Bohuslän 11:54
Just nu är det 1 nytt vägarbete.
Väg 2194 från Håbol kyrka till Sund båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väglinjemålning. Arbetsfordon rör sig sakta framåt.
Starttid: 2019-07-20 / 11:50
Preliminär slut: 2019-07-20 / 20:00
Avslutade vägarbeten
<< Båda riktningar >>
Avslutad: 11:50
Väg 2183 från Ed Vildmarksporten till Nolby båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Målning av kantlinjer.
Starttid: 2019-07-20 / 08:44
Preliminär slut: 2019-07-20 / 13:00
Just nu hittar du 8 vägarbeten här under.
Uddevalla - Stenungsund
E6 från Spekeröd (90) till Ödsmålsbron båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Beläggningsarbete: Beläggningsarbete Beläggningsarbete vägren. Trafiken leds förbi i K2.
Starttid: 2019-07-01 / 07:00
Preliminär slut: 2019-08-02 / 16:00
Strömstad - Norge
E6 vid Svinesundsbron båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Broarbete Underhållsarbete av broräcke och kantbalk på östra sidan av bron i norrgående riktning. Personbilar i norrgående riktning leds över på västra brohalvan.
Starttid: 2019-06-24 / 19:00
Preliminär slut: 2022-10-30 / 16:00
mot Göteborg
E 45 vid Kardanvägen, i riktning mot Göteborg.
Vägarbeten: Fasta arb.platser Huvudvattenledning
Starttid: 2019-07-15 / 13:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 164 från Tittut till Kårslätt båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Fasta arb.platser.
Starttid: 2019-07-02 / 09:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Väg 172 från Ödeborgs kyrka till Gatersbyn båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Gång/Cykel-bana samt vänstersväng kommer att byggas.
Starttid: 2019-05-21 / 08:00
Preliminär slut: 2019-10-31 / 16:00
Ellesbovägen
Väg 574 från Ellesbovägen till Jordfall S i riktning mot Stenungsund i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Byggnation av gång/cykelbana längs med väg 574, Kärra - Rödbo . Trafikljusreglerad
Starttid: 2019-02-19 / 08:30
Preliminär slut: 2019-09-30 / 16:00
Väg 2011 från Lunneberg till St Boda båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Bärighetshöjande åtgärder med kantförstärkning, avvattning, kurvrätning. Begränsad framkomlighet. På platser med dålig sikt regleras trafiken med trafikljus
Starttid: 2019-03-19 / 09:00
Preliminär slut: 2019-08-31 / 16:00
Väg 2194 från Håbol kyrka till Sund båda riktningarna i Västra Götalands län (O)
Vägarbeten: Väglinjemålning. Arbetsfordon rör sig sakta framåt.
Starttid: 2019-07-20 / 11:50
Preliminär slut: 2019-07-20 / 20:00
Källa: Trafikverket/Trafikradion.se
Dela gärna med dig av den senaste trafikinformationen.
trafikradion.se