Prenumereration
Drift och utveckling av Trafikradion.se samt TrafikDirekt.se är finansieringen enbart av företagsprenumerationerr.
Det är begränsat med fasta företagsplatser inom varje område. Du bestämmer själv hur länge du önskar prenumerera på din fasta plats eller flera platser, en begränsad tid eller en tillsvidare prenumeration. Just nu har vi lediga platser i alla områden.
Vi är öppna för om ni har egna förslag, tveka inte att prata med oss.
Här är våra förslag:


Varje WEB prenumeration innehåller följande:
Annonsplats i TrafikDirekt
"Sponsorplats" i radion Trafikradion
TrafikDirekt till er egna hemsida

Lokal WEB prenumeration 5000:-/månad
(Stockholm, Göteborg eller Malmö)

Riks WEB prenumeration 8000:-/månad
(Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö)


Varje RADIO prenumeration innehåller följande:
Annonsplats i radion 5 < 20 sek/timme Trafikradion
Annonsplats i TrafikDirekt
"Sponsorplats" i radion Trafikradion
TrafikDirekt till er egna hemsida

Lokal RADIO prenumeration 10 000:-/månad
(Stockholm, Göteborg eller Malmö)

Riks RADIO prenumeration 20 000:-/månad
(Sverige, Stockholm, Göteborg och Malmö)

OBS! Det är endast prenumeranter som har möjlighet till annonsplatser både i radion och på internet.


Trafikradion har under de drygt senaste 10 åren sänt trafikinformation åt andra radiostationer och har under våren sänt i radion på GO FM - Radio Göteborg, Radio Treby, Pirate Rock samt Pop o Rock.

Dessutom så producerar vi trafikinformation för nyhetssajter via TrafikDirekt.se för Göteborg Direkt samt NYHETERsto.se och snart även för Mitt I Stockholm

I Göteborg sänds trafikinformationen var 10:e minut i rusningstrafiken varje vardagsmorgon och eftermiddag.

Trafikradion har tidigare producerat trafikinfo i text på internet, detta har nu TrafikDirekt.se istället hand om, för att skilja ut tidigare missuppfattningar från lyssnare.

Starten av de nya radiokanalerna sker gradvis from Oktober för Göteborg, Stockholm, Malmö och en för hela Sverige. Börjar med Göteborg där idag GO FM - Radio Göteborg kommer att profileras med mer trafikinfo och till en mer inriktning som stämmer överens med Trafikradions grunder, "Trafik, kommunikation, transport och motor" med musikmixen för dig på väg. Det blir även tips om resor, evenemang, mat mm.

Trafikradion kommer även ha egen internetradio för Göteborg med ännu mer trafikinformation, vilket kommer att vara grunden för de övriga radiokanalerna.

Trafikradion har en egenutvecklat produktionsteknik av trafikinfo för radio som ger en snabb, effektiv och korrekt information som gäller för stunden, detta är något som vi arbetat med i drygt 10 år.

Innan pandemin så hade vi drygt 900 000 besök varje månad, detta har ändrat sig så klart nu men besöken är påväg uppåt mot tidigare nivåer. Vi har också lagt till en del i utbudet på det senaste, tex trafikinfo för enskilda vägar, nyheter (under utveckling) inom trafik, motor, transport och kommunikation.


 Vill du veta mer om en prenumeration.
Tveka inte att kontakta mig.
Anders Nilsson
X For Media Production / TrafikRadion.se
Ägare / Systemutvecklare
Mobil: 0763-979631
Vx: 031-145 145
E-mail: anders.nilsson@trafikradion.se