Göteborg 15:53
Just nu är det 1 nytt vägarbete.
Göteborg
Korsningen Hjalmar Brantingsgatan-Gropegårdsgatan i Göteborgs kommun.
Vägarbeten: Ett körfält i vardera riktning på Hjalmar Brantingsgatan är avstängd fram till måndag morgon kl 05.00 på grund av schaktarbete. Påverkar även GC-bana och ibland korsande körfält i korsningen.
Starttid: 2019-12-07 / 08:39
Senast uppdaterad: 2019-12-07 / 08:44
Preliminär sluttid: 2019-12-09 / 05:00
Just nu pågår 41 vägarbeten inom Göteborgsområdet.
Göteborg
Korsningen Hjalmar Brantingsgatan-Gropegårdsgatan i Göteborgs kommun.
Vägarbeten: Ett körfält i vardera riktning på Hjalmar Brantingsgatan är avstängd fram till måndag morgon kl 05.00 på grund av schaktarbete. Påverkar även GC-bana och ibland korsande körfält i korsningen.
Starttid: 2019-12-07 / 08:39
Preliminär slut: 2019-12-09 / 05:00
Göteborg
Norra Gubberogatan mellan Sankt Pauligatan/Willinsbron och Redbergsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Brunnsarbete
Starttid: 2019-12-02 / 09:00
Preliminär slut: 2020-01-01 / 15:00
Göteborg
Eklandagatan mellan Viktor Rydbergsgatan och Viktor Rydbergsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Brunnsarbete.
Starttid: 2019-11-05 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 15:00
574
Bohusbron / Kungälv
Väg 574 vid Bohusbron båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byte av lagerhus och vridlager på Bohusbron.
Starttid: 2019-12-04 / 21:00
Preliminär slut: 2019-12-09 / 04:00
Göteborg
Södra Vägen/Södra vägen nära Mölndalsvägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: rivning av sten i spår
Starttid: 2019-11-11 / 00:00
Preliminär slut: 2019-12-18 / 00:00
Göteborg
Södra Vägen nära Eklandagatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: byggnation övergång östra sidan
Starttid: 2019-11-11 / 19:00
Preliminär slut: 2019-12-18 / 05:00
Göteborg
Hjalmar Brantingsgatan mellan Inlandsgatan och Väg 570 (Gustaf Dalénsgatan) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avstängd fil med anledning av en sättning i vägbanan. Vänster körbana
Starttid: 2019-11-06 / 15:24
Preliminär slut: 2020-05-31 / 16:00
Göteborg
Ånäsvägen mellan Malmsjögatan och Storkgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Borrning av stålpålar. Trafiken regleras med trafikljus
Starttid: 2019-02-27 / 13:04
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Göteborg
Rosendalsgatan mellan Torpagatan och Smörslottsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Farthinder Rosendalsgatan
Starttid: 2019-12-02 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 16:00
Göteborg
Nya Allén nära Sprängkullsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Omledning Nya Allén
Starttid: 2019-06-17 / 07:00
Preliminär slut: 2020-06-17 / 16:00
Göteborg
Ängkärrsvägen mellan Stora Fiskebäcksvägen och Torgny Segerstedtsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Hållplatsbyggnation
Starttid: 2019-12-02 / 07:00
Preliminär slut: 2020-02-28 / 16:00
Göteborg
Exportgatan mellan Importgatan och E6 (Norgevägen) (Kungälvsleden) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Lednings- kabelarbeten - schakt
Starttid: 2019-11-29 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 15:00
953
Väg 953 från Tollesbur till Spårhaga båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Arbete med busshållplats Ekekullen. Vägen avstängd. Bussar har tillstånd att köra
Starttid: 2019-11-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-15 / 16:00
Göteborg
Karl Johansgatan mellan Chapmans Torg och Såggatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Spårarbeten
Starttid: 2019-11-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 16:00
E45
Marieholmsleden
E6 av-/påfart från E6 (Tpl Gullbergsmotet) till E45 (Tpl Gullbergsmotet) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avfart från Tingstadstunneln mot E45 Karlstad avstängd. Omledning sker via Olskroksmotet
Starttid: 2018-08-02 / 22:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Göteborg
Hisingen / Oljevägen
Oljevägen mellan Nordatlanten och E6.20 (Ivarsbergsmotet)/E6.21 i Göteborg kommun
Vägarbeten: Borrning
Starttid: 2019-10-21 / 08:00
Preliminär slut: 2020-01-13 / 16:00
1778
Väg 1778 från Bälinge till Kärtared båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Omledning på grund av nybyggnation av del E20. Följ orange vägvisning
Starttid: 2018-08-29 / 10:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
Göteborg
Lergöksgatan mellan Valthornsgatan och E6.20/E6.20 (Skattegårdsvägen) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Vatten och avloppsarbete
Starttid: 2019-04-01 / 07:00
Preliminär slut: 2020-01-20 / 16:00
Göteborg
Hjalmar Brantingsgatan nära Väg 570 (Gustaf Dalénsgatan) i Göteborg kommun
Vägarbeten: Ombyggnation av gång- och cykelstråk vid Rambergsvallen
Starttid: 2018-11-27 / 14:42
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Göteborg
Nils Ericsonsgatan mot Bergslagsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Nils Ericsonsgatan stängd för norrgående trafik med undantag för trafik till Göta Älvbron och Nordstans parkeringshus. Det innebär nya körvägar bland annat för dig som skall till Centralstationen. Räkna med längre restid
Starttid: 2019-06-17 / 05:00
Preliminär slut: 2020-12-31 / 16:00
E45
Marieholmsleden
E45 från Gullbergsmotet (75) till Trafikplats Marieholmsmotet (76) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Omläggningsarbeten vid Trafikplats Gullbergsmotet
Starttid: 2019-09-12 / 19:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
Göteborg
Smörslottsgatan mellan Rosendalsgatan och Östra Torpavägen i Göteborg kommun
Vägarbeten: Schaktarbete
Starttid: 2019-09-02 / 06:30
Preliminär slut: 2019-12-20 / 15:30
Göteborg
Korsvägen mellan Örgrytevägen/Skånegatan och Örgrytevägen/Skånegatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Mätpunkter VA-ledning
Starttid: 2019-06-10 / 09:00
Preliminär slut: 2020-01-31 / 14:00
Göteborg
Marieholmsgatan mellan E45 och Lilla Marieholmsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Avstängning Marieholmsgatan
Starttid: 2015-01-15 / 07:00
Preliminär slut: 2020-04-30 / 16:00
Göteborg
Högsboleden
Högsboleden mellan E6.20 och Slottsskogsgatan i Göteborg kommun
Vägarbeten: Brobygge över Högsbogatan
Starttid: 2019-11-04 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 15:00
860
Väg 860 från Veddige till Kullagård båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Broarbete på väg 860, två träbroar, Kullagård i Veddige. Följ orange vägvisning..
