Göteborg 12:24
Just nu pågår 33 vägarbeten inom Göteborgsområdet.
Dag Hammarskjöldsleden
Dag Hammarskjöldsleden mellan Per Dubbsgatan och Linnéplatsen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Sprängning Linnéplatsen måndag - torsdag vid kl. 10:00 samt kl.14:30, stängs vägen av i ca 10 minuter
Starttid: 2018-08-16 / 11:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Fredriksdalsgatan mellan Gröndalsgatan och Mölndalsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Akut brunnsarbete.
Starttid: 2019-01-18 / 11:22
Preliminär slut: 2019-01-21 / 15:00
J A Wettergrens Gata/J A Wettergrens gata mellan Flatåsmotet och Olof Asklunds Gata/Olof Asklunds gata i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbeten
Starttid: 2018-12-10 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-24 / 18:00
Södra Vägen mellan Engelbrektsgatan och Berzeliigatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Sprängningsarbeten dagtid
Starttid: 2018-09-10 / 10:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 16:00
Hjalmar Brantingsgatan nära Väg 570 (Gustaf Dalénsgatan) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ombyggnation av GC-stråk vid Rambergsvallen
Starttid: 2018-11-27 / 14:42
Preliminär slut: 2019-12-27 / 16:00
Södra Sjöfarten i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ett körfält avstängt över "Bananbron" med anledning av arbete med Hisingsbron
Starttid: 2018-12-04 / 15:13
Preliminär slut: 2019-07-15 / 16:00
Södra vägen mellan Korsvägen och Korsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Rivning av refug, ett körfält avstängt
Starttid: 2018-12-03 / 09:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 15:00
Tunnlandsgatan mellan Marklandsgatan/Distansgatan/Flatåsmotet och Markmyntsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Vatten och avloppsschakt
Starttid: 2018-12-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-15 / 16:00
Torpagatan mellan Lindhultsgatan och Rosendalsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- och kabelarbeten
Starttid: 2019-01-08 / 10:09
Preliminär slut: 2019-02-28 / 18:00
Torslandavägen
Väg 155 från Sörrredsmotet till Ytterhamnsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: In- och utfart med Arendalsvägen avstängd, följ orange vägvisning
Starttid: 2019-01-06 / 18:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
nära Bergslagsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- och kabelarbete. Arbetet pågår dagtid 07:00-16:00
Starttid: 2019-01-07 / 08:12
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Kortedalavägen nära Regementsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Belysningsarbeten
Starttid: 2019-01-02 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Salsmästaregatan mellan Ringögatan och Exportgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ny sträckning Salsmästargatan under ny broportal med farthinder
Starttid: 2018-03-12 / 05:00
Preliminär slut: 2020-05-29 / 16:00
Kvibergsvägen mellan Väg 553 (Artillerigatan)/Kortedalavägen och Regementsvägen/Kvibergs Broväg i Göteborg kommun
Vägarbeten: Vatten och avlopps schakt
Starttid: 2018-11-20 / 15:36
Preliminär slut: 2019-02-15 / 16:00
Oljevägen mellan Nordatlanten och E6.20 (Ivarsbergsmotet)/E6.21 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete
Starttid: 2018-11-08 / 13:14
Preliminär slut: 2019-05-30 / 16:00
Stålhandskegatan mellan Sotérusgatan och E6.21 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete
Starttid: 2018-11-05 / 14:10
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Titteridammsvägen mellan Övre Storåsvägen och Rannebergsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Stängning del av GC västra sidan samt schakt vid nybyggnation av bostäder
Starttid: 2018-02-19 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Transportgatan nära E6 (Norgevägen) (Kungälvsleden) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Trafikanordningar. Montering av skylt. Det mesta av arbetet utförs från gång och cykelbana. Men busskörfältet kommer stundtals att användas
Starttid: 2018-12-17 / 07:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 16:00
Väg 1937 från Marken till Lerum Torpskolan båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Rasering av bergsskärningar. Trafiken regleras med flaggvakter dagtid
Starttid: 2019-01-09 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 23:00
Marieholmsgatan mellan E45 och Lilla Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avstängning Marieholmsgatan.
Starttid: 2015-01-15 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-07 / 16:00
Kungälvsleden
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet.
Starttid: 2018-08-02 / 22:00
Preliminär slut: 2019-07-31 / 23:00
Västerleden
mot Centrum
E6.20 från Rödastensmotet till Ivarbergsmotet i riktning mot Angered i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Räckesmontering på gång och cykel-bana. En bana är avstängd och den andra banan är dubbelriktad
Starttid: 2018-12-17 / 17:00
Preliminär slut: 2019-03-03 / 23:00
Kungälvsleden
E6 från Ringömotet (76) till Tingstadsmotet (77) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Förskjutning av E6 i båda riktningar mot mitten utmed berget.
Starttid: 2015-08-18 / 11:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Kungälvsleden
Söderut
E6 från Tingstadsmotet (77) till Ringömotet (76) i riktning mot Malmö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Vävning av E6 och Lundbyleden. Arbete för Marieholmsförbindelsen.
Starttid: 2015-08-25 / 03:00
Preliminär slut: 2020-06-30 / 23:00
Alingsås - Skara
E20 från Bälinge kyrka till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Kan förekomma trafikljus, omledning, sprängning
Starttid: 2018-10-09 / 14:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Götaleden
E45 från Gullbergsmotet (75) till Lilla Bommenmotet i riktning mot Mölndal i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Begränsad framkomlighet på grund av ombyggnation.
Starttid: 2016-11-15 / 06:00
Preliminär slut: 2019-12-29 / 16:00
Torslandavägen
Väg 155 från Syrahålamotet till Ytterhamnsmotet båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ombyggnad av väg 155 och nybygge av planskild korsning
Starttid: 2017-12-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-06-30 / 23:00
Hjuviksvägen
mot Öckerö
Väg 155 från Hjuvik till Färjeläge Lilla Varholmen i riktning mot Öckerö i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Renovering av Hönös reservfärjeläge
Starttid: 2019-01-07 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 156 från Hjorttorps Hede till Buagärde båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, vägen skall breddas med mera
Starttid: 2019-01-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Säröleden
mot Göteborg
Väg 158 från Brottkärrsmotet till Hovåsmotet i riktning mot Göteborg i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ledningsarbete intill vägområdet
Starttid: 2019-01-15 / 10:14
Preliminär slut: 2019-02-05 / 16:00
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny gång och cykel-väg. Flaggvakter under sprängning, måndag - torsdag
Starttid: 2018-08-06 / 05:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
Litteraturgatan
Väg 574 från Brunnsbomotet till Litteraturgatan båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Brunnsarbete
Starttid: 2019-01-09 / 10:45
Preliminär slut: 2019-01-21 / 16:00
Väg 723 från Röa till Grinneröd båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete dagtid. Trafiken regleras med trafikljus
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se