Göteborg 09:17
Björkö - Lilla Varholmen
(05:00) Väg 1135 i Öckerö kommun i Västra Götalands län
Färja: Från och med måndag 25 Februari klockan 0500 till och med 29 Mars gäller tillfällig tidtabell under högtrafik på vardagar.
Preliminär slut: 2019-03-29 / 23:59
(14:16) Väg 1940 från Högshall till Aspens hpl båda riktningarna
Hinder på vägbanan: Del av vägen har rasat, i höjd med Jonsereds fabriker. Oklar prognos.
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
Väglag: Västra Götalands län
Översikt: Mestadels fuktiga och torra vägbanor. Prognos: Oförändrat väglag.
Uppdaterad: 2019-03-23 / 08:11
Källa: Trafikverket/trafikradion.se
trafikradion.se