Göteborg 14:54
Vägarbete E45 Oscarsleden Österut mot Tingstadstunneln vid Götatunneln
Götatunneln är avstängd från Järntorget och österut mot Falutorget, detta pga arbeten inför Västlänken. Välj annan väg. Pågår tom December
Vägarbete E45 Mårten Krakow mellan Lilla Bommen och Falutorget
Flera stora arbeten i området. Risk för störningar mellan Götatunneln, Lilla Bommen och Falutorget. Välj annan väg eller färdsätt. Pågår till 2019/2021.
Just nu pågår 61 vägarbeten inom Göteborgsområdet.
Danska Vägen mellan Torkelsgatan och Redbergsvägen/Härlandavägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- kabelarbeten - schakt
Starttid: 2018-11-14 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-01 / 16:00
Örgrytevägen mellan E6 och Sankt Sigfridsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: VA-schakt
Starttid: 2018-11-14 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 15:00
Myntgatan mellan Herkulesgatan och Hisingsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- kabelarbeten
Starttid: 2018-11-15 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-21 / 16:00
Värmlandsgatan mellan Första Långgatan och Plantagegatan/Vegagatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Akut fjärrvärmeläcka
Starttid: 2018-11-15 / 09:24
Preliminär slut: 2018-11-20 / 16:00
Bergslagsgatan mellan Nils Ericsonsplatsen och Nils Ericsonsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: All trafik på Bergslagsgatan till E45 östgående hänvisas via Kruthusgatan.
Starttid: 2018-11-07 / 16:44
Preliminär slut: 2018-11-23 / 16:00
Gullbergs Strandgata mellan Falutorget och Hamntorgsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Trafikomläggning E45. Nya kör- och gång/cykelvägar från Gullbergs Strand till Centralenområdet.
Starttid: 2018-11-06 / 14:00
Preliminär slut: 2019-01-23 / 16:00
Älvsborgsgatan mellan Ostindiegatan och Karl Johansgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Trädreduceringsåtgärder pågår.
Starttid: 2018-11-14 / 08:59
Preliminär slut: 2018-12-05 / 16:00
Näsetvägen nära Marholmsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete.
Starttid: 2018-11-13 / 14:41
Preliminär slut: 2018-12-07 / 16:00
Delsjövägen mellan Munkebäcksgatan och Sankt Sigfrids plan i Göteborg kommun
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete av körbana mellan Bögatan-Virginsgatan. Arbete pågår 18:00-06:00
Starttid: 2018-11-12 / 18:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 06:00
Vegagatan till Vegagatan/Björngårdsvägen mellan Rosengatan och Museivägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Plattsättning. Infart slottskogen stängd.
Starttid: 2018-11-12 / 17:45
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Kungälvsleden
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet.
Starttid: 2018-08-02 / 22:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Södra vägen till Korsvägen/Södra vägen nära Örgrytevägen/Skånegatan i Göteborg kommun
Vägarbeten:
Starttid: 2018-09-10 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-21 / 15:00
Örgrytevägen mellan Korsvägen och Örgrytemotet i Göteborg kommun
Vägarbeten: Vatten-Avlopps-schakt
Starttid: 2018-09-17 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-07 / 15:00
Korsvägen/Södra vägen till Korsvägen nära Örgrytevägen/Skånegatan i Göteborg kommun
Vägarbeten:
Starttid: 2018-11-08 / 13:22
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Smörslottsgatan mellan Rosendalsgatan och Östra Torpavägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ledning, kabel och schaktarbete.
Starttid: 2018-11-08 / 13:18
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
Oljevägen mellan Nordatlanten och E6.20 (Ivarsbergsmotet)/E6.21 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete.
Starttid: 2018-11-08 / 13:14
Preliminär slut: 2019-05-30 / 16:00
Vasaplatsen mellan Parkgatan och Vasagatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Beläggning - körbana
Starttid: 2018-10-15 / 09:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 04:00
Bergslagsgatan mellan Nils Ericsonsplatsen och Nils Ericsonsgatan i Göteborg kommun
Beläggningsarbete: Beläggning.
Starttid: 2018-11-07 / 15:07
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Kruthusgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- kabelarbeten - schakt
Starttid: 2018-11-06 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Gibraltargatan mellan Läraregatan och Eklandagatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Kabelarbete.
