellesbovägen
Väg 574 från Ellesbovägen till Jordfall S båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av gång/cykelbana längs med väg 574, Kärra - Rödbo . Trafikljusreglerad
Starttid: 2019-02-19 / 08:30
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 1757 från Grönkullen till Olsfors båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trumbyte, arbetet regleras med trafikljus.
Starttid: 2019-06-17 / 11:42
Preliminär slut: 2019-06-28 / 16:00
Väg 1996 från Nygårds jvstn till St Boda båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trafiken leds förbi på parallell väg. Byte av rörbro, arbetsfordon kan förekomma på vägbanan.
Starttid: 2019-05-21 / 11:00
Preliminär slut: 2019-07-21 / 16:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.