Göteborg 20:50
OK
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels torra vägbanor. Prognos: Risk för lokal frosthalka.
Uppdaterad: 2018-12-13 / 20:38
Källa: Trafikverket/trafikradion.se