Starttid: 2018-11-07 / 10:13
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
Importgatan mellan E6 och Backa Strandgata i Göteborg kommun
Vägarbeten: Skarvning i brunn samt upptag för draggrop
Starttid: 2018-10-03 / 08:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
Stålhandskegatan mellan Sotérusgatan och E6.21 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete.
Starttid: 2018-11-05 / 14:10
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Grimmeredsvägen mellan Tonhöjdsgatan och Törnrosgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Brunnsarbete.
Starttid: 2018-11-05 / 09:37
Preliminär slut: 2018-12-26 / 16:00
Södra vägen mellan Cederbourgsgatan och Vörtgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Vakt stoppar trafiken korta stunder
Starttid: 2018-10-22 / 09:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 14:00
Väg 940 från Trafikplats Kungsbacka S (59) till Cirkulationsplats Onsala båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Elschakt. Trafijkljusreglerad 09:00 - 15:00 dagtid. Sprängningsarbeten förekommer dagtid mellan kl. 10:00 samt 14:00 med stopp i max 10 minuter
Starttid: 2018-08-06 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Marieholmsgatan mellan E45 och Lilla Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avstängning Marieholmsgatan
Starttid: 2015-01-15 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-07 / 16:00
Titteridammsvägen mellan Hästhagen och Titteridammstigen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Beläggningsarbeten
Starttid: 2018-09-10 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 15:00
Kruthusgatan nära Emerentias Backe i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete. Trafiken i nybyggd trevägskorsning regleras med trafikljus
Starttid: 2018-10-16 / 14:43
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
Torslandavägen
Väg 155 från Syrahålamotet till Ytterhamnsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ombyggnad av väg 155 och nybygge av planskild korsning.
Starttid: 2017-12-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Södra vägen mellan Getebergsleden och Cederbourgsgatan i Göteborg kommun
Beläggningsarbete: Beläggning - körbana
Starttid: 2018-10-02 / 10:31
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
Bergslagsgatan mellan Nils Ericsonsgatan och Nils Ericsonsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Risk för köbildning i Centralenområdet på grund av arbeten i Götatunneln.
Starttid: 2018-09-29 / 21:00
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Götaälvbron
Götaälvbron (Nils Ericsonsplatsen) mellan Bergslagsgatan och Ringögatan/Väg 570 (Hjalmar Brantingsgatan) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Påfarten till Götaälvbron från Bergslagsgatan är helt avstängd för byggnation av nytt brostöd och ny lastgata
Starttid: 2018-08-20 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 15:00
Titteridammsvägen mellan Övre Storåsvägen och Rannebergsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Stängning del av GC västra sidan samt schakt vid nybyggnation av bostäder
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Södra vägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Sprängning pågår två gånger dagligen, 9:45 och 13:45. All trafik stoppas under dessa tider ca 15 minuter
Starttid: 2018-09-06 / 15:22
Preliminär slut: 2019-03-31 / 16:00
Torpagatan mellan Rosendalsgatan och Munkebäcksgatan/Munkebäcks Allé i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete.
Starttid: 2018-09-26 / 08:24
Preliminär slut: 2018-12-31 / 18:00
Götaleden
mot Karlstad
E45 från Järntorgsmotet till Lilla Bommenmotet i riktning mot Karlstad i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Götatunneln är avstängd från Järntorget i riktning mot Göteborgs central. Risk för köer i centrala Göteborg. Enkelriktningen kommer att pågå fram till mitten av december. Välj gärna alternativa leder eller annat färdsätt. För mer information: trafikgoteborg.se
Starttid: 2018-06-24 / 23:00
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Gråbovägen
Bergsjövägen mellan Väg 190 (Gråbovägen) och Ljusårsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Grävning längst Bergsjöväg
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 15:00
Smörgatan nära Kallebäcks Källväg i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- kabelarbeten - schakt
Starttid: 2018-10-29 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-28 / 16:00
Waterloogatan mellan Walckesgatan och Slakthusgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Fjärrvärmeschakt, ett körfält avstängt.
Starttid: 2018-10-01 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-14 / 15:00
Gamlestadsvägen mellan Ånäsvägen och Ånäsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Malmsjögatan-Viadukten, ett körfält avstängt.
Starttid: 2018-08-01 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 16:00
Götatunneln / Götaleden
E45 vid Götatunneln i riktning mot Lilla Bommen i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Östergående tunnelrör avstängt för trafik.