Starttid: 2019-11-08 / 08:00
Preliminär slut: 2019-12-10 / 16:00
E 6
Kungälvsleden
Norrut
E6 från Tingstadsmotet (77) till Backadalsmotet (78) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Avstängning av busskörfält mellan Tingstad och Backadal.
Starttid: 2019-11-11 / 07:00
Preliminär slut: 2020-05-31 / 16:00
Göteborg
Västerleden
E6.20 Hagenmotet till Frölundamotet i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av Bullerplank
Starttid: 2019-07-22 / 07:00
Preliminär slut: 2020-03-01 / 16:00
E 6
Kungälvsleden
E6 från Rödbomotet (85) till Nordre Älvbron N båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete samt byggnation av busskörfält inklusive beläggningsarbeten. Begränsad framkomlighet. Räkna med längre restider
Starttid: 2019-11-28 / 12:00
Preliminär slut: 2020-09-30 / 16:00
E 6
Kungälv - Stenungsund
E6 från Rödbomotet (85) till Kungälvsmotet (86) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ombyggnation av Nordreälvbron. Begränsad framkomlighet. Räkna med längre restider
Starttid: 2019-11-11 / 07:00
Preliminär slut: 2020-11-01 / 16:00
E6 E20
Kungsbackaleden
Norrut
E6 från Lindomemotet (62) till Kålleredsmotet (63) i riktning mot Oslo i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Mätning/provtagning. Geoteknisk undersökning
Starttid: 2019-11-28 / 22:00
Preliminär slut: 2020-10-30 / 16:00
E20
Alingsås - Skara
E20 från Bälinge kyrka till Trafikplats Hjultorp båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Nybyggnation av E20. Sprängning sker tidvis, och då runt klockan 12:00. Vägen blir avstängd cirka 10 min åt gången
Starttid: 2018-10-09 / 14:00
Preliminär slut: 2021-12-31 / 23:00
160
Tjörnbron
Väg 160 från Nösnäsmotet N till Almökrysset båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete vajerbyte på Tjörnbron. Ett körfält för vardera riktning
Starttid: 2019-08-19 / 07:00
Preliminär slut: 2020-02-29 / 16:00
160
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny gång och cykel-väg . Trafiksignal och vakt används vid behov
Starttid: 2019-08-05 / 06:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
168
Marstrandsvägen
Väg 168 från Gategården till Ytterby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Arbeten med gång- och cykelväg mellan Stället och Risby. Trafikljusreglerat i höjd med Guddeby. Räkna med längre restider
Starttid: 2019-08-26 / 08:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 16:00
Göteborg
Götaälvbron
Väg 570 från Lilla Bommenmotet till Brantingsmotet i riktning mot Hisingen i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Gång- och cykelbana är flyttad ut i höger körfält
Starttid: 2019-02-05 / 06:54
Preliminär slut: 2022-12-31 / 16:00
573
Skälltorpsvägen
Väg 573 från Skälltorpsvägen till Litteraturgatan båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trafikomläggning, Flaggvakt reglerar trafiken.
Starttid: 2019-11-29 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-20 / 15:00
574
Jörlandavägen
Väg 574 från Karebyskola till Kode korsväg båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av gång/cykel-väg mellan Kareby och Kode
Starttid: 2019-10-08 / 12:00
Preliminär slut: 2020-04-30 / 16:00
625
Romelandavägen
Väg 625 från Övergård till Västersjön båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete. Utbyte av kantbalkar, räcke, tätskikt och beläggning
Starttid: 2019-09-16 / 09:00
Preliminär slut: 2019-12-31 / 16:00
980
Väg 980 från Älvsåkers Kyrka till Länsgräns O/N vid Svinknipan båda riktningarna i Hallands län (N)
Vägarbeten: Vatten, Avloppsschakt. Trafikljusreglerad
Starttid: 2019-08-05 / 11:00
Preliminär slut: 2020-01-01 / 23:00
1612
Väg 1612 från Maderna till Hyssna båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Trafiken regleras med ljussignaler.
Starttid: 2019-10-31 / 10:00
Preliminär slut: 2020-02-28 / 16:00
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.