Bohuslän 04:14
Just nu hittar du 11 vägarbeten här under.
Kungälvsleden
E6 från Klarebergsmotet (82) till Nordre Älvbron N båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Justering av vägräckesstolpar. Skyddsfordon reglerar trafiken
Starttid: 2018-12-10 / 21:00
Preliminär slut: 2019-01-31 / 23:00
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny GC-väg. Flaggvakt reglerar trafiken vid sprängningar.
Starttid: 2018-08-06 / 05:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
Väg 164 Lytorp till Holkekärr båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Underhåll av väg, kantförstärkning, dikning med mera dagtid
Starttid: 2018-12-14 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 172 från Ödeborgs kyrka till Färgelanda S båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Drift/underhåll. Åtgärda läckage i oljeavskiljare
Starttid: 2018-11-08 / 16:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
Väg 173 från Gatersbyn till Ö Stigen båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av gång och cykelväg.
Starttid: 2018-08-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 675 från Ljungskilemotet (93) till Råssbyn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ulvesund, riskreducerande åtgärder. Bergsarbeten. Trafiken regleras med hjälp av trafiksignaler.
Starttid: 2018-08-20 / 09:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 723 från Grinneröd till Dyreby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Schaktarbete. Fiberkabel. Arbetstid mellan 7-16.
Starttid: 2018-12-12 / 10:52
Preliminär slut: 2018-12-21 / 16:00
Väg 723 från Röa till Grinneröd båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-10-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Väg 785 från Grundsund till Gunnesbo båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete i mark Korsande schakt över väg, Längsgående schakt utmed väg, Schakt av draggropar på befinltiga rör.
Starttid: 2018-11-21 / 07:00
Preliminär slut: 2019-02-28 / 23:00
Väg 787 från Rotviksbro till Bräckorna båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Trummbyte. Dagtid 07:00-16:00, trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2018-12-11 / 08:42
Preliminär slut: 2018-12-19 / 16:00
Väg 2028 till Väg 2028 (Vänersborgsvägen) mellan Skogshöjdsvägen och E45 i Trollhättan/Vänersborg kommun
Vägarbeten: Förläggning av fiber
Starttid: 2018-11-29 / 07:00
Preliminär slut: 2019-03-31 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
m.trafikradion.se