Starttid: 2018-06-25 / 00:01
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Kungälvsleden
E6 från Ringömotet (76) till Tingstadsmotet (77) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Förskjutning av E6 i båda riktningar mot mitten utmed berget
Starttid: 2015-08-18 / 11:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Västerleden
mot Centrum
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet i riktning mot Angered i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Montering av hoppskydd på Älvsborgsbron. En GC-bana kommer att stängas av i taget. Ska endast påverka motortrafik vid av- och pålastning av material nattetid.
Starttid: 2018-05-07 / 07:00
Preliminär slut: 2018-12-14 / 23:00
Kungälvsleden
E6 från Olskroksmotet (74) till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Arbete med skarvning av kablar i schakt utanför vägen bakom vägräcket.
Starttid: 2018-11-09 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-13 / 00:00
Kungsbackaleden
Söderut
E6 vid Kålleredsmotet (63) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Breddning av avfart 63 till IKEA Kållered
Starttid: 2018-08-28 / 15:00
Preliminär slut: 2018-11-17 / 23:00
Kungälvsleden
Söderut
E6 från Tingstadsmotet (77) till Ringömotet (76) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Vävning av E6 och Lundbyleden. Arbete för Marieholmsförbindelsen
Starttid: 2015-08-25 / 03:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Lundbyleden
mot Torslanda
E6.21 från Ringömotet (76) till Brunnsbomotet i riktning mot Bräckemotet i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Tillfällig förbiledning på Lundbyleden i norrgående riktning. Arbete för Marieholmsförbindelsen
Starttid: 2017-11-29 / 07:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Alingsåsleden
mot Göteborg
E20 från Trafikplats Torpamotet (77) till Trafikplats Ånäsmotet (75) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Planskildhet Olskroken
Starttid: 2018-05-22 / 09:00
Preliminär slut: 2025-12-31 / 23:00
Götatunneln / Götaleden
E45 från Gullbergsmotet till Götatunneln i riktning mot Lilla Bommen i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byte av VMS skyltar samt portaler
Starttid: 2018-11-08 / 09:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Götatunneln / Götaleden
E45 vid Götatunneln i riktning mot Järntorget i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Avfart Järntorget avstängd.
Starttid: 2018-07-10 / 14:46
Preliminär slut: 2018-12-17 / 23:00
Götaleden
E45 från Gullbergsmotet (75) till Lilla Bommenmotet i riktning mot Mölndal i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation.
Starttid: 2016-11-15 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-29 / 16:00
Götaleden
E45 från Lilla Bommenmotet till Gullbergsmotet (75) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Etablering inför ombyggnadsarbeten, Gullbergsmotet. Var uppmärksam på minskad körfältsbredd.
Starttid: 2018-07-30 / 22:00
Preliminär slut: 2021-06-01 / 23:00
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny GC-väg. Flaggvakt reglerar trafiken vid sprängningar.
Starttid: 2018-08-06 / 05:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
Väg 180 från Cirkulationsplats Brogården till Brobacka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Kabelschakt ut med väg 180 i höjd med Ryttaråsvägen
Starttid: 2018-11-05 / 08:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 16:00
Väg 503 från Länsgräns O/N vid Hällesås till Lindomemotet (62) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark. Schaktning för elkabel till nya fartkameror. Arbete pågår dagtid 07:00-16:00.
Starttid: 2018-11-01 / 16:00
Preliminär slut: 2018-12-31 / 23:00
Härrydavägen
Väg 549 från Slamby till Landvetter båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Stängda körfält i Bårekulla och Solhem på väg 549
Starttid: 2018-09-19 / 18:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Marstrandsvägen
Väg 625 från Kungälvsmotet (86) till Kungälvs sjukhus båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av nytt köpcenter. En ny infart/utfart från byggarbetsplatsen har skapats tillfälligt
Starttid: 2016-07-04 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 23:00
Väg 723 från Röa till Grinneröd båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Trafiken regleras med trafikljus
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 738 från Tvet Sörgård till Färjeläge Lyresten båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Utbyte av överbyggnad. Förbifart i anslutning till bron
Starttid: 2018-07-25 / 08:00
Preliminär slut: 2018-11-30 / 23:00
Väg 932 från Gödestad till Lille Lund båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Broarbete. Följ orange skyltning för vägomledning.
Starttid: 2018-11-05 / 14:53
Preliminär slut: 2018-12-20 / 16:00
Väg 939 från Björsagården till Fjärås Stn båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Byggnation av GC-bana. Arbetar vardagar mellan 06:30-16:00
Starttid: 2018-08-06 / 05:00
Preliminär slut: 2018-12-16 / 23:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se