Bohuslän 20:51
Just nu är det 1 nytt vägarbete.
E45 från Trafikplats Vänersborg till Brålanda båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Vägmålning.
Starttid: 2019-04-19 / 16:49
Preliminär slut: 2019-04-19 / 22:00
Just nu hittar du 19 vägarbeten här under.
Garvaregatan mellan Drottninggatan och Kungsgatan i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Gatan är avstängd för genomfart på grund av VA-arbeten.
Starttid: 2019-02-11 / 07:43
Preliminär slut: 2019-05-24 / 16:00
Modhs väg mellan Skrivaregatan och Hallevadsvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av VA-arbete.
Starttid: 2019-03-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 16:00
Torggatan i korsning med Kungsgatan i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Ett körfält på Torggatan i östlig riktning och Kungsgatans infart söderut är avstängt
Starttid: 2019-03-31 / 21:00
Preliminär slut: 2019-05-08 / 16:00
Skavenvägen i Vänersborgs kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Breddning av väg innebär bla annat sprängning. Området innanför arbetsområdet nås istället via perrongvägen och den nyanlagda vägen till Skaven från Öxnered.
Starttid: 2019-03-21 / 14:02
Preliminär slut: 2019-04-30 / 16:00
Syltevägen vid korsning med Kasvägen i Trollhättans kommun i Västra Götalands län, i båda riktningar.
Vägarbeten: Vägen avstängd på grund av VA-arbete. Kasvägen kommer att vara öppen med tillfart från norr eller söder omväxlande under arbetstiden.
Starttid: 2019-03-18 / 07:00
Preliminär slut: 2019-07-05 / 16:00
Kungälv - Stenungsund
E6 vid Rollsbomotet (87) båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Anlägga teknisk utrustning
Starttid: 2019-04-15 / 01:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 42 från Sollebrunn till Koberg S båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Drift/underhåll Viltsäkerhetshöjande åtgärder. Arbeten med viltstängsel
Starttid: 2019-04-11 / 22:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 23:00
E45 från Trafikplats Vänersborg till Brålanda båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Vägmålning.
Starttid: 2019-04-19 / 16:49
Preliminär slut: 2019-04-19 / 22:00
Orust
Väg 160 från Säckebäck till Varekil båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väg 160 ska byggas om. Det ska även byggas en ny gång och cykel-väg. Flaggvakter under sprängning, måndag - torsdag Finns trafikljus på plats.
Starttid: 2018-08-06 / 05:00
Preliminär slut: 2020-03-31 / 23:00
Tjörnbron
Väg 160 från Nösnäsmotet N till Almökrysset i riktning mot Stora Höga i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Kabelarbete på Tjörnbron, begränsad framkomlighet, ett körfält avstängt. Vissa vardagsnätter mellan kl.21:00 - 04:30 är endast ett körfält öppet. Trafiken leds då med hjälp av flaggvakter. Enstaka nätter leds trafiken om via färjan i Svanesund. Mer information finns på www.trafikverket.se/tjornbron
Starttid: 2019-04-09 / 08:00
Preliminär slut: 2019-06-16 / 16:00
Väg 173 från Gatersbyn till Ö Stigen båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av gång och cykelväg
Starttid: 2018-08-06 / 07:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Orust
Väg 178 från Huseby till Ellös båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Lednings/telearbete. VA samt schaktgropar för detta
Starttid: 2019-01-23 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-31 / 23:00
Orust
Väg 178 vid Ellös båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Renovering av vattenledning på lv 178 och 770.
Starttid: 2019-04-04 / 15:11
Preliminär slut: 2019-05-31 / 16:00
Ellesbovägen
Väg 574 från Ellesbovägen till Jordfall S båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av gång- och cykelbana längs med väg 574, Kärra och Rödbo. Trafiken regleras med trafikljus.
Starttid: 2019-02-19 / 08:30
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Tagenevägen
Väg 574 från Karebyskola till Kode C båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Ny Gång & Cykelbana mellan Kareby och Kode. Trafiksignaler reglerar trafiken.
Starttid: 2019-03-18 / 01:00
Preliminär slut: 2019-09-30 / 23:00
Väg 738 från Tvet Sörgård till Ängehamn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Breddning av ramper på Lyrleden. Färjeleden avstängd för biltrafik måndagar - torsdagar kl 08:30 - 16: 00 & 18:00 - 21:00. Färjetrafiken ersätts med persontrafiksfärja som kommer att köra enligt ordinare tidtabell under avstängd tid.
Starttid: 2019-02-01 / 12:00
Preliminär slut: 2019-05-10 / 23:00
Väg 797 vid Fiskebäckskils kyrka båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Sanering av befintlig VA-ledning i anslutning till väg. Trafikdirigering med ljussignal.
Starttid: 2019-04-08 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-15 / 23:00
Väg 1002 från Ekeberget till Kämperöds vik båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Schakt för byte av vatten och avlopp
Starttid: 2019-04-17 / 15:00
Preliminär slut: 2019-04-30 / 23:00
Väg 2018 från Slätterna till Gärdhem V båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byte av rörbro, kan förekomma arbetsfordon på vägbanan.
Starttid: 2019-04-04 / 13:00
Preliminär slut: 2019-06-07 / 23:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se